You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 27-12-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of December 27, 1999

10. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea Decretului - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (amânarea votului final).

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule secretar.

Vă rog să operați modificările necesare și să vedem care este situația cvorumului. Noi va trebui să continuăm lucrările. Urmează să luăm în discuție proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, proiect de lege care a fost adoptat de Senat.

Rog Comisia pentru muncă și protecție socială să-și ocupe locul în loja din dreapta, reprezentantul Guvernului, doamna secretar de stat Simona Marinescu, vă rog și pe dumneavoastră să vă ocupați locul în loja guvernamentală.

Stimați colegi,

Țin să vă reamintesc, în legătură cu acest proiect de lege, că a fost retrimis la comisia sesizată în fond art.8 alin.3 din legea aprobată de Senat. Aveți raportul suplimentar, cu redactarea dată de către comisie, autorul amendamentului este domnul deputat Teodor Stanca. Vreau să vă reamintesc că ne găsim într-o procedură de urgență, deci nu se pot face amendamente, sigur că pot să intervină în discuții, potrivit regulamentului, cei care au făcut amendamente. Dacă în legătură cu raportul suplimentar, asupra căruia s-a pronunțat Comisia pentru muncă și protecție socială, referitor la art.8 alin.3, sunt comentarii?

Stimați colegi,

Vă rog rămâneți în sală pentru că dacă după 10 minute constatăm că nu există cvorumul vom recurge iarăși la apelul nominal. Vă rog rămâneți în sală.

Același apel îl adresez și liderilor grupurilor parlamentare, să-și mobilizeze colegii din cadrul grupurilor pentru a participa la dezbateri.

Vreau să vă reamintesc că programul, pe care dumneavoastră l-ați aprobat, este până la ora 20,00, că nu avem acel timp afectat pentru interpelări și pentru întrebări, ca atare, ne găsim într-un program de activitate prelungit.

În legătură cu textul art.8 alin.3, aveți cuvântul, domnule deputat.

Vă rog, comisia să fie atentă. Rog, Guvernul, stimați colegi, vă rog luați loc în bănci. Vă rog foarte mult.

Domnul Petre Țurlea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Atunci când a fost la comisie acest proiect de lege, am avut un amendament pentru eliminarea unei părți din titlu, și anume "deportați în străinătate".

Vă rog să-mi dați voie ca într-un minut să susțin această cerere.

Problema deportaților în străinătate din România în perioada 1945-1949-1950 se referă în special la grupul germanilor. Cei care au alcătuit proiectul de lege sunt cu siguranță necunoscători ai acestei probleme. Ca argument al propunerii mele de eliminare a acestei formule, "deportați în străinătate", vă aduc la cunoștință chiar părerea părții germane. Deci, cea care este direct interesată.

În 1995 a apărut la München o carte a lui Georg Weber, intitulată: "Deportarea germanilor din sud-estul Europei în Uniunea Sovietică, 1945-1949".

Iată ce spune acesta: "La 6 ianuarie 1945, Comisia aliată de control din România, care era dominată de sovietici, l-a anunțat pe Rădescu că-i va deporta din România pe germani. La 13 ianuarie, Rădescu, primul-ministru al României, a înaintat un protest Comisiei aliate de control, în speță lui Vinogradov, conducătorul acestei comisii. Neținând seama de protestul Guvernului român, Comisia aliată de control i-a deportat totuși pe germani, pe o parte mare din germani, în Rusia".

Și iată care este concluzia autorului german Georg Weber, la pagina 129: "Oricum, Guvernul român nu poate fi acuzat în nici un caz că i-ar fi predat de bună voie pe germani sau că ar fi contribuit la acest act samavolnic de deportare a lor în Rusia."

Deci, dacă însăși partea germană disculpă Guvernul român, societatea românescă, cum venim noi acum să acuzăm Guvernul român și statul român de astăzi. Evident că aceste despăgubiri trebuie date de către Guvernul sovietic, cel care este autorul acestor deportări.

Vă rog să fiți de acord cu această eliminare "deportate în străinătate".

Domnul Acsinte Gaspar:

Stimați colegi,

Eu am precizat, ne găsim într-o procedură de urgență. Textul care era în discuție era doar alin.3 al art.8, dumneavoastră vă reîntoareceți, prin propunerea pe care o faceți, la titlul legii, titlu care a fost deja adoptat și vreau să vă spun că în realitate, prin ordonanța de urgență se modifică un Decret-lege - nr. 118/1990 - care avea această redactare a titlului, deci nu mai putem acum noi să-l punem în discuție, după ce s-a depășit această fază. Eu vă întreb dacă sunt unele intervenții la art.8 alin.3. Nu sunt.

Deci vă rog, domnule deputat, vă rog să poftiți la pupitru, dacă aveți comentarii. Vă rog foarte mult.

Domnul Petre Țurlea:

Modificarea Decretului-lege nr.18, a articolului pe care l-ați menționat dumneavoastră, acolo se menționează formula: "deportați în străinătate". Deci propunerea mea este de eliminare a acestei formule.

Domnul Acsinte Gaspar:

De unde, domnule deputat. De unde s-o eliminăm?

Domnule deputat, am impresia că aveți un alt text. Vă rog să aveți în vedere că la textul alin.3 al art.8, la redactarea dată de Senat, Comisia pentru muncă și protecție socială a făcut un raport suplimentar și vă întreb, aveți asupra dumneavoastră raportul suplimentar? Dacă aveți asupra dumneavoastră raportul suplimentar, veți vedea că e cu totul altfel tratată problema.

Stimați colegi,

Dacă în legătură cu acest text nu sunt alte comentarii, eu îl supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă rog să numărați, domnilor secretari.

Stimați colegi, vă rog să vă exprimați votul prin ridicarea mâinii.

Voturi împotrivă? Vă rog să ridicați mâinile. Voturi împotrivă?

Stimați colegi, vă rog să vă exprimați votul.

Domnul Ioan Gavra:

Pentru ce?, domnule președinte.

Domnul Acsinte Gaspar:

Nu întrebați pentru ce, pentru că am spus ce se votează și cred că aveți materialul.

Abțineri? Vă rog să numărați abținerile?

Stimați colegi, votul se repartizează astfel, ca urmare a numărării de către secretari: voturi pentru - 101, voturi contra – 16, abțineri – 29. Ne găsim în cvorumul de lucru anunțat, chiar mai mult decât atât. Textul a fost adoptat.

Urmează ca acum să ne exprimăm votul final asupra proiectului de lege, însă constatăm că nu există întrunit cvorumul constituțional de 172, votul final se amână pentru mâine, la ora 11,30, alături de celelalte proiecte de lege care au fost adoptate în săptămâna trecută și cele care au fost adoptate astăzi.