Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 23-05-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2000

3. Supunerea la votul final și adoptarea următoarelor proiecte de lege și rapoarte ale comisiilor de mediere:

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Stimați colegi, trecem la voturile finale. Vă rog să nu părăsiți sala!

Primul vot – raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind apărarea secretului de stat și a secretului de serviciu. Vă rog nu părăsiți sala! Domnul Sassu cere o intervenție procedurală. Are cuvântul.

Domnul Alexandru Sassu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Această lege are mai multe chestiuni.

Domnul Vasile Lupu:

Vă rog ocupați-vă locurile în bănci, pentru că nu vor putea fi numărate voturile, și păstrați liniștea! Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Alexandru Sassu:

Mulțumesc. Are mai multe lucruri care se dovedesc a fi chiar și neconstituționale și, în consecință, vă rog să nu o votăm astăzi, să o scoatem de pe ordinea de zi și să găsim o soluție pentru îndreptarea acestor lucruri.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Gaspar.

Stimați colegi,

Vă informez că Senatul a respins raportul de mediere. Ca atare, oricum vom ajunge la plenul celor două Camere, unde putem tranșa.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Tocmai aceasta vroiam să spun, votul trebuie exprimat în ședința aceasta, având în vedere că în ședința din 15 mai, Senatul a respins raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind apărarea secretului de stat și a secretului de serviciu. Ca atare, prin forța lucrurilor, trebuie să se meargă la plenul celor două Camere. Noi nu mai putem acum să operăm în vreun fel asupra raportului.

Domnul Vasile Lupu:

Da, cred că acceptați, după această informație, situația, dacă nu, va trebui să pun la votul plenului solicitarea dumneavoastră.

Deci, oricum, ieșim din cadrul regulamentului și o tranșăm la plen.

Stimați colegi,

Supun raportul votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 25 de voturi împotrivă.

Abțineri? 8 abțineri.

Votat.

Pct.2 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței a Guvernului nr.74/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 52 de voturi împotrivă.

Abțineri? 12 abțineri.

Votat.

Pct.3 – propunerea legislativă privind structura personalului Curții Constituționale.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? 12 abțineri.

Votat.

Pct.4 - Proiectul de Lege privind constituirea și organizarea clerului militar.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Votat.

Pct.5 – Proiectul de Lege pentru modificarea art.11 alin.2 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, textul a fost votat.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu".

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război; sunt două texte.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.8 – propunerea legislativă pentru completarea art.8 din Legea nr.71/1995 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități și instituții similare din învățământul de stat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.9 – Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, semnată la Geneva la 21 octombrie 1982, caracter ordinar.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.10 – Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori între România și Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Deciziilor nr.5/1997 și nr.8/97 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS).

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 23 ianuarie 1998.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului dintre România și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, adițional la Acordul dintre Republica Socialistă România și Agenția Internațională pentru Energia Atomică pentru aplicarea garanțiilor în legătură cu Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare, semnat la Viena la 11 iunie 1999.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.14 – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară, semnat la București la 17 decembrie 1998.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/99 privind tranzitul trupelor străine participante la Misiunea Kfor, pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Votat.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/1999 pentru ratificarea Acordului privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998 și a Protocolului Adițional la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999.

Cine este pentru?

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri?

Votat.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva corupției (GRECO), instituit prin Rezoluția Consiliului Europei nr.(99)5 din 1 mai 1999.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia Europeană de Turism și la Asociația de Promovare Turistică Internațională "Die Donau".

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, un vot împotrivă și majoritate pentru, text votat.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justiție, ale magistraților-asistenți și ale celorlalte categorii de personal.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Votat.

Raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind regimul străinilor în România.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? 2 abțineri.

Votat. (Se vociferează asupra votului.)

N-am fost informat la timp, deci, reluăm votul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 34 de voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Text votat.

Raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

2 voturi împotrivă, o abținere, text votat.

Raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere și respingerea Ordonanței Guvernului nr.73/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere.

Voturi pentru?

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri?

Text votat.

Stimați colegi, vă mulțumesc pentru excelenta colaborare. Deci, am dat 22 de voturi finale, sper că presa va reține că a fost vorba de voturi finale, și nu va consemna, ca în alte dăți, votarea a zeci de proiecte de lege în câteva minute.

Vă mulțumesc. Suspendăm ședința, reluăm lucrările la 14,30.

După pauză

Domnul Vasile Lupu (acționează butonul soneriei pentru chemara deputaților în sală):

Poate au mai rămas intervenții de dimineață.

Secretarii de ședință sunt invitați la prezidiu.

Voci din sală:

Care prezidiu? Al Marii Adunări Naționale?

Domnul Vasile Lupu:

Prezidiul Camerei Deputaților, din care cu onor faceți parte. În prezidiul Marii Adunări Naționale erau mult mai mulți decât noi cei trei de aici. A fost înlocuit cu Consiliul de Stat, ulterior.

Domnul Vasile Matei (din bancă):

Majoritatea lipsește.

Domnul Vasile Lupu:

Da, sunt de acord că majoritatea parlamentarilor lipsește, majoritatea deputaților.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 9 august 2022, 10:59
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro