Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 28 septembrie 2000
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
12-12-2019 (comună)
12-12-2019 (comună)
12-12-2019 (comună)
11-12-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2000 > 28-09-2000 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 28 septembrie 2000

6. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărâre referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă instituită prin Hotărârea Parlamentului României nr.23/2000.  

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Vă mulțumesc și eu.

Stimați colegi,

Trecem la dezbaterea proiectului de Hotărâre a Comisiei de anchetă F.N.I. V-a fost distribuit proiectul de hotărâre cu cel puțin trei sferturi de oră în urmă.

De asemenea, fac apel la toți colegii parlamentari, care sunt pe la grupurile parlamentare sau pe holuri, să poftească în sală.

Începem prin a pune întrebarea dacă asupra titlului hotărârii există observații. Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră titlul hotărârii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Dacă asupra preambulului hotărârii sunt observații.

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pentru acuratețe de redactare, în finalul preambulului, pentru că se repetă de două ori cuvântul precum, ultimul precum să fie înlocuit. Deci tăiem precum și introducem "și ținând seama de dezbaterile care au avut loc," deoarece cuvântul precum îl găsim imediat la rândul trei din preambul.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Da. De acord.

Dacă mai sunt și alte observații asupra preambulului.

Nefiind alte observații, supun votului dumneavoastră preambulul cu amendamentul adus de domnul deputat Gaspar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Două voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Deci, preambulul a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Dacă asupra art.1 sunt observații

Domnul senator Spineanu. Domnul deputat Dejeu.

Domnul Ulm Nicolae Spineanu:

Domnilor colegi,

Art.1 aș spune să fie formulat în felul următor: "Parlamentul României ia act de raportul prezentat de Comisia de anchetă completat cu punctele de vedere depuse și cu propunerile făcute în cadrul dezbaterilor din ședințele comune ale Camerei Deputaților și Senatului."

Juridic, asta avem dreptul să facem, când am luat act. De ce? Pentru că o să vedeți dumneavoastră că mai departe rezultă clar pe altă cale implicită, că este însușită.

Dar termenul juridic corect acesta este: ia act.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Vă rog să-mi predați amendamentul, domnule senator.

Domnul deputat Dejeu.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Gavril Dejeu:

Propunerea de hotărâre ce ne-a fost înaintată folosește termenul de însușește acest raport de către Parlament.

Aș dori să remarc faptul că una dintre țintele esențiale ale muncii noastre ar trebui să fie găsirea soluțiilor concrete de recuperare a pagubelor celor păgubiți. Și vreau să citesc din poziția reprezentanților FNI, litera d) din punctul 10 în care se spune: "Propunerile 2, 9 și 10 din Cap.IX al raportului Comisiei parlamentare de anchetă, care vizează recuperarea banilor investitorilor sunt nedrepte, imprecise și inaplicabile, juridic și practic."

Dacă cumva investitorii au dreptate cu privire la conținutul raportului și această caracterizare, însușirea acestui raport de către noi nu s-ar putea face. Într-adevăr, raportul nu rezolvă problema. Raportul, însă, conține elemente vădit contradictorii în conținutul lui în raport cu ceea ce ni se propune a hotărî astăzi. Astfel, în pagina 149 din raport...

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Domnule deputat, am rugămintea dacă aveți observații asupra art.1, cu amendamente. Dezbaterile generale asupra raportului le-am făcut ieri toată ziua.

Domnul Gavril Dejeu:

Eu doresc să susțin propunerea făcută de către domnul senator Ulm Spineanu, în sensul că nu ne putem însuși în termenul prevăzut de hotărâre acest raport datorită elementelor contradictorii pe care le cuprinde ca și datorită faptului că nu propune nici un fel de soluție pentru rezolvarea pe fond a problemei investitorilor.

Și vroiam să fac argumentarea faptului că la pagina indicată, raportul propune instituirea unei comisii formate din trei parlamentari, ministrul justiției, ministrul finanțelor și ministrul de interne, care să hotărască, să stabilească exact paguba, să stabilească care sunt persoanele, societățile comerciale îndreptățite să fie despăgubite și care este suma cu care trebuie să fie despăgubite și să stabilească de unde să fie luați acești bani, iar pe de altă parte, în hotărârea care ni se propune, se cere Guvernului României și Ministerului Public să facă...nu, textul care ni s-a publicat acum.

Deci, între propunerile raportului pe care le-am arătat la pagina 149-150, și propunrile hotărârii există o contradicție vădită. De aceea, socot și eu că este bine să nu folosim termenul de ne însușim raportul, ci termenul de ia act de raportul comisiei.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Da. Mulțumesc foarte mult.

Dacă mai sunt și alte puncte de vedere.

Domnul deputat Alexandru Sassu.

Domnul Alexandru Sassu:

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Domnilor președinți,

Am două lucruri să spun: în primul rând că așa cum de altminteri ieri a rezultat din dezbateri, marea majoritate a grupurilor parlmentare au fost de acord cu ceea ce prezenta raportul, mai ales că toate grupurile parlamentare au avut reprezentanți în comisia respectivă. A lua act, în aceste condiții, este un termen care derogă Parlamentul de răspunderea care a dat-o comisiei respective, deci raportul poate fi respins sau poate fi însușit. Altfel, înseamnă că raportul este o chestiune care rămâne în aer, Parlamentul n-are nici o legătură cu el și nu are nici un fel de implicare în această chestiune.

Pe de altă parte, soluțiile despre care vorbeam acum mai bine de două săptămâni, poate erau valabile atunci. Însă, de data asta, dezbaterea raportului s-a făcut la mai bine de două săptămâni după ce a fost depus. La ora actuală, lucrurile stau cu totul altfel. Nu uitați că așteptările acestor oameni, acestor păgubiți nu se numără în săptămâni, nici în luni, se numără în zile și va trebui să găsim o soluție cât mai rapidă. Ceea ce propune Parlamentul la sfârșit este o hotărâre care se referă la rezolvarea acestor probleme și ea trebuie să fie adoptată ca atare.

Deci, eu sunt pentru menținerea termenului de își însușește, sigur, dacă este votat de Parlament ca atare.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Florin Georgescu.

Ați renunțat. Da? Da.

Domnul senator Gherman.

Domnul Oliviu Gherman:

Domnilor președinți,

Stimate colege, stimați colegi,

Din nou ni se face o propunere de a fi transferați într-o situație de spectatori. A lua act înseamnă ca și când am fi citit în presă că acest lucru există. Parlamentul nu este o instituție de a "lua act". Parlamentul este o instituție care își însușește sau nu își însușește o anumită treabă. Eu nu vreau să fac nici un fel de predicție asupra votului. Dar noi nu luăm act, noi hotărâm, noi ne însușim sau nu ne însușim un document care ne este prezentat. "A lua act" este ca și când s-ar spune că noi toți aici trebuie să rămânem ca niște spectatori la ceea ce ne-a fost prezentat.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Domnul Ulm Nicolae Spineanu:

Domnilor colegi,

Nu vreau să motivez, îmi retrag amendamentul. Rămâne așa pentru că sunt partenerul ideii că sigur că am luat la cunoștință, nu putem să ne derogăm de această treabă. Vă atrag atenția însă că, constituțional, nu putem "dispune", decât "cere" urgentarea anchetelor și tragerea la răspundere a vinovaților, nu asupra procedurii de urmat de aceste instituții, apropos de separația puterilor în stat.

Eu aceasta am vrut. La punctul 3 voi propune și soluția. Prin urmare, vă voi citi, vă voi propune o soluție, când ajungem la punctul 3, ea împlinea ceea ce am spus, de ce să luăm act, pentru că 3 propunea o soluție, dacă v-o însușiți bine sau nu! Acesta a fost sensul, dar pentru a nu mai discuta în continuare, îmi retrag eu amendamentul, că sunt efectiv de acord și nu pot să mă derobez de această chestiune.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Prin urmare, supun la vot art. 1 în redactarea primită de către dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Cu majoritate de voturi art. 1 a fost adoptat.

Rog reprezentanții comisiei să vină la pupitru, pentru că pot fi eventuale răspunsuri la întrebările formulate de colegii parlamentari.

Articolul 2. Observații? Doamna deputat Puwak.

Doamna Hildegard-Carola Puwak:

Domnilor președinți,

Întrucât redactarea art. 2 în proiectul de hotărâre este neclară, vă propun reformularea art. 2 în următorul mod: - art. 2 să aibe 3 alineate.

Primul alineat să aibă următorul conținut: "Guvernul României, Curtea de Conturi, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Banca Națională a României vor extinde ancheta pentru întreaga perioadă de funcționare a F.N.I. la toate persoanele fizice și juridice implicate și vor stabili răspunderile ce le revin".

La alineatul 2 propun următorul conținut: "Măsurile adoptate, sancțiunile aplicate și soluțiile de rezolvare a problemei sociale create vor fi prezentate Parlamentului României în termen de 15 zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României".

Motivez această solicitare de reducere a termenului de la 30 de zile la 15 zile, pentru că problema are o vechime, instituțiile statului au fost implicate în a găsi soluții, credem că nu este nevoie să mai lăsăm investitorii să aștepte 30 de zile pe o problemă care deja comportă și implică atenția autorităților de mai multe luni de zile. (Aplauze de la balcoane).

Alineatul 3: "Ministerul Public va acționa pentru finalizarea corespunzătoare a anchetei într-un termen cât mai scurt posibil și va prezenta opiniei publice și Parlamentului rezultatele acestei anchete". Acest lucru este necesar pentru a respecta separația puterilor în stat și pentru a respecta competențele instituțiilor, care din păcate, în formularea din proiectul de hotărâre, au fost amestecate într-un mod nefericit. Acestea sunt propunerile de reformulare ale articolului 2.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Vă rog să mi le predați pentru a le supune votului.

Are cuvântul domnul deputat Alexandru Sassu.

Domnul Alexandru Sassu:

Îmi pare rău să spun că art. 2 care este, de fapt, până la urmă, esența acestei dezbateri, a fost reformulat în ideea unei reformulări tehnice în așa fel încât, practic, a devenit o chestiune fără finalitate. Fără să revin la textul pe care îl propusese comisia inițial, am să fac câteva amendamente pe acest text, pentru a ne duce înapoi la ceea ce, de fapt, era discuția inițială.

Deci, aș spune ca art. 2 să sune în felul următor: "Guvernul României și Ministerul Public, cu sprijinul Curții de Conturi, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Băncii Naționale a României și a altor autorități publice vor extinde ancheta pe întreaga perioadă de funcționare a FNI și FNA la toate persoanele fizice și juridice implicate, precum și la persoanele fizice și juridice care au profitat de activitatea frauduloasă a administratorilor FNI și FNA și vor stabili răspunderile ce le revin".

Alineatul 2: "Concluziile acestor anchete, măsurile adoptate și soluțiile de rezolvare a problemei sociale create vor fi prezentate imediat ce vor fi finalizate Parlamentului României".

Alineatul 3: "În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Guvernul României va prezenta Parlamentului României soluțiile de despăgubire imediată a celor care au fost fraudați în acest caz".

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Vă mulțumesc.

Doamna deputat Daniela Popa. Vă rog, domnule președinte Sassu, să-mi predați și mie amendamentele.

Doamna Daniela Popa:

Domnilor președinți,

Stimați colegi,

Tot la alin. 2 o propunere de amendament. Ținând cont că toate instituțiile statului prevăzute la art. 2, alin. 1 au avut timp suficient să analizeze cazul FNI, ținând cont că Monitorul Oficial poate publica Hotărârea Parlamentului peste multe zile, înseamnă că soluționarea acestui caz va fi după alegerile generale, iar investitorii FNI o să trebuiască să aștepte noul Parlament, numirea noilor miniștri ș.a.m.d.

Ținând cont, de asemenea, că investitorii FNI au venit aici, la noi, să asculte nu discursuri politice, nu lecții, ci doresc soluții, problema lor este recuperarea imediată a banilor într-un timp cât mai scurt, propun următorul amendament: "Concluziile acestor anchete, măsurile adoptate și soluțiile de rezolvare a problemei sociale create vor fi prezentate Parlamentului României în termen de 30 de zile de la aprobarea în Parlamentul României" - deci, nu de la publicarea în Monitorul Oficial. Sau, dacă sunteți de acord, să stabilim un termen fix. Deci, concluziile acestor anchete să fie în Parlamentul României prezentate până la 10 octombrie, deoarece pe 12 octombrie începe campania electorală și, după cum ați văzut, stimați invitați, aseară, absenteismul va fi din ce în ce mai mare în Parlamentul României.

Mulțumesc. (Aplauze de la balcoane).

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Mulțumesc.

Pe probleme de procedură domnul deputat Grigoriu.

Domnul Mihai Grigoriu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Având în vedere că acest articol are mai multe alineate și mai multe teze, vă rog să procedăm la discuția lui pe alineate, pentru ca să putem face amendamentele în consecință.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Am început-o pe întregul articol. Dacă aveți de făcut amendamente... Eu o să supun pe fiecare alineat, dacă doriți, la vot, amendamentele propuse.

Domnul senator Dobrescu.

Domnul Răsvan Dobrescu:

Doamnelor și domnilor colegi,

Suntem o țară democratică și așa trebuie să rămânem. S-au propus niște amendamente prin care Parlamentul dă dispoziție Parchetului să întreprindă, să facă, să cerceteze, să urmărească ieșirea din țară și așa mai departe.

Un stat democratic funcționează pe baza principiului separațiunii puterilor în stat. Eu sunt de acord că în această afacere murdară au fost prejudiciate foarte multe persoane pe nedrept. Noi nu putem, însă, să facem dreptate cu metode dictatoriale. Noi trebuie să facem dreptate cu metode democratice, iar metoda democratică ne interzice nouă, Parlamentului, care suntem puterea legislativă a țării, să dăm dispoziții Parchetului care face parte din puterea judecătorească.

De aceea, eu vă rog să fiți de acord și să nu fiți animați de un spirit de campanie electorală, pentru că aici, în fond, se joacă una din cărțile României, dacă România să rămână o țară democratică sau dacă să existe tendințe de înapoiere la autoritarism sau la dictatură. Și vă rog, de aceea, să fiți de acord să nu se cuprindă în această hotărâre nici un fel de referire la vreo dispoziție pe care Parlamentul ar da-o Parchetului. Ar fi contrar principiilor fundamentale ale democrației, ar fi contrar Constituției și legilor aplicabile în materie.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul domnul președinte Mircea Ionescu Quintus.

Domnul Mircea Ionescu Quintus:

Domnilor președinți,

Stimate și stimați colegi,

Domnilor asistenți,

Eu sunt de acord cu textul pe care ni l-a propus spre dezbatere. Cred, însă, că toate instituțiile, toate, la care se referă art. 2 trebuie să extindă și să urgenteze anchetele pe întreaga desfășurare a procesului.

Deci, pe lângă extindere, propun să se hotărască ca aceste anchete să fie extinse și urgentate în același timp, pentru ca în cel mai scurt timp să putem să luăm o hotărâre, la rândul nostru.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul senator Spineanu.

Domnul Ulm Nicolae Spineanu:

Domnilor colegi,

Cred că o să ne blocăm în acest articol. Vă rog să ascultați propunerea la art. 3 și solicit conducătorilor de ședință ...(Gălăgie în sală) Nu, domnilor, vă propun treiul, pentru că în funcție de aceasta lămurim doiul mult mai ușor, dacă reușim să însușim această soluție din partea Grupului parlamentar P.N.Ț.C.D.

Care este propunerea pe care v-o formulez?

Articolul 3, alin. 1: "Parlamentul României solicită Guvernului României, în baza prezentei hotărâri să acorde despăgubiri investitorilor F.N.I., în limita a 10 salarii medii brute pe economie, conform datelor Comisiei Naționale de Statistică pentru luna precedentă lunii de plată. Valoarea despăgubirii va fi egală cu subscrierea la valoarea unității de fond din ziua subscrierii, pentru persoanele la care această subscriere este mai mică de 10 salarii medii brute pe economie. Despăgubirea în cauză se acordă pe persoană fizică, indiferent de numărul carnetelor deținute".

Alt alineat, la același punct 1: "Plata se va face de către CEC în baza unor titluri de stat, prin emiterea unui carnet CEC cu dobândă la vedere sau la termen, conform opțiunii titularului. CEC nu va percepe comisioane pentru aceste operațiuni".

Alineatul 2: "Pentru sumele pe care le va achita despăgubiților, Guvernul se va constitui parte în litigiile civile sau penale cu care vor fi investite instanțele judecătorești în cazul FNI". Aceasta este propunerea de deblocare și deblochează și discuțiile de la art. 2.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Este o chestiune de fond. După opinia mea, acest lucru ar trebui discutat cu liderii grupurilor parlamentare pentru că este o decizie extrem de importantă.

Domnul deputat Pambuccian, după care domnul deputat Pantiș.

Domnul Varujan Pambuccian:

Vă mulțumesc.

Domnilor președinți,

Stimați colegi,

Așa cum bine știți, SOVINVEST nu a fost administrator unic doar la FNI. A fost administrator și la FNA.

De aceea, insist ca în această rezoluție a Parlamentului României, alături de ancheta care se va continua la FNI, să se inițieze o anchetă și la Fondul Național de Acumulare – repet – din motivul conform căruia SOVINVEST a fost administrator al ambelor fonduri. Este o discriminare ca ancheta să fie făcută doar la FNI, iar la FNA nu.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Înainte de a da cuvântul domnului deputat Pantiș, se pare că cheia rezolvării proiectului nostru de hotărâre constă în rezolvarea articolelor 2 și 3.

De aceea, eu propun ca toate amendamentele propuse să fie discutate între liderii grupurilor parlamentare și președintele sau staful de conducere al comisiei de anchetă și să venim cu articolele care să fie însușite de marea majoritate a parlamentarilor.

Aveți cuvântul, domnule deputat Pantiș.

Domnul Sorin Pantiș:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Mie nu mi se pare deloc corect ca acum să reluăm discuțiile privind acest proiect de hotărâre, pentru că acest proiect de hotărâre a fost discutat în cadrul comisiei în care erau reprezentate aproape toate partidele din Parlament. Mai mult decât atât, soluția pe care acum domnul senator Ulm Spineanu ne-o propune este incompletă și nedreaptă. În consecință, credem că soluția dată trebuie să aparțină eminamente Guvernului și trebuie dată într-un termen foarte scurt - și spun Guvernului – nu pentru că numai el ar fi răspunzător de ce s-a întâmplat, ci pentru că indiscutabil această soluție va implica resurse de la bugetul de stat mai devreme sau mai târziu.

În consecință, nu putem noi să decidem care este soluția, că sunt 10, că sunt 100 de salarii, pentru că în primul rând trebuie să fie o soluție dreaptă, bazată pe sumele depuse inițial de investitori și calculate în valută liber convertibilă și trebuie să li se dea înapoi acestor oameni cuantumul eforturilor pe care le-au făcut ei atunci când au depus sumele. (Aplauze de la balcoane)

În consecință, să lăsăm Guvernul să dea soluții, să nu încercăm noi să ne acoperim de glorie acum. Eu vă propun să lăsăm hotărârea așa cum este, să o votăm așa cum este și să nu întârziem în nici un caz procedurile.

Fac acum încă o paranteză, cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, pentru a scăpa de o altă intervenție a mea la procedură, pentru a face cunoscut public că reprezentanții Partidului Național Liberal au semnat raportul comisiei de anchetă privind Fondul Național de Investiții și mai mult decât atât, suntem printre principalii susținători ai acestui proiect de hotărâre. Fac această declarație pentru că au fost interpretări eronate, tendențioase și lipsite de realism din partea unei părți a mass-media sau din partea unor colegi. Repet, am semnat și susținem acest raport.

Vă mulțumesc. (Aplauze de la balcoane).

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Ne lungim la vorbe. Invit liderii grupurilor parlamentare sau delegații grupurilor parlamentare în sala Biroului permanent pentru a reformula cele două articole. Vă predau și amendamentele care au fost depuse la prezidiu.

Domnul Andreiu Oprea:

Domnule președinte,

Am dreptul la amendament. Vă rog să mi-l acordați.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Vă rog. Aveți cuvântul.

Domnul Andreiu Oprea:

Domnilor colegi,

Vă propun un alineat nou la art. 2.

Sunt de acord cu formularea la nivel sau la modul general, pe alin. 1, dar solicit introducerea unui alineat nou, care să sune în felul următor: "În mod special vor fi anchetați cei care au ridicat cele mai mari sume, precum Sorin Ovidiu Vântu și Popa Nicolae, pentru care Parlamentul cere Parchetului punerea sub urmărirea penală și instituirea imediată a interdicției acestora de a părăsi țara". S-ar putea să pățim ca și în cazul celuilalt membru marcant al acestei afaceri, Maria Vlas. Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Ultimul vorbitor, domnul senator Turianu, după care, în termen de jumătate de oră, rog colegii care vor redacta, reformula cele două articole, să vină cu propunerile pentru a da votul final.

Aveți cuvântul, domnule senator.

Domnul Corneliu Turianu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Așa cum este formulat textul art.2, încalcă principiul separației puterilor în stat. Sunt două probleme distincte. Parlamentul României a însărcinat o comisie special instituită să procedeze la o anchetă parlamentară, lucru care s-a făcut. Ancheta stabilește niște probe, niște începuturi, niște indicii de vinovății, pe de o parte, pe de altă parte stabilește cu certitudine că cetățenii au fost prejudiciați.

Nu putem să facem un amalgam într-un text de lege, să ordonăm unor instituții ale statului să facă ceva pentru care n-au competențe. Nu poate fi obligat Parchetul de braț cu Guvernul României, cu Curtea de Conturi, cu Banca Națională să facă o anchetă perpetuă. Aici se trasează, deci, Parlamentul a însărcinat o comisie să facă o anchetă, comisia însărcinează și noi însărcinăm alte organe să continue ancheta, o anchetă perpetuă. Textul respectiv trebuie divizat. Fiecare din aceste organe are atribuții proprii.

În alin. 1 al textului vă propun să scriem în felul următor: "Ministerul Public va începe, va declanșa ancheta pe întreaga perioadă de funcționare a FNI la toate persoanele fizice și juridice implicate și va stabili răspunderile ce le revin". Este vorba de răspunderi penale.

Celelalte organe n-au a stabili vinovăți. Nu-i de competența lor, este de competența organului care ...

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Vă rog să finalizați discursul dumneavoastră, domnule senator.

Domnul Corneliu Turianu:

...celelalte organe vor stabili un lucru care a fost, de fapt, statuat de dumneavoastră aici. S-au creat prejudicii. Deci, Guvernul României, cu sprijinul Curții de Conturi, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Banca Națională a României vor stabili soluțiile concrete de returnare a banilor cetățenilor prejudiciați.

Și, în fine, vine alin. 3, așa cum a spus și doamna senator: măsurile adoptate și soluțiile de rezolvare pe problema civilă a problemei sociale vor fi prezentate Parlamentului României în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial. Acesta va fi prezentat de către organele respective, nu vinovățiile oamenilor.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Ultimul vorbitor pentru un minut, după care suspendăm ședința jumătate de oră, până când vin colegii cu reformulările la articole. Dacă ne lungim așa, nu terminăm nici poimâine.

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn:

Domnilor președinți,

Stimați senatori,

Stimați deputați,

Stimați invitați,

Vă propun un proiect de hotărâre care să fie votat în paralel cu proiectul de hotărâre al comisiei. Dau citire textului: "Hotărâre pentru prelungirea mandatului Comisiei de anchetă privind modul de reglementare și supraveghere a pieței de capital de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și a pieței monetare de către Banca Națională a României.

În temeiul art. 86 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului:

1. Se prelungește activitatea Comisiei de anchetă pentru următorul obiectiv: cercetarea situației generale a FNA.

2. Componența comisiei parlamentare de anchetă va rămâne neschimbată.

3. Comisia de anchetă va prezenta spre dezbatere plenului Parlamentului României raportul final până la data de 31 octombrie 2000.

4.Prevederile cu caracter organizatoric ale Hotărârii Parlamentului nr. 23/27 iunie 2000 rămân valabile.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Ultimul vorbitor. Aveți cuvântul, domnule deputat, după care reluăm lucrările la ora 12,20 de minute.

Domnul Cezar Corâci:

Stimați colegi,

Aș fi vrut să vă atrag atenția că votând ceea ce probabil că vom vota se creează un precedent. Și dacă tot creăm un precedent, eu cred că acest precedent ar trebui să se încadreze în logica generală a modului în care funcționează sistemul financiar bancar în România.

Deci, cred că modelul pe care ar trebui să-l avem în vedere pentru rezolvarea acestei probleme ar trebui să semene cu modelul pe care-l avem pentru garantarea depozitelor bancare.

Deci, eu v-aș propune să folosim acel model în rezolvarea problemei, deci să considerăm că aceste depozite ar fi fost într-adevăr garantate de sistemul bancar și să aplicăm același mod de despăgubire care se dă celor care au avut depozite în sistemul bancar, pentru că cel puțin acolo, dacă vom adopta o asemenea hotărâre, avem o legislație clară și avem un drum clar, mai clar decât ideea aceasta de a stabili un număr de salarii care oricum este discutabil și nu cred nici eu că este echitabil pentru cei care au investit la Fondul Național de Investiții.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Suspendăm lucrările pentru jumătate de oră; ne revedem, așa cum spuneam, la ora 12,30, cu rugămintea de a fi cu toții prezenți, pentru că în 15 minute după, putem finaliza întreaga hotărâre.

Vă mulțumesc.

După pauză

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Stimați colegi,

Reluăm dezbaterile.

În urma consultărilor, s-a ajuns la anumite reformulări, în cadrul art. 2 și 3. Vom supune aprobării plenului Parlamentului fiecare alineat în parte. La acele alineate unde a existat unanimitate de voturi din partea reprezentanților tuturor grupurilor parlamentare trecem direct la vot, acolo unde au existat obiecțiuni din partea unuia sau mai multor grupuri parlamentare, o să dăm cuvîntul fiecărui grup parlamentar, câte unui reprezentant, să prezinte obiecțiunile și eventualele amendamente.

Prin urmare, îl rog pe domnul președinte Sassu...

Iar procedură, domnule senator? Și reprezentanții PNȚCD-ului au fost la această dezbatere și nu mai înțeleg ce probleme de procedură mai pot exista?

Domnul Andreiu Oprea:

Domnule președinte,

Noi suntem, acum, în faza de centralizare a amendamentelor. Vă rog să mergeți și să dați citire fiecărui amendament, pentru că s-au făcut amendamente! Deci, nu sunt de acord cu acest sistem, de a se cădea la pace în niște grupuri parlamentare, fără să se țină seamă de procedura în care trebuie să lucrăm!

S-au făcut amendamente, vă rog să le citiți și să le supuneți la vot pe fiecare!

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Domnule senator, cred că și dumneavoastră faceți parte dintr-un grup parlamentar, în această dezbatere au fost reprezentate toate grupurile parlamentare și, acolo, la articolul sau alineatul...

Domnul Andreiu Oprea:

Domnul meu...

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Domnule senator, vă rog să mă lăsați să termin! Vă dau eu cuvântul!

Am făcut precizarea: unde există alt punct de vedere, grupul parlamentar respectiv poate veni la microfon, să-și susțină amendamentul! Ce doriți mai mult?

Domnul Andreiu Oprea:

Regulamentul spune că fiecare senator și deputat poate să-și susțină amendamentul! Fac parte dintr-un grup parlamentar, dar, în primul rând, sunt senator, vă rog să-mi acordați acest drept al meu, de senator! (Vociferări, proteste.)

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Procedură? Da, vă rog!

Se pare că nu există voința politică de a termina acest proiect de hotărâre...

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn:

Vă rugăm frumos să nu faceți referiri, să riscați referiri, fiindcă, în Parlamentul României, în clipa aceasta, anumite grupuri parlamentare nu mai reprezintă dorința electoratului! Suntem un grup foarte important de independenți și, conform Regulamentelor celor două Camere, fiecare are dreptul la o poziție, mai ales că am avut și amendamente!

Deci, vă rugăm să respectați în totalitate Regulamentele celor două Camere și regulamentul comun! Mulțumesc.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Nu știu din ce grup faceți parte dumneavoastră, dumneavoastră sunteți deputat independent...

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn (din sală):

Păi, tocmai de aceea! Avem aceleași drepturi!

Doamna Viorica Afrăsinei (din sală):

Nu aveți! Grup parlamentar de independenți nu există!

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn (din sală):

Prezentați regulamentul!

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră amendamentul formulat de domnul senator Andreiu Oprea, care a fost discutat în cadrul comisiei și în prezența reprezentanților grupurilor parlamentare, dar care a căzut. Însă, sunt obligat să-l supun atenției dumneavoastră și votului dumneavoastră.

La art. 2 alin. 2, amendamentul sună astfel: "În mod special, vor fi anchetați cei care au ridicat cele mai mari sume, precum SOV Vântu și Popa Nicolae, pentru care Parlamentul cere Parchetului punerea sub urmărire penală și instituirea imediată a interdicției acestora de a părăsi țara." (Aplauze sporadice.)

Voci din sală:

Dar ceilalți vinovați?

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Vă rog să vă aplecați foarte atent asupra textului, să vedem dacă se încadrează în prevederile constituționale privind separația puterilor în stat.

Domnul deputat Alexandru Sassu, președintele comisiei, dorește să ia cuvântul. Aveți cuvântul.

Domnul Alexandru Sassu:

Am să încerc să spun de ce, cei care au adoptat această propunere de modificare a proiectului de hotărâre, au respins acest lucru. Din două motive: pe de o parte, pentru că, având în vedere separarea puterilor în stat, noi nu putem da ordin Parchetului sau celorlalte instituții abilitate să facă anumite acțiuni - de exemplu, să blocheze, să aresteze sau alte lucruri de genul acesta -, ci putem indica în ce direcție să se ducă ancheta; pe de altă parte, textul pe care îl propunem este acoperitor în ceea ce privește cererea făcută de domnul Oprea, aici, în text, spunem la un moment dat: "Extinderea anchetei pentru întreaga perioadă de funcționare, la toate persoanele fizice și juridice implicate și la persoanele fizice și juridice care au profitat de activitatea frauduloasă ș.a.m.d." Este o chestiune care acoperă acest lucru, însă nu este o ilegalitate. Parlamentul nu poate da ordin organelor abilitate, ce tip de acțiune să facă. Acesta a fost motivul.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

Domnule senator, v-am citit amendamentul, plenul Parlamentului este cel care decide dacă va fi cuprins în textul de hotărâre sau nu!

Domnul Andreiu Oprea:

Domnule președinte, noi, oricum, prin art. 2, dăm ordin Guvernului României și altor unități, precum Banca Națională: "vor execita"! Dăm ordin: "Veți face!"

Amendamentul meu vine să detalieze și să evite pe undeva ca această anchetă să înceapă, de exemplu, cu a 299-lea persoană implicată în scandalul FNI! Și, atunci, celui care, de fapt, ar trebui să i se facă această operațiune prima dată, scapă și va fi judecat sau pus sub urmărire peste 7 ani! Nici o problemă!

Și, atunci, sugerăm Parchetului ca această anchetă să înceapă, de fapt, în ordinea firească, cu cei care au luat sume mai mari de bani! Și asta să o prevedem noi aici! Nu e nici o ilegalitate.

Și, ca textul să fie chiar legal, după "sume": "de la 500 de milioane de lei în sus." Ca să precizăm totuși un prag de la care să înceapă această anchetă.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Eu contez pe maturitatea tuturor colegilor noștri parlamentari, sunt în deplină cunoștință de cauză asupra amendamentului, de aceea, supun votului plenului celor două Camere amendamentul propus de domnul senator Andreiu Oprea.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Abțineri?

Cu o mare majoritate, amendamentul a fost respins.

Supun atenției dumneavoastră amendamentul propus de domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn, deputat independent. Amendamentul prevede următoarele: "1. Se prelungește activitatea Comisiei de anchetă privind modul de reglementare și supraveghere a pieței de capital de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și a pieței monetare de către Banca Națională a României pentru următorul obiectiv: cercetarea situației generale a FNA. 2. Componența comisiei parlamentare de anchetă va rămâne neschimbată. 3. Comisia de anchetă va prezenta spre dezbatere plenului Parlamentului României raportul final până la data de 31 octombrie 2000. 4. Prevederile cu caracter organizatoric ale Hotărârii Parlamentului nr. 23/27 iunie 2000 rămân valabile."

Dacă, din partea comisiei de anchetă, dorește cineva să intervină? Vă rog! Domnul deputat Pantiș.

Domnul Sorin Pantiș:

Foarte pe scurt. În primul rând, dacă noi am accepta acest amendament, ar însemna ca astăzi să nu luăm nici o hotărâre.

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn (din sală):

N-are legătură!

Domnul Sorin Pantiș:

Ba da, are legătură.

În al doilea rând, și noi ne-am pus această problemă, - și îl rugăm pe domnul deputat să refacă această propunere separat -, să constituim o nouă comisie, chiar dacă în aceeași componență. Nu astăzi, însă, în nici un caz! Să lăsăm să rezolvăm prima dată această problemă, problema FNA este în atenția, oricum, a Comisiilor pentru buget-finanțe, dacă e nevoie de o altă comisie – în aceeași componență, repet – vă rog frumos să faceți această propunere ulterior. Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi, supun votului dumneavoastră amendamentul propus de către domnul deputat Adrian Tudor Moroianu Geamăn.

Cine este pentru adoptarea lui? 3 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o mare majoritate, amendamentul a fost respins.

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn (din sală):

Nu-i nimic! Vă asumați răspunderea!

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Îl rog pe domnul președinte Sassu să prezinte textul convenit în cadrul dezbaterilor din comisie, la art. 2. Pe alineate, domnule președinte!

Domnul Alexandru Sassu:

Înainte de aceasta, aș vrea să spun două lucruri. Unu, că, având în vedere că în conformitate cu hotărârea pe care o dăm, Guvernul României, statul va fi obligat să meargă la despăgubirea celor păgubiți de la FNI, eu cred că interesul lui este să recupereze banii și va începe ancheta cu cei care au luat sumele cele mai mari de bani. De aceea, cred că nu mai are rost să insistăm asupra acestui lucru. În al doilea rând, în ceea ce privește problema FNA, în hotărâre vorbim și despre extinderea anchetei organelor abilitate la FNA și, în consecință, sperăm ca acest lucru să se rezolve pe această cale.

După dezbaterile care au avut loc, art. 2 are următorul conținut: "Guvernul României și Ministerul Public, cu sprijinul Curții de Conturi, al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, al Băncii Naționale a României și al altor autorități publice, vor extinde ancheta pentru întreaga perioadă de funcționare a FNI și FNA, la toate persoanele fizice și juridice implicate, precum și la persoanele fizice și juridice care au profitat de activitatea frauduloasă a administratorilor FNI și FNA și vor stabili răspunderile legale ce le revin acestora."

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Domnule președinte, aici a existat consens, la acest amendament?

Domnul Alexandru Sassu:

Da.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Supun votului alin. 1 al art. 2.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o mare majoritate de voturi, alin. 1 al art. 2 a fost adoptat.

Alin. 2?

Domnul Alexandru Sassu:

"Concluziile acestor anchete și măsurile adoptate vor fi prezentate Parlamentului României imediat ce vor fi finalizate."

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Consens și la acest alin. 2?

Domnul Alexandru Sassu:

Da.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotriviri? O împotrivire.

Abțineri? 7 abțineri.

Cu mare majoritate de voturi, alin. 2 a fost adoptat.

Alin. 3?

Domnul Alexandru Sassu:

"Guvernul României va prezenta Parlamentului României, în termen de 15 zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, soluțiile de rezolvare a problemei celor care au fost păgubiți."

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

A existat consens?

Domnul Alexandru Sassu:

PNȚCD-ul are un alt punct de vedere.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Există o obiecțiune a Grupului parlamentar al PNȚCD. Aveți cuvântul, domnule senator Ulm Spineanu.

Domnul Nicolae Ulm Spineanu:

Domnilor colegi,

Eu am susținut punctul de vedere al Grupul parlamentar al PNȚCD, idee pe care o împărtășesc. Vreau să vă spun că aceasta era numai prima parte a soluției care era prevăzută pentru situația FNI; era și un alin. 3, care reglementa acest lucru. Pentru buna înțelegere a lucrurilor: nimeni nu și-a propus să trateze în mod diferit investitorii FNI!

Se pare că nu se vrea ca Parlamentul... deși s-a imputat în cursul zilei trecute, în totalitatea zilei, că nu oferă o soluție! Am avut și eu această obiecțiune și am dorit să rămân constant în opțiunile pe care le-am avut asupra acelui raport.

La discuțiile șefilor de grup parlamentar nu s-a dorit, nu s-a ajuns la concluzia să se susțină această precizare. Fără discuție, repet, încă o dată, această chestiune nu rezolva în integralitate, dar rezolva numai prima etapă, a majorității celor care au fost păgubiți aici, urmând ca și ceilalți, fără discuție, pe baza completării acestei hotărâri care mergea în sprijinul propunerii care s-a făcut anterior, să socotească mai departe și să-i pună pe toți în condiții egale, - era alin. 3, care prevederea acest lucru -, și să țină cont și de soluțiile juridice. Dar soluția e interpretată oricum și n-a fost în defavoarea domniilor lor.

Însă, eu doresc, mai înainte, pentru că este vorba de o propunere a unui grup parlamentar, pentru care am avut toate acordurile, să vă rog să o puneți la vot.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Vă rog să o citiți de la microfon!

Domnul Ulm Nicolae Spineanu:

Mă rog, dacă doriți, o să o mai citesc o dată. (Rumoare, vociferări.)

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Vă rog, domnule senator!

Domnul Nicolae Ulm Spineanu:

Păi, unii zic să citesc, alții să nu mai citesc!

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Domnule senator, vă rog să dați citire amendamentului propus de grupul dumneavoastră parlamentar!

Domnul Nicolae Ulm Spineanu:

Deci, propuneam, la art. 3, următoarea formulare – la alin. 1: "Parlamentului României solicită Guvernului României, în baza prezentei hotărâri, să acorde despăgubiri investitorilor FNI, în limita a 10 salarii - se mai putea discuta aici, dar aceasta este media; și eu vorbesc pe date, domnilor colegi! - medii brute pe economie, conform datelor Comisiei Naționale de Statistică, pentru luna precedentă lunii de plată. Valoarea despăgubirii va fi egală cu subscrierea la valoarea unității de fond din ziua subscrierii pentru persoanele la care această subscriere e mai mică de 10 salarii medii brute pe economie - există asemenea valori și-s majoritare!. În cazul celorlalți investitori, despăgubirea acordată va fi de 10 salarii brute pe economie. Despăgubirea în cauză se acordă pe persoană fizică, indiferent de numărul carnetelor deținute. Plata se va face de către CEC, în baza unor titluri de stat, prin emiterea unui carnet CEC cu dobândă la vedere sau la termen, conform opțiunii titularului. CEC-ul nu va percepe comisioane pentru această operațiune."

Alin.2: "Pentru sumele pe care le va achita despăgubiților,Guvernul se va constitui parte în litigiile civile sau penale cu care vor fi investite instituțiile judecătorești în cazul FNI."

Alin. 3: "Despăgubirile avansate de stat, conform alin. 2, se vor armoniza cu soluțiile definitive și irevocabile ale instanțelor judecătorești." Ceea ce arată ceea ce eu am spus, că nimeni nu va fi exonerat de un drept pe care îl are!

Aceasta este propunerea Grupului parlamentar al PNȚCD, vă rog să o supuneți la vot!

Și am spus: Guvernul este de acord cu această propunere! Și v-am spus, declarația publică, dorește s-o aplice, ca o propunere a Parlamentului! (Proteste, vociferări.)

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Domnul președinte Alexandru Sassu.

Domnul Alexandru Sassu:

Mie mi se pare foarte interesant că Guvernul României ne transmite pe alte căi că este de acord cu o soluție sau alta și, dacă avea această soluție, ar fi trebuit să o dea înainte, ca oamenii aceștia care sunt aici să nu mai stea atâtea zile și să sufere de atâta vreme și probabil că lucrurile erau mult mai liniștite în acest moment. (Aplauze puternice ale grupului de investitori FNI. Se strigă: "Bravo!") Pe de altă parte, dacă primul-ministru al României avea o soluție, era bine să vină ieri în fața Parlamentului și să ne-o spună și eram și noi mai liniștiți. (Se strigă: "Bravo!")

Însă, există câteva lucruri pentru care am respins această soluție. În primul rând că o astfel de hotărâre nu poate echivala pentru CEC ca un ordin în urma căruia să facă anumite plăți și anumite transferuri de sume din conturile sale. Pentru așa ceva este nevoie de o lege, în mod clar, sau de o hotărâre a Consiliului de administrație al CEC sau de o altă chestiune de tipul acesta, care, oricum, trebuie să aibă la bază o lege.

Altfel, înseamnă, practic, că se trimite a hotărâre Guvernului, apoi, Guvernul va trebui să ne spună dacă se poate, după care noi, eventual, să dăm o lege sau să hotărâm ca Guvernul să dea o ordonanță de urgență. Astfel că timpul pe care îl propunem pentru rezolvarea acestei situații s-ar prelungi foarte mult.

Pe de altă parte, e o soluție parțială și nu cuprinde și ceilalți pași. Ceea ce cerem noi în proiectul de hotărâre pe care l-am elaborat este rezolvarea unei situații, cu toate termenele, cu toate problemele, astfel încât oamenii să știe foarte bine despre ce e vorba, astfel încât Parlamentul să știe la ce se așteaptă și care sunt urmările acestor chestiuni.

Acesta este motivul pentru care nu am fost de acord cu această chestiune. Dacă Guvernul consideră că aceasta este soluția, să ne-o propună! (Aplauze. Investitorii FNI prezenți în sală strigă: "Bravo!")

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Mulțumesc. Numai o clipă, vă rog.

S-au mai înscris la cuvânt: doamna deputată Daniela Popa, domnul deputat Florin Georgescu, domnul senator Ulm Spineanu și domnul deputat Grigoriu.

Doamna Daniela Popa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sunt de acord cu alin. 2, citit de domnul președinte Sassu, deci, sunt de acord cu acel termen de 15 zile, dar de la adoptarea prezentei hotărâri. Implicit, se înțelege și publicarea în Monitorul Oficial! (Aplauze îndelungate ale investitorilor FNI prezenți în sală. Se strigă: "Bravo!")

Un investitor FNI (din lojă):

Domnule președinte Diaconescu, ați uitat de cei care v-au votat?

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Vă rog foarte mult să păstrați liniștea, dacă doriți să rezolvăm această chestiune!

Domnul deputat Florin Georgescu.

Domnul Florin Georgescu:

Doamnelor și domnilor colegi,

PDSR s-a pronunțat pentru rezolvarea de fond, globală și integrală a problemei celor care au fost păgubiți în cazul FNI, și nu pentru rezolvări parțiale, pentru rezolvări pe picior, care nu au o fundamentare corectă, profundă, care nu aduc în fața Parlamentului și a opiniei publice toate cauzele, toate efectele, toate consecințele acestei măsuri.

De aceea, pentru a nu ne hazarda în niște măsuri arbitrare: de ce 10 salarii și nu 20? Noi am vrea să se dea 20, propunem, vine altcineva și spune: "30 de salarii medii pe economie!"... Și Guvernul are suficiente informații, de când a izbucnit scandalul FNI, din luna mai, inclusiv raportul comisiei, care este foarte bogat în informații; are elemente de la Ministerul de Interne, de la Ministerul Finanțelor, de la alte instituții guvernamentale pentru a oferi în maximum 15 zile o soluție globală, eventual mai multe alternative, pentru ca problema păgubiților FNI să fie integral rezolvată.

Parlamentul, ca urmare a acestor dezbateri de ieri și de astăzi, a dat soluția politică, și aceasta este cuprinsă în alineatul pe care l-a citit domnul președinte Sassu. Soluția politică este că vrem, noi, parlamentarii, ca cei care au fost păgubiți în cazul FNI să fie despăgubiți! Să ne spună Guvernul cum va proceda la acest lucru și noi vom aproba aceste propuneri imediat! (Aplauze puternice ale investitorilor FNI. Se strigă: "Bravo!")

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Are cuvântul domnul senator Spineanu.

Domnul Nicolae Ulm Spineanu:

Domnilor colegi,

Vreau să vă spun următorul lucru, și dacă este să jucăm politic, vă voi da și un răspuns politic, pentru că este necesar! - eu nu sunt atât de sigur că soluțiile pot fi atât de rapide și că la prima etapă nu se va proceda. Care înseamnă: "Bani azi!" Este operabilă astăzi și răspunde majorității acestor investitori! Și asta trebuie înțeles și nu vreți să înțelegeți!

Soluția, așa cum se propune, înseamnă "ad calendas graecas"! Și eu nu vreau să spun care sunt procedurile judiciare, cum se încurcă, cum se dau termene de amânare ș.a.m.d.! Asta o vor constata domniile lor!

Și, în al treilea rând, îmi permit să vă pun o întrebare, nu doresc răspunsul, pentru că îl știu. Există cazuri similare, dacă vreți, este vorba de ce s-a întâmplat cu banii depuși la CEC, de ani de zile, cu autoturismele Dacia, dacă tot suntem atât de cunoscători, de ce nu am rezolvat-o, domnilor colegi de la PDSR? Că nu aparține acestei guvernări! Și problema nu e rezolvată nici astăzi!

Și, atunci, pe soluții globale, vom ajunge tot poimâine, tot răspoimâine ș.a.m.d.! Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Vă mulțumesc. (Proteste vehemente ale investitorilor FNI prezenți în sală.)

Domnul deputat Grigoriu.

Domnul Mihai Teodor Constantin Grigoriu:

Îmi pare foarte rău, dar trebuie să vă aduc la cunoștință că din discuțiile care au avut loc la ședința cu reprezentanții grupurilor parlamentare, în esență, și PDSR-ul a spus că Guvernul va veni cu același gen de soluție. Și anume: va spune ce se poate da acum, ce se va întâmpla în viitor.

Toată lumea este de acord că soluția finală, soluția definitivă o stabilește instanța de judecată: care stabilește frauda, stabilește cuantumul despăgubirilor și dă în executare recuperarea sumelor și plata celor păgubiți. Ceea ce am oferit noi acum a fost un cuantum, care se apropie de 30 de milioane de lei – 10 salarii medii, care acoperă peste 70% din depunerile din carnete și ale persoanelor fizice care au investiții, întrucât în datele pe care le-am primit de la Ministerul Finanțelor se spune foarte clar că 87% din investitori au sub 50 de milioane de lei și că media carnetelor este de 30 de milioane.

Rezultă că cuantumul de 10 salarii satisface peste 50% din investitori, cu despăgubire integrală la valoarea subscrierii. Ceea ce nu înseamnă că acești oameni nu vor primi dreptul pe care îl vor stabili instanțele judecătorești pentru creșteri sau surplus și pentru perioada de timp cât banii nu au produs nimic!

Deci, aceasta era soluția! Pentru ca oamenii, care, acum, reclamă că au probleme sociale, să primească banii și să își rezolve problemele! Dar dacă nu se dorește acest lucru, este păcat... Nu s-a înțeles! Nici un moment nu ne-am propus faptul că această soluție este definitivă și că rămâne finală!

Dumneavoastră, care sunteți păgubiți - în primul rând, dumneavoastră mă adresez - veți constata că, solicitându-se o soluție globală și totală din partea Guvernului, acesta va veni la termenul dat să spună că trebuie să aștepte justiția. Este neconstituțional ca Guvernul să poată face altceva decât să avanseze niște resurse materiale către cei păgubiți. Pentru că, obligatoriu, cuantumul despăgubirilor va fi stabilit doar de către justiție! Acolo se va hotărî dacă este la valoarea creșterii, dacă este la valoarea subscrierii ș.a.m.d.

De aceea, faptul că se refuză această soluție este o chestiune regretabilă pentru interesele investitorilor. Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Are cuvântul domnul deputat Pantiș.

Domnul Sorin Pantiș:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Nu putem ca un fenomen soldat cu o mare nedreptate, și problema socială este a tuturor investitorilor la FNI, să îl rezolvăm printr-o altă nedreptate, respectiv să împărțim investitorii FNI în unii mai buni și unii mai răi… (Aplauze din partea grupului de investitori FNI.)

Toți au pierdut și toți trebuie să fie despăgubiți cu sumele reale pe care le-au pierdut. (Aplauze din partea grupului de investitori FNI: "Bravo!")

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Mulțumesc.

Domnul președinte Sassu.

Domnul Alexandru Sassu:

Aș vrea să pun acest alin.3 în legătură cu alin.4, care spune ceva de genul că Guvernul va consulta Asociația Investitorilor în legătură cu soluțiile propuse, și atunci vă dați seama de ce este nevoie ca astfel de soluții să fie date de Guvern, și nu să impunem noi niște soluții.

În plus față de toate argumentațiile aduse aici, noi cerem în alin.4 ca Asociația Investitorilor să fie consultată în legătură cu soluțiile propuse anterior venirii acestor soluții în Parlament. (Aplauze din partea grupului de investitori FNI.)

Pe de altă parte, apropo de ceea ce spunea doamna Daniela Popa, și eu am spus inițial că ar fi bine să curgă termenul de 15 zile de la publicarea prezentei hotărâri. Din nefericire, din punct de vedere al regulamentului și al Constituției, acest lucru nu este valabil; el se face o dată cu apariția în Monitorul Oficial.

Ceea ce însă putem face și este în puterea Parlamentului este ca această hotărâre să apară imediat în Monitorul Oficial, având în vedere că Monitorul Oficial este subordonat Parlamentului. (Aplauze din partea grupului de investitori FNI.)

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Sassu:

Aș vrea să citez forma propusă de grupul care a lucrat această hotărâre și să trecem la vot în această formă, sigur, ținând cont și de amendamentul depus de colegii noștri de la PNȚCD.

Deci, forma propusă de noi este: "Guvernul României va prezenta Parlamentului României, în termen de 15 zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, soluțiile de rezolvare a problemei celor care au fost păgubiți în acest caz.".

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Vă mulțumesc.

Domnule senator Spineanu, insistați asupra amendamentului? Era la art.3 amendamentul dumneavoastră, domnule Spineanu, deci nu este la art.2. Alin. 2 l-am parcurs.

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră alin.3, în varianta propusă de către comisia noastră de anchetă.

Cine este pentru?

Împotrivă? 27 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu o largă majoritate, alin.3 a fost adoptat.

Alin.4.

Domnul Sorin Pantiș:

Este un amendament propus de Grupul parlamentar Național Liberal și însușit de către toți membrii comisiei, și sună în felul următor: "Guvernul va consulta Asociația Investitorilor FNI în legătură cu soluțiile propuse anterior prezentării lor în Parlament.".

(Aplauze din partea grupului de investitori FNI: "Bravo!")

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Întrucât există consens la acest alineat, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

(Aplauze din partea grupului de investitori FNI: "Bravo!")

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 7 abțineri.

Cu o largă majoritate, alin.4 a fost adoptat.

Aveți cuvântul, domnule președinte.

Domnul Alexandru Sassu:

Trebuie votat art.2 în totalitate.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Exact. Trebui supus votului art.2, în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? 6 abțineri.

Art.2 a fost votat.

Art.3.

Domnul Alexandru Sassu:

Art.3 are un alineat în plus. Eu voi citi întâi alineatul care a fost deja propus: "Secretariatele generale ale celor două Camere ale Parlamentului României vor transmite Guvernului și autorităților publice cu competențe în domeniul analizat de comisie: a) raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind modul de reglementare și supraveghere a pieței de capital de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și a pieței monetare de către Banca Națională a României, pornind de la constatările stării de încetare a plății a FNI – SOVINVEST, precum și pentru verificări la societățile comerciale cu capital majoritar de stat și instituțiile publice implicate în cazul FNI – SOVINVEST; b) stenograma dezbaterilor din ședințele comune ale celor două Camere ale Parlamentului României din 27 și 28 septembrie 2000; c) copii de pe documentele anexate raportului.".

Acesta este alineatul care există deja în propunere.

Propunerea comisiei este să introducem un alineat nou: "Guvernul României și autoritățile publice cu competențe în domeniu analizat de comisie vor transmite Parlamentului, în termen de 30 de zile, propuneri de modificare și completare a legislației în domeniul economico-financiar, în scopul prevenirii situațiilor de acest fel.".

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Da, mulțumesc.

A fost consens la acest art.3.

Domnul Alexandru Ioan Badea (din sală):

Procedură!

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Pe problemă de procedură, aveți cuvântul.

Domnul Alexandru Ioan Badea:

Am o chestiune de procedură la care nu am avut posibilitatea să intervin, întrucât era vot la articolul precedent.

Rog să se consemneze în stenogramă acest lucru, pentru că nu mai putem reveni asupra unui lucru votat: nu a fost supus la vot, așa cum este normal și cum s-a procedat întotdeauna conform regulamentului după care încă ne mai conducem, amendamentul propus de către domnul Ulm Spineanu și însușit de întregul grup parlamentar.

Vă rog să se rețină acest lucru. Putea să fie respins, dar mi se pare normal să-și asume răspunderea cei care votează și să fie respins prin vot, și nu prin omisiune.

Vă mulțumesc, și încă o dată rog ca să fie consemnat acest lucru în stenogramă, precum și textul amendamentului care nu a fost supus votului plenului Camerelor reunite.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Asupra art.3 există consens și îl supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Adoptat cu majoritate de voturi.

Doamna Viorica Afrăsinei (din sală):

Procedură!

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Pe problemă de procedură, doamna deputat Afrăsinei.

Doamna Viorica Afrăsinei:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Aș vrea să vă rog să-mi permiteți să fac o referire la procedură, având în vedere intervenția anterioară, a domnului coleg Badea. Acest lucru aș vrea să fie menționat în stenogramă, și anume faptul că conducerea de astăzi a Camerelor reunite, atât domnul președinte, cât și colegii din comisie, ca și noi toți, ne-am dat votul în conformitate cu procedurile legale atât ale Camerelor reunite, cât și ale Camerelor separate – ale Senatului și ale Camerei Deputaților.

Vă voi spune că, într-adevăr, art.100 din Regulamentul Camerei Deputaților, ca și la Senat, spune că: "Discutarea amendamentelor începe cu cele prin care se propune eliminarea unora dintre textele cuprinse în articolul supus dezbaterii și continuă cu cele privind modificarea sau completarea acestuia. În cazul în care există mai multe amendamente de același fel, ele se supun la vot în ordinea în care au fost prezentate, începând cu cele cuprinse în raportul comisiei sesizate în fond.".

Iar Regulamentul Camerelor reunite, la art.89, spune că dispozițiile acestui regulament, deci al ședințelor comune, se completează cu dispozițiile regulamentelor fiecărei Camere în parte.

Așadar, s-a procedat corect, și votul l-am dat în consecință.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Dan Vasiliu:

Stimați colegi,

Nu ne rămâne decât să supunem votului proiectul de hotărâre în totalitatea sa.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu o largă majoritate.

Vă mulțumim pentru participare și ne revedem săptămâna viitoare.

(Aplauze din sală și aplauze prelungite din partea grupului de investitori FNI.)

Ședința s-a încheiat la ora 13,30.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 14 decembrie 2019, 6:34
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro