Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 27, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 27-12-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 27, 1999

8. Dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe (amânarea votului final).

Domnul Acsinte Gaspar:

................................................

În continuare, stimați colegi, potrivit ordinii de zi pe care dumneavoastră ați aprobat-o, urmează să luăm în discuție Propunerea legislativă pentru completarea legii nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe.

Rog ca inițiatorul acestei propuneri legislative să-și ia locul în loja din partea stângă! De asemenea, în partea dreaptă, rog să-și ocupe locurile membrii Biroului Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională!

Inițiatorii acestei propuneri legislative sunt domnii deputați George Șerban (vă rog să vă ocupați locul în partea stângă), Mihai Gheorghiu și Marcu Tudor.

Rog, de asemenea, să ia loc în partea dreaptă, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Rog, din partea inițiatorilor, cine dorește, să prezinte considerentele care au determinat elaborarea acestei propuneri legislative, pe care o luăm în discuție astăzi. Domnul George Șerban. Aveți cuvântul, domnule deputat!

Domnul George Șerban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Această propunere legislativă, venită dintr-o analiză făcută împreună cu cei din conducerea Serviciului de Informații Externe, are la bază necesitatea ca o serie de echipamente deosebit de importante pentru activitatea Serviciului de Informații Externe să poată fi achiziționate, așa cum fac și celelalte servicii de structuri informative din România, prin negocieri și contractări directe cu furnizorii.

Pe baza legislației în vigoare în acest moment, Serviciul de Informații Externe este singura structură informativă care nu are abilitatea de a face astfel de achiziții. Acest lucru grefează, pe de o parte, costurile de achiziție, având în vedere că se interpun instituții autorizate și competente de altfel, dar care măresc costurile de achiziție, iar, pe de altă parte, nu întotdeauna se reușește aducerea și achiziționarea acelor echipamente care să asigure performanța activității.

Având în vedere că Serviciul de Informații Externe era singura structură, repet acest lucru, care nu avea această abilitare, printr-un singur articol, având în acest sens avizul Guvernului și al Consiliului Legislativ, propunem modificarea Legii nr.1/1998, pentru a fi armonizată cu celelalte legi speciale pe baza cărora își desfășoară activitatea celelalte structuri informative.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, are cuvântul vicepreședintele comisiei, domnul deputat Nică Mihail.

Domnul Mihail Nică:

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, analizând propunerea legislativă, a întocmit un raport și vă propune spre dezbatere și aprobare această inițiativă legislativă.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte al comisiei.

Stimați colegi,

Trecem la dezbaterile generale.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să participe la dezbaterile generale. Nu sunt doritori care să participe la dezbaterile generale și, atunci, vom trece la dezbaterea proiectului.

Vreau să vă comunic că vom discuta pe raportul comisiei care v-a fost difuzat la data de 14 octombrie, și care poartă nr.260.

Luăm în discuție titlul propunerii legislative. Vă rog să observați că în raport, la poz.1, ni se propune o reformulare a titlului.

Dacă sunt observații cu privire la acest amendament al comisiei de reformulare a titlului. Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră titlul așa cum a fost reformulat de comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Deci a fost votat titlul.

Vă supun în discuție acum art.I, așa cum a fost reformulat de către comisie, și vreau să pun în discuție și inițiatorilor și comisiei dacă nu consideră că ar fi cazul ca art.I, redactarea lui, să fie corelat cu modificarea de la titlu, pentru că este firesc ca între titlu și articol să existe o corelare.

Ca atare, consider că ar trebui ca art.I să aibă reformularea potrivit titlului, în sensul că "Art.20 din Legea nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciul de Informații Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr.7, din 12 ianuarie 1992, se completează cu un nou alineat, având următorul cuprins:…", și se dă cuprinsul care este. Este o chestiune de tehnică legislativă de corelare.

Dacă inițiatorul aderă la această sugestie. Inițiatorul este de acord.

Comisia? Este de acord și comisia cu această corelare.

Ar urma să luăm în discuție art.II.

Stimați colegi,

Prin art.II, dacă vă uitați în raport, se propune republicarea Legii nr.1/1998.

Stimați colegi,

Din punct de vedere al normelor de tehnică legislativă, republicarea intervine atunci când actul de bază suferă modificări substanțiale, or noi aici ne găsim numai într-o simplă modificare de introducere a unui alineat la un text, astfel încât republicarea după normele de tehnică legislativă nu s-ar justifica.

Sigur că este o părere pe care o pun în discuția inițiatorilor, pe care îi rog să se pronunțe.

Domnul Mihai Gheorghiu:

Domnule vicepreședinte,

Dacă îmi permiteți, legea trebuie republicată, pentru că modificările survenite în text, indiferent cum le catalogăm acum, importante sau mai puțin importante, modifică un aspect important din propria activitate a Serviciului.

Legea trebuie să fie cunoscută cu noul text, cu noua completare în integralitate. Conform acestui paragraf, Serviciul de Informații Externe va putea să deruleze în nume propiu contracte și alte angajamente economice. Astfel, susțin ca acest art.II să fie aprobat.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Comisia?

Domnul Mihail Nică:

Comisia susține punctul de vedere prezentat în raport, și vreau să fac mențiunea că mulțumim staffului tehnic al Camerei Deputaților pentru aportul pe care și-l aduce la îmbunătățirea actelor normative, numai că ar trebui făcut în timp util, nu în timpul discuțiilor.

Domnul Acsinte Gaspar:

Aceasta este o chestiune care va fi tratată de secretarul general.

Stimați colegi,

Referitor la problema care a fost pusă în discuție, ați ascultat punctele de vedere al inițiatorului și comisiei.

Eu sunt dator să supun votului dumneavoastră art.II, în redactarea cuprinsă în raportul comisiei sesizate în fond la poz.4.

Voturi pentru art.II? Vă rog să numărați.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Stimați colegi,

Votul s-a împărțit în felul următor: voturi pentru 95, contra nu am avut nici un vot, iar abțineri au fost 36.

Deci, a fost aprobat și art.II.

Acum, urmează să ne pronunțăm asupra proiectului de lege în ansamblul său.

Țin să precizez că ne găsim în fața unei legi cu caracter organic, că votul înseamnă prezența în primul rând a cel puțin 172 de deputați pentru a asigura cvorumul constituțional, iar voturile pentru trebuie, de asemenea, să fie cel puțin 172.

Rog secretarii să verifice dacă se întrunește condiția de cvorum constituțional. Dacă nu, urmează ca votul să fie amânat pentru ziua de mâine.

Mi se comunică faptul că nu ne găsim în cvorumul constituțional; ne găsim doar în cvorumul de lucru.

Votul se va exprima mâine la ora 11,30.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 19:23
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro