Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 6, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 06-11-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 6, 2000

Aprobarea ordinii de zilele de 6 și 7 noiembrie 2000 și a programului de lucru pentru perioada 6-10 noiembrie 2000.

Ședința a început la ora 16,20.

Lucrările au fost conduse de domnul Vasile Lupu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Vasile Miclăuș și Gazi Gherasim , secretari.

 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei, anunțându-vă că din totalul celor 342 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 231 de deputați. Participă la alte acțiuni parlamentare 11 deputați. Absenți – 111 deputați. Cvorumul de lucru, prevăzut de art.128 din Regulamentul Camerei, este astfel întrunit. Pentru început vă supun atenției proiectul ordinii de zi și al programului de lucru.

Dacă la ordinea de zi există intervenții, comentarii. Nu există, o supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

A fost votată.

Programul de lucru.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

A fost votat.

 
Numirea în funcțiile publice corespunzătoare a secretarului general și a secretarilor generali adjuncți ai Camerei Deputaților (amânarea procedurii).

Doamnelor și domnilor deputați,

Invit la microfon pe domnul Ion Diaconescu, președintele Camerei Deputaților, pentru a vă prezenta raportul privind atestarea unor funcționari pe funcții.

Domnul deputat Gaspar are o intervenție procedurală.

 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Potrivit regulamentului, secretarul general și secretarii generali adjuncți ai Camerei Deputaților se numesc de către plenul Camerei Deputaților la propunerea președintelui acesteia. Actul prin care urmează să se facă aceste numiri este o hotărâre a Camerei Deputaților, hotărâre care va fi dată pentru fiecare din cei 3 secretari: secretarul general, secretarul general adjunct pe probleme economice și secretarul general adjunct pe problemele tehnice. Având în vedere că hotârârile nu pot fi adoptate decât cu votul majorității simple a deputaților, deci este nevoie ca în primul rând să asigurăm cvorumul de 173 de oameni și după aceea să fie supuse la vot, domnule președinte, consider că nu sunt îndeplinite condițiile și v-aș propune ca acest punct care este prevăzut pentru astăzi pe ordinea de zi să fie discutat în ședința de mâine, când probabil mai mulți colegi vor fi în sală. Sunt foarte mulți colegi care nu s-au putut deplasa la Parlament pentru că avioanele n-au putut să decoleze sau nu au putut să aterizeze până în acest moment. Și, pentru a nu exista nici un fel de...

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Și mai sunt unii în aer!

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Da, mai sunt în aer, sunt unii cu capul în aer. Și, pentru a nu exista nici un fel de suspiciune și a nu se contesta modul în care sunt numiți pe funcție cei 3 secretari, v-aș ruga să constatați ceea ce am spus și să amânăm pentru mâine dezbaterea.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Gaspar, dar dacă pe parcursul lucrărilor de astăzi vom ajunge în stare de cvorum, putem trece la vot.

Da, în aceste condiții, stabilim votul pe mâine la 11,30.

Domnule președinte Diaconescu, pe mâine la 11,30?

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Dacă între timp se face cvorumul de lucru, eu personal trebuie să plec, domnul președinte de ședință va putea prezenta atunci la vot, nu? Adică dacă nu se realizează cvorumul rămâne pe mâine, dacă se realizează între timp...

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Este vorba de un proiect de hotărâre care trebuie dezbătut potrivit procedurii parlamentare. Deci va trebui ca dumneavoastră sau dacă dumneavoastră vă găsiți în imposibilitate, vicepreședintele care conduce lucrările să prezinte pe fiecare dintre cei 3, să se spună că au fost audiați în cadrul unei comisii de atestare, v-au prezentat lucrările, adică să urmăm toată procedura, eu vă spun, vreau să-i feresc de anumite lucruri, de anumite contestații care s-au putea face. Și, de aceea acest lucru îl cer ca să se facă cu respectarea foarte riguroasă a tuturor condițiilor prevăzute de regulament.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Atunci stabilim dezbaterea și votul pe mâine la 11,30. Așteptăm să se redacteze și proiectele de hotărâri pentru fiecare în parte. Vor fi invitați și candidații aici ca să vi-i prezentăm încă o dată și ne vom pronunța în consecință.

 
Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 180/2000 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997, primit de la Guvern. Au fost sesizate pentru raportul comun: Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru sănătate și familie. Pentru avize – Comisiile pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Conform art.102 alin.3 din regulament, proiectul urmează procedura de urgență.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/1999 privind modificarea și completarea Decretului nr.389/1972 cu privire la contribuția de asigurări sociale de stat, modificat și completat de Legea nr.49/1992 pentru modificarea și completarea unor reglementări din legislația de asigurări sociale, adoptat de Senat la 31 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru muncă și protecția socială, pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu art.102 alin.3 din regulament acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2000 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a unei drage absorbant-refulante autopropulsată cu magazie proprie cu capacitatea de 2500 mc, adoptat de Senat în ședința din 31 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru buget-finanțe, bănci, pentru avize – Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Conform art.102 alin.3 din regulament proiectul urmează procedura de urgență.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/1999 privind acordarea unui sprijin financiar Fundației atletismului românesc. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru buget-finanțe, bănci, pentru avize – Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Conform art.102 alin.3 proiectul urmează procedura de urgență.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/1999 pentru ratificarea Protocolului la Convenția Europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997, adoptat de Senat în ședința din 30 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia juridică, de disciplină și imunități, pentru avize – Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru politică externă.

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992 adoptat de Senat în ședința din 30 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru administrație publică locală, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, pentru avize – Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 118/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria, RO-9911, semnat la București la 30 decembrie 1999, adoptat de Senat la 30 octombrie 2000. Cu acest proiect au fost sesizate: în fond – Comisia pentru buget-finanțe, bănci, pentru avize – Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 101/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria, RO-9912, semnat la București la 30 decembrie 1999, adoptat de Senat la 30 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, pentru avize – Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, referitor la un împrumut pe termen lung pentru suma de 20 miliarde lei, semnat la București la 1 septembrie 1993, adoptat de Senat în ședința din 31 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru buget-finanțe, bănci, pentru avize – Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de către Adunarea Organizației Maritime Internaționale, adoptat de Senat în ședința din 31 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru industrie și servicii, pentru avize – Comisia pentru politică externă, Comisia juridică de disciplină și imunități.

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru finanțarea Proiectului "Facilitarea comerțului și transportului în sud-estul Europei", semnat la București la 7 iulie 2000, adoptat de Senat în ședința din 31 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru buget-finanțe, bănci și pentru avize – Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2000 pentru abrogarea art.2 alin.3 pct.B lit.d) din Decretul nr.247/1997 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă, adoptat de Senat la ședința din 31 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru muncă și protecție socială și pentru avize – Comisia pentru buget-finanțe, bănci, Comisia pentru apărare, ordine publică, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, adoptat de Senat la 31 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate; în fond – Comisia pentru industrii și servicii și pentru avize – Comisia juridică de disciplină și imunități.

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM" S.A., adoptat de Senat la 31 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru industrii și servicii și pentru avize – Comisia pentru buget-finanțe, bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 107/2000 privind ratificarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999, adoptat de Senat în ședința din 31 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru industrii și servicii, pentru avize – Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 133/2000 privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară, adoptat de Senat în ședința din 31 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru industrii și servicii și pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la Anexa la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW-1978) și a Codului privind pregătirea, brevetarea, atestarea și efectuarea serviciului de cart. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru industrii și servicii, pentru avize – Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru industrii și servicii, pentru avize – Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

19. Propunerea legislativă pentru înființarea comunei Viile județul Galați, inițiată de doamna deputat Elena Iacob – PNȚCD. Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru econologic și pentru avize – Comisia pentru buget-finanțe, bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

20. Propunerea legislativă privind reînființarea comunei Șivița, jud.Galați, inițată de doamna deputată Elena Iacob – PNȚCD. Cu această propunere au fost sesizate: în fond – Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și pentru avize – Comisia pentru buget-finanțe, bănci, Comisia juridică de disciplină și imunități.

21. Propunerea legislativă privind stabilirea impozitului pe profit datorat de întreprinderile foarte mici, inițiată de un număr de 4 deputați. Cu această propunere au fost sesizate: în fond – Comisia pentru buget, finanțe bănci și pentru avize – Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

22. Propunerea legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Zărnești, inițiată de domnul deputat Vasile Bran. Cu această propunere legislativă au fost sesizate: în fond – Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și pentru avize - Comisia pentru buget-finanțe, bănci, Comisia juridică de disciplină și imunități.

23. Propunerea legislativă privind interzicerea distribuirii în timpul campaniilor electorale de diverse bunuri către populație de către competitori politici, inițiată de domnul deputat Ioan Sonea. Cu această propunere legislativă a fost sesizată următoarele comisii: în fond – Comisia juridică, de disciplină și imunități și pentru avize – Comisia pentru drepturile omului.

24. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, inițiată de un număr de 4 parlamentari. Cu această propunere au fost sesizate: în fond – Comisia pentru administrație publică și pentru avize – Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia juridică de disciplină și imunități.

Doamnelor și domnilor deputați,

În continuare, vă informez că la Biroul permanent au fost înregistrate și următoarele propuneri legislative pentru care se solicită procedură de urgență.

1. Propunerea legislativă privind suspendarea prevederilor legale care reglementează activitatea în domeniul privatizării societăților comerciale cu capital de stat, inițiată de domnul deputat Ioan Gavra. Se solicită procedura de urgență de către liderul Grupul parlamentar PUNR. Motivarea acestei proceduri a fost făcută într-o ședință precedentă.

Supun votului dumneavoastră solicitarea procedurii de urgență.

Cine este pentru? 10 voturi pentru. Insuficient.

2. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea alin.1 al art.23 și alineatelor 2 și 3 ale art.29 din Legea nr.1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 și a Legii nr.169/1997, inițiată de domnul deputat Dan Coriolan Simedru, se solicită procedura de urgență de către viceliderul Grupului parlamentar al PNL. Faceți argumentarea aici?

Vă rog aveți cuvântul.

 

Domnul Anton Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Având în vedere situația specială a Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania cu privire la dreptul pe care aceasta l-a avut asupra unor terenuri arabile și forestiere, în sensul că a avut în majoritatea cazurilor doar folosința terenurilor, folosință dobândită după marea unire din 1918 și nu dreptul de proprietate, așa cum au celelalte culte religioase, se impune cu necesitate modificarea art.23 alin.1 și art.29 alin.2 și 3 din Legea nr.1 referitor la acordarea acestui drept, în sensul că în situațiile enunțate se impune reconstituirea dreptului de proprietate pentru Biserica Ortodoxă și asupra terenurilor avute în folosință și atribuite acestora pe durată nedeterminată, așa cum rezultă din actele existente la centrele eparhiale și parohii. Cerem procedura de urgență întrucât în momentul de față Legea nr.1/2000 este în curs de aplicare, de asemenea Legea privatizării IAS-urilor este în curs de aplicare și prin aplicarea acestora, fără să se modifice, fără să se opereze modificările cerute, s-ar putea la un moment dat ca Biserica Ortodoxă Română să fie privată de acordarea acestor terenuri pe care le-a avut în proprietate și în folosință și deci este absolut imperios necesar ca această procedură să fie acordată cât se poate de urgent.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Supun votului dumneavoastră această solicitare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. 20 de voturi pentru. Insuficient.

3. Propunrea legislativă privind modificarea și completarea alin.4 al art.37 din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din Parlamentul României, inițiată de un număr de 15 deputați. Grupul parlamentar al minorităților naționale solicită procedură de urgență.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Șaganai Nusfet:

Domnule președinte,

Susțin, în numele Grupul parlamentar al minorităților, Legea privind modificarea și completarea alin.4 al art.37 din Legea nr.53 din 1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din Parlamentul României, și prezint în fața Parlamentului României prezenta lege, în dezbatere cu caracter de urgență.

Art.1. Art.37 din Legea nr.53 din 1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din Parlamentul României, se modifică și se completează după cum urmează:

Alin.4. Prin derogare la prevederile art.11 și art.62 ale Legii nr.3 din 1977, la încetarea fiecărui mandat, indiferent de durata acestuia, senatorii și deputații pensionari, precum și cei care îndeplinesc condițiile de pensionare, pot solicita recalcularea sau, după caz, calcularea drepturilor de pensie.

Alin.5. Pensia se determină în procent de 70% din media veniturilor salariale obținute în perioada mandatului.

Alin.6. Prevederile art.12 și art.65 din Legea nr.3 din 1977 rămân aplicabile.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Ați luat cunoștință de conținutul propunerii legislative și argumentele prezentate. Deci se solicită procedură de urgență. Supun votului dumneavoastră solicitarea pentru procedură de urgență.

Cine este pentru? Majoritatea, indiscutabil. Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 2 abțineri.

Vă mulțumesc.

Se va sesiza pentru raport în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială, pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică de disciplină și imunități.

 
 

Domnul Ioan Gavra (din bancă):

Ce facem acum? Medităm?

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Nu v-ar strica puțină meditație, domnule Gavra! Dar, o să aveți timp.

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Credeți dumneavoastră...!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă prezint, în continuare, lista inițiativelor legislative care au fost adoptate de către cele două Camere și care urmează, potrivit art.17 alin.2 și 3 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, să intre în atenția Curții Constituționale, dacă va fi sesizată Curtea... de către deputați... în nr....prevăzut de lege.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

S-au depus la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizate a Curții, următoarele legi:

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind aprobarea Aranjamentului de credit stand-by și a Memorandumului privind politica economică a Guvernului României pe perioada 1997-1998 convenit cu FMI.

Lege pentru modificarea alin.2 al art.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor.

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2000 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în numele Agenției de Implementare a Facilității Globale de Mediu realizat prin scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 și la București la 23 februarie 2000.

Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor, adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva la 17 iunie 1999.

Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorul sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 7 iulie 2000.

Doamnelor și domnilor,

Trecem la proiectele de pe ordinea de zi și începem cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut - Proiectul privind reforma sectorului sanitar – dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 7 iulie 2000.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul. Nu e cazul.

Dacă din partea comisiei sesizate în fond este cineva care să prezinte raportul. Domnul doctor Avramescu.

 

Domnul Constantin-Gheorghe Avramescu:

Comisia pentru buget, finanțe și bănci propune adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2000, în forma adoptată de Senat. Deci, în câteva cuvinte, despre ce este vorba: BIRD va acorda un împrumut de tip program-adaptabil în valoare de 60 de milioane de dolari pentru reforma sectorului sanitar. Acesta va fi în două tranșe, una de 40 de milioane, una de 20 milioane, pe o perioadă de 4 ani, anul trei suprapunându-se unul peste altul, cu o dobândă Lidor, adică ceea ce se practică în general la asemenea împrumuturi, sigur, mult scăzută, sub dobânda bancară, iar contribuția României în acest domeniu reprezintă echivalentul în lei a 27 de milioane de dolari.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă la dezbaterile generale dorește cineva să ia cuvântul. Nu.

Titlul legii. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.unic. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Titlul ordonanței. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Legea, în ansamblu. Cine este pentru?

Da. Conținutul ordonanței, materialul de introducere nu a fost alcătuit cum trebuie.

Titlul ordonanței l-am votat.

Art.1. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.2. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.3. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.4. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.5. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Legea, în ansamblu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

 
Validarea mandatului de deputat al domnului Constantin Săceanu, Circumscripția electorală nr.26 Mehedinți.

Doamnelor și domnilor,

Avem de confirmat, prin vot, validarea unui nou coleg deputat.

Domnule președinte Dan Marțian, ne puteți prezenta raportul privind validarea noului coleg, deputat P.N.L. ? Ultima creștere a unui grup parlamentar.

 

Domnul Dan Marțian:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Eu am misiunea să vă prezint un raport privind validarea unui deputat, în urma decesului colegului nostru Radu Sabin Micle, al locului de deputat pe care l-a avut în Camera Deputaților în circumscripția electorală a județului Mehedinți și, în mod corespunzător și conform procedurilor, s-a luat în discuție validarea domnului Constantin Săceanu pentru acest post devenit vacant.

Fără a face alte introduceri, dau citire raportului:

Comisia de validare a luat cunoștință de faptul că a devenit vacant un loc de deputat în Circumscripția electorală nr.26 Mehedinți, ca urmare a decesului deputatului Ulpiu Radu Sabin Micle, aparținând Grupului parlamentar național-țărănesc-creștin-democrat-civic-ecologist.

În conformitate cu dispozițiile art.66 alin.9 din Legea nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, în caz de vacanță a mandatelor de deputați aleși pe liste de candidați, supleanții vor ocupa locurile vacante în ordinea în care sunt înscriși pe liste, dacă, până la data validării, partidele sau formațiunile politice pe listele cărora au candidat supleanții confirmă în scris că aparțin acestora.

În legătură cu ocuparea locului de deputat devenit vacant, Comisia de validare procedând, în ziua de 6 noiembrie 2000, la examinarea actelor dosarului în cauză, a constatat următoarele: pe lista supleanților publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.287/1996, pentru Convenția Democrată Română în circumscripția electorală nr.26 Mehedinți la nr.crt.179 figurează ca prim-supleant domnul Constantin Săceanu din partea Partidului Național Liberal.

La dosarul de validare se află scrisoarea Partidului Național Liberal prin care se confirmă că supleantul mai sus nominalizat aparține acestui partid, din partea căruia a candidat la alegerile din 3 noiembrie 1996 pe lista Convenției Democrate Române.

De asemenea, supleantul a declarat în scris că acceptă mandatul de deputat și a prezentat dovada depunerii la președintele Camerei Deputaților a declarației prevăzute la art.2 și 3 din Legea nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere.

Având în vedere cele constatate și reținând că au fost respectate prevederile legale referitoare la alegerea supleantului, Comisia de validare propune Camerei Deputaților validarea mandatului de deputat al domnului Constantin Săceanu ales în Circumscripția electorală nr.26 Mehedinți.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc, domnule președinte.

Supun votului dumneavoastră raportul prezentat.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

 
Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa și sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontieră și a lacurilor internaționale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992.

Trecem la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa și sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontieră și a lacurilor internaționale, adoptat la Helsinki la 17 martie 1992.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul. Nu e cazul.

Din partea comisiei sesizate în fond are cuvântul domnul Ion Cîrstoiu. Este prezent? Nu. Sau un raportor desemnat? Comisia pentru administrație publică are vreun reprezentant în sală? Nu. Atunci, voi da eu citire raportului. Avizul este pentru dezbatere și adoptare, fiind vorba de o lege ordinară.

Doamnelor și domnilor,

Titlul legii. Obiecțiuni nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Titlul ordonanței. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.unic. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Legea, în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari SUA din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari SUA.

Trecem la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord între România, reprezentată de Ministerul Finanțelor, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 de dolari SUA din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane de dolari SUA.

Comisia este prezentă prin domnul deputat Avramescu. Suntem în procedură de urgență.

Vă rog, propuneți timpii.

 

Domnul Constantin-George Avramescu:

Doamnelor și domnilor,

Comisia noastră de buget, finanțe, bănci propune adoptarea ordonanței de urgență în forma adoptată de Senat.

În câteva cuvinte, este vorba de un împrumut în valoare de 44,5 milioane de dolari pentru finanțarea unui proiect pilot de închidere a 29 de mine nerentabile și atenuarea impactului social. Până la aprobarea acestei sume și pregătirea condițiilor, respectiv a unității de management și așa mai departe, aici, în țară, BIRD a fost de acord să dea un avans de 500.000 de dolari pentru ca în momentul aprobării să se poată trece imediat la utilizarea creditelor în subiectul care vi l-am expus mai sus.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Vă rog să propuneți timpul afectat luărilor de cuvânt, pe articole, cât și durata afectată dezbaterii proiectului de lege în ansamblu.

 
 

Domnul Constantin-Gheorghe Avramescu:

Propunem două minute pentru fiecare intervenție. În total, zece minute, ținând cont de numărul de articole pe care le are legea.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Ordonanța conține art.unic și din raport o propunere de modificare la art.3 prin introducerea unui nou alineat.

Supun votului dumneavoastră pct.1 din raport.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Supun votului art.unic.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Legea, în ansamblu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

 
Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2000 privind acordarea unui împrumut din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului pentru realizarea pregătirii participării României la Expoziția Mondială EXPO 2000 Om-Natură-Tehnologie, Hanovra 2000.

Doamnelor și domnilor,

Trecem la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2000 privind acordarea unui împrumut din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului pentru realizarea pregătirii participării României la Expoziția mondială "EXPO 2000 – Om, natură, tehnologie" – Hanovra 2000.

Vă rog, domnule deputat, propuneți timpii de dezbatere.

 

Domnul Constantin-Gheorghe Avramescu:

Sunt patru articole a câte două minute, 8 minute în total, două minute pentru fiecare articol.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Și acum, trecem la titlul ordonanței de urgență.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.1. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.2. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.3. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.4. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Titlul legii. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.unic. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Legea, în ansamblu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

 
Dezbaterea proiectului de Lege privind declararea ca oraș a comunei Otopeni, județul Ilfov (amânarea votului final).

Doamnelor și domnilor,

Trecem la proiectul de Lege privind declararea ca oraș a comunei Otopeni, județul Ilfov.

Din partea inițiatorului, dorește cineva să ia cuvântul? Nu e cazul.

Din partea comisiei avem un raport de susținere pentru dezbatere și adoptare în forma prezentată.

Vă atrag atenția că este un proiect de lege cu caracter organic.

Titlul legii.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.1. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.2. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Votul final, mîine, la 11,30.

Doamnelor și domnilor deputați,

Am epuizat punctele de pe ordinea de zi.

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă informez că la partea a doua a ședinței noastre de întrebări și răspunsuri orale din partea membrilor Guvernului, am primit informarea că toți deputații au primit răspuns scris și s-au declarat satisfăcuți deputații citați: domnul Petru Șteolea, domnul Szilagyi Zsolt, domnul Petru Bejinariu, iarăși domnul Petru Șteolea, domnul Vichentie Nicolaiciuc și iarăși domnul Petru Bejinariu.

Deci, acestea fiind spuse, am epuizat ordinea de zi pe astăzi, vă doresc o seară tihnică, binemeritată și vă mulțumesc pentru colaborare. A nu se înțelege cumva că am părăsit sala din lipsă de cvorum. Am terminat programul pe astăzi, dat fiind excelenta colaborare a comisiilor, a inițiatorilor și a liderilor grupurilor parlamentare.

Vă mulțumesc.

Lucrările s-au încheiat la ora 17,15.

   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 8 august 2022, 1:00
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro