Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2001 > 13-03-2001

Ședința Camerei Deputaților din 13 martie 2001

31. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 388/1999

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Pct.47 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru manegementul proiectelor finanțate din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect. Procedură de urgență.

Rog Comisia pentru buget, finanțe și bănci să ne propună timpii de dezbatere.

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia pentru buget, finanțe și bănci vă propune, pentru dezbaterea și adoptarea acestui proiect de lege, 10 minute pe total, 2 minut pentru fiecare intervenție.

Suntem în fața unui proiect de lege din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această propunere.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt. Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului.

Asupra titlului proiectului de lege dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Asupra textului articolului unic, care cuprinde dispoziția de aprobare a ordonanței de urgență, dacă sunt obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Asupra titlului ordonanței de urgență dacă există obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Asupra art.1, 2 și 3 din ordonanța de urgență dacă există obiecțiuni. Nu.

Votate în unanimitate.

Asupra art.4, 5, 6, 7 și 8 dacă există obiecțiuni. Nu.

Votate în unanimitate.

Este vorba de o lege cu caracter ordinar, dar suntem totuși prea puțini în sală; o vom vota joi, la votul final.

Ne oprim deocamdată aici, pentru pauza prevăzută în program.

Vom relua programul cu dezbaterea proiectului de la pct.48, potrivit orei de începere prevăzută în program.