Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 22, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 22-12-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 22, 1999

2. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărâre a Camerei Deputaților privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2000.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Stimați colegi,

Să rezolvăm și proiectul de buget, proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2000.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci are vreun reprezentant în sală? Este? Fac precizarea că proiectul de buget a fost alcătuit de reprezentanții Biroului permanent. Este semnat de chestorii reprezentând grupurile parlamentare, a primit avizul Biroului permanent cu unanimitate și sper că nu comportă discuții speciale.

Domnul secretar Vida-Simiti, din partea Biroului permanent, va susține proiectul de buget.

Domnul Ioan Vida-Simiti:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Bugetul Camerei Deputaților pe anul 2000 finanțat de la bugetul de stat, se stabilește la suma de 545.614.211 mii lei, din care: cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei Deputaților în sumă de 529.252.013 mii lei; cheltuieli pentru funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului – 4.311.180 mii lei; cheltuieli pentru organizarea celei de-a noua sesiuni a Adunării Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa – o acțiune care ne revine nouă în acest an - în sumă de 12.051.000 mii lei.

Detalierea bugetului pe capitole și subcapitole este prezentată sub formă de anexe, n-o să intru în aceste detalii.

De asemenea, este structurat domeniul cheltuielilor curente, iar în cheltuielile de personal sunt cuprinse și sumele pentru constituirea fondului de cheltuieli pentru activitatea deputaților în circumscripțiile electorale. Cheltuielile de capital destinate execuției lucrărilor la obiectivele de investiții "Palatul Parlamentului", "Palatul Parlamentului – parcaj subteran" și "Complex cazare deputați" se stabilesc la suma de 46.965.000 mii lei, iar cele pentru "alte cheltuieli de investiții", la 39.712.000 mii lei.

De asemenea, lista cuprinzând obiectivele de investiții pentru anul 2000 este prevăzută în Anexa nr.2.

Consider că acestea sunt cele mai importante prevederi ale bugetului pentru anul 2000. Vă mai informez că la cheltuielile de investiții au fost prevăzute și alte investiții, însă Biroul permanent și reprezentanții departamentelor tehnice ale Camerei Deputaților au renunțat la o mare parte din acestea, pentru a nu încărca prea mult bugetul Camerei și respectiv bugetul național.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule secretar.

Din partea comisiei, domnule deputat Avramescu, aveți cuvântul. Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Domnul Constantin Gheorghe Avramescu:

Doamnelor și domnilor deputați,

În urma examinării proiectului de buget al Camerei pentru anul 2000, comisia a hotărât ca proiectul de hotărâre să fie supus spre dezbatere și adoptare în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Titlul hotărârii. Comentarii?

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Vasile Stan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Această problemă am ridicat-o și anul trecut, o ridic din nou și întreb pe cei care au întocmit acest proiect de buget dacă au prevăzut la "alte cheltuieli de investiții", am înțeles că sunt 39 de miliarde, și refacerea pavajelor pietonale din curtea Palatului Parlamentului. Este o rușine că acceptăm să circulăm pe asemenea pavaje, mai mult de 50% distruse. Eu personal știu din ce cauză, ele au fost probabil turnate iarna, și nu e nevoie să circuli pe ele, că se autodistrug, și, în ultimul rând, nu este vorba numai de noi, dar în acest Palat al Parlamentului suntem vizitați și de persoane oficiale și de invitați obișnuiți. Deci aș vrea să întreb dacă s-a prevăzut ceva pentru refacerea acestor pavaje pietonale.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Din staff-ul tehnic al Camerei, este cineva în măsură să dea răspunsul?

Domnul Constantin Gheorghe Avramescu:

În afară de investițiile nominalizate, cum este parcajul subteran, propunerea domnului deputat nu este defalcată, dar există o sumă globală pentru reparații, pentru că aici e vorba de reparații, și nu investiții, și acolo se pot face tot felul de lucrări, și eu propun Biroului permanent să țină cont de propunerea dumneavoastră, să fie finanțată de la Capitolul – "Reparații".

Domnul Vasile Lupu:

Da. Am înțeles.

Titlul hotărârii.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1 din hotărâre.

Comentarii? Nu sunt. Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2. Comentarii? Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.6.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Anexa nr.1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Anexa nr.2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Anexa nr.3.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.7, integral.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Hotărârea, în întregime.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri?

Votată.

Anexele votate, evident, fac parte din prezenta hotărâre.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 august 2022, 6:25
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro