Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 13, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 13-12-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 13, 1999

2. Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Domnul Acsinte Gaspar:

................................................

Stimați colegi,

În continuare, vă prezint proiectele de lege și propunerile legislative care au fost depuse la Biroul permanent al Camerei Deputaților.

Un prim proiect de lege privește aprobarea Ordonanței de urgență nr.192/1999 privind înființarea Agenției pentru Protecția Drepturilor Copilului și reorganizarea activităților de protecție a copilului, depus de către Guvern. Proiectul a fost îndreptat, pentru examinare în fond, la Comisia juridică, de disciplină și imunități, pentru avize – la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

În conformitate cu prevederile art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, proiectul de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

Al doilea proiect de lege se referă la aprobarea Ordonanței de urgență nr.195/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior – BANCOREX și fuziunea, prin absorbție, a acestei bănci cu Banca Comercială Română, depus de către Guvern. Proiectul este trimis pentru a fi examinat, în fond, la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, pentru avize la Comisia pentru buget, finanțe și bănci și la Comisia juridică, de disciplină și imunități. Și acest proiect de lege va fi examinat în procedură de urgență.

Al treilea proiect de lege are ca obiect aprobarea Ordonanței de urgență nr.197/1999 privind unele facilități care se acordă Companiei Naționale "Poșta Română" pentru plata drepturilor de pensii cuvenite pensionarilor militari aflați în evidența Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și Serviciului Român de Informații, la domiciliul beneficiarilor, proiect depus de către Guvern. Proiectul va fi examinat în fond de Comisia pentru buget, finanțe și bănci, iar pentru avize de Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Proiectul va fi examinat în procedură de urgență.

Al patrulea proiect de lege are ca obiect respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/1999 pentru completarea alin.1 al art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, adoptat de Senat în ședința din 7 decembrie 1999. Proiectul va fi examinat, în fond, de Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, iar pentru avize de Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Proiectul va fi dezbătut în procedură de urgență.

Al cincilea proiect de lege se referă la aprobarea Ordonanței de urgență nr.193/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, proiect depus de Guvern, care va fi remis, pentru examinare în fond, la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, iar pentru avize la Comisia juridică, de disciplină și imunități. Proiectul va fi examinat și dezbătut în procedură de urgență.

Al șaselea proiect de lege privește aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale, adoptat de Senat în ședința din 7 decembrie 1999. Proiectul va fi dezbătut în fond de Comisia pentru muncă și protecție socială, pentru avize de Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Al șaptelea proiect de lege este proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, proiect depus de Guvern, sigur, pentru a emite ordonanțe în perioada vacanței parlamentare.

Rog ca reprezentantul Guvernului să susțină și să-și motiveze cererea de procedură de urgență.

Din partea Guvernului, aveți cuvântul, domnule secretar de stat Biji.

Stimați colegi,

Vă rog să vă ocupați locurile, să fiți atenți la cererea de motivare a Guvernului pentru procedura de urgență la Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

Domnul Mihu Miron Biji:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Potrivit prevederilor art.114 din Constituție, Parlamentul României poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe în domenii ce nu fac obiectul legilor organice.

Întrucât, potrivit art.63 alin.1 din Constituție, cea de a doua sesiune parlamentară ordinară din anul 1999 trebuie să se încheie la sfârșitul lunii decembrie, Guvernul a elaborat proiectul pe care vi-l supune dezbaterii, prin care, la propunerea ministerelor interesate, se solicită Parlamentului abilitarea pentru legiferare prin ordonanțe pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a legii și începutul celei de a doua sesiuni ordinare din anul 2000.

În temeiul Constituției, practic, domeniile pentru care solicităm abilitarea Guvernului, în principal, se referă la ratificarea unor acorduri internaționale, precum și a altor documente internaționale, domeniul finanțelor - impozitelor, taxelor și tarifelor și domeniul industriei și comerțului. Mai sunt și alte domenii, dar în care este redus numărul de cereri de abilitare pentru emiterea unor ordonanțe.

Practic, conform Constituției, proiectul de lege prevede ca ordonanțele emise de Guvern să fie supuse Parlamentului spre aprobare până la prima sesiune ordinară a anului 2000.

Proiectul are avizul Consiliului Legislativ.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule secretar.

Dacă, în legătură cu cererea Guvernului de a se discuta în procedură de urgență Legea privind abilitarea Guvernului, sunt ceva comentarii. Dacă nu sunt, ...

Da, domnul deputat Dan Marțian.

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Mă surprinde faptul că acest Guvern care a instituit o practică păguboasă, a guvernării țării prin ordonanțe de urgență, încălcând flagrant dispozițiile Constituției, am în vedere art.114 alin.4, vine și ne propune ca, în ceea ce privește emiterea de ordonanțe pe timpul vacanței parlamentare, să ceară examinarea delegării legislative printr-o procedură de urgență.

Eu cred că cei care evocă, când le convine, Constituția, cum se prezintă lucrurile în justificarea făcută în fața noastră de către domnul secretar de stat, ar fi mai bine să respecte Constituția țării. Delegarea legislativă trebuie făcută pe bază de dezbatere foarte serioasă, tocmai în virtutea faptului că, în această privință, s-au manifestat abuzuri. Aceasta în primul rând.

În al doilea rând, acest Guvern, atât de prodigios și productiv în materie de emitere a ordonanțelor, în special a ordonanțelor de urgență, a fost, cumva, în imposibilitatea de a elabora la timp proiectul de lege, ca el să-și urmeze procedura firească, în cele două Camere, sau, care este, mă rog, explicația pentru care îl trimitere cu anumită întârziere? Dar părerea mea este că, dacă se lucrează în comisii cu răspundere, el poate fi avizat în procedură obișnuită și să dezbatem acest proiect de lege într-o asemenea procedură. Dacă nu se întâmplă acest lucru, probabil că Guvernul actual, în atitudinea lui de nesocotire a Parlamentului și a prerogativelor constituționale pe care le are, probabil că va ajunge, în curând, să elaboreze o ordonanță de urgență prin care să suspende Parlamentul din atribuțiile și competențele pe care le are. Probabil că la aceasta vom ajunge. Dacă vreți să ne resemnăm, putem face și aceasta.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă sunt alte comentarii?

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Domnule președinte,

Stimați colegi deputați,

Ca membru al Comisiei juridice, socotesc că propunerea de discutare a acestei legi trebuie să se facă, după cum a observat domnul Dan Marțian, în procedură normală. Socotesc că avem timp suficient. Dacă proiectul legislativ a fost depus, el poate veni la Comisia juridică și poate fi examinat miercuri de dimineață, așa cum trebuie să se examineze orice proiect de lege, și putem ajunge ca el să fie votat în Parlament, discutându-se în procedură normală toate propunerile pe care le face Guvernul în vederea emiterii de ordonanțe pe timpul vacanței parlamentare din ianuarie. Așa că, pledând pentru această revenire la o situație normală a relațiilor între Guvern și Parlament, vă rog să susțineți să procedăm, de data aceasta, cum se cuvine și să lăsăm urgențele la o parte, pentru că ele au înveninat realmente relațiile între Guvern și Parlament. Chiar dacă mulți dintre noi nu ne-am dat seama de acest lucru, totuși ele nu sunt normale, atâta vreme cât se vine cu întârziere și se cere neapărat urgență în această privință.

Mulțumesc, pentru atenție.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Domnul deputat Avramescu și după aceea să trecem la vot.

Domnul Constantin Avramescu:

Stimați colegi,

Sistemul acesta de a trimite ordonanțe de către Guvern în timpul vacanței parlamentare este, după cum știm bine cu toții, încă din legislatura trecută. Eu nu acuz că s-au făcut niște abuzuri, să zic, în legislatura trecută, pentru că într-o perioadă de tranziție, de reformă, cum suntem noi încă astăzi, din păcte, ritmul în care lucrează Parlamentul, și nu este un ritm lent, totuși nu se pot acoperi toate aceste necesități și, în consecință, este o necesitate care s-a permanentizat, repet, încă din legislatura trecută, de a abilita Guvernul ca în timpul vacanței parlamentare să dea ordonanțe. Noi putem interveni în discuțiile care le vom avea aici în ce măsură vom aproba, vom vota absolut toate capitolele pe care le cere Guvernul, ceea ce este un alt lucru, dar faptul că acum a venit Guvernul, cu aproape 3 săptmâni înainte de terminarea sesiunii, ceea ce permite și o discutare mult mai atentă în comisii, eu zic că nu are rost la această situație, care a devenit obișnuită, astăzi, să ne opunem acestui procedeu bine împământenit la noi și care poate, într-un viitor de..., se va micșora și vom ajunge poate la un moment dat să nu mai dăm.

Deci, eu propun să ne dăm acordul pentru a discuta în procedură de urgență.

Mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat Avramescu.

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră cererea Guvernului de a se dezbate în procedură de urgență proiectul de Lege privind abilitarea de a emite ordonanțe.

Voturi pentru? Vă rog, domnilor secretari, să numărați.

Domnule secretar Miclăuș, vă rog să veniți să puteți număra voturile. Rog ca domnul secretar Miclăuș să vină la pupitru pentru a putea număra voturile pe partea stângă.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Structura votului este următoarea: voturi pentru 98, voturi împotrivă 17, abțineri 49, ne găsim în cvorumul de lucru de 164, deci a fost aprobată cererea Guvernului.

Domnul vicepreședinte Adrian Năstase

Domnul Adrian Năstase:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aș vrea să explic votul nostru. Marea majoritate a colegilor mei s-au abținut pentru o rațiune evidentă. În acest moment, există, în mod categoric, o criză politică. O parte dintre miniștri se pare că au anunțat deja că-și vor da demisia, alții au spus că acest lucru s-ar putea întâmpla în după amiaza aceasta.

În acest caz, o procedură accelerată, o procedură care înseamnă discutarea unui set de priorități ale unui Guvern care s-ar putea să se schimbe, s-ar putea chiar să fie nevoie de o nouă acordare de încredere în cadrul Parlamentului pe un alt program de guvernare, în aceste condiții, a folosi această procedură accelerată este oare înțelept? Pentru că noi putem în 3 zile să avem deja această lege adoptată în condițiile în care, evident, în jurul nostru, lucrurile se petrec într-un anumit fel.

Nu suntem împotriva utilizării acestei proceduri constituționale de către Guvern, dar ne-am gândit că este nevoie de o anumită înțelepciune în ceea ce privește utilizarea ei și de aceea am dorit să explic abținerea noastră în acest context, sigur, subliniind, pe de altă parte, că practica aceasta a ordonanțelor de abilitare împreună cu ordonanțele de urgență, care s-au adoptat numai în acest an, aproape 200, lasă fără obiectul muncii până la urmă activitatea în cadrul Parlamentului.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Doamna deputat Hildegard Puwak vrea să facă o intervenție în legătură cu un proiect de lege care a fost anunțat. Aveți cuvântul, doamna deputat.

Doamna Hildegard-Carola Puwak:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimate colege, stimați colegi,

Bănuiesc că ați primit și dumneavoastră în casete hotărârea pentru supunerea spre adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 195 din 1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română.

Deci, această hotărâre poartă data de 9 decembrie 1995. Profit de prezența aici a domnului secretar de stat în relația cu Parlamentul să întreb dacă mai este de actualitate spre a supune spre dezbatere plenului Parlamentului asemenea hotărâre purtând această dată.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamna deputat a făcut această remarcă; hotărârea prin care Guvernul înaintează Parlamentului proiectul de lege poartă data din 9 decembrie 1995 și dânsa își punea întrebarea dacă mai poate fi discutat acest proiect de lege.

Domnul Tudor Marcu (din bancă):

Este înainte de înființarea băncii ?!...

Domnul Acsinte Gaspar:

Continuăm anunțarea proiectelor de lege depuse la Biroul permanent. Al 8-lea proiect de lege are ca obiect aprobarea Ordonanței de urgență nr.198 din 1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciul de apă, depus de către Guvern. Acest proiect de lege a fost îndrumat pentru dezbatere în fond la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, iar pentru avize la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Proiectul de lege urmează să fie dezbătut în cadrul procedurii de urgență, potrivit art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților.

În continuare, vă informez că au mai fost înregistrate următoarele propuneri legislative: propunerea legislativă privind împroprietărirea cu teren agricol a familiilor tinere, a familiilor fără pământ, a specialiștilor, a veteranilor de război și a revoluționarilor, inițiată de un număr de 20 de deputați din Grupul parlamentar al Partidului Democrat, pentru care se solicită procedură de urgență. Rog liderul grupului sau viceliderul să-și susțină cererea de procedură de urgență.

Domnul Cristian Rădulescu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

După cum știți, în cursul săptămânii trecute am finalizat proiectul de Lege referitor la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere. Într-unul din cele două texte rămase divergente între cele două Camere se prevedea posibilitatea familiilor tinere fără pământ și a specialiștilor de la sate să primească în proprietate două hectare, până la 2 hectare de pământ. Acesta era textul unui amendament, care nu a trecut, iar alt text, susținut de cealaltă parte a sălii, se referea la reglementarea aceleiași chestiuni printr-o lege ulterioară, specială.

După cum știți, a rămas ca acest lucru să se reglementeze cât mai repede, Grupul parlamentar PD, prin vocea domnului Bogdan Niculescu-Duvăz, susținând necesitatea ca încă la începutul acestei săptămâni să depună o inițiativă legislativă care să reprezinte chiar acea lege specială de care vorbeam referitoare la familiile fără pământ, la familiile tinere și la specialiști. Lucrul acesta s-a întâmplat deja, în cursul săptămânii trecute, vineri la prânz, am depus acest proiect de lege care preia textul care a căzut în legea de care făceam vorbire săptămâna trecută, așa-zisa "Lege Lupu", și care cuprinde multe alte prevederi care să facă posbilă punerea în practică a acestor prevederi, punerea în proprietate a familiilor de care vorbeam.

Considerăm și în momentul de față că venim în întâmpinarea nevoilor unor categorii defavorizate sau a unor categorii care trebuie să se stabilească la țară și să contribuie cu cunoștințele lor la bunăstarea mediului rural și readucem aminte promisiunile făcute în plen, în public, în acea ședință de săptămâna trecută, de joia trecută, de către liderii grupurilor parlamentare ale coaliției de a sprijini această inițiativă. Readucem, de asemenea, aminte că Opoziția a fost favorabilă unui asemenea demers legislativ. Prin urmare, contăm pe voturile dumneavoastră.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat Cristian Rădulescu. Dacă în legătură cu cererea Grupului parlamentar al PD-ului sunt ceva comentarii. Dacă nu sunt comentarii, vă rog să fiți atenți, vă rog să vă așezați, să vă ocupați locurile.

Supun votului cererea de procedură de urgență la propunerea legislativă anunțată de Grupul parlamentar al PD.

Voturi pentru? Vă rog să numărați domnilor secretari! Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Deci, în unanimitate, a fost aprobată procedura de urgență și, ca atare, anunț că această propunere legislativă va fi examinată în fond de Comisia juridică, de disciplină și imunități, iar pentru avize, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. Totuși, cred că, din punct de vedere al comisiilor sesizate, am impresia că repartizarea nu este corespunzătoare în ceea ce privește comisia sesizată în fond.

Grupul parlamentar PD, domnule Rădulescu, s-a dat la fond la Comisia juridică și la avizare la Comisia pentru agricultură, deși este vorba de o problemă... (Domnul deputat Rădulescu răspunde din sală.)

Vă rog poftiți și explicați.

Domnul Cristian Rădulescu:

Domnule președinte,

Nu noi am făcut distribuirea către comisii în fond sau pentru avizare, căci nu nouă ne revine, dar am auzit de la dumneavoastră că Biroul a fost de acord să propună Camerei sesizarea în fond a Comisiei juridice cu această lege care ține de drept de proprietate și pentru aviz, Comisiei de administrație și Comisiei de agricultură și considerăm că este bine.

Domnul Acsinte Gaspar:

Bun. Urmează ca propunerea să fie remisă la comisiile care au fost anunțate.

În continuare, este vorba de propunerea legislativă privind unele măsuri pentru dezvoltarea durabilă a satului românesc, inițiată de un număr de 4 deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România. Se solicită, în conformitate cu prevederile art.102 alin.2, de liderul grupului parlamentar, ca această propunere să fie examinată și dezbătută cu procedură de urgență.

Vă rog, din partea grupului parlamentar să fie susținută cererea. Domnul deputat Alexandru Lăpușan.

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urma eliminării art.21 din ultima lege, sau sperăm că ultima lege a fondului funciar, acest amendament care era conturat în cadrul art.21, amendament care privea specialiștii din agricultură, cadrele medicale, personalul didactic, slujitorii cultelor și veteranii de război a fost un amendament care a fost propus atât în Camera Deputaților, cât și în Senat de grupurile noastre, acesta este și motivul pentru care un grup de deputați prezintă următoarea inițiativă legislativă, și anume: Lege privind unele măsuri pentru dezvoltarea durabilă a satului românesc.

Sigur că poate apare întrebarea: de unde teren? pentru că teren nu există. Conform statisticilor prezentate de Guvern din balanța generală pe țară rezultă un deficit de 600.000 de hectare. Tocmai de aceea am cerut noi ca această balanță a terenului să fie făcută pe centrele de aplicare a Legii fondului funciar, respectiv la nivelul primăriilor, al comisiilor locale, pentru că într-un județ în care balanța este deficitară, în același județ sunt, nu puține, localități în care există teren disponibil, sigur că acest teren este mai departe de căile de acces și, de aceea, noi considerăm că sprijinirea tineretului și a specialiștilor în mediul rural reprezintă cel puțin două elemente de dezvoltare durabilă a satului românesc.

De asemenea, trebuie să considerăm că și elementul moral, și anume recunoașterea unor drepturi ale veteranilor de război, se poate înscrie în aceste elemente de bază. Adăugat la ideea proiectului prezentat anterior de Grupul PD, proiectul nostru vizează și dreptul de preempțiune pe care ar urma să-l poată manifesta în condițiile legii aceste categorii, respectiv tinerii și specialiștii care activează în mediul rural. În art.68 și 69 ale Legii 18, republicată, se vorbește despre Agenția de Dezvoltare și Amenajare Rurală care suntem convinși că va apare foarte repede și prin intermediul acestei agenții, dreptul acesta de preempțiune va putea să fie manifestat.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Considerând complementare aceste două proiecte, rugămintea noastră este ca aceste două proiecte să fie dezbătute în aceleași comisii și în aceeași modalitate, în procedură de urgență, pentru că, repet, sunt elemente care completează și suntem convinși că printr-un efort, nu extraordinar de mare, poate să iasă o lege bună care să mulțumeacă pe cât mai mulți.

Mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Ați ascultat motivarea cererii făcute din partea Grupului parlamentar al PDSR prin domnul deputat Lăpușan. Este vorba de două propuneri legislative conexe, pentru care se solicită să fie examinate de aceleași comisii și supun votului dumneavoastră procedura de urgență.

Voturi pentru? Vă rog, exprimați-vă voturile!

Stimați colegi, vă rog să participați la vot!

Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să vă exprimați voturile!

Stimați colegi, vă rog să vă exprimați voturile! Aveți trei modalități.

Abțineri?

Deci, structura votului este următoarea: voturi pentru 67, voturi contra 21, abțineri 67.

Aveți cuvântul domnule deputat Lăpușan.

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

În cazul în care nu a fost aprobată modalitatea de abordare în procedură de urgență, rugămintea noastră este ca acest proiect să-și urmeze solicitarea inițială, respectiv să fie, în fond, sesizată Comisia de agricultură.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Stimați colegi,

Constat că nu ne găsim în cvorum și urmează ca votul să fie repetat. Mi s-a comunicat... O clipă domnule deputat Rădulescu. Deci, 65 de voturi pentru, 21 contra și 67 de abțineri. Cvorumul este de 155, ca atare, urmează să se repete votul.

Vă rog luați loc, domnule deputat Cristea. De procedură? Vă rog poftiți domnule deputat.

Domnul Gheorghe Cristea:

Mulțumesc, domnule președinte. Vroiam să intervin pe procedură și să solicit, totuși, în numele Comisiei de agricultură, ca un proiect de lege care vizează un proces de împroprietărire să ajungă pe fond, așa cum cred că este normal, la Comisia de agricultură. Cred că nu se poate ocoli Comisia de agricultură cu un astfel de proiect de lege. Cred că nu se poate, pentru că altfel mă gândesc că un proiect de lege care vizează armata nu ajunge la Comisia de apărare și ajunge la comisia de eu știu care..., oricare alta. Cred că solicitarea este regulamentară și cred că este și îndreptățită, domnule președinte.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, eu am pus în discuție problema, ținând seama de obiectul reglementării, că în mod firesc am spus, ar trebui ca să fie discutată în fond la Comisia de agricultură. Față de ceea ce s-a propus aici de secretariat, reprezentanții Grupului PD au susținut că să meargă în fond la Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Deci, apare acest conflict de competență între cele două comisii și urmează ca prin vot să se decidă care va fi comisia sesizată în fond. Vă rog.

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte,

Sigur că eu nu sunt jurist, dar nu văd conflictul de competență, pentru că, cel puțin, înțeleg din Regulamentul Camerei Deputaților, faptul că, competența Comisiei de agricultură nu ține de solicitarea făcută de, mă rog, cei care inițiază un proiect de lege, pentru că altfel, repet, ajungem la lucruri care depășesc logica elementară. Comisia de agricultură se ocupă de astfel de lucuri pentru că este Comisie de agricultură, nu pentru altceva. Și eu, în această calitate și pentru aceste motive solicit acest lucru, nu pentru că aș ține eu neapărat. Altfel, nu mai avem 14 comisii pe domenii de activitate, ci avem niște comisii la care repartizăm proiectele de lege în funcție de opțiunile personale, să spunem, ale celor care inițiază astfel de proiecte de legi, ceea ce cred că este în afara Regulamentului Camerei Deputaților.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnul deputat Emil Popescu.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Nu aș fi luat cuvântul, dar este a treia sau a patra oară când se întâmplă acest lucru, și anume: niște acte normative care erau prin natura lor, prin substanța reglementării de domeniul Comisiei juridice n-au ajuns la Comisia juridică nici măcar în avizare sau numai în avizare, deși trebuia să le luăm în fond în discuție. În cazul de față, nu este nici un fel de incompatibilitate între cele două comisii. Această lege, prin natura ei, și prin importanța ei și prin problemele de drept pe care le ridică, trebuie să fie repartizată pentru raport în fond atât la Comisia de agricultură, care este o comisie specializată, cât și la Comisia juridică.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnul deputat Cristian Rădulescu.

Domnul Cristian Rădulescu:

Domnule președinte,

Pe fond, aș spune că aici nu este vorba de a judeca o primă de export acordată pentru grâu sau de a vedea cum pot fi stimulate efectivele de ovine sau de... Este vorba, pur și simplu, de reglementări juridice pentru împroprietărire și aceasta este lege pură, este comisie juridică sută la sută, dar, revenind la procedură, s-a votat deja, nu mai are rost să discutăm. Există posibilitatea să se facă întâmpinare la Biroul permanent și să se stabilească dacă se trimite în fond și la celelalte comisii solicitante acest proiect de lege.

Pe procedură, însă, vă spun că n-avem procedură, adică am fost foarte atenți atunci când s-a votat și am găsit doi oameni în minus și pentru aceasta am spus, nu există cvorum de lucru, dar totuși noi continuăm acum să facem considerații fără a avea cvorumul de lucru. Din două una vă rog: ori restabilim cvorumul de lucru și continuăm, ori facem un apel nominal.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, nu facem decât să aplicăm art.60 din Regulament. Deci, o comisie care consideră că un proiect de lege sau o propunere este de competența altei comisii, poate să ceară Biroului permanent ceea ce ați spus dumneavoastră.

A fost anunțată deci, hotărârea pe care Biroul permanent a propus-o în legătură cu examinarea acestui proiect de lege, Comisia pentru agricultură a contestat, mâine faceți contestația în termen și sigur că Biroul permanent va decide. În situația în care Biroul nu va decide, plenul va fi cel care va hotărî.

Rog liderii grupurilor parlamentare să invite colegii în sală pentru a putea supune, din nou, la vot, cererea de procedură de urgență, formulată la propunerea legislativă prezentată aici de domnul deputat Lăpușan, întrucât nu a existat cvorumul necesar. Și vreau să vă spun că dacă nu se reface cvorumul nu putem intra nici în dezbaterile parlamentare la proiectele de lege pe care le avem înscrise pe ordinea de zi.

Rog liderii grupurilor parlamentare, mai fac un apel, să-și mobilizeze colegii în sală. Altfel, vom face apelul nominal.

Poftiți, domnule Cristea.

Domnul Gheorghe Cristea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Cred că, pentru a lucra cu aceeași unitate de măsură, nu se impune în acest caz procedura de urgență solicitată de inițiator, din exact aceleași motive – repet, din exact aceleași motive. Sigur, putem să facem un mic efort, să le citim încă o dată, pentru care Legea privind retrocedarea terenurilor nu s-a dezbătut în procedură de urgență, fiind o lege care are implicații asupra regimului juridic al proprietății în general. Din exact aceleași motive pentru care proiectul de lege lansat de Guvern, privind privatizarea IAS-urilor, nu s-a dezbătut în procedură de urgență, ci în procedură normală, cred că în mod normal această inițiativă legislativă, sau aceste inițiative legislative, cele două, trebuie discutate în procedură normală.

Cred că așa este corect, și când spun lucrul acesta mă refer în primul rând la inițiatorii acestor proiecte de lege. Deci, argumentele folosite pentru a nu dezbate în procedură de urgență Legea privind retrocedarea terenurilor, la argumentele folosite de Opoziție mă refer, cred că pot fi pus în discuție și de Putere și cred și sper că au aceeași valabilitate, aceeași valabilitate ca acum câteva luni de zile, și atunci inițiatorii cred că ar putea să solicite discutarea în regim normal a acestei inițiative legislative.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, nu știu dacă ați fost atent, dar Guvernul, proiectul de Lege pentru privatizarea IAS-urilor, care a trecut prin Cameră și care se găsește la Senat, l-a transformat în ordonanță de urgență, care a fost anunțată acum în plen.

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte,

Guvernul a fost obligat să facă acest lucru, pentru c㠖 judecați și dumneavoastr㠖 un proiect de lege depus la Senat în iunie n-a putut fi discutat, deși era trecut printr-o Cameră și era foarte important, câteva luni de zile. În schimb, el se putea discuta în două zile. Deci ce nu s-a rezolvat în septembrie, octombrie, noiembrie și așa mai departe, se rezolva în două zile și de către două comisii parlamentare reunite la Senat, în speță Comisia pentru privatizare și Comisia pentru agricultură.

Domnul Acsinte Gaspar:

Bine, vă mulțumesc, domnule deputat.

Stimați colegi,

Vom verifica cvorumul prin votul care se va exprima în legătură cu cererea de procedură de urgență.

În situația în care nu există cvorumul, vom face apelul nominal.

Vă rog să fiți atenți.

Voturi pentru cererea de procedură de urgență, solicitată din partea grupului, de domnul deputat Alexandru Lăpușan. Voturi pentru? Vă rog să numărați, domnilor secretari.

Stimați colegi, vă rog, exprimați-vă într-un fel votul!

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Deci, rezultatul votului: pentru – 66, contra – 37, abțineri – 35; în total 138. Nu există cvorum.

Vă rog, domnilor secretari, să trecem să facem apelul nominal. Secretariatul tehnic, rog să prezinte listele.

O chestiune de procedură, din partea domnului deputat Ovidiu Cameliu Petrescu, după care vom trece la apel.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este o problemă destul de delicată. Niște colegi ai noștri au observat că între textul, publicat în Monitorul Oficial, al Legii privind accesul la propriul dosar și textul rezultat din dezbaterile Camerei, există anumite diferențe, unele destul de semnificative.

Îmi confirmă acest lucru și domnul deputat Nică Mihail, vicepreședintele Comisiei pentru apărare. Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată în fond la această lege. Îmi confirmă, de asemenea, că există diferențe.

Este o situație mai ciudată, care nu a mai apărut până acum, și aș ruga ca Biroul permanent, miercuri, să ia în discuție această situație și să găsim posibilitatea procedurală, deși nu am prevăzut nicăieri așa ceva până acum, ca să facem corectarea acestei legi. Pentru că atunci ar însemna că voința Parlamentului a fost trecută cu vederea, eludată, fie intenționat, de către cineva, fie din niște greșeli.

Această eroare materială, totuși, trebuie îndreptată, pentru că situația nu poate rămâne în acest mod.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Mircea Ciumara.

Domnul Mircea Ciumara:

Am o simplă completare la ceea ce a spus antevorbitorul. Și să eliminăm și posibilitatea să se mai întâmple vreodată așa ceva. Da? Deci, și sancționara vinovaților.

Domnul Acsinte Gaspar:

Stimați colegi, procedural, lucrurile se întâmplă în felul următor: potrivit Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial, se face verificare între textul autentic și textul tipărit în Monitorul Oficial.

În situația în care între textul autentic și ceea ce s-a tipărit există neconcordanțe, inadvertențe, se trece la rectificare și, la nevoie, la retipărirea monitorului, pentru ca, într-adevăr, textul de lege să fie așa cum a exprimat voința Parlamentul. Deci, noi vom verifica.

Am să sesizez de îndată Secretariatul General să prezinte la Biroul permanent legea originală, textul din Monitorul Oficial verificat, și, după aceea, să decidem cum vom proceda.

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Domnule președinte, procedură!

Domnul Acsinte Gaspar:

Haideți, să încheiem această problemă.

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Dar este importantă!

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, gata, deja .....

Domnul Marcu Tudor:

Noi suntem nevoiți să nominalizăm cei 11 membri ai Colegiului, care vor face parte din colegiul acesta pentru verificarea dosarelor celor care doresc a fi verificate.

În această situație, propun ca perioada de 10 zile în care trebuie să nominalizăm aceste 11 persoane, să înceapă din momentul în care această lege va fi promulgată de Președinte, și nu refăcut numai Monitorul Oficial, pentru că Președintele a semnat exact ce s-a scris în Monitorul Oficial. Deci, întâi Președintelui trebuie să i se înmâneze textul real. Dânsul să promulgheze legea. După aceea să se publice în Monitorul Oficial și abia apoi să curgă celelalte 10 zile.

Este imperios necesar, deoarece avem toți dificultăți în a nominaliza cele 11 persoane și, în afară de aceasta, așa este și legal. Doresc ca Biroul permanent să facă această precizare.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, vom verifica. Procedura pe care o propuneți dumneavoastră este o procedură care nu-și are suport regulamentar. V-am spus care este procedura de urmat în cazul în care apar niște inadvertențe.

Domnul deputat Rădulescu-Zoner. (Rumoare, vociferări.)

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Îmi pare rău, domnule vicepreședinte. Cine a făcut așa ceva (arată un document.) trebuie tras la răspundere. Nu a făcut-o întâmplător. A făcut-o ca să vină această cerere, a făcut-o ca să intrăm în vacanță parlamentară înainte de a alege acest colegiu și să se amâne o lună și ceva constituirea consiliului. Acesta este adevărul! Și cred că ar trebui urgentat acest lucru, iar cei care au făcut acest fals, să fie dați afară din aparatul acestui Parlament.

Vă mulțumesc. (Rumoare, vociferări.)

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, termenele curg de la data intrării în vigoare a legii. Legea a fost publicată pe data de 9 decembrie.

Încheiem discuțiile aici. Vom face verificările de rigoare în legătură cu această problemă.

Vă rog să faceți apelul pentru restabilirea cvorumului de lucru.

Domnul Vasile Miclăuș:

Achimescu Victor Ștefan

absent

Aferăriței Constantin

absent

Afrăsinei Viorica

prezentă

Albu Alexandru

prezent

Albu Gheorghe

prezent

Alecu Aurelian Paul

prezent

Ana Gheorghe (Dâmbovița)

prezent

Ana Gheorghe (Hunedoara)

prezent

Andrei Gheorghe

prezent

Andronescu Ecaterina

prezentă

Antal István

prezent

Antonescu George Crin Laurențiu

absent

Antonescu Niculae Napoleon

prezent

Argeșanu Valentin

prezent

Arghezi Mitzura Domnica

prezentă

Ariton Gheorghe

prezent

Asztalos Ferenc

prezent

Avramescu Constantin Gheorghe

prezent

Baban Ștefan

prezent

Babiaș Iohan Peter

absent

Babiuc Victor

absent

Baciu Mihai

prezent

Badea Alexandru Ioan

prezent

Bara Radu Liviu

prezent

Bárányi Francisc

prezent

Barbaresso Emanoil Dan

prezent

Barbăroșie Victor

prezent

Barde Tănase

prezent

Bartoș Daniela

prezentă

Băbălău Constantin

prezent

Bălan Marilena

absentă

Bălăeț Dumitru

prezent

Băsescu Traian

absent

Becsek Garda Dezideriu Coloman

absent

Bejinariu Petru

prezent

Berceanu Radu

absent

Berci Vasile

prezent

Berciu Ion

prezent

Biriș Anamaria Mihaela

prezentă

Birtalan Ákos

prezent

Bivolaru Gabriel

absent

Bivolaru Ioan

prezent

Boda Iosif

absent

Böndi Gyöngyike

prezentă

Boștinaru Victor

prezent

Bot Octavian

absent

Botescu Ion

absent

Bran Vasile

prezent

Brezniceanu Alexandru

prezent

Bud Nicolae

prezent

Buga Florea

prezent

Bujor Liviu

absent

Burlacu Viorel

prezent

Buruiană Aprodu Daniela

prezentă

Buzatu Dumitru

prezent

Calimente Mihăiță

absent

Cazacu Vasile Mircea

absent

Cazan Gheorghe Romeo Leonard

prezent

Cândea Vasile

prezent

Ceaușescu Gheorghe Dan Nicolae

absent

Chichișan Miron

prezent

Chiliman Andrei Ioan

prezent

Chiriac Mihai

absent

Ciontu Corneliu

prezent

Ciumara Mircea

prezent

Cîrstoiu Ion

prezent

Cojocaru Radu Spiridon

absent

Constantinescu Dan

prezent

Corâci Ioan Cezar

prezent

Corniță Ion

absent

Cosma Liviu Ovidiu

absent

Coșea Dumitru Gheorghe Mircea

absent

Cotrutz Constantin Eremia

absent

Cristea Gheorghe

prezent

Cristea Marin

prezent

Cunescu Sergiu

prezent

Dan Marțian

prezent

Dan Matei Agathon

prezent

Darie Simion

prezent

Dărămuș Nicolae Octavian

absent

Dănilă Vasile

prezent

Decuseară Jean

prezent

Dejeu Gavril

prezent

Diaconescu Ion

prezent

Dimitriu Sorin Petre

absent

Dîrstaru Dorin

prezent

Dobre Traian

absent

Dobrescu Smaranda

prezentă

Dorian Dorel

absent

Dorin Mihai

prezent

Dragoș Iuliu Liviu

prezent

Dragu George

prezent

Drăgănescu Ovidiu Virgil

prezent

Drecin Mihai Dorin

prezent

Drumen Constantin

prezent

Dugulescu Petru

absent

Dumitrașcu Laurențiu

absent

Dumitrean Bazil

prezent

Dumitrescu Paul Adrian

absent

Dumitriu (Hunea) Carmen

prezentă

Duțu Ion

prezent

Elek Barna

absent

Enache Marian

absent

Enescu Ion

prezent

Fenoghen Sevastian

absent

Filipescu Ileana

prezentă

Furo Iuliu Ioan

prezent

Galic Lia Andreia

absentă

Gaspar Acsinte

prezent

Gavra Ioan

prezent

Gavrilaș Teodor

absent

Gazi Gherasim

prezent

Georgescu Florin

absent

Gheciu Radu Sever Cristian

prezent

Gheorghe Valeriu

prezent

Gheorghiof Titu Nicolae

prezent

Gheorghiu Adrian

prezent

Gheorghiu Mihai

absent

Gherasim Ion Andrei

absent

Ghibernea Dan

prezent

Ghidău Radu

absent

Ghiga Vasile

absent

Giurescu Ion

prezent

Glăvan Ștefan

absent

Godja Petru

prezent

Grădinaru Nicolae

prezent

Grigoraș Neculai

prezent

Grigoriu Mihai

prezent

Groza Nicolae

prezent

Gvozdenovici Slavomir

absent

Hașotti Puiu

prezent

Hilote Eugen Gheorghe

prezent

Hlinschi Mihai

prezent

Honcescu Ion

absent

Hrebenciuc Viorel

prezent

Iacob Elena

absentă

Ianculescu Marian

prezent

Ifrim Dumitru

prezent

Igna Ion

prezent

Ignat Ștefan

prezent

Iliescu Valentin Adrian

prezent

Ionescu Alexandru

prezent

Ionescu Anton

absent

Ionescu Bogdan

absent

Ionescu Constantin

absent

Ionescu-Galbeni Niculae-Vasile

absent

Ionescu Gheorghe

prezent

Ionescu Marina

absentă

Ionescu Nicolae

prezent

Ioniță Mihail Gabriel

prezent

Ioniță Nicu

prezent

Iorga Leonida Lari

absentă

Iorgulescu Adrian

absent

Irimescu Haralambie

prezent

Ivănescu Paula Maria

absentă

Jurcan Dorel

prezent

Jurcă Teodor

prezent

Kakasi Alexandru

prezent

Kelemen Atila Bela Ladislau

prezent

Kerekes Károly

prezent

Kónya Hamar Alexandru

prezent

Kovacs Carol Emil

prezent

Kovács Csaba Tiberiu

prezent

Lazia Ion

absent

Lădariu Lazăr

prezent

Lăpușan Alexandru

prezent

Leonăchescu Nicolae

prezent

Lepșa Sorin Victor

absent

Lixăndroiu Viorel

prezent

Lupu Vasile

prezent

Macarie Sergiu

prezent

Manole Odisei

absent

Manolescu Oana

absentă

Marin Gheorghe

prezent

Marineci Ionel

prezent

Marinescu Ioan Sorin

prezent

Márton Árpád Francisc

prezent

Matei Lucian Ion

absent

Matei Vasile

absent

Mátis Eugen

absent

Mazăre Radu Ștefan

absent

Mândroviceanu Vasile

prezent

Mânea Radu

prezent

Mera Alexandru Liviu

prezent

Meșca Sever

absent

Miclăuș Vasile

prezent

Micle Ulpiu Radu Sabin

prezent

Mihăilescu Petru Șerban

absent

Mihu Victor Traian

absent

Miloș Aurel

prezent

Mitrea Miron Tudor

prezent

Mogoș Ion

absent

Moiceanu Constantin

prezent

Moldovan Petre

prezent

Moldoveanu Eugenia

prezentă

Morariu Teodor Gheorghe

absent

Moroianu Geamăn Adrian Tudor

absent

Moucha Romulus Ion

prezent

Munteanu Ion

prezent

Mureșan Ioan

absent

Musca Monica Octavia

prezentă

Nagy Ștefan

prezent

Naidin Petre

prezent

Nanu Romeo

prezent

Năstase Adrian

prezent

Neacșu Ilie

prezent

Neagu Romulus

absent

Neagu Victor

absent

Negoiță Gheorghe Liviu

prezent

Negrău Mircea

absent

Nica Dan

prezent

Nică Mihail

prezent

Nichita Dan Gabriel

absent

Nicolae Jianu

prezent

Nicolaiciuc Vichentie

absent

Nicolescu Mihai

prezent

Nicolicea Eugen

prezent

Niculescu -Duvăz Bogdan Nicolae

absent

Nistor Vasile

prezent

Noica Nicolae

absent

Oană Gheorghe

prezent

Oltean Ioan

prezent

Onaca Dorel Constantin

absent

Opriș Constantin Remus

absent

Osman Fedbi

absent

Palade Dan

prezent

Pambuccian Varujan

prezent

Paneș Iosif

prezent

Panteliuc Vasile

absent

Pantiș Sorin

absent

Papuc Aurel Constantin

prezent

Partal Petre

prezent

Pașcu Ioan Mircea

absent

Pavel Vasile

prezent

Pavelescu Claudiu Costel

absent

Păcurariu Iuliu

prezent

Păunescu Costel

prezent

Pârgaru Ion

prezent

Pâslaru Dumitru

absent

Pecsi Francisc

prezent

Pereș Alexandru

prezent

Petrescu Ovidiu Cameliu

prezent

Petrescu Silviu

prezent

Petrescu Virgil

prezent

Petreu Liviu

absent

Pintea Ioan

prezent

Pițigoi Barbu

prezent

Podaru Dumitru Teodor

prezent

Pop Iftene

absent

Pop Leon Petru

prezent

Pop Viorel

prezent

Popa Aron Ioan

prezent

Popa Daniela

prezentă

Popa Ioan Mihai

prezent

Popa Nicolae

prezent

Popa Virgil

absent

Popescu Bejat Ștefan Marian

prezent

Popescu Dumitru

prezent

Popescu Emil Teodor

prezent

Popescu Ioan Dan

prezent

Popescu Irineu

absent

Popescu Tăriceanu Călin Constantin

absent

Priceputu Laurențiu

absent

Protopopescu Cornel

prezent

Putin Emil Livius Nicolae

prezent

Puwak Hildegard Carola

prezentă

Radu Alexandru Dumitru

prezent

Radu Elena Cornelia Gabriela

prezent

Ráduly Róbert Kálmán

prezent

Raica Florica Rădița

prezentă

Raicu Romulus

prezent

Rákoczi Ludovic

absent

Rațiu Ion

absent

Rădulescu Cristian

prezent

Rădulescu-Zoner Constantin Șerban

prezent

Rânja Traian Neculaie

prezent

Remeș Decebal Traian

absent

Rizescu Sergiu George

prezent

Roman Ioan

prezent

Roșca Ioan

prezent

Ruse Corneliu Constantin

absent

Sabău Traian

prezent

Sandu Alecu

prezent

Sandu Dumitru

prezent

Sandu Ion Florentin

prezent

Sassu Alexandru

absent

Săndulescu Aureliu Emil

prezent

Sârbu Marian

prezent

Secară Gheorghe

prezent

Serac Florian

prezent

Severin Adrian

absent

Simedru Dan Coriolan

prezent

Simion Florea

absent

Sirețeanu Mihail

prezent

Sonea Ioan

prezent

Spătaru Liviu

absent

Spiridon Didi

prezent

Stan Vasile

prezent

Stanca Teodor

prezent

Stanciu Anghel

prezent

Stănescu Alexandru Octavi

prezent

Stănescu Mihai Sorin

prezent

Stoica Valeria Mariana

prezentă

Stoica Valeriu

absent

Sturza Popovici Cornel

absent

Székely Ervin Zoltán

prezent

Szilágyi Zsolt

absent

Șaganai Nusfet

absent

Șerban George

prezent

Ștefănoiu Luca

prezent

Șteolea Petru

absent

Tabără Valeriu

prezent

Tamás Sándor

prezent

Tarna Gheorghe

prezent

Tăvală Tănase Pavel

prezent

Teculescu Constantin

prezent

Tokay Gheorghe

absent

Trifu Romeo Marius

prezent

Tudor Marcu

prezent

Tudose Nicolae Florin

absent

Țepelea Gabriel

prezent

Țocu Iulian Costel

prezent

Țurlea Petre

prezent

Udrea Florian

absent

Vaida Francisc Atila

absent

Varga Attila

prezent

Vasilescu Nicolae

prezent

Vasilescu Valentin

prezent

Vataman Dorin

prezent

Văsioiu Horia

prezent

Vâlceanu Gheorghe

prezent

Vâlcu Mircea

prezent

Vetișanu Vasile

prezent

Vida Iuliu

prezent

Vida Simiti Ioan

prezent

Videanu Adriean

prezent

Vilău Ioan Adrian

absent

Vintilă Dumitru Mugurel

absent

Vitcu Mihai

prezent

Vițelar Bogdan

prezent

Voicu Mădălin

absent

Weber Ernest-Otto

prezent

Wittstock Eberhard-Wolfgang

absent

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 august 2022, 20:18
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro