Plen
Ședința Camerei Deputaților din 13 martie 2001
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2001 > 13-03-2001 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 13 martie 2001

30. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.294/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea și Formarea Profesională, precum și a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 39/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La pct. 46 de pe ordinea de zi avem tot o lege organică în procedură de urgență, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.294/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției naționale pentru ocuparea și formarea profesională, precum și a Legii nr. 19/2000 privind Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Comisia pentru muncă și protecție socială, doamna președintă Smaranda Dobrescu, este rugată să prezinte timpii de dezbatere ai acestui proiect aflat în procedură de urgență.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia vă propune o dezbatere nu mai lungă de 20 de minute, fiecare intervenție 1 minut.

Domnul Valer Dorneanu:

Cine este pentru această propunere? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege, potrivit raportului întocmit de comisie, pe care vă rog să îl urmăriți în paralel cu proiectul legii și al ordonanței de urgență.

La titlul legii comisia nu a avut obiecții, dacă dumneavoastră aveți ceva de obiectat? (Domnul deputat Gheorghe Barbu solicită cuvântul pentru considerații generale.) Suntem în procedură de urgență.

Domnul Gheorghe Barbu (din sală):

Atunci, la amendamente.

Domnul Valer Dorneanu:

La amendamente veți putea interveni în limita timpului pe care l-a votat Camera.

asupra titlului proiectului de lege, nu sunt obiecțiuni, se votează în unanimitate.

La articolul unic, asupra părții introductive, neamendate de comisie, dacă aveți obiecțiuni. Nu. Se votează în unanimitate.

La pct. 1 al articolului unic, care aduce modificări art. I pct. 2 lit. b) din ordonanță, vă rog să urmăriți în raport la pct. 1, dacă aveți obiecțiuni sau observații la amendamentul comisiei. Nu aveți. Supun votului acest amendament.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate. Așadar, pct. b) de la pct. 1 al proiectului de lege este votat potrivit amendamentului propus de comisie.

La pct. 2 din proiect de lege, cel referitor la art. I al ordonanței pct. 4 art. 5.1 (urmăriți, vă rog, pct. 2 din raport), comisia propune eliminarea textului. Dacă aveți observații la amendament. Nu aveți. Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a aprobat amendamentul și, în consecință, textul art. 5.1 a fost votat.

Vă rog să urmăriți în continuare pct. 3 de la articolul unic al legii, unde comisia vă prezintă, la pct. 3 din raport, un amendament prin care se propune alin. 2 al art. 7. Dacă aveți observații la acest amendament? Nu. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, s-a adoptat amendamentul de la pct. 3 din raport și, în consecință, s-a eliminat alin. 2 al art. 7.

Stimați colegi,

Vă rog să observați, la pct. 3, unde comisia a propus eliminarea textului că, de fapt, este vorba de eliminarea textului Senatului. Ceea ce înseamnă că s-a eliminat, adoptându-se acest amendament, textul Senatului, respectiv, sintagma "și formare profesională". În consecință, textul art. 7 alin. 2 rămâne în următoarea formulare: "Criteriile de acreditare a prestatorilor de servicii de ocupare a forței de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

Revenim la pct. 4, care se referă la art. I pct. 8 alin. 2 al art. 15. Vă rog să vă uitați la pag. 3 din raport. Iarăși este o mică disfuncție în raportul dumneavoastră, rog reprezentantul comisiei să îmi explice cum s-a propus aici.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

E o chestiune de procedură foarte simplă. Noi am lucrat pe textul Senatului, care a modificat ordonanța. Unde se propune eliminarea textului, este vorba de eliminarea textului de la Senat și rămâne valabil textul ordonanței. Deci, nu trebuia să mai reluăm încă o dată textul acesteia, pentru că proiectul de lege este de aprobare a textului ordonanței. Am eliminat numai modificarea propusă de Senat.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun, era corect ca în raport să spuneți: "Se propune eliminarea textului Senatului". dacă nu ați spus așa, s-a înțeles că se elimină întreg textul.

Domnul Dumitru Buzatu:

Nu, pentru că noi judecăm numai textul Senatului, textul ordonanței este supus aprobării în intregime. Numai intervențiile pe textul Senatului sunt supuse judecății noastre sau dacă avem noi alte sugestii, alte propuneri de amendare. Dar nu am avut propuneri de amendare, ci numai aceea de eliminare a textului propus de Senat.

Domnul Valer Dorneanu:

Atunci, vă rog să mă lămuriți ce e cu pct. 4 din raport. Pentru că aici, după pct. 3, trecem la pct. 4, care se referă la art. I pct. 8 alin. 2, care în raport se regăsește la pct. 5, iar pct. 4 din raport nu își găsește corespondent în legea Senatului.

Domnul Dumitru Buzatu:

Își găsește corespondent în ordonanță, este o modificare introdusă de Camera Deputaților, de Comisia pentru muncă și protecție socială. Se propune introducerea unui text nou, am și specificat acolo, ca pct. 2, cu următorul cuprins: "La art. I..."

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Era mai corect dacă în raport ați fi urmat întâi textul legii și pe urmă treceați la textul ordonanței. Că, așa, le-ați amestecat și nu prea le mai înțelegem.

Domnul Dumitru Buzatu:

Nu e un amestec, dar nu avem în față textul ordonanței acum (dumneavoastră îl aveți), dacă l-am avea, ar fi inteligibil.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun, acum am înțeles, numai că eu supun dezbaterii, întâi, legea și de aceea m-ați încurcat.

În legea adoptată de Senat, la pct. 4, găsiți un amendament prin care Senatul reformulează alin. 2 al art. 15. În pct. 5 din raport, de asemenea, comisia propune eliminarea textului Senatului.

Dacă aveți vreo observație la amendamentul comisiei? Nu. Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei, de eliminare a textului Senatului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat amendamentul comisiei, în unanimitate.

La pct. 5 al proiectului de lege, cel referitor la art. 2 din ordonanță pct. 1 alin. 3 al art. 140. Poftiți, domnule deputat! Și pe dumneavoastră vă rog să urmăriți amendamentul de la pct. 6 din raport.

Domnul Dumitru Buzatu:

Am cerut cuvântul pentru că este vorba de amendament comun, al meu și al domnului deputat Ioan Mînzînă, dar s-a produs aici o eroare de redactare și din acest motiv am solicitat să intervin, domnule președinte. Eroarea constă în aceea că textul trebuie modificat în felul următor: "...prevăzut de dispozițiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare - nu "ordonatorului principal de credite" - , conducătorului executiv al CNPAS". Niște acorduri sunt făcute acolo, care au fost redactate greșit.

V-aș ruga să luați în considerație acest amendament, care este de redactare.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, nu cred că e corect ce spuneți dumneavoastră, ia uitați-vă cum sună textul: "...prevăzute de dispozițiile legale în vigoare ordonatorului principal de credite bugetare..."

Domnul Dumitru Buzatu:

"Pentru ordonatorul".

Domnul Valer Dorneanu:

E același lucru pentru cine sunt? "Ministerul Muncii și Solidarității Sociale este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat și va delega atribuțiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare..." Cui? "?ordonatorului principal de credite bugetare, care este conducător executiv al CNPAS", deci, nu "conducătorului". Ultima sintagmă este explicativă: "Ordonatorului principal de credite bugetare, conducătorul executiv al..."

Domnul Dumitru Buzatu:

De acord, noi am urmărit textul ordonanței, dacă vedeți textul care a venit de la Senat, are aceeași formulare ca cea pe care o propun eu. Practic, noi v-am propus textul acesta, care are o mică modificare față de textul Senatului, și am reluat în partea finală forma care se regăsește în textul Senatului.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu, nu înțeleg... Vă rog frumos, citiți textul din pct. 6 al amendamentului dumneavoastră și să spuneți ce nu e corect acolo!

Domnul Dumitru Buzatu:

Pct. 6 din raportul nostru, la finalul amendamentului votat la Senat, sună în felul următor: "pentru ordonatorul principal de credite bugetare, președintele CNPAS".

Domnul Valer Dorneanu:

De unde citiți dumneavoastră, domnule deputat? Vă rog frumos să citiți întâi raportul!

Domnul Dumitru Buzatu:

Tocmai asta făceam în chestiunea aceasta, din raport citeam. Forma Senatului este "pentru ordonatorul principal de credite bugetare, președintele CNPAS"; Comisia pentru muncă și protecție socială - adică, cea învestită pentru a da raportul în fond - a propus, prin domnul deputat Ioan Mînzînă și prin mine, dar nu s-a redactat corect aici - forma următoare, aceea care este specificată în raportul comisiei.

Domnul Valer Dorneanu:

Citiți forma aceasta pe care ați propus-o!

Domnul Dumitru Buzatu:

Forma redactată în raportul comisiei este: "Ministerul Muncii și Solidarității Sociale este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat și va delega atribuțiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare ordonatorului principal de credite bugetare, conducătorul executiv al CNPAS".

Domnul Valer Dorneanu:

Și care e problema?

Domnul Dumitru Buzatu:

Aici e o problemă mai complicată, dar, în sfârșit, solicită multe explicații și din cauza aceasta noi am vrut să facem numai amendamentul de redactare. Dacă e suficientă formularea din...

Domnul Valer Dorneanu:

Dar nu înțeleg ce nu e în regulă, domnule deputat, în textul pe care dumneavoastră înșivă l-ați propus, că eu îl găsesc bun.

Domnul Dumitru Buzatu:

Știu că îl găsiți bun, nu e nici o problemă... Deci, am vrut să revenim în partea finală la formularea care a fost dată de textul ordonanței, care era: "...pentru ordonatorul principal de credite bugetare, conducătorul executiv al..." Dar textul este acoperitor și în formula în care este propus de către comisie, chiar așa redactat, cum a fost el. Am vrut să facem o corectură în raport cu modalitatea în care a fost propus inițial și care n-a fost redactată în raportul comisiei.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog!

Domnul Ion Giurescu: (Ministerul Muncii și Solidarității Sociale)

Aș avea o scurtă intervenție, nu Ministerul Muncii și Solidarității este ordonator de credit, ci ministrul muncii și solidarității, cred că este o greșeală de redactare a raportului.

Și rugămintea mea este, dacă se poate lăsa textul din ordonanță, care spune așa: "Ministrul muncii și solidarității sociale este ordonator de credit pentru bugetul asigurărilor sociale de stat și va delega atribuțiile prevăzute de dispozițiile legate în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare, conducătorul executiv al CNPAS".

Domnul Valer Dorneanu:

Să înțeleg că și comisia și reprezentantul Guvernului sunt de acord să respingem amendamentul comisiei și să votăm textul ordonanței.

Din partea Comisiei pentru muncă și protecție socială:

De ce să-l respingem?

Domnul Valer Dorneanu:

Deci, comisia își retrage amendamentul și supun votului dumneavoastră art. 2 din ordonanță, în formularea inițială.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Vă rog să constatați că textul proiectului de lege a fost votat, cu aprobarea amendamentelor prezentate de comisie, mai puțin cel de la pct. 6, care a fost respins.

Și, cu aceasta, trecem la titlul ordonanței de urgență. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Se votează în unanimitate.

La pct. 1, 2, 3, 4 și 5 din ordonanță, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Sunt votate în unanimitate.

La pct. 6 din ordonanță? Domnule deputat, vă rog să intervenți! Ați avut un amendament respins, bănuiesc. Vă rog!

Domnul Gheorghe Barbu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Am propus un amendament pe care doresc să îl explic în principiu, pentru că în raport este o singură frază, și anume acela al eliminării sintagmei "pe care le supune aprobării Ministerului Muncii și Solidarității Sociale".

În principiu, însă, doresc să fac câteva considerații privind acest proiect de lege, care modifică și completează Legea nr. 19/2000 și, respectiv, Legea nr.145/1998. Prin această modificare și completare, se aduce, după părerea mea, o importantă atingere autonomiei celor două instituții, așa cum a fost ea aprobată prin cele două legi. Prin modificare și completare se face, de asemenea, un important pas înapoi în ce privește descentralizarea actului de decizie, prin subordonarea Agenției de ocupare și formare și a Casei naționale de pensii Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Prin numirea ca președinți ai celor două instituții a secretarilor de stat din minister și instituționalizarea ministrului muncii ca ordonator de credite, pe care le deleagă conducătorilor executivi, atribuțiile consiliilor de administrație se modifică, în sensul diminuării drastice. Astfel, întreg principiul de conducere tripartită: Guvern-Patronat-Sindicate devine inoperant, decizia finală asupra oricăror acțiuni majore revenind ministrului, care are în acest mod puterea de a aproba sau nu deciziile consiliului de administrație.

Reacția la acest lucru este suficient de slabă, atât a unor partide din Parlament, care au participat la întregul proces de reformă din sistemul de protecție socială și de pensii sau chiar l-au ințiat, condus și aplicat. De asemenea, partenerii sociali - sindicatele, care s-au luptat aproape 10 ani pentru aplicarea acestui principiu al conducerii tripartite, se văd astăzi în situația de a pierde practic ceea ce cu mare greu s-a obținut.

Exemplific acest lucru prin Hotărârea de Guvern nr. 258/22 februarie 2001, care, la art. 13, stabilind atribuțiile Consiliului de administrație al Casei naționale de pensii, formulează atribuțiile în următorii termeni: "Analizează și avizează propunerile pentru fundamentarea bugetului; analizează rapoarte; analizează derulare contracte; avizează regulamente; avizează înființarea caselor de pensii; propune președintelui elaborarea de studii ș.a.m.d." Toate atribuțiile, cu foarte mici excepții, pentru Consiliul de administrație al Casei naționale de pensii sunt doar de genul celor prin care avizează, decizia finală fiind a ministrului.

Stimați colegi,

Bugetul asigurărilor sociale și Fondul pentru șomaj se constituie din contribuții ale persoanelor fizice și juridice, nu sunt taxe sau impozite și, deci, corect și normal, așa cum se întâmplă în lumea democrată, gestionarea lor nu o face statul, ci reprezentanții celor ce contribuie.

Motivarea acestei modificări și completări a fost managementul neperformant, gestiunea ineficientă. Dacă în cazul Agenției de ocupare a forței de muncă ar putea fi valabil, pentru Casa națională de pensii acest lucru nu este relevant, întrucât acest organism nici nu s-a înființat în fapt. Nu cred că pentru o eventuală conducere ineficientă se modifică o lege, se schimbă eventual conducătorii. Motivațiile reale sunt, probabil, acelea ca Guvernul să controleze aceste sume mari de bani, eventual, să le utilizeze pentru acoperirea unor găuri momentane ale bugetului de stat.

Față de aceste motivații, Partidul Democrat nu este de acord cu adoptarea proiectului de lege și a raportului înaintat. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, cu regret trebuie să vă amintesc că ne-ați păcălit, și pe mine, și plenul, din două motive. Dumneavoastră ați făcut aici o dezbatere generală, în procedură de urgență nu se fac dezbateri; ați luat cuvântul pentru a vă susține un amendament respins și trebuia să vă supuneți timpilor de repartizare pe care i-am aprobat. Dar, în fine, v-ați spus punctul de vedere și l-au audiat cei din sală.

Doamnă președintă?

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Întâi și întâi, aș vrea să vă cer permisiunea unei riposte, să spun, la cele spuse de domnul coleg deputat Barbu, întrucât chestiunea este deosebit de importantă. Avem de a face cu două agenții foarte importante, de care depinde soarta pensionarilor și a șomerilor și, dacă îmi permiteți, în 3 minute aș dori să spun un punct de vedere pe care l-a avut comisia în vedere, în judecata ei de a promova această lege - și probabil că și inițiatorul așijderea.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog, doamnă președintă!

Doamna Smaranda Dobrescu:

În primul rând, Agenția națională de ocupare și formare profesională era și până acum în subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, ministrul muncii fiind cel care își delega atributele de ordonator principal președintelui ANOF.

În al doilea rând, politica actualui Guvern este aceea de a trece agențiile aflate până în prezent în subordinea Guvernului în subordinea ministerelor, pentru o activitate mai eficientă. Având în vedere că președintele Casei naționale de pensii era numit de către premier, putem spune că și Agenția, care este Casa națională de pensii, avea acest statut. În acest moment, conform politicii Guvernului Năstase, a revenit în structura normală, adică, în subordonarea Ministerului Muncii.

Al doilea argument. Inițiatorul, când a elaborat Legea privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, a gândit un buget echilibrat, care să cheltuiască atât cât are venituri adunate. În aceste condiții, bugetul putea să fie administrat în mod autonom.

În momentul de față, în anul 2001, în luna martie, deficitul pe seama bugetului consolidat, din partea bugetului de pensii, este de cel puțin 1% din p.i.b. În plus, toate golurile temporare de casă le acoperă trezoreria. Cum puteți crede că poate fi gestionat acest buget, fără prezența determinantă a Guvernului în acest loc? Dacă banii sunt (măcar o parte din ei), ai bugetului de stat, dacă trezoreria vine și salvează lună de lună pensiile, din cauza unor goluri de casă, atunci Guvernul nu trebuie să-și ia o răspundere în acest lucru?

Al treilea argument. După cum știți, prin Casa națională de pensii se derulează foarte multe programe ale instituțiilor finanțatoare, în special Banca Mondială, cu dedicație la infrastructură, la echipamente de calcul ș.a.m.d. Acest împrumut cu Banca Mondială este garantat de către Guvern, adică, de către minister. Cum ar fi dorit Partidul Democrat, care, în bloc, s-a exprimat împotriva acestei maniere de recentralizare? Casa națională de pensii, autonomă, să hotărască modul de distribuție a acestor bani, bani pe care îi returnează, de fapt, Ministerul de Finanțe și Guvernul, prin angajamentele luate? Deci, nu se poate o autonomie totală, este practic imposibil.

Iar ultimul argument (și vă rog să îl luați în considerare și pe acesta), inițiatorul, acum 4 ani, a gândit Legea privind sistemul public de pensii, acordându-i Casei naționale de pensii dreptul de a propune bugete, pe care, evident, Ministerul de Finanțe să le propună în Parlament ca proiecte de lege privind bugetul asigurărilor sociale de stat.

Conform legii inițiale - Legea nr.19, acest lucru eluda practic intervenția și știința Ministerului Muncii, întrucât cel care făcea politica în domeniu, adică Ministerul Muncii, nu putea să aibă parte nici măcar de o execuție bugetară trimestrială sau lunară.

În momentul de față, prin această ordonanță, cu care Comisia pentru muncă și protecție socială și toate celelalte partide au fost de acord, se repune în drepturi realitatea cu dorința; suntem în martie 2001, când deficitele încă ne guvernează.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Vă rog să vă întoarceți puțin la textul ordonanței, pentru că domnul deputat Gheorghe Barbu a intervenit la pct.6 din raport, la amendamente respinse, dar de fapt intervenția dumnealui se referea la un text pe care îl votaserăți deja.

Vă rog. Intervenție de procedură.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Nu avem nici un motiv să ne mai întoarcem la textul în discuție, la raportul comisiei, pentru că observați că, în legătură cu amendamentele respinse, propunerea făcută plenului de a fi votate aceste amendamente se face în momentul în care se discută textul respectiv, or noi am trecut de momentul acesta și am parcurs întregul text al ordonanței și am votat toate articolele.

Deci, practic nu mai avem la ce să ne mai întoarcem în acest moment, domnule președinte, rămânând să dăm votul final pentru ordonanța supusă discuției plenului astăzi.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să constatați, așa cum a propus colegul nostru de la comisie, că timpii necesari dezbaterii, propuși și aprobați de către dumneavoastră, au fost epuizați și, în consecință, urmează să supunem acest proiect de lege cu caracter ordinar votului dumneavoastră, dar, pentru că suntem cam puțini, îl vom supune votului final joi, având în vedere că s-au exprimat și obiecții asupra acestei ordonanțe, și rog stafful să se pronunțe și asupra contradicției din cuprinsul ordinii de zi, unde se menționează că este vorba de o lege organică, iar aici, la mine, este precizat că este vorba de o lege ordinară. Este o întrebare și o punere în atenție pentru staff. Deci până joi vom vedea cum este, și vă rog să fiți exacți.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 25 august 2019, 19:02
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro