You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 26-06-1997

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 26, 1997

5. Dezbaterea textelor rămase în divergență între cele două Camere la proiectul de Lege pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr.214/1977 privind pensiile militare de stat (Adoptarea textului Camerei Deputaților.)  

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Trecem, în continuare, la ultimul punct al ordinii de zi, și anume vom trece la dezbaterea textelor rămase în divergență între cele două Camere la proiectul de Lege pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr.214/1977 privind pensiile militare de stat. Deci, cele două texte care au rămas în divergență sunt referitoare la art.56, alin.1, textul adoptat de Camera Deputaților, care spune că: "Plata pensiei și a celorlalte drepturi aferente se suspendă pe timpul cât pensionarul: a) execută o pedeapsă privativă de libertate și b) este concentrat sau mobilizat" și același art.56, alin.1, în textul propus de Comisia de mediere, text care a fost adoptat de Senat, spune: "Plata pensiei și a celorlalte drepturi aferente, cu excepția pensiei suplimentare, se suspendă pe timpul cât pensionarul execută o pedeapsă privativă de libertate". Deci s-a eliminat chestiunea cu "este concentrat sau mobilizat".

Eu vă voi supune spre aprobare textul propus de Comisia de mediere anterior, care a fost respins de Camera Deputaților, dar care a fost adoptat de Senat... Da, vă rog!

Domnul Vasile Stan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pentru justețea legilor pe care noi le aprobăm în Parlamentul României, și pentru militari trebuie să aprobăm aceleași texte ca și pentru civili. Să mă explic.

Guvernul a venit și a spus că este o discriminare ca pentru pensionarii care au părăsit teritoriul României să se suspende pensia. Și-atunci a venit și a spus să înlăturăm acest text.
La civili totul a decurs normal, am exclus acest text și a rămas articolul în care se spune că se suspendă plata pensiei atunci când persoana respectivă este privată de libertate și atunci când persoana este mobilizată sau concentrată.

A venit modificarea Decretului 214 pentru militari, de la Guvern, cu același text, să reducem alineatul prin care se suspenda pensia pentru cei care părăseau teritoriul României. Dintr-un exces de zel sau dintr-o informare nu prea bună, Senatul s-a gândit să excludă și al doilea alineat, adică atunci când pensionarii sunt mobilizați sau concentrați. La Comisia de mediere, din alt exces de zel și din necunoașterea exactă a legilor care reglementează pensia la militari, s-a cerut ca atunci când respectivul este privat de libertate să nu i se suspende decât pensia și nu și pensia suplimentară. Acest lucru nu se poate deoarece primirea pensiei nu se face decât împreună cu primirea pensiei suplimentare. De asemenea, suspendarea nu se poate face decât "și a pensiei și a pensiei suplimentare", conform art.66 din Decretul 214/1977.

În aceste condiții, vreau să vă rog să acceptați varianta pe care a aprobat-o Camera Deputaților, care este corectă și nu este discriminatorie. Dacă ați aproba varianta Comisiei de mediere, atunci am crea o discriminare mare între civili și militari.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Marcu Tudor (din bancă):

Vă puneți militarii în cap!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva? Nu.

Vă voi supune spre aprobare cele două texte în ordinea următoare: în primul rând textul adoptat de Camera Deputaților și pe urmă celălalt text, ca să putem să vedem; dacă se respinge primul, evident se adoptă celălalt.

Deci, vă supun spre aprobare textul adoptat de Camera Deputaților.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați. 4 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 4 voturi împotrivă și o abținere a fost adoptat textul Camerei Deputaților pentru acest alin.1 al art.56. Nu are rost să mai supun la vot cealaltă versiune.

Vă mulțumesc.

Intrăm într-o pauză până la ora 13,45. La ora 13,50, dacă nu vom avea prezența necesară pentru continuarea lucrărilor în activitatea noastră, a Camerei Deputaților , voi cere un apel nominal. Deci, vă rog foarte mult să-i anunțați și pe colegii care eventual sunt pe la grupuri despre această chestiune.

Continuăm la ora 13,50.

Vă mulțumesc.

Lucrările ședinței comune s-au încheiat la ora 13,45.