You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 22-12-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of December 22, 1999

7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.175/1999 privind înființarea Agenției pentru Amenajarea Sediului Central SECI la București (procedură de urgență).

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Stimați colegi,

Trecem la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 175/1999 privind înființarea Agenției pentru organizarea centrului regional, pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, prescurtat SECI, susținut de Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, care a întocmit raportul în fond.

Fiind în procedură de urgență, invit comisia, prin reprezentanții ei să propună timpii de dezbatere.

Domnule Nică?

Domnul Mihail Nică:

15 minute, domnule președinte de ședință.

Domnul Vasile Lupu:

15 minute în total. Și pe articole?

Domnul Mihail Nică:

2 minute.

Domnul Vasile Lupu:

2 minute pe fiecare articol. Vă mulțumesc.

Titlul ordonanței. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articolul 1.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articolul 2.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articolul 3. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articolul 4.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articolul 5.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articolul 6.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articolul 7.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articolul 8.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Anexa nr. 1.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Anexa nr. 2.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri? 1 abținere.

Votat.

Proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? 4 abțineri.

Proiectul de lege a fost adoptat.

Stimați colegi,

Luăm o pauză de 15 minute, pauză în care liderii parlamentari își vor convoca membrii, pentru a continua dezbaterile, dar nu înainte de a supune votului dumneavoastră constituirea unei comisii de mediere.