Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 16, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 16-12-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 16, 1999

Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Ședința a început la ora 9,15.

Lucrările au fost conduse de domnul Vasile Lupu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Alexandru Konya Hamar și Vasile Miclăuș, secretari.

 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că, din totalul celor 343 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 192 de deputați.

Participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 15 deputați, iar 151 sunt absenți. Cvorumul prevăzut de art.128 din Regulament este întrunit.

Pentru început, vă prezint informarea cu privire la inițiativele înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Propunerea legislativă pentru aprobarea taxei privind drumurile forestiere și reducerea TVA la unele produse din lemn, inițiată de 5 deputați PDSR.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.62/1998, inițiată de 3 deputați independenți.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În continuare, vă informez că la Biroul permanent al Camerei Deputaților a fost înregistrată propunerea legislativă privind protecția și încadrarea în muncă a unor cadre militare și salariați civili care își încetează activitatea în condiții deosebite, inițiată de un număr de 5 parlamentari.

Se solicită procedura de urgență de către președintele comisiei speciale a Camerei Deputaților și a Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe.

Dacă se dorește o motivare a acestei solicitări, invit reprezentantul parlamentarilor semnatari ai inițiativei să o facă.

Domnule deputat George Șerban, aveți cuvântul.

 
 

Domnul George Șerban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Această propunere legislativă a avut în vedere următorul lucru: a fost finalizată Legea privind protecția secretului de stat, țara noastră făcând eforturi deosebite pentru a-și armoniza legislația cu cea din comunitatea europeană și din NATO, pentru aputea avea acces la structurile acestora.

În aceste condiții, protecția secretului este pentru noi o prioritate în ceea ce privește crearea condițiilor de integrare.

Ne-am confruntat de multe ori cu situația în care cadre din structurile informative atât ale serviciilor, cât și ale armatei, ajunse în stare de indisponibilitate pentru activitatea pe care o desfășoară, au rămas practic fără o protecție și au devenit ținte extrem de ușoare pentru cei care au interese adverse sau ostile României. Din acest motiv, am considerat că această propunere legislativă este necesară.

Procedura de urgență este solicitată de noi având în vedere că este o lege care ar trebui să intre în dezbatere în această legislatură, având în vedere că ea se va armoniza cu Legea privind protecția secretului și, în același timp, cu proiectul de lege privind siguranța națională, care va intra și el curând în dezbatere; de aceea el trebuie să devanseze cumva aceste propuneri legislative.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Șerban Rădulescu Zoner.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Domnule președinte,

Mă adresez în special dumneavoastră.

Domnilor colegi,

Doi ani de zile a stat prin comisii o inițiativă legislativă a noastră privind completarea și modificarea Legii arhivelor naționale.

Raportul este făcut de vreo două săptămâni, dar nu figurează, din cât știu, nici pe ultimul loc.

Îmi îngădui să vă rog să fie trecută pe ordinea de zi, indiferent pe ce loc, ca să ajungem până la sfârșitul acestei legislaturi măcar s-o discutăm.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule profesor, atunci când discutăm ordinea de zi, vă rog să reveniți cu această chestiune. Acum nu suntem la ordinea de zi.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Da. Dar nu figurează.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Bun. O discutăm la ordinea de zi.

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Trebuie să ne pronunțăm prin vot asupra solicitării președintelui Comisiei speciale pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe de a aproba procedura de urgență pe propunerea legislativă prezentată.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Votat.

Vă fac cunoscut că această inițiativă va merge în procedură de urgență: în fond, la Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize, la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Stimați colegi,

Vă mai informez că în ședința de ieri a Biroului permanent al Camerei Deputaților s-a discutat cererea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice de a i se transmite spre dezbatere și avizare propunerea legislativă privind împroprietărirea cu teren agricol a familiilor tinere, a familiilor fără pământ, a specialiștilor, a veteranilor de război și a revoluționarilor.

Solicitarea a fost aprobată.

Înainte de a intra în ordinea de zi, invit pe domnul deputat Tănase Tăvală la microfon, pentru a scurtă intervenție comemorativă.

 
Remember: Timișoara - 16 decembrie 1989.
 

Domnul Tănase Pavel Tăvală:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Astăzi, 16 decembrie 1999, se împlinesc 10 ani de la declanșarea Revoluției române în Timișoara.

În 16 decembrie 1989, timișorenii și-au asumat riscul sacrificiului suprem pentru înlăturarea dictaturii comuniste. Prin cântece și rugăciuni se încurajau tinerii și vârstnicii neîfricați în fața forțelor de represiune.

Strigătul cutremurător "Vom muri și vom fi liberi!" a fost crez, îndemn și izvor de curaj al timișorenilor în toate situațiile dificile ale revoltei. Apelul manifestanților prin "Români, veniți cu noi!", "Azi în Timișoara, mâine în toată țara!", "Jos comunismul!", a fost expresia convingerii lor că așa va fi.

În 20 decembrie 1989, Timișoara s-a declarat oraș eliberat de dictatura comunistă. Armata din oraș s-a alăturat manifestanților. Timișorenilor li s-au alăturat, de asemenea, locuitorii orașelor din Lugoj, Arad, București, Sibiu, Cluj, Caransebeș și din alte localități ale țării.

Morții, răniții și cei arestați în zilele Revoluției ne obligă să-i venerăm cum se cuvine.

Să le păstrăm vie amintirea și s-o prețuim cu dreaptă considerație.

Să ne înclinăm cu smerenie în fața jertfei martirilor Revoluției din Decembrie 1989 și să fim vrednici de obolul lor.

Pentru cinstirea memoriei lor, vă propun să păstrăm un moment de reculegere. (S-a păstrat un moment de reculegere.)

Vă mulțumesc.

 
Aprobarea programului de lucru și a ordinii de zi pentru perioada 20-24 decembrie 1999.
 

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Cred că este potrivit momentul să discutăm ordinea de zi și programul de lucru pentru ședințele Camerei Deputaților din săptămâna următoare.

Sper că fiecare dintre dumneavoastră este în posesia celor două proiecte.

Suntem la programul de lucru.

Sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

La ordinea de zi.

Domnule deputat Țurlea, vă rog.

 
 

Domnul Petre Țurlea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

O urmare firească la momentul evocator de adineauri este ceea ce vă voi propune de aici încolo.

Referitor la pct.8 al ordinei de zi de săptămâna viitoare, ultimul moment când se poate rezolva problema de la pct.8 este proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/1999 pentru organizarea și finanțarea aniversării a 10 ani de la Revoluția anticomunistă.

Dacă nu-l punem pe pct.2, nu se mai rezolvă anul acesta, și atunci ce facem? Deci vă propun ca pct.8 din ziua de luni să fie pe locul 2, mai ales că este o problemă așa de măruntă încât se poate rezolva foarte repede, dar este extrem de important să fie rezolvată luni cel mai târziu.

De asemenea, vreau să vă întreb încă o dată, domnule președinte, tot legat de același eveniment, am întrebat și săptămâna trecută fără să primesc răspuns: PNȚCD-ul a inițiat un proiect de lege pentru constituirea unei comisii pentru aflarea adevărului în legătură cu Revoluția; a trecut cu succes de comisia noastră a drepturilor omului și s-a blocat la Comisia juridică, de disciplină și imunități, condusă, chiar culmea!, de un reprezentant al PNȚCD-ului.

Vreau să fiu și eu lămurit ce se întâmplă. S-a retras acest proiect? Pentru că, dacă nu se înființează această comisie în luna decembrie, în mod normal în actuala legislatură comisia nu va mai putea să-și finalizeze lucrările.

Deci ori ne apucăm de un lucru care să știm sigur că va fi finalizat, ori îl lăsăm baltă de la început!

Culmea este că această Comisie juridică este condusă chiar de un reprezentant al PNȚCD-ului, ilustrul domn coleg Popescu. Ce se întâmplă?!

De asemenea, vreau să vă întreb, domnule președinte, în legătură cu o situație cel puțin curioasă zic eu: la comisia noastră, a drepturilor omului, care este avizată în fond, încă din luna octombrie, deci de acum două luni, comisia aceasta a rezolvat problema raportului la Legea privind constituirea clerului militar, cerută de Guvern. Iar acest proiect nu apare nici măcar pe ordinea de zi!

Senzația mea este că, cu cât avem mai mulți funcționari în aparatul Camerei Deputaților, cu atât se fac mai multe greșeli. Este inadmisibil ca de două luni o comisie avizată în fond să dea raportul și până acum să nu apară nici măcar pe ordinea de zi. Ce se întâmplă?!

Deci sunt o mulțime de probleme pe care Biroul permanent ar trebui să le rezolve sau să dea măcar răspuns. Am mai ridicat unele probleme și săptămâna trecută și tot fără răspuns au rămas.

Stringente, evident, sunt primele două - ce facem cu punctul acesta 8, care trebuie rezolvat neapărat imediat, și cu comisia pe care am menționat-o pentru aflarea adevărului.

Eu sunt convins că în primul rând inițiatorii, dar și toți colegii noștri sunt de acord că trebuie aflat adevărul, nu? Dar, ca să-l aflăm, trebuie să înființăm comisia în această lună decembrie.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Stanciu.

 
 

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte de ședință,

În primul rând, vreau să salut revenirea dumneavoastră la pupitru și să vă doresc în continuare sănătate.

În al doilea rând, voi face o propunere care va surprinde puțin, și o fac în numele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. Este vorba de pct.2 al ordinii de zi, un punct care are un singur articol: să se decaleze termenul de la 31 decembrie 1999 la 31 decembrie 2002, privitor la reorganizarea institutelor și stațiunilor de cercetări științifice ale Academiei Agricole și Silvice, ale Agenției Naționale pentru Știință, Tehnologie și Inovare, respectiv ale Academiei mari.

Referitor la acest punct care are un singur rând, de trei săptămâni nu reușim să-l dezbatem, deoarece la primul punct apar probleme procedurale care rostogolesc acest punct 2 săptămână de săptămână. Se epuizează anul și noi rămânem cu aceste instituții puțin într-o situație de echivoc.

Ca urmare, domnule președinte și stimați colegi, deși pare un lucru inedit, vă propun ca pct.2 să devină pct.1, ca să terminăm în 2 minute această chestiune, și apoi vor urma probabil discuțiile care ne-au obișnuit săptămână de săptămână și care mănâncă timpul și de aceea nu mai apucăm să-l dezbatem.

Deci vă propun acest lucru, ca să nu intrăm cu toate institutele de cercetare într-o stare de blocaj.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte,

Sunt în măsură să vă informez că am convenit în Biroul permanent să depunem toată stăruința – cei care vom fi la prezidiul ședințelor – ca până la sfârșitul anului acest proiect să fie adoptat.

Cunoașteți, din păcate, că programul de lunea viitoare nu prea permite acest lucru. Dacă v-ați uitat în proiectul de program, de la ora 15,00 avem ședința comună solemnă consacrată împlinirii a 10 ani de la Revoluția din Decembrie 1989. Marți, de asemenea, avem o ședință comună.

Ideea ar fi, eventual, să mutăm aceste texte fie marți după-amiază, fie să așteptăm lunea viitoare.

 
 

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Marți!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da.

Domnul Rădulescu Zoner.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Domnule președinte,

Am luat atunci cuvântul, pentru că era în legătură cu anunțul dumneavoastră privind diversele proiecte și inițiative legislative cu care au fost sesizate comisiile, și poate am greșit; dar aici nu pot să iau cuvântul în legătură cu ceea ce am spus înainte și nu mai repet, pentru că nu figurează. Iar, între timp, domnul deputat Nică, vicepreședintele comisiei, mi-a spus că de 3 săptămâni s-a făcut raportul.

Rugămintea mea, încă o dată, este să luați în considerare acest lucru, pentru că nu va dura mult de discutat și mai trebuie să ajungă la Senat. Măcar să ajungem să aducem aceste modificări și completări.

Nu numai istoricii au nevoie de Legea arhivelor de care vă spun, ci și alții, presa, mass-media. De aceea insist ca dumneavoastră în Biroul permanent să cereți să fie trecută această inițiativă legislativă pe ordinea de zi, și după aceea vom mai vedea.

Aceasta este în primul rând.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat,

Ca să lămurim acest aspect, eu v-aș ruga respectuos să depuneți o notă în acest sens la Secretariatul general al Camerei Deputaților, iar Secretariatul general să prezinte în prima ședință de Birou permanent al Camerei Deputaților situația acestui text.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Vă mulțumesc.

În al doilea rând, în ceea ce privește propunerea domnului deputat Țurlea, ordonanța privind aniversarea Revoluției oricum produce efecte, iar textul conține de fapt organizare, finanțare etc.

Domnilor colegi,

Dacă doriți să mai discutăm încă o după-amiază întreagă titlul, acceptați propunerea domnului deputat Țurlea, pentru că de fapt de aceea și insistă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Kerekes are cuvântul.

 
 

Domnul Karoly Kerekes:

Stimați colegi,

Eu v-aș propune, pentru ziua de marți, la ordinea de zi ca primele două puncte să rămână așa cum sunt în proiectul ordinii de zi – este vorba de două legi care sunt în strânsă legătură cu persoanele vârstnice și dumneavoastră știți foarte bine că anul acesta este anul internațional al persoanelor vârstnice.

Deci ar fi bine să votăm aceste două legi, întrucât Senatul deja le-a votat. Așa că, dacă și noi le vom vota, atunci ne-am făcut datoria.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat George Șerban.

 
 

Domnul George Șerban:

Domnule președinte,

Am propunerea ca pentru ordinea de zi de luni poz.6, care se referă la o propunere legislativă de modificare a Legii de organizare a SIE, și care cuprinde un singur punct, având toate avizele necesare și raportul făcut, fiind o chestiune, zic eu, formală de 15 minute, s-o băgăm pe poz.2, în așa fel încât să n-o mai amânăm, pentru că ea trebuie să intre și în dezbatere la Senat, și este necesar ca această lege să prindă exercițiul bugetar de anul viitor.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Suntem în măsură să supunem votului propunerile făcute.

Domnul Țurlea propune ca pct.8 de luni să treacă la pct.2 de luni.

Votul dumneavoastră, vă rog.

Cine este pentru? Un vot pentru. Insuficient.

Domnul deputat Stanciu propune ca proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/1998 de la pct.2 de luni să treacă marți pe primul loc.

Acum, domnule președinte, aici sunt 3 reglementări cu privire la cercetare și sistemul educațional.

Domnul Vida Simiti, colegul dumneavoastră de comisie, a insistat să fie dezbătute consecutiv.

 
 

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Prima are un rând, iar a doua are două rânduri.

Dacă se poate amândouă, nu avem nimic împotrivă, dar urgența efectivă este pentru prima.

Dacă putem să le trecem pe amândouă, în 5 minute aceste două prevederi pot să fie aprobate.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Deci, dacă se poate să fie trecute amândouă, dumneavoastră sunteți dispus pentru amândouă.

Deci domnul Anghel Stanciu propune ca pct.2 și 3 de luni să treacă pe 1 și 2 marți.

Iar domnul Kerekes a susținut ca pct.1 și 2 de marți se impun a fi dezbătute, dat fiind sărbătoarea internațională a pensionarilor.

Deci, supun votului dumneavoastră propunerea domnului Stanciu.

Pentru?

 
 

Domnul Anghel Stanciu:

Cu largă majoritate!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Nu-i destul de largă, domnule Stanciu... E chiar strâmtă...

Sunt 8 voturi. Insuficient. Deci, 8 și cu 5 fac 13. Tot nu ajung.

Domnule Ianculescu,

Doriți să interveniți?

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

La ordinea de zi...

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Suntem la ordinea de zi. Poftiți.

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi deputați,

Stimați invitați,

Eu vă propun să aplicăm principiul care l-am mai prezentat în ședința de acum o săptămână, de joi.

Cred că este bine ca noi să terminăm proiectele de legi pe care deja le-am început și numai după aceea să ne apucăm de alte proiecte de legi. Observ că proiecte de legi pe care noi le-am început și sunt în curs de dezbatere figurează pe locuri care prefigurează să nu mai fie luate în dezbatere în cursul acestei sesiuni parlamentare din toamna acestui an.

De asemenea, avem un raport al Comisiei de anchetă forestieră, la care s-a muncit foarte mult și urmează să definitivăm partea finală a acestui raport, propunerile de măsuri, pentru a fi transmise Executivului și, respectiv, Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și altor ministere interesate, pentru a se implementa măsurile propuse de Parlament. Eu cred că este păcat de munca desfășurată de această comisie, timp de aproape un an și jumătate, ca noi să tărăgănăm finalizarea acestei acțiuni în legislatura aceasta.

De aceea, domnule președinte, cu respect, vă rog să fiți de acord ca pct. 9 de pe ordinea de zi a ședinței de marți de la pct.II a) să fie trecut mai în față și, de asemenea, propunerea legislativă privind protecția fondului piscicol, de asemenea, să fie și ea și să se continue dezbaterea.

De aceea, v-aș propune ca pe locul 1 de marți, respectiv de miercuri, să figureze propunerea legislativă privind protecția fondului piscicol. Pe locul 2 să fie raportul Comisiei de anchetă forestieră, finalizarea acestei acțiuni, și numai după aceea să urmeze pct. 1 și 2.

Punctul 3 să devină 1, pct. 9 să devină pct. 2, pct. 1 și 2 să devină pct. 3, respectiv 4.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Bună era și ziua de vineri să lucrăm...

 
 

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Care vineri? Cea mare sau cea mică?

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Ziua de mâine...

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Ianculescu.

Cine este pentru? Largă, largă majoritate...

 
 

Domnul Gheorghe Cristea (din sală):

Da. Foarte largă...

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Ordinea de zi în ansamblu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Trecem la dezbaterea proiectelor.

Stimați colegi,

Plenul Camerei Deputaților a aprobat dezbaterea în procedură de urgență a proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Raportul în fond a fost întocmit de Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Comisia este la pupitru? Comisia juridică mai există?

 
 

Domnul Gheorghe Cristea (din sală):

Domnule președinte,

Este un proiect în dezbatere, care s-a oprit la pct. 8...

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Suntem în procedură de urgență cu acest proiect...

 
 

Domnul Matis Eugen (de lângă prezidiu):

Dar nu este pe ordinea de zi, domnule președinte...

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Deci, Biroul permanent a propus, plenul a hotărât și iată, domnul secretar reprezentând opoziția confirmă întru totul că proiectul de Lege de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe...

 
 

Domnul Gheorghe Cristea (din sală):

Care Guvern, domnule președinte?

 
 

Domnul Vasile Lupu:

... proiectul de Lege de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe să fie dezbătut cu prioritate, imediat ce sosește raportul...

Deci, Comisia juridică, de disciplină și imunități este invitată la dezbateri.

Domnul Gavra.

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Domnule vicepreședinte,

Sigur că Biroul permanent nu a hotărât, ci a solicitat ca Legea de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare să fie dezbătută cu prioritate în Camera Deputaților.

După câte vedeți dumneavoastră, și cunoașteți, Camera Deputaților nu se află în totalitate în activitate. Sunt două grupuri parlamentare din opoziție – P.D.S.R. și P.R.M. – care nu participă la lucrările Camerei Deputaților, din motive de ordin strict politic. Avem o criză guvernamentală care încă nu este soluționată, este pe cale de a fi soluționată, se pare. Astăzi opoziția este invitată la Cotroceni pentru consultări cu Președintele Emil Constantinescu. România, la ora actuală, știți că nu are Guvern, Guvern în sensul de a fi validat în Parlamentul României prin votul de încredere al acestuia.

prin urmare, conform Constituției, conform prevederilor regulamentare, Biroul permanent al Camerei Deputaților trebuia să respecte dispozițiile care sunt înscrise acolo. Poate să propună orice Biroul acesta, că, de regulă, propune orice, fără să-și întemeieze propunerile pe dispozițiile Constituției.

Noi, vorba domnului deputat Cristea: "Care Guvern?"... Noi nu avem Guvern deocamdată. Deocamdată, Guvernul este "în facere", cum se spune.

Aseară, coaliția guvernamentală, împreună cu Președintele Constantinescu, am înțeles că au ajuns la un consens. Acest consens probabil că va fi transmis astăzi și partidelor parlamentare aflate în opoziție și vom vedea care va fi punctul lor de vedere, după care, în cel mai scurt timp, așa cum am solicitat noi – P.U.N.R.-ul, să se realizeze Programul de guvernare, echipa guvernamentală și să se vină pentru obținerea votului de încredere, conform prevederilor Constituție, în cel mult 10 zile.

Deci, deocamdată, în România este criză politică guvernamentală. Nu este bine să transferăm această criză politică și în plan parlamentar. Partidul Unității Naționale Române n-a fost de acord și participă la lucrări. Haideți să lăsăm Legea de abilitare, că n-avem pe cine abilita, deocamdată. Să vedem dacă Guvernul săptămâna viitoare va obține votul de încredere al Parlamentului, va fi numit de către Președintele României, domnul Emil Constantinescu, după care îl abilităm să emită ordonanțe.

Cel care emite ordonanțe astăzi este, după părerea domniei sale, încă prim-ministru și nu se află în activitate, pentru că n-are echipă guvernamentală. Deci, haideți să depășim acest moment și cred că nu este corect, în momentul în care o parte a opoziției lipsește, opoziția, o parte, nu a participat la lucrările comisiilor pentru avizare și a celei care a transmis raportul pe fond, și decât după..., iar să fie discuții în Parlamentul României, iar cineva să se retragă, mai bine să păstrăm în Parlamentul României un climat de activitate.

Ca să nu mai spun că, cvorumul cam suferă grav din acest punct de vedere, chiar dacă domnul fost ministru Tăriceanu, din când în când îl mai completează.

Vă mulțumesc.

O voce din dreapta:

Apă! Mai bea apă!

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Eu vă dau dumneavoastră apa, ca să continuați cu băutul, pentru de vorbit astăzi cred că nu are rost să vorbiți, că vorbiți degeaba.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Schimbarea configurației Guvernului nu întrerupe procesul legislativ, nu suspendă dezbterea proiectelor de lege. Mai mult, avem atât prevederi constituționale, cât și regulamentare, conform cărora proiectele de lege începute într-o legislatură, sunt continuate în legislatura următoare, deci când se schimbă și configurația politică. Și, dacă se poate mai mult, se poate și mai puțin. cu puțină înțelegere, vă rog să acceptați să îl dezbatem, așa cum s-a convenit marți, în plenul Camerei Deputaților, când domnul vicepreședinte Chiliman a anunțat că va avea prioritate absolută acest proiect de lege.

Domnul Gheorghe Cristea.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte,

Eu vreau să solicit o simplă precizare: proiectul a fost depus la Parlament pe lista de ordonanțe de fostul Guvern și, cel puțin în momentul acesta, n-avem nici o idee dacă viitorul Guvern va dori aceleași proiecte pe care să le legifereze.

Deci, în acest moment, nu știm care din proiectele acestea vor reprezenta, sau vor fi priorități pentru noul Guvern, mai ales că..., mă rog, lucrurile sunt așa cum sunt, așa că reprezentantul Guvernului – fost, actual și viitor să-i spunem – care este totuși aici, să ne lămurească puțin, dacă știe cumva că viitorul Guvern va menține aceste solicitări, pentru că s-ar putea ca noi să votăm solicitările fostului Guvern, iar viitorul Guvern să spună: "Știți, lista noastră de priorități este alta, pentru că noi vrem să mergem spre Europa nu în pas de marș, ci forțat, adică mai repede, și atunci, pentru asta, avem nevoie de alte proiecte". (Comentarii în sală.)

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Cine mai dorește?

 
 

Domnul Gheorghe Cristea (din sală):

Domnule președinte,

Să răspundă reprezentantul Guvernului la întrebarea pusă de mine!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Din partea Guvernului...

După reprezentantul Guvernului, domnule președinte. (Se adresează domnului deputat Emil Teodor Popescu, care se îndrepta spre microfon).

Domnul secretar de stat Biji.

 
 

Domnul Miron Mihu Biji:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Dacă vă uitați în Legea de abilitare, o parte importantă sunt tratate și acorduri internaționale, pe care, indiferent ce Guvern va fi, este normal că va dori să le ratifice, pentru că sunt legate de anumite angajamente concrete, de regulă financiare. O altă parte mare din aceste proiecte de ordonanțe decurg din necesitatea alinierii la normele Uniunii Europene, ceea ce iarăși bănuiesc că nu se poate presupune că un alt Guvern nu va face acest lucru, mă refer la protecția consumatorului, mă refer la probleme legate de meseria de specialist în protecția proprietății și așa mai departe.

La fel, și pe parte juridică, sunt elemente care sunt unele pur de gestiune, cum ar fi, de exemplu, introducerea într-un sistem de salarizare normal a Arhivelor Statului.

Deci, pe de o parte, cele generale sunt de natura tratatelor, sau reies din necesitatea integrării și armonizării cu legislația europeană, iar o altă parte sunt acte de gestiune strict necesare, care, indiferent ce Guvern vine, probabil..., sau sigur și le va însuși.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Emil Popescu.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor,

Nouă ne face plăcere că P.D.S.R.-ul lipsește, fiindcă aplică această tactică, cum s-ar zice: "dă dosul" – "a dat bir cu fugiții". "Vrea să câștige bătălii în absență", cum spunea domnul Valentin Iliescu.

Dar tot ce se discută aici, îndeosebi genialitățile domnului Gavra, pe care vreau să-l aduc din nou la microfon, sunt false probleme, pentru că nu Guvernul interimar este cel care va aplica Legea de abilitare, și pentru că noi nu gândim "până la lungul nasului", cum gândesc unii, trebuie să ne gândim că peste o zi, sau zece, sau cincisprezece, va fi un Guvern, indiferent cine sunt persoanele fizice care-l vor alcătui, și acest Guvern are nevoie de o lege de abilitare.

Această lege de abilitare este, cum se știe foarte bine, bianuală, și ea trebuie să existe indiferent de formațiunea, de alcătuirea de persoane și de modul cum gândesc anumite persoane.

Ceea ce vrea Guvernul, rezultă din Programul de guvernare, care-a fost aprobat de Parlament, și această lege de abilitare este continuarea Programului de guvernare.

Nu se schimbă, cum schimbă geambașii caii, nu se schimbă politica unei țări, pentru că un ministru a fost înlocuit sau nu.

Prin urmare, este necesar să existe o continuitate, și dacă poimâine avem Guvern, nu înseamnă că acum trebuie să ratăm. Noi adoptăm legea, și dacă în 15 ianuarie există Guvern o aplică, dacă nici în 15 ianuarie și nici în martie nu există Guvern n-o mai aplică, dar legea trebuie să existe. Acesta este raționamentul corect făcut, în interesul legii, nu în interesul unor... știți bine cum.

Și cu asta am terminat. (Aplauze în partea dreaptă a sălii.)

Voci din stânga:

Bravo!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Gavra.

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Sigur, dialogul între mine și domnul deputat Popescu este vechi și va continua până când ne vom regăsi, dacă ne vom mai regăsi împreună, în această aulă, în legislatura viitoare.

Domnule deputat Popescu,

În expunerea dumneavoastră ați vorbit de "geambași". Într-adevăr, se pare că avem un Guvern de geambași, la ora actuală.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu (din banca comisiei):

Sunteți, împreună, cu toții, împotriva intereselor acestei țări, împotriva adevărului și împotriva a orice nu vă place!

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Gata? Deci, din păcate, geambșii sunt în tabăra dumneavoastră și i-ați făcut "geambași", cum l-ați făcut pe Radu Vasile "un biet geambaș". Nu este vina noastră că n-ați știut cum se poate schimba un prim-ministru și cum se poate schimba un Guvern.

Deocamdată însă, domnule deputat, noi nu vorbim nici de geambași, nici de lege, ci vorbim de realitate. La ora actuală, în România nu există Guvern ales de către Parlamentul României. Nu există Guvern numit legal de către Președintele României. Se aplică, din Constituție, procedura de la art. 102, când Președintele României desemnează sau încearcă să desemneze un nou candidat la funcția de prim-ministru; au început negocierile. Dacă astăzi se va anunța acel candidat, domnia sa, în răstimpul celor 10 zile prevăzute în Constituție, își va numi echipa guvernamentală și va veni cu un Program de guvernare în Parlamentul României.

Noi nu putem să abilităm viitorul Guvern pe ceea ce a făcut vechiul Guvern. Conform art. 109 alin. 3, domnule președinte al Comisiei juridice, "Guvernul al cărui mandat a încetat..." și știți că a încetat, că ați anunțat tot dumneavoastră că este demisionat Guvernul, nu rezolvă altceva în intervalul până la aplicarea prevederilor art. 102, de numire a noului Guvern, decât treburile publice.

În al doilea rând, Programul de guvernare, domnule deputat, nu mai există, că Guvernul nu mai există, că și-a încetat mandatul. Dumneavoastră vorbiți, probabil, la timpul anticipat viitor, și nu viitor.

Să vedem Programul de guvernare al Guvernului care va fi desemnat legal după vot în Parlamentul României, dacă va obține votul, acel Guvern își va fixa prioritățile, care, cu siguranță vor fi altele, că așa au și spus acum: "... Vrem un Guvern eficient, cu alte priorități". Să vedem care sunt.

În al treilea rând, domnule deputat, nici o problemă...

Dacă vă gândiți că trebuie să ședeți, cum spuneți dumneavoastră, în vacanță parlamentară, gândiți-vă că venim și adoptăm Legea de abilitare pentru noul Guvern, pe timpul vacanței, în primele zile din ianuarie. Vă deranjați și veniți. Că, dacă v-ați deranjat să ne creați criză politică, deranjați-vă să rezolvăm și criza politică.

Oricum, domnule vicepreședinte Lupu, nu încercați să ne faceți să ieșim și noi din Parlament, de la activitate, că atunci este chiar rușinos pentru dumneavoastră. Atunci este chiar și criză parlamentară și ar fi păcat să nu aveți atâta înțelepciune, să nu provocați două crize – și guvernamentală, și parlamentară.

Aveți atâta înțelepciune, pentru că, altfel, veți fi chemat și dumneavoastră, probabil, la Cotroceni, astăzi.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Ciumara și apoi domnul Vida Simiti.

 
 

Domnul Mircea Ciumara:

Domnule președinte,

Mulțumesc pentru cuvânt.

Este o persoană care de 10 ani a reușit, în sfârșit, să învețe pe dinafară Regulamentul Camerei Deputaților...

 
 

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Spre deosebire de alții!

 
 

Domnul Mircea Ciumara:

... dar, nu și-a extins cultura, să citească măcar și Constituția, ca a doua carte pe care a putut să o citească...

Dacă dânsul reușește după 10 ani..., în următorii 10 ani să citească și Constituția, află că actele depuse de un Guvern își continuă activitatea în Parlament, indiferent dacă se schimbă Guvernul sau nu. (Domnul Ioan Gavra comentează în sală.)

 
 

Domnul Mircea Ciumara:

Domnule președinte,

Rugați pe cei care...

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă rog, liniște în sală!

 
 

Domnul Mircea Ciumara:

... vorbesc pe limbajul din P.U.N.R. cu mine, pe tonul acesta...

Aici este Parlament, nu este P.U.N.R.!

 
 

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Mai rar... Mai rar, ca să înțeleg!

 
 

Domnul Mircea Ciumara:

rugămintea mea este, domnule președinte, să trecem pe fondul problemelor, și am o propunere: a fost omis să se includă în proiectul de lege ca unele sume care au fost asigurate în 1999 pentru pregătirea participării României la Expoziția mondială EXPO’2000 - "Om, natură, tehnologie" și n-au fost utilizate, să fie reportate pentru anul viitor. La pct. I. 2 a).

Rugămintea mea este să intrăm pe fondul problemelor. (Câteva aplauze în partea dreaptă a sălii de ședință.)

 
 

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Trebuie să vorbesc. N-am ce face, că m-a reclamat domnul deputat Ciumara...

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat,

S-a votat ordinea de zi și nu mai putem reveni decât luni, la începutul ședinței, sau marți.

Domnul Vida-Simiti.

 
 

Domnul Ioan Vida-Simiti:

Domnilor colegi,

Eu bag de seamă că, în urma activității laborioase de 10 ani, a domnului deputat Gavra, în Parlamentul României, cred că, se pare că a obosit.

De fiecare dată, joia, face tot posibilul ca la ora 10,30, 11,00 să solicite întreruperea activității Parlamentului și, în loc să ne apucăm de lucru, de treabă, introducem fel de fel de cârcotășii!

Domnule Gavra,

Lăsați-ne, vă rog, să lucrăm!

O voce din stânga:

Câți sunteți în sală, domnilor?! Cereți cvorumul!

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Deci, este bine că domnul Vida m-a rugat să-l las să vorbească și pe domnia sa, pentru că pot să răspund la ambele persoane de la țărăniști.

Domnule deputat Vida,

Eu vă las să lucrați, dacă aveți cu cine. Din păcate, n-aveți cu cine din partea puterii.

Doi: de 10 ani am cam obosit, într-adevăr, să vă atrag atenția să respectați regulamentul și Constituția.

Același lucru s-a întâmplat și cu această criză politică, de în toată țara și pe toate posturile se vorbește de încălcarea Constituției.

Noi am cam obosit să vă spunem că trebuie să respectați legile și Constituția! Am cam obosit să vă spunem că trebuie să respectați regulamentul! Aveți dreptate! Dumneavoastră când obosiți să vă săturați să le încălcați?

Domnule deputat Ciumara, ce spuneți dumneavoastră, sigur că este de dorul Guvernului Ciorbea, din care ați făcut parte. Vă e dor de guvernare, probabil. Eu v-aș lansa chiar la funcția respectivă.

Vă rog să-mi citiți..., că eu am învățat regulamentele și Constituția, pentru că pentru asta am venit în Parlament. Dumneavoastră ați venit în Parlament pentru a lucra, știți..., la alte chestiuni.

Învățați-le, după ce le învățați..., și să vorbiți, bineînțeles, dar întâi să citiți, citiți-le, și dacă ați făcut apel la Constituție, că se continuă ce se continuă, dați-mi textul de Constituție!

Altceva este, domnule dragă: toate proiectele de lege care rămân dintr-o legislatură pentru alta se continuă. Nu este cazul de față, că nu sunt două legislaturi. Este criză politică! (În acest moment, domnul deputat Mircea Ciumara se întoarce, în bancă, cu spatele la vorbitor). Spatele este mai frumos decât fața dumneavoastră, să știți, e adevărată chestiunea. Măcar aveți spate, față n-ați avut niciodată!

Deci, domnule vicepreședinte Lupu, doriți să plecăm și noi, cealaltă parte a opoziției, din sală?

Dacă doriți, începeți, și până a începe chestiunea, în numele Grupului parlamentar al PUNR, vă cer verificarea cvorumului la acest moment.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Față de situația tensionată, suspend ședința pentru 15 minute.

Domnul Rădulescu-Zoner încă mai dorește să ia cuvântul.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Eu am intervenit doar pentru un minut, să-l întreb pe domnul Gavra: câte proiecte de lege au fost discutate în această legislatură, ale Guvernului Văcăroiu, care nu mai exista?

 
 

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Nici unul!

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Păi, atunci, nu mai veniți cu asemenea argumente!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Ședința este suspendată! După pauză

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Vă rog ocupați-vă locurile în bănci, ca să continuăm dezbaterile.

O voce din dreapta:

Apel nominal!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă rog, ocupați-vă locurile în bănci.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea (din sală):

Suntem la pct. 17 alin. 2.

 
Dezbaterea propunerii legislative privind protecția fondului piscicol, a pescuitului și pisciculturii (amânarea votului final).
 

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Continuăm dezbaterile la proiectul de Lege privind protecția fondului piscicol, a pescuitului și pisciculturii.

Voci din dreapta:

Cvorumul! Cât este cvorumul?!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

mulțumim reprezentanților Guvernului, dar, în condițiile de astăzi, proiectul de lege nu a putut fi dezbătut.

Avem de votat pct. 17 alin. 2. Dezbaterile s-au consumat în ședința precedentă.

Supun votului dumneavoastră varianta comisiei, din raportul inițial.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Punctul următor, punctul 18 din raportul inițial, propune eliminarea.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțieri?

Votat.

Titlul II: "Pescuitul în bazine naturale și autorizarea pescuitului" – varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Titlul V "Protecția fondului piscicol". Deci Cap.I devine Titlul V, cu următoarea denumire "Protecția fondului piscicol"

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.21, Cap.II devine Cap.I.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Titlul Cap.I "Administrarea și exploatarea fondului piscicol"

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.22 – comisia propune eliminarea.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.23 - se propune eliminarea.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct. 24, eliminare.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

La pct.25, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct. 26, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct. 27, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.28, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.29, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.30.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.31.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

La pct.32, se păstrează textul inițiatorului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Stimați colegi,

De la pct.32 până la 39, în raport, se propune eliminarea.

Există comentarii, obiecțiuni? Nu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.40, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.41, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.42, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.43.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.44.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.45 – 46, se propune eliminarea.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.47, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.48, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.49, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.50, raport suplimentar, pag.7, pct.4.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.51, raport inițial.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.52, raport inițial.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.III, integral.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Titlul Cap.IV, nemodificat.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.54, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.55.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.56.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.57.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.58.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.59, nemodificat.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.60.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.61...

 
 

Domnul Gheorghe Cristea (din loja comisiei):

61, 62, 63, eliminare.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Pct.61, 62, 63, se propune eliminarea.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.64, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.65, raport inițial.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.66, raport inițial.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.67 se elimină.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.68, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.69, varianta comisiei, raport inițial.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.70 se elimină.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.71, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.72 - "Dezvoltarea activității de piscicultură"

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.73, raport comisie.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.74, raport comisie.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.75, 76, 77, se propune eliminarea.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.78, raport suplimentar, pag.8, pct.5.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.79, raport principal.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.80 se elimină.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.81, nemodificat.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.82, varianta comisiei.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea (din loja comisiei):

Raport suplimentar.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, raport suplimentar, pag.8, pct.6, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.83, raport suplimentar.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.84, raport inițial.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

De la pct.85 până la 93, comisia propune eliminarea.

Există obiecțiuni? Nu există.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.94, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.96, eliminare.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.97, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.98.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.98 – 100, se propune eliminarea.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.101, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.102, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.103 și 104, eliminare.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.105, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.106, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.108, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.109, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.110, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.111, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.112, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.113, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.114, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.115, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.116 – 117, se propune eliminarea.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.118, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.119, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.120, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.121, 122, 123 și 124 se propun a fi eliminate.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.125.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.126.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.127.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.128, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.129, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.130, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.131, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.132, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.133, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.134.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.135.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat, în sensul de a fi eliminat.

Pct.136, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.137, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

De la pct.138 până la 144, inclusiv, se propune, de către comisie, eliminarea.

Există comentarii, obiecțiuni? Nu există.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.145, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.146, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.147.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.148.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.149.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.150.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.151.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.152.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.153.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.154.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.155 – se propune eliminarea.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.156.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.157.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.158.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.159, nemodificat.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.160 și 161 se elimină.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.162, raport suplimentar, pag.9, punctul 8.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.163, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.164, raport suplimentar.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.165, raport inițial.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.166, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.167 – 168, două propuneri de eliminare.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.169, raport suplimentar.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.170, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.171.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.172.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea (din loja comisiei):

La pct.11 din raportul suplimentar, sunt două anexe.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă rog să treceți la raportul suplimentar, pentru a urmări anexele.

Pct.11 din raportul suplimentar.

Există comentarii? Nu există.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea (din loja comisiei):

Anexa nr.2 și Anexa nr.4.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Anexa nr.2.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Anexa nr.3 nu există, domnule președinte?

 
 

Domnul Gheorghe Cristea (din loja comisiei):

Anexa nr.4. Anexa nr.3 există, dar nu e modificată.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Anexa nr.3 din textul inițiatorului, din raportul inițial.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Anexa nr.4, din raportul suplimentar.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Stimați colegi,

Este un proiect de lege organică. Nu suntem în cvorumul pentru legea organică și amânăm votul până la o dată viitoare, când vom întruni cvorumul.

Stimați colegi,

Față de eficiența dezbaterii ultimului proiect, consider că putem opri ședința aici.

Reluăm lucrările în plen luni, la ora 15,00 în ședința comună, de celebrare a 10 ani de la Revoluția Română.

Un week-end cât mai plăcut și un Guvern nou, pe săptămâna viitoare!

Ședința s-a încheiat la ora 11,15.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 august 2022, 20:10
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro