Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 6, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-10-2022
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 06-12-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 6, 1999

8. Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului.  

Domnul Aurelian Paul Alecu (din sală):

................................................

Domnul Acsinte Gaspar:

Stimați colegi,

Prima parte a activității Camerei Deputaților, ședința din 6 decembrie, s-a încheiat.

Trecem la partea a doua a activității Camerei. Este vorba despre prezentarea de interpelări pentru primul ministru și răspunsuri ale primului ministru la interpelările adresate de parlamentari.

Stimați colegi,

Începem partea a doua a programului nostru: prezentarea de interpelări pentru primul ministru; răspunsuri ale primului ministru. Potrivit evidențelor existente la Secretariatul Guvernului, nu au fost prezentate interpelări pentru primul ministru. În schimb, trebuia să se dea răspuns la unele interpelări care au fost adresate de deputați și la care se solicită amânarea.

Stimați colegi,

V-aș ruga, pe cei care sunteți interesați de partea aceasta de activitate, să vă luați locurile în bancă, ca să putem să ne desfășurăm în mod normal activitatea! Pe ceilalți colegi, care consideră că nu au probleme legate de intepelările către primul ministru, i-aș ruga să se decidă, dacă rămân în continuare, să-și ocupe locurile!

Deci, interpelări care au fost adresate primului ministru și pentru care se solicită amânarea prezentării răspunsului: este vorba de interpelarea adresată de domnul deputat Vasile Mândroviceanu, pe probleme legate de exportul de arme; Ștefan Baban, problema construcției unei săli de sport în municipiul Botoșani; și tot domnul deputat Ștefan Baban, reconstrucția clădirii nr. 2 din cadrul Centrului de plasament "Speranța". Aș ruga Secretariatul Guvernului care se ocupă cu acest domeniu de activitate să reamintească primului ministru că prin Legea responsabilității ministeriale a fost introdus un text, potrivit căruia primul ministru, miniștrii sunt obligați să răspundă la întrebări, la interpelări în termen de 15 zile. Rog neapărat, aduceți problema la cunoștință și ministrului pentru relația cu Parlamentul, pentru că apare astfel o încălcare a legii din partea Guvernului.

Totodată, vreau să vă spun că la interpelările care au fost adresate membrilor Guvernului, de asemenea, se solicită amânarea prezentării răspunsului. Astfel: la interpelarea domnului Petre Naidin, care îl privește tot pe primul ministru; la interpelarea domnului deputat Eugen Nicolicea, tot pentru primul ministru; domnului deputat Anghel Stanciu, interpelare adresată primului ministru; domnului deputat Adrian Gheorghiu, interpelare adresată primului ministru; Petre Naidin, interpelare către primul ministru; Șerban Mihăilescu, interpelare către primul ministru; Lazăr Lădariu, interpelare adresată ministrului de externe Andrei Pleșu; Petre Naidin, interpelare adresată domnului Radu Sârbu, Fondul Proprietății de Stat. Deci, și pentru aceste interpelări s-a solicitat amânarea răspunsului. Revin și fac precizarea, ca să se aducă la cunoștință membrilor Guvernului că, probabil, nu au reținut textul din Legea privind responsabilitatea ministerial㠖 este vorba de responsabilitatea politică, în legătură cu obligația ca în termen de 15 zile să se prezinte, pentru a răspunde la întrebări și interpelări.

Intrăm acum, în continuare, la interpelări care au fost adresate membrilor Guvernului și la care se prezintă răspunsul oral: doamna deputată Mitzura Arghezi a adresat o interpelare domnului ministru Ion Caramitru în legătură cu privatizarea Editurii "Minerva", văd că a fost desemnată să răspundă doamna secretar de stat Maria Berza.

Din sală:

Dar nu este doamna Mitzura!

Domnul Acsinte Gaspar:

Nu este doamna Mitzura, așteptăm, poate vine.

Dacă aveți cumva răspunsul scris, doamnă secretar de stat, vă rog să-l depuneți!

Doamna Maria Berza:

Am întrebarea, pentru răspuns oral, și, de asemenea, am un răspuns scris la o altă interpelare, a domnului deputat Lazăr Lădariu.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnul deputat Lazăr Lădariu este? Nu este nici dânsul.

Vă rog să dați secretariatului tehnic, la doamna secretară, răspunsurile scrise!

Doamna Maria Berza:

Dau răspunsurile pentru amândoi.

Domnul Acsinte Gaspar:

Sigur că vor fi încunoștințați domnii deputați în legătură cu faptul că v-ați prezentat și ați depus răspunsurile la secretariat.

Continuăm. Este vorba de interpelarea domnului deputat Mihai Vitcu, cazul a 40 de salariați de la Școala profesională Suceava. Prezintă răspunsul doamna secretar de stat Norica Nicolai.

Vă rog să dezvoltați, domnule deputat, interpelarea, aveți la dispoziție 3 minute.

Domnul Mihai Vitcu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimată doamnă secretar de stat,

Situația șomajului din județul Suceava vă este bine cunoscută. Din păcate, deținem un loc fruntaș în ce privește numărul șomerilor proveniți din diferite sectoare de activitate. La numărul șomerilor înregistrați, se adaugă și cei ce și-au terminat drepturile privind ajutorul de șomaj și situația, repet, este dramatică.

În urma unor "indicații prețioase" venite de la centru, șomajul s-a extins și în lumea școlii. Și cazul pe care l-am relatat este edificator, în acest sens.

La Școala specială profesională Suceava, sunt purtați pe drumuri, de aproape câteva luni bune, peste 40 de oameni, în urma unei măsuri aberante, luate de directorul unității, Petru Suliță. Confundând școala cu sectorul minier, domnul director Suliță, promovat între timp, pentru "merite deosebite", într-o funcție înaltă la Inspectoratul școlar județean Suceava – director economic! se vede – a trecut la disponibilizări colective în lunile iulie și septembrie, conform Ordonanței nr. 98/29 iunie 1999.

Nu insistăm asupra cauzelor care au dus la supradimensionarea personalului angajat de același director, Suliță Petru. Nici la motivele acestei disponibilizări masive. Menționăm că școala amintită nu s-a desființat, iar planul de școlarizare s-a redus la clasa a IX-a doar și acest lucru l-a făcut dintr-un interes, mai ales, în mod abuziv, pentru a scăpa de niște oameni incomozi. Pentru că planul de școlarizare putea fi realizat integral.

Pentru corecta informare a dumneavoastră, am anexat o serie de documente, care aparțin celor 40 de persoane disponibilizate, precum și un răspuns ambiguu din partea Ministerului Educației Naționale pe această temă. De altfel, de la Ministerul Educației Naționale nici nu mă așteptam să primesc un răspuns precis.

Din această cauză, am revenit cu interpelarea mea la dumneavoastră, pentru a lămuri acești oameni dacă au sau nu au dreptul la prevederile ordonanței amintite, Ordonanței nr. 98/29 iunie 1999? În condițiile date, acești oameni întreabă de ce nu sunt aplicate prevederile acestei ordonanțe, așa cum se menționează în deciziile date și în cartea de muncă? Și v-am dat aceste documente.

Dacă sunt vicii de formă și de fond privind aceste disponibilizări, cine răspunde de soarta acestor oameni, care sunt purtați de la școala profesională la inspectoratul școlar, de la direcția muncii și protecției sociale la agenția județeană pentru ocuparea și formarea profesională? Menționez faptul că acești oameni sunt ținuți de vorbă și nu au avut posibilitatea să se adreseze Ministerului Justiției, pentru că, dacă i s-ar adresa, cineva ar trebui să le plătească salariile pentru lunile de când ei umblă pe drumuri de pomană. Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Doamnă secretar de stat Norica Nicolai, vă rog să prezentați punctul de vedere al Ministerului Muncii și Protecției Sociale la interpelarea domnului deputat.

Doamna Norica Nicolai:

Pentru a beneficia de prevederile Ordonanței de urgență nr.98, conform art.12, desfacerea contractelor individuale de muncă pentru salariații disponibilizați prin concedieri colective din alte instituții decât cele finanțate de societățile comerciale se face în termen de 60 de zile. Normele metodologice la Ordonanța de urgență nr.98, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.624, prevăd același lucru.

Consiliul de administrație al școlii, fără temei legal, a aprobat disponibilizarea a 24 de persoane, deciziile fiind emise începând cu 15 iunie 1999, iar desfacerea contractelor făcându-se în lunile iunie – august.

Această restructurare nu putea să facă obiectul protecției sociale prin plăți compensatorii, deoarece la acel moment era în vigoare Ordonanța Guvernului nr.9/1997, care nu prevedea această posibilitate.

După apariția Ordonanței Guvernului nr.98, respectiv în 29 iunie, aceeași școală încearcă să îndrepte greșeala și elaborează un proiect de program de restructurare în mai multe etape în care încearcă să includă și pe cele 24 de persoane. Programul este avizat de Inspectoratul școlar și apoi aprobat de Ministerul Educației Naționale.

După părerea noastră, Ministerul Educației Naționale a aprobat în mod greșit acest program de restructurare care se referea la persoanele ale căror contracte individuale de muncă erau desfăcute anterior datei de aprobare a ordinului, pentru că și ordinele trebuie să fie ordine pentru viitor, și nu pot retroactiva dispozițiile legale.

Așa cum am menționat, aceste persoane nu puteau să beneficieze de plăți compensatorii, ci doar de dispozițiile Legii nr.1 cu privire la șomaj, putând fi încadrate în această lege pentru a primi o protecție socială.

Deci, în totalitate culpa care a creat aceste situații revine Consiliului de administrație și conducerii școlii, împotriva cărora persoanele nedreptățite se pot îndrepta, cerând despăgubiri.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc, doamnă secretar de stat.

O interpelare care a fost adresată domnului ministrul Valeriu Stoica, ministru de stat, ministrul justiției, de domnul deputat Petre Naidin, referitoare la cazul domnului Claudiu Pavelescu, din Valea Argovei, care a devenit proprietarul fermei "Casa ciobanilor".

Vă rog să prezentați interpelarea în intervalul afectat, domnule deputat.

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

Permiteți-mi ca timp de un minut, pe procedură, se semnalez faptul că de două luni de zile primul-ministru, prin cabinetul Guvernului, nu are timp sau nu dorește să-mi dea poate și un banal răspuns la o interpelare privind distribuția listei membrilor AGA, consilii de administrație, cenzori și contractele de asociere în participațiune la societățile comerciale cu capital de stat și profil agricol din județul meu.

Interpelarea pe care am adresat-o domnului Valeriu Stoica se referă la cazul unui coleg deputat PNȚCD, Claudiu Pavelescu. În urma unor sesizări repetate ale unor cetățeni din comuna Valea Argovei, care reclamă atât mie, iar eu ministrului Stoica, un caz care confirmă faptul că Schiler a avut dreptate spunând că "Lumea este condusă de interese, și nu de principii.".

Restitutio in integrum înseamnă pentru domnul coleg Pavelescu faptul că din domeniul privat trebuie să-și însușească ceea ce nu-i aparține, adică circa 200 de salcâmi cu un diametru apreciabil, adică de deplină maturitate.

I-am arătat domnului ministru, care a venit să-mi răspundă, și fotografiile pe care le am și pe care le voi atașa întregului dosar sau documentație.

Voi concluziona prin faptul că aceste fapte sunt aspru sancționate penal, conform Condului silvic și conform Ordonanței Guvernului nr.96 din 1998, și că în dar ați dat, în dar ați luat, în dar să dați, domnule coleg, iar domnului ministru îi reamintesc dictonul "Fiat justitia, pereat mundus".

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnule secretar de stat Gheorghe Mocuța, vă rog să prezentați punctul de vedere la această interpelare.

Domnul Gheorghe Mocuța:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

În legătură cu interpelarea domnului deputat Petre Naidin, referitoare la tăieri de arbori din fondul forestier aparținând Asociației agricole Valea Argovei, județul Călărași, înregistrată sub numărul 636/1999, am onoarea să vă informez că am cerut Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție verificarea celor semnalate.

Din răspunsul primit de la Parchetul menționat rezultă că pe rolul Parchetelor din județul Călărași nu există înregistrată nici o cauză privind aspectele cuprinse în interpelarea dumneavoastră. De aceea, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, secția Anticorupție, Urmărire Penală și Criminalistică va efectua verificări pentru a constata dacă cele semnalate în interpelare se confirmă și îmbracă aspecte penale.

După ce Parchetul menționat îmi va comunica rezultatul verificărilor, vă voi informa în legătură cu acestea și cu măsurile dispuse.

Un exemplar al răspunsului l-am înaintat și Secretariatului Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat Miron Chichișan, vă rog să poftiți să prezentați interpelarea adresată domnului Valeriu Stoica, ministru de stat, ministrul justiției, referitoare la situația investitorului german Tripon Vasile de la firma LUIS PROD IMPEX SRL.

Vă rog ca pe parcursul a 3 minute să vă dezvoltați interpelarea.

Domnul Miron Chichișan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea adresată domnului Valeriu Stoica se referea la un înterprinzător din județul Sălaj, de origine română, plecat în Germania prin 1985, revenit după 1989, care a făcut afaceri în România în favoarea, zic eu, a statului român și a cetățenilor acestei țări.

Asociindu-se cu un cetățean din București, domnul Movilă, a creat o firmă. Inițial, cetățeanul român a avut 10,7%, iar cetățeanul german 80 și ceva, urmând ca ceilalți 3, ca să fie o societate pe acțiuni, au avut între 1 și 2%, numai că la un moment dat, fără a fi înștiințat cetățeanul german, cetățeanul român cumpără din patrimoniul societății cu 871 de milioane un capital de 31 de miliarde de lei, automat determinând ca valorile să se inverseze: cetățeanul german a ajuns cu 10%, iar cetățeanul român cu 87%.

Am făcut această interpelare, întrucât domnul Tripon a venit și la Parlament sesizând acest fapt, deoarece organele la care a apelat nu i-au făcut dreptate.

Aceasta ar fi pe scurt interpelarea.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnule secretar de stat Gheorghe Mocuța, vă rog să vă prezentați punctul de vedere.

Domnul Gheorghe Mocuța:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

La interpelarea dumneavoastră nr.642B, înregistrată la Camera Deputaților în data de 30 noiembrie 1999, prin care solicitați verificarea legalității transferului capitalului social al Societății Comerciale LUIS PROD IMPEX SA București de la domnul Tripon Vasile către domnul Movilă Ștefan și familia acestuia, vă informez că am cerut procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București datele necesare formulării răspunsului, și sunt în măsură să vă informez următoarele:

La Parchetul de pe lângă Curtea de apel București și unitățile din subordine nu există înregistrată o plângere penală având ca obiect verificarea modului în care s-a realizat transferul capitalului social al Societății comerciale LUIS PROD IMPEX SA din București către Movilă Ștefan.

Interpelarea a fost trimisă Parchetului de pe lângă Tribunalul București pentru competență, soluționare și informare a ministrului de justiție.

Un exemplar al acestui răspuns l-am înaintat și Secretariatului Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Pentru Ministerul de Interne, domnul deputat Naidin a adresat o interpelare referitoare la contractele de asociere în participațiune încheiate de Societatea comercială PISCICOLA SA Călărași.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Petre Naidin:

Reclamam domnului ministru Constantin Dudu Ionescu faptul că în porțile deschise ale privatizării, în județul Călărași, la o asociere în participațiune, la o societate cu capital de stat, PISCICOLA, a ajuns și firma REEN IMPEX SRL, cunoscută din presa centrală ca cea cu mari datorii - de vreo 50 de miliarde - la societățile cu capital de stat din Insula Mare a Brăilei.

Dar, pentru mine este important altceva. Impresia este că Radu Vasile, ca prim-ministru, nu a avut dreptate, spunând că nu mai este nimic de furat. Se pare că în județul meu se mai poate, întrucât mi s-a semnalat o anumită stare de incompatibilitate în funcțiile de administrator ale domnului Popa Laurențiu, adică administrator la o societate cu capital de stat PISCICOLA, și respectiv la 2 sau 3 societăți private în același profil.

Am simțit deci nevoia să mă adresez domnului ministru, și împreună să-l îndreptăm, așa cum se spune în Decalogul biblic, pe cel care greșește. Vă mulțumesc. Aștept răspuns.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul domnul general Gheorghe Carp, din partea Ministerului de Interne, ca să prezinte punctul de vedere cu privire la această interpelare.

Aveți cuvântul, domnule general.

Domnul Gheorghe Carp:

Stimate domnule deputat,

Urmare a interpelării dumneavoastră, înregistrată la Guvernul României, Departamentul pentru Relații cu Parlamentul, și la Camera Deputaților, am onoarea a vă comunica următoarele:

Prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, nr.5 din 9 aprilie 1999 și nr.6 din 12 mai 1999, nr.7 din 26 mai 1999 și nr.8 din 27 mai 1999, au fost probate contractele de asociere între S.C. PISCICOLA SA Călărași și societățile comerciale nou înființate, având în componență și șefi de fermă, foști salariați ai S.C. PISCICOLA SA Călărași.

Cu prilejul încheierii contractelor, au fost stabilite și sumele reprezentând aportul societății atrase la asociere și eșalonarea plăților, astfel că S.C. REEN IMPORT-EXPORT SRL București a achitat în termen suma stabilită.

Prin contractele de asociere încheiate nu s-au creat prejudicii la S.C. PISCICOLA SA Călărași. Societățile asociate au păstrat numărul salariaților, neînregistrându-se stări tensionale, întrucât salariații sunt acționari cu diferite procente la societățile din care fac parte.

La 11 iunie 1999, Consiliul de administrație al Asociației agricole Argova din comuna Valea Argovei a hotărât închirierea celor 4 bălți în suprafață de 21 de hectare, proprietatea acesteia, din lipsa posibilităților de exploatare și pază.

La data de 1 august 1999 s-a încheiat procesul verbal de licitare prin care s-au atribuit domnului Popa Laurențiu cele 4 bălți, încheindu-se contractul de închiriere nr.457 din 26 august 1992, pe o durată de 10 ani, cu suma de 1.053 de mii de lei pe an.

Contractul de închiriere prevede o clauză prin care se dă posibilitatea titularului de contract de a subînchiria, arenda sau cesiona bălțile fără consimțământul proprietarului, obligațiile privind plata chiriei revenindu-i domnului Popa Laurențiu. Ulterior, domnul Popa Laurențiu a subînchiriat cele 4 bălți la S.C. SOX IMPEX SRL București, întrucât s-a angajat la S.C. PISCICOLA SA Călărași.

Domnul Popa Laurențiu a susținut pe 19 noiembrie 1999 examen de director executiv la S.C. PISCOLA SA Călărași și nu figurează ca administrator sau asociat la alte societăți de profil.

Din investigațiile efectuate privind S.C. INTEGRAL SERVICE SRL, cu sediul în orașul Lehliu Gară, a rezultat că societatea și-a încheiat activitatea în anul 1994.

Domnule deputat, cu deosebită considerație, vă informez că v-am transmis și nota scrisă.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule general.

Urmează domnul deputat Lazăr Lădariu, care s-a adresat tot domnului Constantin Dudu Ionescu, ministrul de interne, într-o problemă privind jefuirea patromoniului național. Dânsul lipsește.

V-aș ruga, domnule general, ca și pentru domnul deputat Lazăr Lădariu să lăsați răspunsul în scris la Secretariatul tehnic.

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Florian Serac a adresat o interpelare domnului Traian Băsescu, ministrul transporturilor, referitoare la îmbunătățirea activității TAROM.

Vă rog să prezentați interpelarea, domnule deputat, în cadrul timpului ce vă este afectat.

Domnul Florian Serac:

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

De fapt, interpelarea mea se referea numai la eficientizarea cursei TAROM București – Oradea și exprimam, în parte, nemulțumirea pasagerilor de pe această rută pentru cuplarea, cu începere de la 1 noiembrie a.c., cu cea de pe ruta București – Sibiu.

Faptul că pasagerii din București pentru Sibiu fac o vizită la Oradea înainte de a ajunge la destinație nu-i deranjează pe pasagerii orădeni. Îi deranjează însă modul în care TAROM-ul încearcă să le fure din timp, ca să nu spun mai rău, zădărnicindu-le eforturile de a ajunge în capitală în timp util.

Aceste nemulțumiri duc până la urmă la renunțarea la călătorie și implicit la scăderea eficienței cursei.

Pentru susținerea celor de mai sus, vă dau câteva exemple: luni, 8 noiembrie, au fost înscriși în diagrama de zbor de la Oradea 35 de persoane, dar au efectuat zborul 24, 11 renunțând la zbor, aflând că vom face escală la Sibiu și neputând să ajungă în timp util în București, aceasta în condițiile în care pentru Sibiu erau 2 pasageri, iar din Sibiu au urcat alți 6; luni, 15 noiembrie a.c., au plecat din Oradea spre București 27 de pasageri, în schimb pentru Sibiu erau doar 3, și tot atâția au urcat de la Sibiu; mai recent, în ziua de luni, 6 decembrie, au fost pentru Sibiu 2 pasageri și au urcat din Sibiu spre București 2 pasageri.

Aceasta, ca să nu mai pun la îndoială încrederea care se acordă celor care circulă frecvent pe această rută cu TAROM-ul, punându-le la dispoziție aproape frecvent, zi de zi, în fiecare luni, cursa TAROM, avionul AN 24.

Nu știu dacă dumneavoastră ați circulat, domnule ministru, cu acest avion reparat de nu știu câte ori, dar și astăzi acest avion mai avea 50 de metri de pistă până să se desprindă de ea.

Cursa se desfășoară în condiții deosebit e anevoiase, de grele, în situația în care știți și dumneavoastră ce fel de aeroport este Sibiul, cum se aterizează, fiind o singură posibilitate, deoarece din 3 părți este înconjurat de dealuri și de munți, având un singur culoar de aterizare.

Nu știu ce așteptați! Așteptați să se întâmple o catastrofă ca pe timpul lui Ceaușescu în 1971, în 1974, sau vă veți trezi la realitate și veți rezolva această problemă?

Mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Va răspunde la interpelarea dumneavoastră domnul secretar de stat Aleodor Frâncu.

Aveți cuvântul, domnule secretar.

Domnul Aleodor Frâncu:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Voi încerca să dau un răspuns interpelării domnului deputat Serac Florian.

În primul rând, domnule deputat, vreau să spun că Ministerul Transporturilor, și în special Compania TAROM, nu-și permite, nu și-a permis și nu-și va permite să pună în circulație un avion care nu este în deplinătate sigur din punct de vedere al siguranței.

Vă înțeleg întru-totul disconfortul pe care îl trăiți pentru că facem o esală la Sibiu, dar vreau să vă spun că în perioada de vară compania TAROM a reușit să facă o cursă directă la Oradea pentru că avea o încărcare de trafic suficientă, dar în programul de iarnă nu mai există aceeași încărcare de trafic.

Nu este singura cursă căreia i se întâmplă acest lucru. Dacă vreți, vă voi da exemplu și Târgu Mureș, Iași și Suceava.

Este foarte important să fie cunoscut de toată lumea că aceste curse interne sunt subvenționate în continuare de compania TAROM.

Dumneavoastră ați făcut o referire la nivelul tarifului. Vreau să vă spun că nivelul tarifului normal la costuri normale este mult mai mare comparativ și cu tarifele internaționale. Însă, pentru a crea o piață internă în care noi credem, am hotărât să ținem un preț scăzut.

În același timp, pentru cursele de luni și joi, pentru a respecta contractul pe care noi îl avem cu Parlamentul României, cu reprezentanții dumneavoastră din cele două Camere, am fixat acest program, pentru că dumneavoastră știți foarte bine că luni și joi sunt foarte mulți parlamentari care circulă cu aceste aeronave.

În paranteză fiind spus, aflându-se că sunt interpelat de către dumneavoastră, alți colegi de partid de-ai dumneavoastră și din alte partide care sunt din Sibiu au spus că mă vor interpela imediat dacă voi opri această cursă pe Sibiu.

Aș vrea să ne înțelegeți că suntem într-un program de restructurare a companiei TAROM. Considerăm că numai un om rău poate să spună că în compania TAROM nu s-a întâmplat nimic în ultimul timp.

Vă înțeleg și supărarea pentru avionul AN 24, pe care îl punem la dispoziție, însă avioanele ATR 42500 noi sunt foarte mult solicitate la extern. Acest avion AN 24 mai are resurse până la 31 decembrie anul acesta, așa că n-o să mai aveți ocazia să zburați cu el.

Am înțeles din cuvântul dumneavoastră că doriți gândurile ministerului pentru îmbunătățirea activității și promovării credibilității companiei TAROM.

Probabil că ați remarcat și în presă că ne-am preocupat foarte mult mai ales pe zborurile interne; am încercat să creștem această piață și încercăm în continuare, dar suntem încă în imposibilitatea de a folosi un parc larg de aeronave; nu avem posibilitatea să acoperim absolut toate cursele la aceeași oră. Așa că, cu părere de rău, o perioadă bună vor mai exista curse cu un stop.

În sezonul 1999 – 2000, în perioada de iarnă, cursa de Arad este combinată, probabil că și dumneavoastră știți, cu Oradea, și numai luni este combinată cu Sibiu.

Avem foarte mulți pasageri. Dumneavoastră mi-ați dat două exemple, dar eu vă pot da încă câteva care vin la Sibiu pentru a prelua cursa externă Sibiu – Munchen. Avem pasageri pentru care avem obligații prin biletul pe care îl cumpără de a le asigura conexiunile. Pentru 2 pasageri, trebuie să oprim. Am avut încă 6 parlamentari care au venit la București.

Cu tot respectul, ne cerem scuze, și vreau să fiți convins că suntem aplecați deasupra companiei TAROM și dorim ca ea să satisfacă cerințele dumneavoastră.

Răspunsul meu este scris.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnul Florian Serac (din sală):

Cum poate să spună că este eficientă, atunci când cursa trebuie să oprească pentru 2 pasageri?!

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, la interpelări nu există drept de replică.

Faceți o întrebare pentru ședința următoare. Deocamdată vi s-a răspuns la interpelare.

A mai adresat interpelări domnul deputat Ștefan Baban domnului ministru Decebal Traian Remeș în legătură cu subvenționarea prețului la gigacalorie după data de 1.01.2000. Înțeleg că nu este aici nici un reprezentant al Ministerului Finanțelor.

Urmează să se răspundă la prima ședință.

De asemenea, domnul deputat Vasile Stan s-a adresat ministrului finanțelor, domnului Decebal Traian Remeș, în legătură cu resursele financiare pentru rezolvarea problemei alimentării cu energie termică a municipiului Pitești.

Domnul Petru Bejinariu (din sală):

Un minut, pe procedură.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, să știți că problemele de procedură nu sunt la interpelări, dar poftiți, vă dau cuvântul.

Domnul Petru Bejinariu:

Domnule președinte,

Mulțumesc.

Dar sunt silit să vă solicit îngăduința, ca să vă spun că la interpelarea adresată domnului prim-ministru din 21 septembrie, amânată în 27 septemberie, eu revenind în 8 noiembrie, nu s-a prezentat să-mi răspundă nimeni.

Apoi, la interpelarea adresată Ministerului Industriilor și Comerțului în octombrie, privind recilarea deșeurilor, de asemenea, și interpelarea adresată la 1 noiembrie Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, cu o situație deosebită în comuna Șarul Dornei din județul Suceava, de asemenea n-am primit răspuns.

De aceea v-am rugat să-mi îngăduiți să spun aceste lucruri pe care nu știu cum să le numesc – nemulțumire, protest, dar, oricum, cred că și legal și moral este să-mi răspundă.

Pentru stenogramă, Petru Bejinariu, deputat PDSR de Suceava.

Mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Am reținut, domnule deputat.

În același timp, atenționez și Secretariatul Guvernului. Vă rog să informați pe ministrul pentru Relația cu Parlamentul de această stare de nemulțumire a deputaților că membrii Guvernului nu se prezintă, nu-și respectă obligația constituțională de a răspunde la întrebări și interpelări.

Ședința consacrată problemelor de interpelări a luat sfârșit.

Încheiem lucrările ședinței Camerei Deputaților din după-amiaza zilei de 6 decembrie, la orele 18,45.

Vă mulțumesc.

Ședința s-a încheiat la ora 18,45.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 5 october 2022, 11:15
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro