Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 3 iunie 1997
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
28-11-2022 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1997 > 03-06-1997 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 3 iunie 1997

6. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind Contul anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1993  

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Ultimul punct al ordinii de zi este proiectul de Lege privind Contul anual de execuție al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1993.

Din partea comisiilor, domnul deputat Dan Constantinescu.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Deși, într-o primă etapă, raportul a fost trimis la Comisiile de muncă, protecție socială și problemele șomajului ale celor două Camere ale Parlamentului, în 1995, întrucât Biroul permanent a repartizat, cu scrisoarea din decembrie 1996, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci acest material, în vederea întocmirii unui raport comun, apreciem că, urmare și a primirii Raportului Curții de Conturi, sunt îndeplinite condițiile derulării procedurii legislative.

Din analiza proiectului de lege și a raportului Curții de Conturi, comisiile au reținut următoarele:

În legătură cu proiectul de Lege privind Contul de execuție al bugetului asigurărilor de stat pe anul 1993, indicatorii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 1993 au fost aprobați prin Legea nr. 22 și rectificați prin Legea nr.92 din același an.

Pe capitole, situația se prezintă astfel:

- Contul anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe 1993, veniturile realizate în proporție de 96,6%, cheltuieli realizări, 96,8%, excedentul, realizări 95,1% față de program. Nerealizarea veniturilor a fost determinată de nedepunerea contribuțiilor de asigurări sociale de către toți agenții economici, debitele restante reprezentând 37,4 miliarde lei. Cheltuielile totale sunt în limita celor aprobate.

- Contul anual de execuție a bugetului fondului de pensii suplimentar pe anul 1993: realizări la venituri, 103,1%, la cheltuieli, 88,6%, la excedent, 130,7% față de program. Realizarea unor venituri peste nivelul programului și a unor cheltuieli mai mici au condus la realizarea excedentului de care vorbeam.

- Contul anual de execuție a bugetului fondului social pentru asigurările sociale ale agricultorilor pe 1993: venituri realizate în proporție de 112,7%, cheltuieli, 94,9%, excedent, 156% față de program. La fel, realizarea de venituri superioare programului și efectuarea de cheltuieli sub nivelul prevăzut au condus la realizarea excedentului cu 56% mai mic decât cel programat.

- Contul anual de execuție a fondului pentru ajutorul de șomaj pe 1993: venituri realizări, 95,2%, cheltuieli realizări, 49,6%, excedent, 563,9%, cheltuielile la fondul de șomaj, față de veniturile încasate, au condus la realizarea unui excedent de 196.382,1 milioane lei.

În legătură cu Raportul anual privind controlul execuției bugetare pe anul 1993 a fondurilor destinate protecției sociale, elaborat de Curtea de Conturi.

Din verificările efectuate la 5 ordonatori principali și 246 ordonatori secundari, care gestionează aceste fonduri, au rezultat următoarele:

La bugetul asigurărilor sociale de stat s-a constatat că nivelul unor indicatori stabiliți inclusiv prin buget rectificativ nu au fost fundamentați. Este dat exemplu indicatorul "contribuția salariaților și pensionarilor pentru bilete de tratament și odihnă"procent de realizare 37% față de program, în timp ce la alte venituri ale asigurărilor, sociale de stat se înregistrează depășirea prevederilor aprobate de peste 37 de ori.

Pentru toate capitolele bugetului asigurărilor sociale de stat s-au constatat o serie de abateri reflectate în nerealizarea prevederilor aprobate, astfel: la finele anului 1993 au fost contribuții de asigurări sociale datorate și nevirate în sumă de 50.266 milioane lei. De asemenea, nu s-a urmărit de către direcțiile județene de muncă și protecție socială încasarea contribuțiilor pentru pensia suplimentară, fondul de șomaj, de pensii pentru agricultori etc.

Unele direcții de muncă și protecție socială ale municipiului București nu au elaborat bugete ale asigurărilor sociale ale fondului pentru pensie suplimentară și fondului de șomaj și nu au transmis proiectele acestora, spre aprobare, Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Nu s-a organizat și condus evidența contabilă analitică pe unele unități plătitoare de contribuții pentru asigurări sociale de stat, pensie suplimentară pentru agricultori etc.

Pentru înlăturarea abaterilor constatate, Curtea de Conturi a stabilit aplicarea de măsuri care să asigure îmbunătățirea activității organelor de control ale ministerului de specialitate și direcțiilor județene, prin creșterea numărului de controale la unitățile plătitoare și implicarea în acțiunile de recuperare a tuturor debitelor înregistrate.

Comisiile pentru buget finanțe, bănci și Comisiile pentru muncă și protecție socială și problemele șomajului ale celor două Camere, în temeiul prevederilor din Regulamentul de funcționare a celor două Camere ale Parlamentului, propun spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege privind Contul anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe 1993, pentru care Curtea de Conturi a înaintat Parlamentului Raportul anual privind controlul execuției bugetare pe 1993 a fondurilor destinate protecției sociale, despre care s-a menționat.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu.

Vom trece la dezbaterea proiectului de lege.

Titlul. Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri?

Unanimitate.

Înainte de a trece la dezbaterea pe articole, voi supune anexele.

Dacă la anexele 1-4 sunt observații? Nu sunt.

Supun spre aprobare în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri?

Unanimitate.

Art. 1. Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri?

Unanimitate.

Art. 2. Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri?

Unanimitate.

Art. 3. Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri?

Unanimitate.

Art. 4. Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri?

Unanimitate.

Art. 5. Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri?

Unanimitate.

Este o lege ordinară și se aprobă cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți, în condițiile existenței cvorumului.

Din sală:

Procedura de vot!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doriți să supun procedura de vot?

Vă supun spre aprobare votul deschis.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare legea în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri?

Unanimitate.

A fost adoptat și acest proiect de lege.

În continuare, cele două Camere își continuă lucrările separat.

Lucrările ședinței s-au încheiat la ora 12,45.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 29 noiembrie 2022, 12:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro