Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 30, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 30-11-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 30, 1999

9. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate (amânarea votului final).
 
see bill no. 396/1998

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu proiectul de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate.

Inițiatorul, dacă dorește să ia cuvântul?

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat din M.L.P.A.T.

Domnul Șerban Antonescu:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Șerban Antonescu mă numesc, sunt secretar de stat la M.L.P.A.T. Vă rog să-mi permiteți doar sintetic să trec în revistă proiectul de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a.

Ideea de fond este că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată în 1997, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, Planul de amenajare a teritoriului național se aprobă prin lege.

Aceasta reprezintă Secțiunea a III-a - zone protejate, care are la bază faptul că în România, bunurile cu valoare de excepție ale patrimoniului național sunt din ce în ce mai amenințate de distrugerea lor și apare ca indispensabilă identificarea, ierarhizarea și delimitarea acelor zone deținătoare de bunuri imobile ale patrimoniului cultural național sau natural, de o deosebită valoare.

Legea are un caracter flexibil. În acest sens, în vederea promovării unui proces continuu de protecție și punere în valoare a lor, legea prevede și posibilitatea încadrării în rețeaua de zone protejate și a altor zone, anual.

Până la delimitarea zonelor protejate construite, legea stabilește tranzitoriu modul de protejare a valorilor de patrimoniu, pornind de la limitele exterioare ale terenurilor aferente monumentelor istorice de protejat.

Ar mai fi și o serie de detalii, probabil că în cursul dezbaterilor vor reieși.

O să vă rog să îmi permiteți să închei aici. În sensul celor prezentate, vă supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de lege anexat. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Îi dau cuvântul domnului deputat Ion Cîrstoiu, președintele Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, sesizată în fond. Aveți cuvântul.

Domnul Ion Cîrstoiu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia a examinat, în zilele de 27-28 aprilie și 2 iunie, acest proiect de lege și a hotărât să îl supună spre dezbatere plenului Camerei Deputaților, cu amendamentele propuse.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

În cadrul dezbaterilor generale, dacă dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog, Aveți cuvântul.

Domnul Radu Liviu Bara:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Întâlnim destul de des situații care ne întăresc convingerea că bunurile de excepție ale patrimoniului național ajung să fie supuse unui proces de distrugere, fie că acest lucru este rezultatul unor cauze naturale, fie că la acest proces de distrugere participă, conștient sau inconștient, nenumărați membri ai societății. Considerând că degradarea sau dispariția unor bunuri ale patrimoniului cultural sau natural constituie pierderi irecuperabile, întregii activități naționale îi revine sarcina de a participa la ocrotirea patrimoniului cultural și natural, în interes național și cu valoare excepțională.

Activitățile care privesc conservarea acestor bunuri, dar și punerea în valoare a zonelor de protecție ale acestora, care se delimitează geografic, trebuie să se armonizeze cu acțiunile de amenajare a teritoriului. Planul de amenajare a teritoriului național se aprobă prin lege și, după cum vă este cunoscut, până în prezent, au fost aprobate prin lege două din secțiunile Planului naționale de amenajare a teritoriului, și anume: Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului - Secțiunea I - căi de comunicație; Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Ssecțiunea a II-a - apa.

Prin prezentul proiect de lege se are în vedere aprobarea unei noi secțiuni din Planul de amenajare a teritoriului național, și anume, Secțiunea a III-a - zone protejate. Cred că este necesar să menționez faptul că pentru fundamentarea proiectului de lege s-au făcut studii pluridisciplinare, cu participarea unor institute specializate în domeniu, lucrarea fiind analizată și de Academia Română.

Această Secțiune a III-a privind zonele protejate construite sau naturale cuprinde o selecțiune a acestor zone deținătoare de bunuri imobile ale patrimoniului natural sau cultural, precum și o ierarhizare a acestora, dar, considerând acest proces ca un proces continuu de protecție, creează și asigură posibilitatea încadrării în rețeaua de zone protejate și a altor zone, care în această etapă nu sunt cuprinse în prezentul proiect de lege.

Un lucru foarte important, prin proiectul pus în discuție, este punerea în valoare a patrimoniului din aceste zone, care constituie cauză de utilitate publică. De asemenea, se instituie obligativitatea preluării acțiunilor privind zonele protejate în concepția de amenajare a teritoriului județelor, municipiilor, orașelor sau comunelor sau a cooperării autorităților administrației publice locale în aplicarea prevederilor legii, precum și modalitățile de susținere financiară a protecției, și punerea în valoare a zonelor protejate.

Proiectul de lege stabilește ca autoritățile administrației publice centrale și locale să delimiteze urgent zonele construite protejate, precum și să întocmească documentațiile de urbanism pentru zonele protejate, aceste reglementări fiind principalele instrumente de protecție și punere în valoare, stabilind, după caz, interdicții de construire sau demolare, regim special pentru autorizare, cu respectarea unor anume reguli de construire, supravegherea activităților economice din zona protejată.

Consider că proiectul de act normativ prezentat, care este însușit și de către Senat, este nu numai necesar, dar și oportun. Cu toate că este destul de superficial fundamentat, suntem ferm convinși că anexele acestuia vor fi completate în foarte scurt timp cu noi zone protejate, având în vedere multitudinea de valori culturale de interes național: monumente și ansambluri de arhitectură, biserici și subansambluri mânăstirești, castele, conace, palate sau monumente de arhitectură populară.

Având în vedere cele arătate și alte considerente majore ce fac din problema zonelor protejate o problemă de interes național, grupul nostru parlamentar va vota pentru aprobarea acestei legi.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Intervenții la titlul legii? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la art. 1 al legii? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la art. 2? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 3.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 4.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 5.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 6.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 7.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 8.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 9.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 10.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 11, la nr. crt. 1 din raport, comisia ne propune o altă formulare a textului. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În continuare, trecem la Anexa nr. 1, care a are trei puncte.

Pct. I - "Zone naturale protejate, de interes național și monumente ale naturii". Sunt intervenții? Nu. V-o supun spre aprobare, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. II din Anexa nr. 1 – "Gruparea geografică și localizarea teritoriale a zonelor naturale protejate, de interes național", intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Anexa nr. 1, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În continuare, avem Anexa nr. II, care este o hartă. V-o supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Și Anexa nr. III. Dacă sunt intervenții? Domnul deputat Leonăchescu. Aveți cuvântul.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Din partea Comisiei monumentelor istorice a județului Argeș, am depus la comisie o listă cu zone protejate și obiective protejate. Vroiam să întreb dacă au fost incluse în aceste anexe?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia și inițiatorul să-și spună punctul de vedere.

Domnul Ion Cîrstoiu:

Nu au fost incluse toate, dar foarte clar se știe că, anual, această listă cu obiective se modifică de către MLPAT. Toate documentele sunt la minister, urmând ca în anul viitor aceste anexe să poată fi modificate.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă se poate, inițiatorul să-și spună și el punctul de vedere. Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Domnul Șerban Antonescu:

Domnule președinte,

Domnule deputat,

Ele au fost reținute, nu au fost incluse toate, pentru că vreau să vă citesc numai institutele prin care trebuie să treacă lista cu aceste monumente: institutele Academiei Române; Institutul de biologie, geografie; Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii; Institutul de cercetări și amenajări silvice, balneologie; Institutul de cercetări pedologice; Institutul de arhitectură Ion Mincu; Muzeul Satului; Secția patrimoniu-tradiții miliare; Ministerul Apărării Naționale; Direcția monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii; Uniunea restauratorilor de monumente istorice din România.

Cele care s-au propus în Anexele nr. 1 și III au trecut toate prin acest filtru. O parte din ce ați propus dumneavoastră, din județul Argeș, au fost reținute, restul sunt încă în studiu, urmând a fi introduse prin anexa care se face pentru anul viitor.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Vă supun spre aprobare Anexa nr. III, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Există o Anexă nr. IV, care este tot o hartă. V-o supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu aceasta, am terminat și anexele.

Votul final pentru acest proiect de lege va avea loc o dată cu celelalte.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 13 august 2022, 5:46
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro