Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 22, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-10-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 22-12-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 22, 1999

Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/1998 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare.

Ședința a început la ora 9,10.

Lucrările au fost conduse de domnul Vasile Lupu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Ioan Vida- Simiti și Miron Tudor Mitrea, secretari.

 

Domnul Vasile Lupu:

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei, anunțându-vă că din totalul celor 343 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 202. Participă la alte acțiuni parlamentare 9, iar 141 sunt absenți. Cvorumul de lucru prevăzut de art.128 din regulament este întrunit.

Stimați colegi,

Propun să intrăm în dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/1998 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.25 alin.1 din ordonanța Guvernului nr.25/1995, care nu comportă mai mult de 10 minute de discuții și care cred că nu va determina, nu va provoca obiecțiuni, intervenții din sală, după cum ne va explica domnul profesor Anghel Stanciu, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. Imediat ce va crește numărul colegilor în sală vom trece la dezbatere proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului. Potrivit prevederilor art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență. Deci, invit președintele comisiei să propună timpii de lucru.

Vă rog, domnule președinte.

 
 

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Această ordonanță a fost dată spre a prelungi termenul privind reorganizarea sub diferite modalități a instituțiilor de cercetare, indiferent de cine aparțin, respectiv Academia Agricolă și Silvică, Agenția Națională pentru Știință și Tehnologie, Academia Română. Deoarece nu s-a găsit până ora actuală o modalitate eficientă pentru fiecare din categoriile menționate, Guvernul a solicitat, prin ordonanța de mai sus, mărirea acestui termen, spre a putea ca în această iarnă, respectiv primăvară, să se găsească modalitățile de reorganizare, fie în societăți comerciale, fie efectiv în institute de cercetare-dezvoltare, fie numai în institute de cercetare. Deci are un singur articol care prevede prelungirea acestui termen, spre a nu pune toate aceste instituții în imposibilitatea de a funcționa într-un cadru juridic legal. De aceea, vă rugăm să aprobați această ordonanță și, evident, fostul Minister al Cercetării și Tehnologiei, actuala Agenție Națională pentru Știință, Tehnologie și Inovare, să vină cu un proiect de ordonanță sau de lege privitor la reorganizarea tuturor categoriilor de institute de cercetare. Acest proiect, respectiv această ordonanță a fost avizată de către Comisia juridică, de disciplină și imunități cu aviz favorabil. În consecință, vă rugăm să aveți amabilitatea să aprobați acest unic articol al ordonanței.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Cred că putem realiza un consens pe acest text și supun aprobării dumneavoastră titlul ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

 
 

Doamna Hildegard-Carola Puwak (din bancă):

Vă rog să numărați voturile pentru, împotrivă și abținerile, domnule președinte.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Cu majoritate de voturi, titlul ordonanței a fost adoptat.

Articolul unic. Comentarii, obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Două voturi împotrivă.

Abțineri?

A fost votat.

Stimați colegi,

Votul final îl amânăm pentru mai târziu.

 
Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărâre a Camerei Deputaților privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2000.

Stimați colegi,

Să rezolvăm și proiectul de buget, proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2000.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci are vreun reprezentant în sală? Este? Fac precizarea că proiectul de buget a fost alcătuit de reprezentanții Biroului permanent. Este semnat de chestorii reprezentând grupurile parlamentare, a primit avizul Biroului permanent cu unanimitate și sper că nu comportă discuții speciale.

Domnul secretar Vida-Simiti, din partea Biroului permanent, va susține proiectul de buget.

 

Domnul Ioan Vida-Simiti:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Bugetul Camerei Deputaților pe anul 2000 finanțat de la bugetul de stat, se stabilește la suma de 545.614.211 mii lei, din care: cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei Deputaților în sumă de 529.252.013 mii lei; cheltuieli pentru funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului – 4.311.180 mii lei; cheltuieli pentru organizarea celei de-a noua sesiuni a Adunării Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa – o acțiune care ne revine nouă în acest an - în sumă de 12.051.000 mii lei.

Detalierea bugetului pe capitole și subcapitole este prezentată sub formă de anexe, n-o să intru în aceste detalii.

De asemenea, este structurat domeniul cheltuielilor curente, iar în cheltuielile de personal sunt cuprinse și sumele pentru constituirea fondului de cheltuieli pentru activitatea deputaților în circumscripțiile electorale. Cheltuielile de capital destinate execuției lucrărilor la obiectivele de investiții "Palatul Parlamentului", "Palatul Parlamentului – parcaj subteran" și "Complex cazare deputați" se stabilesc la suma de 46.965.000 mii lei, iar cele pentru "alte cheltuieli de investiții", la 39.712.000 mii lei.

De asemenea, lista cuprinzând obiectivele de investiții pentru anul 2000 este prevăzută în Anexa nr.2.

Consider că acestea sunt cele mai importante prevederi ale bugetului pentru anul 2000. Vă mai informez că la cheltuielile de investiții au fost prevăzute și alte investiții, însă Biroul permanent și reprezentanții departamentelor tehnice ale Camerei Deputaților au renunțat la o mare parte din acestea, pentru a nu încărca prea mult bugetul Camerei și respectiv bugetul național.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule secretar.

Din partea comisiei, domnule deputat Avramescu, aveți cuvântul. Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

 
 

Domnul Constantin Gheorghe Avramescu:

Doamnelor și domnilor deputați,

În urma examinării proiectului de buget al Camerei pentru anul 2000, comisia a hotărât ca proiectul de hotărâre să fie supus spre dezbatere și adoptare în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Titlul hotărârii. Comentarii?

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Vasile Stan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Această problemă am ridicat-o și anul trecut, o ridic din nou și întreb pe cei care au întocmit acest proiect de buget dacă au prevăzut la "alte cheltuieli de investiții", am înțeles că sunt 39 de miliarde, și refacerea pavajelor pietonale din curtea Palatului Parlamentului. Este o rușine că acceptăm să circulăm pe asemenea pavaje, mai mult de 50% distruse. Eu personal știu din ce cauză, ele au fost probabil turnate iarna, și nu e nevoie să circuli pe ele, că se autodistrug, și, în ultimul rând, nu este vorba numai de noi, dar în acest Palat al Parlamentului suntem vizitați și de persoane oficiale și de invitați obișnuiți. Deci aș vrea să întreb dacă s-a prevăzut ceva pentru refacerea acestor pavaje pietonale.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Din staff-ul tehnic al Camerei, este cineva în măsură să dea răspunsul?

 
 

Domnul Constantin Gheorghe Avramescu:

În afară de investițiile nominalizate, cum este parcajul subteran, propunerea domnului deputat nu este defalcată, dar există o sumă globală pentru reparații, pentru că aici e vorba de reparații, și nu investiții, și acolo se pot face tot felul de lucrări, și eu propun Biroului permanent să țină cont de propunerea dumneavoastră, să fie finanțată de la Capitolul – "Reparații".

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Am înțeles.

Titlul hotărârii.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1 din hotărâre.

Comentarii? Nu sunt. Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2. Comentarii? Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.6.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Anexa nr.1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Anexa nr.2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Anexa nr.3.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.7, integral.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Hotărârea, în întregime.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri?

Votată.

Anexele votate, evident, fac parte din prezenta hotărâre.

 
Aprobarea cererii de prelungire a activității Comisiei speciale pentru îmbunătățirea propunerii legislative privind sistemul național de decorații al României până la data de 30 iunie 2000.

Stimați colegi,

La Biroul permanent al Camerei Deputaților a sosit solicitarea comisiei speciale pentru îmbunătățirea propunerii legislative privind sistemul național de decorații al României, cu termen de funcționare până la 31 decembrie 1999, de a se aproba prelungirea acestui termen până la 30 iunie 2000.

Întrucât decizia Biroului permanent este contestată de membrii acestei comisii, dau cuvântul domnului Sergiu Rizescu, președintele comisiei, pentru a vă supune atenției dumneavoastră argumente suplimentare decât cele care au stat la dispoziția Biroului permanent, în ideea că vom putea aproba aici, în plen, prelungirea termenului.

Aveți cuvântul, domnule președinte.

 

Domnul Sergiu George Rizescu:

Domnule președinte de ședință și stimați colegi,

După cum știți s-a înființat o comisie specială pentru elaborarea proiectului de lege privind sistemul național de decorații. După cum vă amintiți și dumneavoastră foarte bine, exact acum doi ani, noi am votat legea-cadru, și de abia acum o lună de zile Senatul a reușit să voteze legea-cadru. S-a făcut raportul comun al celor două comisii, sunt puncte diferite între noi, cei de la Cameră, și cei de la Senat, deci acest raport de mediere nu a fost dezbătut.

Vreau să vă mai spun că au suferit și modificări și fiecare ordin și medalie are un proiect de lege și un regulament. Noi am mai lucrat la el, această comisie, și acum trebuie să adaptăm în funcție de modul cum se va vota raportul de mediere.

Vă rog să credeți că munca este destul de grea, sunt specialiști acolo, dar noi am fost ținuți în loc de faptul că la Senat nu s-a votat această lege. Și, vă rog frumos și respectuos, să prelungiți termenul de funcționare a acestei comisii până la 31 martie, ca să putem lucra, să defintivăm o dată acest proiect de lege care trenează din vechiul Parlament.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Dar numai să nu veniți de 1 aprilie cu o păcăleală, domnule preșdinte.

Stimați colegi,

Fie-mi îngăduit să supun votului... Domnul Ovidiu Petrescu cere cuvântul.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Văd că domnul președinte al comisiei a venit cu niște argumente, într-adevăr. Însă noi am constatat că s-a depus un raport al acestei comisii, și nedumerirea mea este ce mai lucrează comisia, dacă s-a depus raportul? Pentru că orice comisie din aceasta specială, în clipa când își depune raportul, își încetează activitatea. Eu așa știu!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Sergiu Rizescu.

 
 

Domnul Sergiu George Rizescu:

S-a depus raportul comisiei de mediere, care trebuie votat în plenul Camerei Deputaților și în Senat, și în situația în care sunt divergențe, să se vină cu el în plenul celor două Camere. Deci această comisie nu poate să-și înceteze activitatea pentru că nu s-a terminat încă votarea acestei legi, legii-cadru.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Dorește altcineva să intervină?

Domnul deputat Cristea.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte,

Termenul nu știu cât să fie de lung, dar în mod cert, până la finalizarea votului, comisia trebuie să existe, pentru că ea va trebui să prezinte și să susțină tot ceea ce înseamnă această lege. E o procedură mai lungă, să spunem, însă, când se finalizează votul, eventual, în Camerele reunite, dacă se ajunge acolo, ea trebuie să funcționeze. Altă soluție nu există, pentru că altfel ar însemna să votăm această lege fără să avem punctul de vedere, susținut, de altfel, de o comisie care lucrează de destul de multă vreme.

Deci nu știu până când. dar cert peste 31 decembrie trebuie să mai funcționeze, o lună sau două, mă rog, să se decidă cât.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi, ca atare, înțeleg că este un domeniu strict tehnic și plenul celor două camere, când se va pronunța, va avea nevoie de informațiile necesare.

Eu supun votului solicitarea președintelui comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 8 abțineri.

A fost votat.

 
Supunerea la votul final și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/1998 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare.

Stimați colegi,

Ca să încheiem dezbaterea problemelor abordate până la proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, îngăduiți-mi să vă supun votului și proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/1998 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.25 alin.1 din Ordonanța Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

Și acum trecem la proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

În ședința din ziua de 13 decembrie 1999, la solicitarea inițiatorului, plenul Camerei Deputaților a aprobat dezbaterea acestui proiect de lege în procedură de urgență.

Comisia juridică, de disciplină și imunități, care a întocmit raportul în fond pe acest text, este invitată pentru a prezenta raportul, pentru a propune timpul luărilor de cuvânt pe articole, cât și durata afectată întregii dezbateri. Invit biroul comisiei să facă propunerile.

Domnul deputat Grădinaru, secretarul comisiei.

 

Domnul Nicolae Grădinaru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Propunem timpii pentru dezbateri - 10 minute la fiecare punct și în total o oră.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Supun timpii propuși aprobării dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul legii. dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1. Comentarii? Nu sunt. Sper că aveți atât textul Guvernului, cât și raportul comisiei în față.

Art.1 lit.a, varianta comisiei. Obiecțiuni nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Poftiți, domnule coleg.

 
 

Domnul Dorel Jurcan:

Propun completarea proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe cu un punct referitor la reportarea unor sume din bugetul alocat din 1999, pentru pregătirea participării României la Expoziția Mondială "Expo-2000 - om-natură-tehnologie - Hanovra 2000", în bugetul pe anul 2000.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Comisia? Este de acord. Deci introducem la art.1 lit.a un subpunct 19. guvernul e de acord? Da.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1 lit.B).

Varianta inițiatorului.

Comentarii nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

La lit.C), comisia vine cu o modificare și propune un subpunct 8, nou.

Inițiatorul este de acord.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Literele D), E) și F), varianta inițiatorului.

Sunt comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Lit.G). Varianta comisiei. S-a propus un subpunct 3.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Literele H), I), J), K), L), M), N).

Domnul deputat Nicolescu are cuvântul.

 
 

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Stimați invitați,

Aș propune la lit.H) pct.3, "reorganizarea activității de cercetare în agricultură", să îl scoatem din program, pentru că activitatea de cercetare în domeniul agriculturii se desfășoară în cadrul Academiei, institutelor de profil și stațiunilor, în baza a două legi organice. Discuția am avut-o și ieri cu domnul ministru, dânsul și-a însușit acest punct de vedere, și organizarea aceasta să se facă în mod normal, nu prin ordonanță.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Comisia.

Inițiatorul. Domnul ministru Băsescu.

 
 

Domnul Traian Băsescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sunt aici nu în calitate de ministru al transporturilor, dar cabinetul n-a depus jurământul, așa că dintre miniștrii nedemisionari trebuia să vină un ministru care să susțină legea de abilitare.

Domnule deputat, nu putem fi de acord cu propunerea dumneavoastră. Dați-ne șansa să încercăm reorganizarea activității de cercetare, cu garanția că ordonanța nu va afecta zona organică a legilor anterioare, deci, proprietatea. Este doar o încercare a Guvernului de a reorganiza cercetarea, de a o eficientiza, ordonanța trimisă în Parlament, după vacanță va putea fi amendată de dumneavoastră dacă veți constata afectări ale zonei organice a legilor anterioare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Comisia.

 
 

Domnul Nicolae Grădinaru:

Comisia nu este de acord cu retragerea textului.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Atunci, supunem votului.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Deci, supunem votului dumneavoastră lit.H) pct.3, varianta inițiatorului. Lit.H) în întregime, pentru că n-am votat punctele 1 și 2. Fiind un amendament, cred că este cazul să luăm fiecare punct în parte.

Lit.H), pct.1.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

 
 

Doamna Viorica Afrăsinei (din sală):

Vă rugăm să numărați voturile, domnule președinte.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, le numărăm.

Pct.2. Voturi pentru? Le numărăm acum. Numărați voturile. Domnule secretar, numărați voturile.

79 de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 14 abțineri. Mai avem nevoie de voturi.

Vă rog, apelul nominal.

 
 

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Achimescu Victor Ștefan

absent

Aferăriței Constantin

absent

Afrăsinei Viorica

prezentă

Albu Alexandru

prezent

Albu Gheorghe

absent

Alecu Aurelian Paul

prezent

Ana Gheorghe (Dâmbovița)

absent

Ana Gheorghe (Hunedoara)

prezent

Andrei Gheorghe

prezent

Andronescu Ecaterina

prezent

Antal István

prezent

Antonescu George Crin Laurențiu

absent

Antonescu Niculae Napoleon

prezent

Argeșanu Valentin

prezent

Arghezi Mitzura Domnica

prezent

Ariton Gheorghe

prezent

Asztalos Ferenc

prezent

Avramescu Constantin Gheorghe

prezent

Baban Ștefan

prezent

Babiaș Iohan Peter

absent

Babiuc Victor

absent

Baciu Mihai

absent

Badea Alexandru Ioan

prezent

Bara Radu Liviu

prezent

Bárányi Francisc

prezent

Barbaresso Emanoil Dan

prezent

Barbăroșie Victor

prezent

Barde Tănase

prezent

Bartoș Daniela

prezent

Băbălău Constantin

prezent

Bălan Marilena

absentă

Bălăeț Dumitru

prezent

Băsescu Traian

prezent

Becsek Garda Dezideriu Coloman

prezent

Bejinariu Petru

prezent

Berceanu Radu Mircea

absent

Berci Vasile

prezent

Berciu Ion

prezent

Biriș Anamaria Mihaela

prezentă

Birtalan Ákos

prezent

Bivolaru Gabriel

absent

Bivolaru Ioan

prezent

Boda Iosif

absent

Böndi Gyöngyike

absentă

Boștinaru Victor

prezent

Bot Octavian

absent

Botescu Ion

absent

Bran Vasile

absent

Brezniceanu Alexandru

prezent

Bud Nicolae

prezent

Buga Florea

absent

Bujor Liviu

absent

Burlacu Viorel

prezent

Buruiană Aprodu Daniela

prezentă

Buzatu Dumitru

prezent

Calimente Mihăiță

prezent

Cazacu Vasile Mircea

prezent

Cazan Gheorghe Romeo Leonard

absent

Cândea Vasile

prezent

Ceaușescu Gheorghe Dan Nicolae

prezent

Chichișan Miron

prezent

Chiliman Andrei Ioan

prezent

Chiriac Mihai

prezent

Ciontu Corneliu

prezent

Ciumara Mircea

absent

Cîrstoiu Ion

prezent

Cojocaru Radu Spiridon

absent

Constantinescu Dan

absent

Corâci Ioan Cezar

absent

Corniță Ion

prezent

Cosma Liviu Ovidiu

absent

Coșea Dumitru Gheorghe Mircea

absent

Cotrutz Constantin Eremia

prezent

Cristea Gheorghe

prezent

Cristea Marin

absent

Cunescu Sergiu

absent

Dan Marțian

absent

Dan Matei Agathon

prezent

Darie Simion

prezent

Dărămuș Nicolae Octavian

prezent

Dănilă Vasile

prezent

Decuseară Jean

absent

Dejeu Gavril

prezent

Diaconescu Ion

prezent

Dimitriu Sorin Petre

absent

Dârstaru Dorin

absent

Dobre Traian

prezent

Dobrescu Smaranda

prezentă

Dorian Dorel

prezent

Dorin Mihai

prezent

Dragoș Iuliu Liviu

absent

Dragu George

absent

Drăgănescu Ovidiu Virgil

prezent

Drecin Mihai Dorin

prezent

Drumen Constantin

absent

Dugulescu Petru

absent

Dumitrașcu Laurențiu

absent

Dumitrean Bazil

prezent

Dumitrescu Paul Adrian

absent

Dumitriu (Hunea) Carmen

prezent

Duțu Ion

prezent

Elek Barna Matei

absent

Enache Marian

prezent

Enescu Ion

prezent

Fenoghen Sevastian

absent

Filipescu Ileana

prezentă

Furo Iuliu Ioan

prezent

Galic Lia Andreia

absentă

Gaspar Acsinte

prezent

Gavra Ioan

prezent

Gavrilaș Teodor

absent

Gazi Gherasim

prezent

Georgescu Florin

absent

Gheciu Radu Sever Cristian

prezent

Gheorghe Valeriu

prezent

Gheorghiof Titu Nicolae

prezent

Gheorghiu Adrian

absent

Gheorghiu Mihai

absent

Gherasim Ion Andrei

prezent

Ghibernea Dan

absent

Ghidău Radu

prezent

Ghiga Vasile

prezent

Giurescu Ion

prezent

Glăvan Ștefan

prezent

Godja Petru

prezent

Grădinaru Nicolae

prezent

Grigoraș Neculai

prezent

Grigoriu Mihai

prezent

Groza Nicolae

prezent

Gvozdenovici Slavomir

prezent

Hașotti Puiu

prezent

Hilote Eugen Gheorghe

prezent

Hlinschi Mihai

prezent

Honcescu Ion

prezent

Hrebenciuc Viorel

absent

Iacob Elena

prezentă

Ianculescu Marian

prezent

Ifrim Dumitru

prezent

Igna Ioan

prezent

Ignat Ștefan

prezent

Iliescu Valentin Adrian

prezent

Ionescu Alexandru

prezent

Ionescu Anton

prezent

Ionescu Bogdan

prezent

Ionescu Constantin

absent

Ionescu-Galbeni Niculae-Vasile-Constantin

prezent

Ionescu Gheorghe

prezent

Ionescu Marina

absentă

Ionescu Nicolae

prezent

Ioniță Mihail Gabriel

prezent

Ioniță Nicu

prezent

Iorga Leonida Lari

absentă

Iorgulescu Adrian

absent

Irimescu Haralambie

prezent

Ivănescu Paula Maria

prezentă

Jurcan Dorel

prezent

Jurcă Teodor

prezent

Kakasi Alexandru

absent

Kelemen Atila Bela Ladislau

prezent

Kerekes Károly

prezent

Kónya Hamar Alexandru

prezent

Kovacs Carol Emil

prezent

Kovács Csaba Tiberiu

prezent

Lazia Ion

prezent

Lădariu Lazăr

prezent

Lăpușan Alexandru

prezent

Leonăchescu Nicolae

prezent

Lepșa Sorin Victor

absent

Lixăndroiu Viorel

prezent

Lupu Vasile

prezent

Macarie Sergiu

prezent

Manole Odisei

absent

Manolescu Oana

absentă

Marin Gheorghe

prezent

Marineci Ionel

prezent

Marinescu Ioan Sorin

prezent

Márton Árpád Francisc

prezent

Matei Lucian Ion

prezent

Matei Vasile

absent

Mátis Eugen

prezent

Mazăre Radu Ștefan

absent

Mândroviceanu Vasile

prezent

Mânea Radu

prezent

Mera Alexandru Liviu

prezent

Meșca Sever

prezent

Miclăuș Vasile

prezent

Micle Ulpiu Radu Sabin

prezent

Mihăilescu Petru Șerban

prezent

Mihu Victor Traian

prezent

Miloș Aurel

prezent

Mitrea Miron Tudor

prezent

Mogoș Ion

prezent

Moiceanu Constantin

prezent

Moldovan Petre

prezent

Moldoveanu Eugenia

prezentă

Morariu Teodor Gheorghe

prezent

Moroianu Geaman Adrian Tudor

absent

Moucha Romulus Ion

prezent

Munteanu Ion

prezent

Mureșan Ioan

absent

Musca Monica Octavia

absentă

Nagy Ștefan

prezent

Naidin Petre

prezent

Nanu Romeo

prezent

Năstase Adrian

prezent

Neacșu Ilie

prezent

Neagu Romulus

absent

Neagu Victor

absent

Negoiță Gheorghe Liviu

prezent

Negrău Mircea

prezent

Nica Dan

absent

Nică Mihail

prezent

Nichita Dan Gabriel

prezent

Nicolae Jianu

prezent

Nicolaiciuc Vichentie

prezent

Nicolescu Mihai

prezent

Nicolicea Eugen

prezent

Niculescu -Duvăz Bogdan Nicolae

absent

Nistor Vasile

prezent

Noica Nicolae

absent

Oană Gheorghe

prezent

Oltean Ioan

prezent

Onaca Dorel Constantin

absent

Opriș Constantin Remus

absent

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Mă iertați, domnule secretar.

Stimați colegi membri ai coaliției, am votat ieri învestitura Guvernului. Vă rog să rămâneți în sală, pentru a-i da de lucru acestui Guvern în perioada vacanței. Avem de votat proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe pe perioada vacanței și astăzi este ultima zi în care Camera mai poate adopta acest proiect pentru a avea timp să mai treacă și prin Senat. De aceea, vă rog să tratați acest lucru cu toată seriozitatea, și care ați răspuns "prezent" să rămâneți în sală.

Continuați, vă rog, domnule secretar.

 
 

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc, domnule președinte, deși aș comenta că treaba Guvernului nu e să facă legi, are altă treabă, dar, mă rog, e problema dumneavoastră până la urmă.

Osman Fedbi

prezent

Palade Dan

prezent

Pambuccian Varujan

prezent

Paneș Iosif

prezent

Panteliuc Vasile

prezent

Pantiș Sorin

absent

Papuc Aurel Constantin

absent

Partal Petre

absent

Pașcu Ioan Mircea

absent

Pavel Vasile

prezent

Pavelescu Claudiu Costel

absent

Păcurariu Iuliu

prezent

Păunescu Costel

prezent

Pârgaru Ion

absent

Pâslaru Dumitru

absent

Pecsi Francisc

prezent

Pereș Alexandru

prezent

Petrescu Ovidiu Cameliu

prezent

Petrescu Silviu

prezent

Petrescu Virgil

prezent

Petreu Liviu

prezent

Pintea Ioan

absent

Pițigoi Barbu

prezent

Podaru Dumitru Teodor

prezent

Pop Iftene

prezent

Pop Leon Petru

prezent

Pop Viorel

prezent

Popa Aron Ioan

absent

Popa Daniela

absentă

Popa Ioan Mihai

prezent

Popa Nicolae

prezent

Popa Virgil

prezent

Popescu Bejat Ștefan Marian

prezent

Popescu Dumitru

prezent

Popescu Emil Teodor

absent

Popescu Ioan Dan

absent

Popescu Irineu

absent

Popescu Tăriceanu Călin

absent

Priceputu Laurențiu

absent

Protopopescu Cornel

prezent

Putin Emil Livius Nicolae

prezent

Puwak Hildegard Carola

prezentă

Radu Alexandru Dumitru

prezent

Radu Elena Cornelia Gabriela

prezent

Ráduly Róbert Kálmán

prezent

Raica Florica Rădița

prezentă

Raicu Romulus

prezent

Rákoczi Ludovic

prezent

Rațiu Ion

absent

Rădulescu Cristian

absent

Rădulescu-Zoner Constantin Șerban

prezent

Rânja Traian Neculaie

absent

Remeș Decebal Traian

absent

Rizescu Sergiu George

prezent

Roman Ioan

prezent

Roșca Ioan

prezent

Ruse Corneliu Constantin

absent

Sabău Traian

prezent

Sandu Alecu

absent

Sandu Dumitru

prezent

Sandu Ion Florentin

prezent

Sassu Alexandru

prezent

Săndulescu Aureliu Emil

prezent

Sârbu Marian

prezent

Secară Gheorghe

prezent

Serac Florian

prezent

Severin Adrian

prezent

Simedru Dan Coriolan

prezent

Simion Florea

prezent

Sirețeanu Mihail

prezent

Sonea Ioan

absent

Spătaru Liviu

absent

Spiridon Didi

prezent

Stan Vasile

prezent

Stanca Teodor

prezent

Stanciu Anghel

prezent

Stănescu Alexandru Octavi

prezent

Stănescu Mihai Sorin

prezent

Stoica Valeria Mariana

prezentă

Stoica Valeriu

absent

Sturza Popovici Cornel

prezent

Székely Ervin Zoltán

prezent

Szilágyi Zsolt

prezent

Șaganai Nusfet

prezent

Șerban George

prezent

Ștefănoiu Luca

prezent

Șteolea Petru

prezent

Tabără Valeriu

prezent

Tamás Sándor

prezent

Tarna Gheorghe

prezent

Tăvală Tănase Pavel

prezent

Teculescu Constantin

prezent

Tokay Gheorghe

prezent

Trifu Romeo Marius

absent

Tudor Marcu

prezent

Tudose Nicolae Florin

prezent

Țepelea Gabriel

prezent

Țocu Iulian Costel

absent

Țurlea Petre

prezent

Udrea Florian

absent

Vaida Francisc Atila

prezent

Varga Attila

prezent

Vasilescu Nicolae

absent

Vasilescu Valentin

prezent

Vataman Dorin

prezent

Văsioiu Horia

prezent

Vâlceanu Gheorghe

prezent

Vâlcu Mircea

prezent

Vetișanu Vasile

absent

Vida Iuliu

prezent

Vida Simiti Ioan

prezent

Videanu Adriean

absent

Vilău Ioan Adrian

absent

Vintilă Dumitru Mugurel

absent

Vitcu Mihai

absent

Vițelar Bogdan

prezent

Voicu Mădălin

absent

Weber Ernest-Otto

prezent

Wittstock Eberhard-Wolfgang

prezent

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Vă rog, ocupați-vă locurile în bănci să continuăm dezbaterea proiectului de lege.

Constatăm că suntem în cvorum, cu condiția să nu mai plece colegii din sală.

Deci, suntem la art. 1, litera H).

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

7 voturi împotrivă, 2 abțineri, text votat.

Supun pct.3. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Domnul Anghel Stanciu a cerut cuvântul la subpunctul 3. S-a înscris la secretarul de ședință anterior și am scăpat din vedere.

 
 

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte de ședință, m-am înscris anterior la acest punct. Am avut, de asemenea, și unele discuții cu domnul secretar de stat Niculescu și vă rog să aveți amabilitatea de a medita puțin asupra conținutului punctului 3. Este vorba de reorganizarea activității de cercetare în agricultură. Acest subiect a constituit obiectul unor succesive întâlniri între prezidiul Academiei agricole și silvice, Comisia de învățământ, știință, tineret și sport și respectiv cu domnul ministru Mureșan.

În urma acestor succesive întâlniri s-a ajuns la ideea inițierii unui proiect de lege de către academie, proiect de lege care a fost asumat de către Partidul Democrat, de către Partidul Democrației Sociale din România, de către P.U.N.R., P.R.M. și respectiv deputații independenți din cadrul A.pR.-ului. El a fost depus la Camera Deputaților.

În discuțiile care au avut loc cu domnul ministru Mureșan s-a căzut relativ asupra unui acord să perfecționăm împreună cu ministerul și biroul academiei acest text și, eventual, dacă lucrurile se prelungesc, să-l promovăm prin ordonanță, eventual, de urgență și să retragem proiectul de lege inițial.

Cred că această ofertă asigură, efectiv, o lucrabilitate între Academia agricolă și silvică și respectiv Ministerul Agriculturii, prin intermediul comisiei, și găsirea unor soluții viabile, deoarece cercetarea agricolă incumbă, dincolo de laboratoare, terenuri, plantații experimentale și așa mai departe.

Nu putem hârjoni această cercetare științifică printr-o ordonanță astăzi, pe care apoi comisia să o modifice peste un an, cu totul altfel. Pentru că aici, ceea ce strici, nu mai poți drege.

De aceea, rugămintea noastră este să facem un efort să înțelegem că cercetarea agricolă are și acest specific local, legat de stațiuni și, în consecință, și domnului distins coleg i-am explicat de dimineață, probabil că va fi și domnia sa de acord să retragem acest punct, să rămână legea, noi, comisia, obligându-ne ca în ianuarie, 4 zile, împreună cu ministerul și academia să lucrăm pe proiectul de lege asumat pe formațiunile menționate.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc, domnule deputat.

Stimați colegi,

Suntem în procedură de urgență. Dacă inițiatorul și comisia acceptă, se poate vota amendamentul.

Din partea Guvernului, domnul ministru Băsescu.

 
 

Domnul Traian Băsescu:

Domnule președinte,

Proiectul ordonanței supus spre aprobarea Parlamentului a fost aprobat de Guvern, Guvernul își menține punctul de vedere, considerăm o prioritate ca odată cu reforma în agricultură să se reformeze și cercetarea.

Vă asigur, însă, că Ministerul Agriculturii lucrează cu academia la acest proiect și nu se pregătește un act normativ care să vină în contradicție în mod deosebit cu Academia.

Din acest punct de vedere cred că domnul deputat Stanciu are o teamă nejustificată, mai ales că ordonanța va fi supusă imediat discuției Parlamentului și dacă Parlamentul va considera că trebuie aduse modificări, ele pot fi aduse în plenul Parlamentului.

Ce vă pot asigura este că ordonanța nu va fi cu intrare în vigoare imediată, exact pentru a da șanse Parlamentului să o discute înainte de intrarea în vigoare, dar va avea rolul să pregătească sistemul de cercetare pentru modificările ce urmează să fie făcute.

În consecință, susținem proiectul de abilitare așa cum el a fost transmis Parlamentului de Guvern.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Comisia rămâne pe aceeași poziție. Este clar? Domnul profesor Stanciu, prin condiția universitară pe care o are poate participa direct.

Domnul Valeriu Tabără are cuvântul.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Eu nu înțeleg de ce se insistă atât cu o ordonanță pe un sector pentru care este făcută la această dată o lege, un proiect de lege care este venit tot dintr-o colaborare cu cercetarea științifică și cu Academia de științe agricole și silvice, cu Academia, în general.

Deci, nu este o lege care este făcută doar la inițiativa unui parlamentar, ci este vorba de Comisia de învățământ și cercetare științifică de la Camera Deputaților, prin reprezentare politică, care este aici. Dar, repet încă o dată, cu o consultare a mediilor din cercetarea științifică românească. Înțeleg să fie o ordonanță și să intre în programul de abilitare a Guvernului și în legea de abilitare a Guvernului proiecte de ordonanță pentru sectoarele unde există o urgență imediată; dar dacă există această lege, ea poate să fie combinată cu puncte de vedere venite de la Ministerul Agriculturii, de la Academie și așa mai departe, prin care efectiv să se poată scoate o lege corespunzătoare. Eu știu punctul de vedere al Ministerului Agriculturii. Nu este chiar unul dintre cele mai favorabile structurilor cercetării agricole.

Or, această lege cred că trebuie să iasă dintr-o consultare mai largă a mediilor din cercetarea agricolă și silvică românească.

Eu cred că este bine să scoatem acest punct din Legea de abilitare a Guvernului, urmând să discutăm legea care a fost propusă și efectiv să vină cu amendamente din partea ministerului.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Suntem pe un timp aprobat, mult depășit în această fază de dezbatere pe fiecare articol și de aceea rugămintea este de a fi mai concentrați în discursuri.

Domnul Ianculescu

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnilor miniștri,

Stimate domnule ministru Băsescu,

În calitate de prim-ministru delegat la această ședință, vin cu rugămintea la dumneavoastră să cedați din acest punct de vedere, că nu este un cap de țară un punct pe ordinea de zi această abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe, tocmai cu un asemenea act legislativ de o deosebită importanță. Mai ales dacă avem în vedere, așa cum a spus și domnul profesor Tabără și domnul profesor Stanciu, că deja există o inițiativă legislativă consacrată aceleiași probleme, la care inițiatorii sunt reprezentați din aproape toate grupurile parlamentare din Camera Deputaților.

De aceea, nu văd rostul de a da posibilitate Guvernului să emită ordonanță pe această chestiune, care vine, practic, în contradicție, în unele puncte esențiale, cu ceea ce a propus Comisia de cercetare, de știință din Camera Deputaților și semnatarii acestei inițiative legislative.

Așa cum ați spus și dumneavoastră, această ordonanță nu intră imediat în aplicare. Într-adevăr, ar fi bine să fie așa, dar una este ce spuneți dumneavoastră aici, domnule ministru, dar, după cum știți, ordonanțele intră imediat în aplicare, după ce ele au fost adoptate.

De aceea, cred că este bine ca noi, Parlamentul, să nu votăm acest punct de vedere, ca Guvernul să emită ordonanță pe această problemă importantă, având în vedere în special faptul că există deja pe ordinea de zi a Camerei Deputaților o inițiativă legislativă cu același subiect.

Vă mulțumesc.

Domnule ministru, cred că dumneavoastră sunteți destul de înțelept, cum ați dat de atâtea ori dovadă, și să cedați din acest punct de vedere, pentru că nu-mi dau seama de ce insistați într-o chestiune care, părerea mea, nu își are rostul.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul ministru Băsescu are cuvântul. Deci, inițiatorul are prioritate.

 
 

Domnul Traian Băsescu:

Având în vedere obligația Guvernului să aibă o poziție constructivă, suntem de acord să renunțăm la punctul 3, pentru ca problema cercetării să fie discutată.

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea stângă a sălii)

 
 

Domnul Vasile Lupu:

În aceste condiții, domnul Cristea.

 
 

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Ce rost mai are să vorbească dacă inițiatorul a renunțat?

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Are un singur sens, pentru că se fac afirmații gratuite, ca să nu le spun altfel! În filozofie se cheamă "fals etic" o anumită afirmare.

Am aici documentul, domnule vicepreședinte Tabără și domnule profesor, care se cheamă: Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Sisești" - reorganizarea, făcută de specialiștii Academiei, cu toate structurile. Vi-l pun la dispoziție, are aproape un an de zile, absolut tot, dar pentru că este imposibil de discutat, acest document, repet, făcut de Academie, acest document este baza ca structură de reorganizare în ordonanța pe care Ministerul Agriculturii vrea să o promoveze, în sfârșit, pentru că altfel o să treacă și anul acesta, și Crăciunul, și viitorul Paște și o să discutăm despre reorganizare.

Și vreau să vă mai spun un lucru: domnule profesor Stanciu, domnule președinte de comisie, în Legea nr. 51/1996 se cerea în mod expres, cu termen 27 decembrie, vă rog să rețineți, cu termen 27 decembrie 1996, reorganizarea și transformarea institutelor de cercetare în institute naționale.

Iar în momentul de față există institute care nu au personalitate juridică, care n-au nici un fel de subordonare, care n-au resurse financiare și care nu pot să funcționeze, cu dublă, triplă subordonare, pentru că o să așteptăm până când comisia de specialitate și Parlamentul se vor hotărî, după ce mai trece încă o legislatură, să pună în discuție documente elaborate de Academia de Științe Agricole și Silvice, nu de altcineva. Și acesta este documentul oficial. Vi-l pun la dispoziție.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Haideți să supendăm discuțiile.

Inițiatorul l-a consultat și pe ministrul agriculturii asupra acestei chestiuni. Nu putem bloca lucrurile pentru un subpunct din acest proiect.

De aceea, eu vă propun să trecem la vot și supun votului dumneavoastră, spre eliminare, subpunctul 3 de la litera H).

Cine este pentru? Majoritate clară. Vă mulțumesc.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? 10 abțineri.

Votat.

Litera H) integral.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Litera I).

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Stimați colegi,

Fie-mi îngăduit, fiind un text al inițiatorului, care a fost acceptat întocmai de comisie, să supun în bloc textele cuprinse între literele J), K), L), M), N), varianta inițiatorului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Litera O). La subpunctul 3 avem o intervenție a comisie, consemnată în raport.

Supun votului dumneavoastră, mai întâi, subpunctul 3, varianta comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Litera O) integral.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Litera P), varianta comisiei, cu modificarea de la subpunctul 3.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Litera Q), cu intervenția comisiei, consemnată în raport de la subpunctul 2.

Supun votului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Literele R), S), T), U), varianta Guvernului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articolul 1 integral.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articolul 2, varianta inițiatorului. Comentarii nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri?

Votat.

Articolul 3. Obiecțiuni, comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri?

Votat.

Stimați colegi,

Proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? 11 abțineri.

Proiectul de lege a fost votat. Este un proiect de lege ordinară.

Stimați colegi,

Vă rog, ocupați-vă locurile în bănci.

 
Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, semnat la București la 26 mai 1999.

Trecem la proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, semnat la București la 26 mai 1999. Rog Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, prin biroul reprezentativ, să-și ocupe locul.

Dacă din partea inițiatorului există dorința de a interveni? Nu.

Comisia? Domnul vicepreședinte Nică Mihail.

Voci din sală:

Inițiatorul unde este?

 

Domnul Vasile Lupu:

Dintr-o armată de oameni aici, reprezentând Guvernul... Inițiatorul este prezent.

Vă rog, domnule președinte.

 
 

Domnul Mihail Nică:

În urma examinării proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, semnat la București la 26 mai 1999, în ședința din 15 decembrie, comisia a hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, în forma adoptată de Senat, cu respectarea prevederilor art. 74, alin. 2 din Constituția României.

Pentru o bună informare a membrilor Camerei Deputaților, vreau să vă spun că la începutul anului 1998, la Geneva, în cadrul reuniunii Comitetului de coordonare a inițiativei de cooperare în sud-estul Europei, SECI, a fost lansat proiectul de creare a unui centru regional pentru combaterea criminalității transfrontaliere. Scopul proiectului îl constituie realizarea unei cooperări eficiente în țările participante la SECI, în vedere prevenirii și combaterii infracționalității transfrontaliere și încurajarea colaborării la nivel național, între autoritățile cu atribuții în acest domeniu.

Prin ratificarea de către Parlamentul României a acestui acord, acest centru poate să intre în funcțiune începând cu luna ianuarie a anului 2000.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Stimați colegi,

Mai întâi, dacă există intervenții pe dezbaterile generale. Nu există.

Asupra proiectului de lege. Comentarii? Nu sunt.

Asupra titlului legii.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articol unic. Comentarii? Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

 
Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.175/1999 privind înființarea Agenției pentru Amenajarea Sediului Central SECI la București (procedură de urgență).

Stimați colegi,

Trecem la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 175/1999 privind înființarea Agenției pentru organizarea centrului regional, pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, prescurtat SECI, susținut de Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, care a întocmit raportul în fond.

Fiind în procedură de urgență, invit comisia, prin reprezentanții ei să propună timpii de dezbatere.

Domnule Nică?

 

Domnul Mihail Nică:

15 minute, domnule președinte de ședință.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

15 minute în total. Și pe articole?

 
 

Domnul Mihail Nică:

2 minute.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

2 minute pe fiecare articol. Vă mulțumesc.

Titlul ordonanței. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articolul 1.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articolul 2.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articolul 3. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articolul 4.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articolul 5.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articolul 6.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articolul 7.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articolul 8.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Anexa nr. 1.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Anexa nr. 2.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri? 1 abținere.

Votat.

Proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? 4 abțineri.

Proiectul de lege a fost adoptat.

Stimați colegi,

Luăm o pauză de 15 minute, pauză în care liderii parlamentari își vor convoca membrii, pentru a continua dezbaterile, dar nu înainte de a supune votului dumneavoastră constituirea unei comisii de mediere.

 
Aprobarea componenței Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/1998 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă.

Este vorba de componența Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă.

Grupul P.N.Ț.C.D. – Civic Ecologist propune pe domnii Popescu Emil-Teodor și Dejeu Gavril; P.D.S.R.-ul propune pe doamna Carmen Dimitriu și doamna Marina Ionescu; P.N.L. – domnul Bujor Liviu; U.D.M.R. – domnul Székely Ervin-Zoltán; P.R.M. – domnul Bălăeț Dumitru.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Stimați colegi,

Sunt informat că în scurt timp trebuie să ne întrunim într-un Birou permanent și dacă am mai putea adopta câteva proiecte, programul l-am scurta, dar cu conștiința datoriei împlinite, cu satisfacția că am realizat activitatea legislativă programată, în mapa de ședință.

Stimați colegi,

Asupra programului de lucru de săptămâna viitoare, nu avem încă programul de lucru, dar sunt în măsură să vă informez că vom lucra în zilele de luni, marți, miercuri și joi.

Deci, luni vom adopta programul de lucru și ordinea de zi pe săptămâna viitoare.

Astăzi, la ora 14,00 vom avea ședința comună, în care se va dezbate raportul Comisiei de supraveghere a S.R.I.-ului și o scrisoare a președintelui României privind trecerea de trupe pe teritoriul românesc.

În aceste condiții, suspendăm ședința, reluăm lucrările la ora 14,00.

Ședința s-a încheiat la ora 10,40.

   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 6 october 2022, 5:02
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro