Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 6, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 06-12-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 6, 1999

  1. Aprobarea programului de lucru și a ordinii de zi pentru perioada 6-10 decembrie 1999.

Ședința a început la ora 16,26.

Lucrările au fost conduse de domnul Acsinte Gaspar, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Ioan Vida Simiti și Miron Tudor Mitrea, secretari.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamnelor și domnilor deputați, bună ziua!

Vă rog să vă ocupați locurile în sala de ședință.

Deschidem ședința Camerei Deputaților din 6 decembrie 1999. Înainte de a declanșa procedurile parlamentare, vă rog să-mi permiteți să mă adresez colegilor și colegelor care astăzi își serbează ziua numelui: Nicolae, Nicușor, Nicu, Nicoleta. Să le urăm "La mulți ani" și numai bine și fericire. (Aplauze)

Declanșăm procedurile parlamentare și vă anunț că din datele ce ne-au fost puse la dispoziție de secretariatul general tehnic, și-au înregistrat prezența la lucrările ședinței de astăzi un număr de 237 de deputați. Sunt absenți 90, din care participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 16 deputați. Cvorumul de lucru legal, cvorumul constituțional pentru adoptarea legilor este de 172 de deputați. În ceea ce privește activitatea, sigur că vom diminua acest cvorum cu numărul de 16 deputați, care am menționat că și-au primit alte însărcinări, astfel că vom lucra în prezența a 156 de deputați.

Prima problemă asupra căreia v-aș ruga să fiți atenți și vă reținem atenția este cea privitoare la programul de activitate pe această săptămână. Așa cum v-a fost difuzat programul de activitate, el urmează să se desfășoare începând de luni și până vineri la ora 13,30. Vreau să vă precizez că se întrezărește organizarea unei ședinței comune a celor două Camere ale Parlamentului în ziua de joi, prilej cu care pe ordinea de zi ar urma să fie incluse două materiale, dar bineînțeles că ordinea de zi pentru ședința comună va fi convenită și cu Biroul permanent al Senatului, într-o ședință de miercuri, dar noi vă anunțăm de astăzi, pentru ca să aveți posibilitatatea să pregătiți materialele pentru ședința comună. Este vorba de o scrisoare pe care Preșdintele României a adresat-o Parlamentului în baza art.5 alin.3 din Legea nr.45 privind apărarea națională, referitoare la trecerea unor trupe pe teritoriul României, și ca punct principal este Raportul de activitate al SRI și raportul de activitate al Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului cu privire la activitatea SRI.

Vă reamintesc că aceste rapoarte au figurat pe o ordine de zi a ședințelor comune înainte de încheierea primei sesiuni, din februarie – iunie, că atunci, din lipsă de timp și apoi la cererea directorului SRI, dezbaterile asupra acestor rapoarte au fost amânate.

Ca atare, vă supun votului și vă întreb dacă sunt comentarii sau observații în legătură cu proiectul de program, așa cum v-a fost difuzat și cu precizarea pe care am făcut-o, în legătură cu o eventuală ședință comună.

Dacă sunt observații? Dacă nu, supun votului dumneavoastră programul de activitate al ...

Domnule deputat Gavra, nu am secretarul care mă asistă pe partea stângă și nu v-am observat.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Ioan Gavra:

Sigur că am înțeles că dumneavoastră ați făcut o precizare care este o completare la acest proiect de program pe care l-am primit la Camera Deputaților. Bine ar fi, însă, ca cele două birouri permanente să facă efortul să se întâlnească înainte de a prezenta în plenul celor două Camere programul de activitate pe parcursul unei săptămâni de zile. Deci noi votăm astăzi un proiect de activitate care va deveni program de activitate în varianta Camerei Deputaților, probabil că un lucru similar se întâmplă și la Senat, ca să aflăm că într-o zi, nu știm care zi, miercuri, joi sau vineri, ne vom reuni probabil într-o ședință comună. Așa se pregătesc lucrările comune ale celor două Camere? Pentru că și consecințele sunt vizibile, nu participă parlamentarii la ședințele comune, și obiecția principală este că nu am știut, suntem anunțați cu o zi înainte, atunci li se difuzează materialele, atunci știu despre ce este vorba, despre restanțele pe care le avem din sesiunea parlamentară anterioară și așa mai departe.

Eu cred că cele două birouri ar trebui să facă efortul să se întâlnească, dacă nu la ora 12, la ora 10, înainte, cei doi președinți să se consulte telefonic, că de aceea au 3 telefoane: unul scurt, unul secret și unul lung, să vadă dacă e posibil sau nu să ne reunim, cele două Camere, pe parcursul unei săptămâni de zile. Dar asta s-o știm de lunea, să nu ni se anunțe marțea că miercuri ar fi cazul să ne întâlnim cele două Camere. Eu cred că organizarea programului celor două Camere suferă din acest punct de vedere și din cauza asta suferă prezența parlamentarilor la ședințele comune ale celor două Camere. Așa cum este interesul birourilor permanente de a pregăti lucrările, așa este și interesul deputaților și senatorilor de a participa la lucrări.

Deci noi astăzi aprobăm un program de activitate al Camerei Deputaților și, probabil, cum ați spus dumneavoastră, sigur că dumneavoastră nu ați făcut decât să specificați că ar fi posibil să avem o ședință comună. Eu cred că nu este bine să mai continuăm în asemenea regim de lucru activitatea celor două Camere. Pentru că, vedeți, cvorumul de lucru la cele două Camere veșnic este în suferință și tocmai datorită modului prost în care se organizează acvitivitatea celor două Camere.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Țin să vă anunț că materialele care vor face obiectul ședințelor comune, așa cum am precizat, au fost difuzate încă din vară, că ele au figurat pe ordinea de zi, că a existat o discuție telefonică la nivelul președinților, însă, după câte știți, totuși finalizarea proiectului ordinii de zi și a programului de activitate se face într-o ședință comună a celor două birouri. Deci v-am spus că s-a convenit ca pentru joi să fie această ședință.

Dacă mai sunt și alte comentarii în legătură cu programul de activitate? Dacă nu sunt, îl supun votului dumneavoastră, cu aceste precizări.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat programul de activitate.

Trecem la proiectul ordinii de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de 6, 7, 9 și 10 decembrie, în forma care v-a fost difuzat. Dacă în legătură cu ordinea de zi sunt comentarii, vă rog, comentariile să se facă la nivelul liderilor de grupuri parlamentare, Biroului permanent și Guvernului.

Domnul deputat Nică. Vă rog, cererile de modificare a proiectului ordinii de zi să fie motivate, și motivarea să fie serioasă, nu să schimbăm o poziție numai așa, de dragul de a o schimba.

Aveți cvuântul, domnule deputat.

Domnul Mihail Nică:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În urma ședinței de grup care a avut loc acum o jumătate de oră, s-a hotărât ca proiectul de lege aflat pe poziția nr.22 din partea a IIa.A să fie trecut pe poz.2. Este vorba despre proiectul de Lege pivind aprobarea Ordonanței Guvernului privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente.

Domnul Acsinte Gaspar:

La ce poziție să fie trecut?

Domnul Mihail Nică:

De la poz.22 pe poz.2.

Domnul Acsinte Gaspar:

Poz.2. Da. Dacă mai sunt și alte intervenții asupra proiectului ordinii de zi?

Vreau să vă spun că ordinea de zi, așa cum este amenajată, ea a fost discutată în Biroul permanent, s-au stabilit prioritățile și în raport cu solicitările Guvernului. Rog, dacă domnul ministru Biji, față de solicitarea făcută, ca proiectul de la poz. 22...

Înțeleg că și reprezentantul Guvernului își însușeșete propunerea făcută de domnul deputat Nică. Are cuvântul domnul deputat Mihai Stănescu.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Mihai Sorin Stănescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Nu am nimic împotrivă în legătură cu propunerea făcută de domnul deputat Nica, totuși nu suntem de acord, având în vedere și prioritățile Guvernului, ca această lege să treacă pe poz.2, în locul propunerii legislative privind funcționarea EXIMBANK-ului. Eu consider că mai bine ar fi să fie trecută, eventual, pe poz.3 sau 4 deci să nu înlocuiască propunerea legislativă de la pct.2. Pentru că, oricum, cutremurul se pare că o să vină după 2000, nu mai devreme.

Domnul Acsinte Gaspar:

Dacă mai sunt și alte comentarii.

Dacă nu mai sunt, deci, stimați colegi, domnul deputat Nică Mihail a propus ca proiectul de Lege de la poz.22, privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12 din 1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, să fie trecut pe poz.2 de la Titlul II. A. La această propunere a existat intervenția reprezentantului Grupului parlamentar al PNL, deputatul Mihai Stănescu, care a propus ca totuși pct.22 să fie trecut după pct.3, ținând seama că proiectul de lege de la pct.2 prezintă o urgență mai mare.

Domnule deputat Nica, vă întreb, achiesați la propunerea Grupului parlamentar al PNL?

Domnul Mihail Nică:

Proiectul de lege de la poz.22 este destul de scurt și simplu și insist să fie trecut pe poziția 2. Actualul proiect de la poz.2 va fi un proiect care va lua mult timp.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă nu mai sunt comentarii pe marginea proiectului ordinii de zi voi supune, în ordinea în care au fost făcute, propunerile de modificare.

Poz.22 să treacă la pct.2 de la II.A.

Cine este pentru?

Vă rog să votați, să vă exprimați voturile, domnilor deputați.

Domnilor secretari, vă rog să constatați exprimarea votului. Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri?

Cu un vot împotrivă a fost aprobată propunerea ca proiectul de lege de la poz.22 să treacă la poz.2 și, ca atare, nu mai are rost să supunem votului cea de-a doua propunere.

În consecință, vă supun votului dumneavoastră ordinea de zi, cu această modificare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

A fost adoptată ordinea de zi pentru această săptămână.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 11 august 2022, 23:26
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro