Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 30, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 30-11-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 30, 1999

7. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere și a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere (amânarea votului final).

Domnul Andrei-Ioan Chiliman:

................................................

Am primit un raport suplimentar la proiectele de Lege pentru aprobarea Ordonanțelor Guvernului nr.44/1997 și 73/1998 privind transporturile rutiere.

Vă dau cuvântul, din partea Comisiei. Au rămas câteva texte aici care au fost retrimise la comisie și, de asemenea, la nivelul legii de aprobare, fiind două ordonanțe succesive în ordinea de zi, am rugat să se reglementeze acest lucru, ca să preluăm a doua ordonanță în prima dacă este posibil; în fine, să se verifice lucrul acesta și cu departamentul nostru.

Aveți cuvântul.

Domnul Alexandru-Dumitru Radu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dacă-mi permiteți, o să fac un mic remember. În anul 1997, Guvernul emite Ordonanța nr.44/1997 privind transporturile rutiere. Ulterior, în anul următor, Guvernul emite Ordonanța nr. 73/1998, care modifică și completează această ordonanță. În anul 1999, comisia a analizat Ordonanța nr. 73 și a prins în această ordonanță și Ordonanța nr. 44. Acest raport a fost înaintat plenului Camerei și a fost analizat, dar, la sugestia unor colegi de-ai noștri, cât și a Departamentului legislativ, s-a revenit cu acest raport suplimentar și care aranjează, din punct de vedere al tehnicii legislative, cele două ordonanțe, și anume, toate modificările care au apărut în Ordonanța nr. 73, în ultima ordonanță, sunt lipite, scuzați termenul, dar acesta este termenul real, sunt lipite pe ordonanța de bază nr. 44. Cel puțin așa ni s-a recomandat de Departamentul legislativ și sper să fie varianta cea mai optimă la acest caz care este puțin ieșit din comun.

Noi vă prezentăm ultimele trei articole care creează posibilitatea ca din punct de vedere de tehnică legislativă să cupleze cele două ordonanțe.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei-Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Deci, aici noi avem de fapt o situație nouă, așa cum s-a explicat. E vorba de două ordonanțe succesive și, inițial, s-a propus de către comisie ca textul primei ordonanțe, cel din 1997, să fie preluat în a doua și să fie respinsă pe urmă prima. Din punct de vedere al tehnicii legislative, se va întâmpla invers: adică textul celei de-a doua va fi preluată în prima și va fi respinsă a doua.

Noi am rămas să aprobăm câteva texte care au suferit modificări. Fac precizarea că am lucrat numai pe raportul comisiei și primul lucru în raportul suplimentar este titlul ordonanței care, tot așa, a rămas să fie dezbătut.

Vă rog să citiți textul titlului ordonanței, de la microfon!

Domnul Alexandru-Dumitru Radu:

Fiind o noutate de tehnică legislativă, vă rog să ne scuzați pentru această mică pauză, dar viața ne scoate la iveală tot felul de situații. E bine că reușim să le rezolvăm din mers.

Deci, la pct.nr.1, dacă sunteți amabili, vă propun textul comisiei: "Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere și respingerea Ordonanței Guvernului nr.73/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere".

Domnul Andrei-Ioan Chiliman:

Ca atare, vă supun spre aprobare titlul propus de comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate a fost aprobat nr.crt.1 din raportul suplimentar.

În continuare, avem preambulul la art.I, care se află în raport la nr.crt.2. Vă supun votului textul propus de comisie în raportul suplimentar.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Aici mai sunt încă niște puncte, și anume, la nr.crt.132 din primul raport al comisiei... Deci, 132, care a fost retrimis la comisie, pct.132 din primul raport. Vă rog să spuneți care e punctul de vedere al comisiei.

Domnul Ráduly Róbert Kálmán:

Domnule președinte,

Așa cum bine ați intuit dumneavoastră, nu cinci articole au fost retrimise la comisie, ci șase și, deci, din acest raport suplimentar lipsește o poziție, și anume, poziția 132 din raportul inițial care, în mod, să spunem așa, cronologic sau în mod curent ar trebui să urmeze, și este vorba despre fostul art.42, care sună în felul următor: "În cazul în care faptele contravenționale prevăzute la art.40 sunt săvârșite de către agenți economici sau alte persoane juridice, cuantumul amenzilor prevăzute de art.41 se triplează.", și acest articol a fost eliminat de către comisie, și în raport, aici, la nr.crt.132, la "Amendamente admise", ar fi trebuit să avem, pe coloana a doua, eliminare din partea comisiei, pentru a nu avea o diferențiere între persoane fizice și persoane juridice.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei-Ioan Chiliman:

Comisia își menține punctul de vedere privind eliminarea.

Domnul deputat Naidin. Aveți cuvântul. Tot aici, la nr.crt.132. Vă rog.

Domnul Petre Naidin:

Obsevați că eu am un amendament respins și, făcând parte din aceeași comisie, în mod automat, colegial, trebuie să mă supun voinței comisiei, însă îmi mențin părerea în plen, că trebuie făcută o diferențiere între persoanele fizice și juridice atunci când se aplică amenzi, întrucât la aceleași drepturi și obligații, evident că responsabilitatea unei persoane juridice este mult mai mare decât a unei persoane fizice. Așa cum ne spunea și ministrul Băsescu că: "Iarna nu-i ca vara!". Dar, oricum, mă supun voinței comisiei.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei-Ioan Chiliman:

Din partea comisiei. Vă rog.

Domnul Alexandru-Dumitru Radu:

Comisia a cântărit foarte bine propunerile colegilor noștri, întrucât nu se poate face o diferențiere între persoane fizice și cele juridice legea trebuie să fie aceeași pentru toți. Comisia a respins acest amendament. Și vreau să fac o precizare: el a fost prins corect la "Amendamente respinse", deci, pe prima pagină se trec amendamentele admise de comisie, la sfârșitul raportul comisiei se trec amendamentele respinse. Deci, nu a fost o omisiune.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei-Ioan Chiliman:

E vorba de textul inițial propus de comisie. Ca atare, vă supun spre aprobare propunerea comisiei, de eliminare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, a trecut acest punct.

Vă supun spre aprobare Cap.VII, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În continuare, vă supun spre aprobare art.I, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În continuare, la nr.crt.139 din raport, referitor la art.II, rămâne nemodificat. Deci, la nr.crt.139.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.140 rămâne tot nemodificat textul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, art.II, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Și la nr.crt.141 avem art.III. Cine dorește să ia cuvântul? Domnule deputat Grigoraș, aveți cuvântul.

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu aș vrea să adresez o întrebare înainte de a trece la art.III. În titlul legii se prevede că Ordonanța nr.73 se respinge. Îmi cer scuze, n-am găsit nicăieri în text un articol care să se refere la acest lucru. O să apară, da? Da. Asta era întrebarea mea și dacă apare este foarte bine.

Domnul Andrei-Ioan Chiliman:

Apare, apare în partea cealaltă.

Vă mulțumesc.

Vă supun spre aprobare nr.crt.141, ultimul text din raportul suplimentar.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, acum, ne reîntoarcem la textul ordonanței.

Vă supun spre aprobare ordonanța, în ansamblul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul deputat Popescu, din partea comisiei. O să vă rog să ne întoarcem la textul legii, să propuneți textele respective, ca să le supun spre aprobare.

Titlul legii.

Domnul Ioan Dan Popescu:

Domnule președinte,

În această situație, titlul legii va fi art. 1 - "Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere și de respingere a Ordonaței Guvernului nr. 73/1998 pentru modificarea și completarea ..." și textul curge mai departe.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Vă supun spre aprobare titlul legii.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Acum trecem la articolele legii. Legea avea inițial un articol unic.

Domnul Ioan Dan Popescu:

În această situație, articolul unic devine art. 1, cu textul pe care l-am propus înainte, și apare un art. 2, pentru care vă propunem următorul text: ...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

La art. 1, vă rog să propuneți textul pentru el, ca să-l supun spre aprobare.

Deci, "Se aprobă Ordonanța...."

Domnul Ioan Dan Popescu:

"Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

"...emisă în ..."

Domnul Ioan Dan Popescu:

"...emisă în temeiul art. 1 pct. 12 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 313, din 27 august 1998...".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

"...cu următoarele modificări și completări: ...". Și apar toate cele care au fost aprobate de noi în textul ordonanței.

Deci, art. I.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Spuneați că este un art. II. Vă rog.

Domnul Ioan Dan Popescu:

Apare un art. II cu următorul text, pe care vi-l propunem: "Se respinge Ordonanța Guvernului nr. 73 din 25 august 1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, emisă în temeiul art. 1 pct. 12 lit. a) din Legea nr. 148/1998 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 313, din 27 august 1998".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă supun spre aprobare art. II al legii.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 12:00
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro