Plen
Ședința Camerei Deputaților din 22 iunie 2000
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
04-12-2019
27-11-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2000 > 22-06-2000 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 22 iunie 2000

4. Dezbaterea proiectului de Lege privind produsele cosmetice.
 
consultă fișa PL nr. 379/1999

Domnul Vasile Lupu:

Bine, amânăm votul pentru o oră când vom fi mai numeroși.

Proiectul de Lege privind produsele cosmetice.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvîntul? Nu.

Președintele Comisiei pentru sănătate și familie este pe cale de a ajunge, alt membru al comisiei? Este vreun combatant din această comisie?

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Nu avem combatanți!

Domnul Aurel Miloș:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia pentru sănătate și familie a fost de acord cu proiectul care ni s-a prezentat, legat de produsele cosmetice. De aceea, vă rog să-l supuneți spre dezbatere. Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

La dezbaterile generale dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Titlul legii.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 1.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 2, variantă inițiator.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 3, cu corectura comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap. I, integral.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap. II – "Condițiile impuse produselor cosmetice pentru securitatea consumatorilor". Art. 4, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 5, varianta comisiei. Domnule ministru, poftiți!

Domnul Hajdu Menyhert-Gabor:

Onorată Cameră,

De această dată, pledez pentru varianta de la Senat. În acest articol se interzice fabricarea și comercializarea (deci, două activități) produselor cosmetice în a căror fabricare se utilizează substanțe interzise de Ministerul Sănătății și noi nu putem accepta ca fabricarea unor astfel de produse să fie permisă. Fiindcă comisia a propus eliminarea termenului "fabricarea". Deci, fabricarea trebuie să se realizeze prin respectarea prevederilor legale, și anume, a interdicțiilor impuse de Ministerul Sănătății privind substanțele care nu pot intra în componența produselor respective.

Motiv pentru care vă rugăm să optați pentru varianta de la Senat. vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, inițiatorul insistă pentru varianta Senatului, la art. 5. Comisia ce spune?

Domnul Gheorghe Ana (HD) (din sală):

Este corect, are dreptate inițiatorul!

Domnul Vasile Lupu:

Da, are dreptate inițiatorul, cred că și comisia îi va da dreptate.

Domnul Ion Berciu:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Nu ar fi un lucru care ar schimba fundamental și comisia este de acord cu teza susținută în materialul Senatului și cu cea susținută de Ministerul Sănătății.

Domnul Vasile Lupu:

Poftiți, domnule deputat!

Domnul Gheorghe Ana (HD):

Eu sunt foarte de acord cu poziția inițiatorului, însă, din punct de vedere al topicii, domnule președinte, rândul trei: "În a căror fabricare", care se repetă, trebuie înlocuit: "În al căror conținut sau componență sau compoziție". "Compoziție".

Domnul Vasile Lupu:

De acord? Da, încă un consens.

Acum, putem vota, inclusiv cu amendamentul domnului Gheorghe Ana.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 6, variantă Senat, alin. 1.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Alin. 2, cu corectura făcută de comisie.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 7, varianta Senatului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art. 8. Poftiți, domnule Naidin!

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

La amendamente respinse sunt câteva puncte de vedere ale mele, care sunt, de fapt, și ale Uniunii române a producătorilor – asociație profesională care a fost la Comisia pentru industrie și servicii și și-a susținut punctul de vedere. Am înțeles de la domniile lor că Directoratul general III al Comisiei europene a discutat varianta pe care Comisia pentru sănătate și familie și inițiatorul ne-au propus-o și se pare că la acest art. 8, așa cum propun eu, eliminarea lit. f) până la h), ar fi varianta cea mai corectă, întrucât ar fi ad-litteram cu Directiva nr. 76 din 1968 care guvernează problematica pe care o discutăm noi astăzi.

În fapt, vreau să spun că, dacă nu s-ar elimina, practic, am fi în fața unei proceduri de înregistrare care necesită timp și care, așa cum știm, limitează libera circulație a mărfurilor. În varianta propusă de mine, ar fi, efectiv, o notificare, așa cum trebuie înțeleasă și trebuie aplicată pentru a îmbunătăți mediul de afaceri.

De aceea, rog atât inițiatorul, cât și comisia, să reflecteze la fundamentarea, evident, limitată, pentru că există în expunerea mea de motive la amendamente respinse și să încercăm împreună să ne dăm seama că este varianta cea mai corectă. Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Comisia, ce spune?

Domnul Ion Berciu:

Amendamentele domnului Naidin au fost respinse, în ce privește datele prevăzute din pct. f) și g), deoarece aceste puncte sunt parte componentă din dosarul produsului și se vor afla la sediul producătorului sau importatorului. Prin urmare, nu-și au rostul a fi inserate la acest articol.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule ministru, aveți cuvântul!

Domnul Hajdu Menyhert-Gabor:

Onorată Cameră,

Despre ce este vorba? Despre o simplă notificare, despre o activitate unilaterală, și anume în art. 7 se arată că: "Produsele cosmetice pot fi comercializate pe teritoriul României numai dacă producătorul, respectiv, importatorul este înregistrat în România și a notificat Ministerului Sănătății intenția de punere în circulație a produselor cosmetice." "A notificat"! Iar art. 8 spune în ce constă notificarea: "Notificarea constă în trasmiterea în formă scrisă a următoarelor date:..." Deci, unilateral.

Din această cauză, noi susținem ca cele cuprinse în lit. e), f) și g) sunt absolut justificate, și anume: să ne comunice categoria de produs cosmetic, compoziția calitativă a produsului, caracteristicile fizico-chimice și microbiologice ale produsului finit și să fie o comunicare unilaterală. Este o condiționare absolut justificată, după părerea noastră.

În ce privește lit. h), suntem de acord să renunțăm la ultima parte a acestei litere, și anume să ne comunice nouă, Ministerului Sănătății, copie după documentul de evaluare a riscului pentru sănătatea umană a produsului cosmetic, prevăzut la art. 10 lit. e). Și, cu aceasta, să se termine litera respectivă, deci să se elimine sintagma: "Eliberat de un organism agreat de Ministerul Sănătății." Am discutat și cu specialiștii și ei consideră că o astfel de formulare este în deplină concordanță cu directivele europene.

V-aș ruga să rețineți amendamentul respectiv, așa cum am făcut precizările, în legătură cu lit. h). Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Comisia?

Domnul Ion Berciu:

Sunt bucuros că și domnul ministru este de acord cu menținerea celorlalte supuncte și, într-adevăr, la lit.h), partea ultimă suntem de acord să o eliminăm. Voi citi textul la lit.h), așa cum este prezentat în raport: "…copie după documentul de evaluare a riscului pentru sănătatea umană a produsului cosmetic prevăzut la art.10, lit.e), eliberat de un organism agreat de Ministerul Sănătății.". Dacă Ministerul Sănătății vine cu această precizare, fără îndoială că și comisia a gândit și este de acord cu suprimarea ultimei părți din lit.h), și anume "…eliberat de un organism agreat de Ministerul Sănătății.", care să dispară.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Acesta este un aspect, iar la lit.a) rămâne corectura comisiei.

Stimați colegi,

Mai întâi eliminarea de la lit.h).

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Modificarea comisiei propusă la textul Senatului, lit.a).

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Și acum, art.8, cu corecturile făcute.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.9, nemodificat de comisie.

Poftiți, domnule Naidin.

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

La poz.4 de la "Amendamente respinse" eu am propus o reformulare a art.9, în sensul că notificarea, conform documentației prevăzută la art.8, are efect imediat, eliminând acea nedorită întârziere de 30 de zile, pentru ca autoritățile publice să-și dea un aviz sau să intervină. Eu cred că domnul ministru știe mai bine decât mine, pentru că în față am Hotărârea de Guvern nr.456 privind aprobarea planului de acțiune și programul guvernamental pe anul 2000, pe perioada 2001 – 2004, și, la capitolul "Politica în domeniul sănătății", Ministerul Sănătății își propune, ceea ce este corect, să-și reducă intervenția în administrarea directă a unor activități și instituții, și mă rezum numai aici, pentru că altfel sunt obligat să citesc și ceea ce se dorește în armonizarea legislației cu Uniunea Europeană - ca la mediul de afaceri acesta să nu aibă bariere administrative.

Cred că soluția pe care o propun eu este cea mai corectă, întrucât modificarea este o înștiințare, și nicidecum nu se așteaptă un răspuns.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Berciu.

Domnul Ion Berciu:

Într-adevăr, ceea ce spune domnul Nidin pare extrem de convingător, dar totuși este necesară verificarea acestei notificări și, ca atare, comisia a prevăzut un termen de 30 de zile, care într-adevăr pare foarte lung și, dacă și inițiatorul, respectiv Ministerul Sănătății, ar fi de acord cu un termen de 10 zile, comisia este pentru acest termen de 10 zile.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul ministru.

Domnul Hajdu Gabor:

Noi am acceptat o comunicare unilaterală sub forma unei notificări, și suntem de acord cu propunerea domnului președinte Berciu, în sensul că tremenul respectiv să fie stabilit la 10 zile, înăuntrul căruia organele de specialitate ale Ministerului Sănătății să aibă posibilitatea de a verifica, în baza documentelor care ni s-au prezentat împreună cu notificarea, dacă nu cumva există unele impedimente de a se pune în circulație.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Domnul Ion Berciu (din sală):

Deci, nu 30, ci 10 zile.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Deci 10 zile.

Art.9 cu această modificare.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.10, varianta Senatului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.11.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.12.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

La art.13 sunt comentarii, obiecțiuni?

Domnul Naidin.

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

La poz.5 și 6 de la "Amendamente respinse" la art.13 doresc reformulări sau completări la alin.1, lit.e), respectiv la art.13, alin.3, în spiritul și în litera directivei care ne dirijează activitatea astăzi, în sensul că să se introducă o sintagmă nouă în cazul produselor cosmetice cu o valabilitate mai mare de 30 de luni. Indicarea termenului minim de valabilitate nu este obligatoriu, pentru că este copie ad literam din directivă și argumentarea mi se pare logică, întrucât producătorii și importatorii nu plasează marfa pe piață pentru perioade atât de mari de timp, încât ar conduce la pierderi financiare și, respectiv pentru păstrarea secretului de fabricație, compozițiile vor fi menționate sub anumite sintagme. Aceasta este o interpretare corectă pentru care o văd eu.

Rog și comisia, cât și inițiatorul să delibereze asupra acestor două amendamente.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Comisia trebuie să se pronunțe în final.

Domnul Ion Berciu:

La art.13, alin.3, lit.e), domnul deputat Petre Naidin a venit cu un amendament care este într-adevăr coroborat cu preceptele înscrise în Comunitatea europeană, și suntem de acord cu a nu mai trece valabilitatea la un produs care are un termen de valabilitate peste 30 de luni, așa cum este în precepte.

Și la alin.3 se mai referă domnul deputat - "Compozițiile de parfumare și de aromatizare vor fi precedate de cuvântul parfum, respectiv aromă.", acesta fiind textul comisiei.

Dumneavoastră spuneți că "…vor fi menționate de cuvântul parfum…".

Haideți să facem o înțelegere – să spunem "…vor fi menționate prin cuvântul parfum…", dacă sunteți de acord.

Deci, noi suntem pentru termenul "menționate prin cuvântul parfum".

Domnul Vasile Lupu:

Deci să rămână "…vor fi menționate prin cuvântul parfum…"?

Domnul Ion Berciu:

Da, iar la lit.e) vă spusesem că am fost de acord ca la produsele cu valabilitatea de peste 30 de luni să nu se mai indice termenul de valabilitate.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, stimați colegi, varianta comisiei pentru art.13.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.14, text nemodificat de comisie.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.15, nemodificat de comisie.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.II în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.III – "Sancțiuni".

Art.16, textul Senatului.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.17, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.18, varianta Senatului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.19, varianta Senatului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.20, varianta Senatului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.21, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.III în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.IV. – "Dispoziții finale".

Art.22, cu corectura comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.23, cu corectura comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.24, de asemenea, cu corectura comisiei.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Am o intervenție aici!

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Propune reformularea în următorul sens: "Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, partea I-a.", și nu "…după 60 de zile…", pentru că după 60 de zile este un termen incert.

Deci, să se spună "…la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, partea I-a.".

Domnul Vasile Lupu:

Corect!

De acord cu toții.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Anexa.

Comentarii? Obiecțiuni? Nu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Doamnelor și domnilor,

Cu aceasta, am finalizat textul.

La votul final ne vom pronunța după un apel nominal.

Așa că liderii grupurilor parlamentare sunt rugați să anunțe deputații pentru voturile finale pe care avem a le da astăzi și să-i avertizeze asupra apelului nominal care, presupun, va aduce niște economii la bugetul Camerei Deputaților.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 7 decembrie 2019, 15:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro