You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 22-04-1999

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 22, 1999

6. Dezbaterea textelor în divergență la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/1998 pentru instituirea Ordinului "Steaua României".  

Domnul Petre Roman:

................................................

Vă rog să nu părăsiți sala pentru că mai avem de discutat niște texte.

Acum, rapid, vă rog să trecem și la pct.3 care se referă la textele în divergență la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/1998 pentru instituirea Ordinului "Steaua României". Am să rog din partea Comisiei de mediere unde s-a discutat.

Cine dorește să fie din partea Comisiei de mediere prezent?

Vă rog, doamnă deputat Ileana Filipescu.

Doamna Ileana Filipescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În ședința din 6 aprilie 1999 Camera Deputaților a adoptat raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/1998 pentru instituirea Ordinului "Steaua României" cu excepția punctelor 8 și 10.

În conformitate cu art.76 alin.2 din Constituția României, textele aflate în divergență urmează a fi dezbătute în ședința comună a celor două Camere.

Domnul Petre Roman:

Da. Vă mulțumesc.

Am să supun direct textele la vot, doamnă deputat, că așa putem merge mai repede.

Doamna Ileana Filipescu:

Este vorba numai de corecturi de formulare.

Domnul Petre Roman:

Sunt corecturi foarte minore care nu presupun nici un fel de probleme.

Vă supun spre aprobare art.I, pct.45 în varianta propusă de Comisia de mediere și adoptată de Senat.

Doamna Ileana Filipescu:

Adoptată de Cameră!

Domnul Petre Roman:

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Adoptată de Senat, vă rog să vedeți textul, doamnă.

Doamna Ileana Filipescu:

Da.

Domnul Petre Roman:

Da. Este vorba de faptul că se poartă pe pieptul stâng.

Doamna Ileana Filipescu:

Este vorba de o greșeală de formulare, domnule președinte. Nu se poate.

Domnul Petre Roman:

Da. Ideea este că am aprobat "pe partea stângă a pieptului", nu "pe piept". Atunci vă propun votului versiunea Camerei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În legătură cu textul următor, art.I pct.48 este o singură deosebire: "Cheltuielile necesare confecționării..." Iar text, pur și simplu, de corectură. Vă rog să realizăm corectura.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

Și textul, în ansamblu, vă rog.

Mai este un text? Poftiți, domnule.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vreau să vă învederez că și în alte texte din cuprinsul proiectului de lege există referiri la această sintagmă "pe partea stângă a pieptului" și în ceea ce privește lățimea panglicii.

Doamna Ileana Filipescu:

E corect, domnule, s-a votat textul Camerei.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamnă, ceea ce propun eu este ca să se opereze și în celelalte texte, pentru că aici au fost prezentate numai două poziții, iar aceste sintagme se mai găsesc încă în 5 articole din lege. E clar.

Domnul Petre Roman:

Care e propunerea, domnule deputat?

Domnul Acsinte Gaspar:

Să se dea un vot în sensul că să se opereze în toate textele soluțiile care au fost acceptate la aceste două poziții.

Domnul Petre Roman:

Bun. Deci ceea ce s-a votat să fie operat în toate textele. Cred că este de la sine înțeles. Bun și în felul acesta mai este o singură chestiune și anume, că panglica respectivă este "înaltă de 6 mm..." și, respectiv, se spune "...lată de 6 mm", da? Și varianta este "lată".

Vă supun spre aprobare acest text al Camerei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Textul a fost adoptat.

Textul, în ansamblul său. Vă rog. Vă mulțumesc.

În felul acesta am adoptat textele în divergență.

Ședința comună s-a încheiat.

Ședința s-a încheiat la ora 13,10.