Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 6, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 06-11-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 6, 2000

3. Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 180/2000 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997, primit de la Guvern. Au fost sesizate pentru raportul comun: Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru sănătate și familie. Pentru avize – Comisiile pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Conform art.102 alin.3 din regulament, proiectul urmează procedura de urgență.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/1999 privind modificarea și completarea Decretului nr.389/1972 cu privire la contribuția de asigurări sociale de stat, modificat și completat de Legea nr.49/1992 pentru modificarea și completarea unor reglementări din legislația de asigurări sociale, adoptat de Senat la 31 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru muncă și protecția socială, pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu art.102 alin.3 din regulament acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2000 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a unei drage absorbant-refulante autopropulsată cu magazie proprie cu capacitatea de 2500 mc, adoptat de Senat în ședința din 31 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru buget-finanțe, bănci, pentru avize – Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Conform art.102 alin.3 din regulament proiectul urmează procedura de urgență.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/1999 privind acordarea unui sprijin financiar Fundației atletismului românesc. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru buget-finanțe, bănci, pentru avize – Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Conform art.102 alin.3 proiectul urmează procedura de urgență.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/1999 pentru ratificarea Protocolului la Convenția Europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997, adoptat de Senat în ședința din 30 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia juridică, de disciplină și imunități, pentru avize – Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru politică externă.

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992 adoptat de Senat în ședința din 30 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru administrație publică locală, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, pentru avize – Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 118/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria, RO-9911, semnat la București la 30 decembrie 1999, adoptat de Senat la 30 octombrie 2000. Cu acest proiect au fost sesizate: în fond – Comisia pentru buget-finanțe, bănci, pentru avize – Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 101/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria, RO-9912, semnat la București la 30 decembrie 1999, adoptat de Senat la 30 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, pentru avize – Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, referitor la un împrumut pe termen lung pentru suma de 20 miliarde lei, semnat la București la 1 septembrie 1993, adoptat de Senat în ședința din 31 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru buget-finanțe, bănci, pentru avize – Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de către Adunarea Organizației Maritime Internaționale, adoptat de Senat în ședința din 31 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru industrie și servicii, pentru avize – Comisia pentru politică externă, Comisia juridică de disciplină și imunități.

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru finanțarea Proiectului "Facilitarea comerțului și transportului în sud-estul Europei", semnat la București la 7 iulie 2000, adoptat de Senat în ședința din 31 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru buget-finanțe, bănci și pentru avize – Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2000 pentru abrogarea art.2 alin.3 pct.B lit.d) din Decretul nr.247/1997 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă, adoptat de Senat la ședința din 31 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru muncă și protecție socială și pentru avize – Comisia pentru buget-finanțe, bănci, Comisia pentru apărare, ordine publică, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, adoptat de Senat la 31 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate; în fond – Comisia pentru industrii și servicii și pentru avize – Comisia juridică de disciplină și imunități.

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM" S.A., adoptat de Senat la 31 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru industrii și servicii și pentru avize – Comisia pentru buget-finanțe, bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 107/2000 privind ratificarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999, adoptat de Senat în ședința din 31 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru industrii și servicii, pentru avize – Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 133/2000 privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară, adoptat de Senat în ședința din 31 octombrie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru industrii și servicii și pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la Anexa la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW-1978) și a Codului privind pregătirea, brevetarea, atestarea și efectuarea serviciului de cart. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru industrii și servicii, pentru avize – Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru industrii și servicii, pentru avize – Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

19. Propunerea legislativă pentru înființarea comunei Viile județul Galați, inițiată de doamna deputat Elena Iacob – PNȚCD. Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru econologic și pentru avize – Comisia pentru buget-finanțe, bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

20. Propunerea legislativă privind reînființarea comunei Șivița, jud.Galați, inițată de doamna deputată Elena Iacob – PNȚCD. Cu această propunere au fost sesizate: în fond – Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și pentru avize – Comisia pentru buget-finanțe, bănci, Comisia juridică de disciplină și imunități.

21. Propunerea legislativă privind stabilirea impozitului pe profit datorat de întreprinderile foarte mici, inițiată de un număr de 4 deputați. Cu această propunere au fost sesizate: în fond – Comisia pentru buget, finanțe bănci și pentru avize – Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

22. Propunerea legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Zărnești, inițiată de domnul deputat Vasile Bran. Cu această propunere legislativă au fost sesizate: în fond – Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și pentru avize - Comisia pentru buget-finanțe, bănci, Comisia juridică de disciplină și imunități.

23. Propunerea legislativă privind interzicerea distribuirii în timpul campaniilor electorale de diverse bunuri către populație de către competitori politici, inițiată de domnul deputat Ioan Sonea. Cu această propunere legislativă a fost sesizată următoarele comisii: în fond – Comisia juridică, de disciplină și imunități și pentru avize – Comisia pentru drepturile omului.

24. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, inițiată de un număr de 4 parlamentari. Cu această propunere au fost sesizate: în fond – Comisia pentru administrație publică și pentru avize – Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia juridică de disciplină și imunități.

Doamnelor și domnilor deputați,

În continuare, vă informez că la Biroul permanent au fost înregistrate și următoarele propuneri legislative pentru care se solicită procedură de urgență.

1. Propunerea legislativă privind suspendarea prevederilor legale care reglementează activitatea în domeniul privatizării societăților comerciale cu capital de stat, inițiată de domnul deputat Ioan Gavra. Se solicită procedura de urgență de către liderul Grupul parlamentar PUNR. Motivarea acestei proceduri a fost făcută într-o ședință precedentă.

Supun votului dumneavoastră solicitarea procedurii de urgență.

Cine este pentru? 10 voturi pentru. Insuficient.

2. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea alin.1 al art.23 și alineatelor 2 și 3 ale art.29 din Legea nr.1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 și a Legii nr.169/1997, inițiată de domnul deputat Dan Coriolan Simedru, se solicită procedura de urgență de către viceliderul Grupului parlamentar al PNL. Faceți argumentarea aici?

Vă rog aveți cuvântul.

Domnul Anton Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Având în vedere situația specială a Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania cu privire la dreptul pe care aceasta l-a avut asupra unor terenuri arabile și forestiere, în sensul că a avut în majoritatea cazurilor doar folosința terenurilor, folosință dobândită după marea unire din 1918 și nu dreptul de proprietate, așa cum au celelalte culte religioase, se impune cu necesitate modificarea art.23 alin.1 și art.29 alin.2 și 3 din Legea nr.1 referitor la acordarea acestui drept, în sensul că în situațiile enunțate se impune reconstituirea dreptului de proprietate pentru Biserica Ortodoxă și asupra terenurilor avute în folosință și atribuite acestora pe durată nedeterminată, așa cum rezultă din actele existente la centrele eparhiale și parohii. Cerem procedura de urgență întrucât în momentul de față Legea nr.1/2000 este în curs de aplicare, de asemenea Legea privatizării IAS-urilor este în curs de aplicare și prin aplicarea acestora, fără să se modifice, fără să se opereze modificările cerute, s-ar putea la un moment dat ca Biserica Ortodoxă Română să fie privată de acordarea acestor terenuri pe care le-a avut în proprietate și în folosință și deci este absolut imperios necesar ca această procedură să fie acordată cât se poate de urgent.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Supun votului dumneavoastră această solicitare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. 20 de voturi pentru. Insuficient.

3. Propunrea legislativă privind modificarea și completarea alin.4 al art.37 din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din Parlamentul României, inițiată de un număr de 15 deputați. Grupul parlamentar al minorităților naționale solicită procedură de urgență.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Șaganai Nusfet:

Domnule președinte,

Susțin, în numele Grupul parlamentar al minorităților, Legea privind modificarea și completarea alin.4 al art.37 din Legea nr.53 din 1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din Parlamentul României, și prezint în fața Parlamentului României prezenta lege, în dezbatere cu caracter de urgență.

Art.1. Art.37 din Legea nr.53 din 1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din Parlamentul României, se modifică și se completează după cum urmează:

Alin.4. Prin derogare la prevederile art.11 și art.62 ale Legii nr.3 din 1977, la încetarea fiecărui mandat, indiferent de durata acestuia, senatorii și deputații pensionari, precum și cei care îndeplinesc condițiile de pensionare, pot solicita recalcularea sau, după caz, calcularea drepturilor de pensie.

Alin.5. Pensia se determină în procent de 70% din media veniturilor salariale obținute în perioada mandatului.

Alin.6. Prevederile art.12 și art.65 din Legea nr.3 din 1977 rămân aplicabile.

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Ați luat cunoștință de conținutul propunerii legislative și argumentele prezentate. Deci se solicită procedură de urgență. Supun votului dumneavoastră solicitarea pentru procedură de urgență.

Cine este pentru? Majoritatea, indiscutabil. Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 2 abțineri.

Vă mulțumesc.

Se va sesiza pentru raport în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială, pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică de disciplină și imunități.

Domnul Ioan Gavra (din bancă):

Ce facem acum? Medităm?

Domnul Vasile Lupu:

Nu v-ar strica puțină meditație, domnule Gavra! Dar, o să aveți timp.

Domnul Ioan Gavra:

Credeți dumneavoastră...!

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă prezint, în continuare, lista inițiativelor legislative care au fost adoptate de către cele două Camere și care urmează, potrivit art.17 alin.2 și 3 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, să intre în atenția Curții Constituționale, dacă va fi sesizată Curtea... de către deputați... în nr....prevăzut de lege.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 8 august 2022, 1:10
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro