You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 22-12-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of December 22, 1999

4. Supunerea la votul final și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/1998 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Stimați colegi,

Ca să încheiem dezbaterea problemelor abordate până la proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, îngăduiți-mi să vă supun votului și proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/1998 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.25 alin.1 din Ordonanța Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.