Plen
Ședința Camerei Deputaților din 2 mai 2001
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2001 > 02-05-2001 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 2 mai 2001

18. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.147/1999 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 390/1999

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Pentru a finaliza proiectele cu agricultura, avem pct.24 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/1999 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații.

Suntem în procedură de urgență, și rog comisia să propună timpii de dezbatere.

Domnul Mihai Nicolescu:

În contextul în care prezentam anterior importanța acestei probleme, a constituirii asociației utilizatorilor, pentru a putea prelua investiția care există în acest domeniu și a realiza o exploatare rațională a sistemelor de irigație, s-a supus discuției în cadrul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și am dori să vă prezentăm acest proiect. ați sesizat un aspect, și anume o neconcordanță care a existat între Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței privind asociația utilizatorilor de apă pentru irigații, cu care comisia a fost sesizată în fond prin adresa nr.390 din 8 octombrie 1999, și care a fost diferit față de textul Ordonanței de urgență privind asociația utilizatorilor de apă pentru irigații, publicată în Monitorul Oficial din 13 octombrie 1999. Pentru acest motiv, comisia a reexaminat proiectul de lege sus-menționat, a întocmit un raport ce înlocuiește integral raportul suplimentar înaintat cu adresa nr.91 din 5.03.2001. Modificările nu au fost de fond, ci au fost mai mult de formă. La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele Consiliului Legislativ, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Supunem discuției dumneavoastră și aprobării raportul asupra proiectului de lege și, ca timp, propunem 20 de minute pe ansamblu și un minut pe fiecare articol.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Cine este pentru această repartizare a timpilor de dezbatere? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

S-au aprobat timpii de dezbatere în unanimitate.

Vă rog să urmăriți raportul din 25.04.

Asupra titlului proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței dacă aveți observații. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Asupra articolului unic, vă rog să urmăriți amendamentul comisiei de la pct.1 din raport.

Dacă aveți observații la amendament.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă rog să observați că, la "Amendamente respinse", am câteva și, în maximum 3 minute doresc să le expun, fără a le mai susține, întrucât ordonanța așteaptă să devină lege și practic să fie aplicată, exact cum a sesizat și domnul președinte al comisiei la începutul dezbaterilor.

De fapt, eu am dorit, funcție de ceea ce am învățat în Parlament, să leg anumite principii, de la Constituție până la actele normative în vigoare, astfel încât Ordonanța de urgență nr.147/1999 să devină cât mai bună în aplicabilitate și să fie favorabilă scopului pe care inițiatorul și l-a dorit.

Vă rog să observați că eu am încercat să leg principiile din Legea nr.21 din 1924 privind persoanele juridice, care a fost abrogată, dar în schimb avem emis un alt act normativ, și anume este vorba de Ordonanța nr.26 din 2000 cu privire la asociații și fundații, am făcut referire la anexa 1, și respectiv art.19 din Legea nr.213 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Așa cum prin actul normativ s-au constituit anumite asociații ale unor categorii socio-profesionale în decursul anilor, am crezut de cuviință ca tot ce este mai bun ca principiu să se regăsească în această ordonanță.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, aveați un minut, potrivit alocării timpilor afectați.

Domnul Petre Naidin:

De acord, dar gândiți-vă că am 10 amendamente care ar însemna 10 minute, dar nu acesta este scopul intervenției mele, ci vreau să spun că am dorit să muncesc, pentru a ieși un act normativ bun, corect, aplicabil.

Eu insist asupra poz.11 din amendamentele respinse, prin care arătăm că sursele de finanțare ale asociațiilor provin, așa cum provin și pentru alte asociații constituite prin lege, de la alocațiile de la bugetul de stat, firesc, din venituri din activitățile economice, care este firesc, din donații, sponsorizări, firesc, dar am mai introdus ceva, inspirat, repet, din alte acte: scutirea de plata taxelor vamale la importul de echipament și instalații pentru irigat, precum și de plata t.v.a. la achizițiile de pe piața internă necesare întreținerii rețelei și construirii infrastructurii aferente. Am mai cerut la același punct să se reeșaloneze după caz plata instalațiilor pentru irigații din componența pachetelor agricole, și textul este bine definit, conform Hotărârii de Guvern nr.687 din 1997.

Am arătat că acțiunile în justiție pentru valorificarea drepturilor de orice natură sunt scutite de taxe, pentru că așa am înțeles din biblioteca noastră legislativă, asociațiile sunt scutite de impozite și de taxe locale.

Voi insista la poz.13 că trecerea bunurilor prevăzute din domeniul public în domeniul privat al statului se va realiza anterior transferării dreptului de proprietate la persoana dobânditoare, conform Legii nr.213, și la poz.18 arătam cum se pot constitui federații, uniuni regionale, uniuni naționale.

Mă opresc aici. Intenția a fost bună. Propunerile se găsesc la "Amendamente respinse". Nu îmi pare rău. Dacă ordonanța nu se aplică sau, din contră, trezește efecte contrare, pot să revin oricând, conform dreptului constituțional, printr-o inițiativă legislativă.

Vă mulțumesc mult.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, să înțeleg că putem să vă răspundem și noi la toate propunerile.

Comisia, vă rog să vă referiți la toate amendamentele respinse ale domnului deputat Naidin.

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doresc să informez pe distinsul coleg că la comisie am analizat amănunțit aceste amendamente și am solicitat și punctul de vedere al Guvernului, iar raportul suplimentar, așa cum este realizat, reprezintă punctul de vedere al Guvernului.

Propun să fim de acord și să aprobăm raportul prezentat de comisie, discutându-l pe fiecare articol.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Întrucât, potrivit Regulamentului, supun întâi la vot amendamentele comisiei, dacă acestea vor fi admise, înseamnă că, implicit, s-au respins amendamentele domnului deputat Naidin.

La art.1 din ordonanță comisia nu are observații.

Am stabilit că supunem la vot amendamentele comisiei.

Dacă sunteți de acord cu textul articolului unic, astfel cum l-a propus comisia.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

La art.2 din ordonanță urmăriți amendamentul nr.3 al comisiei.

Dacă aveți obiecții. Nu.

Cine este pentru amendamentul de la pct.3? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.3 din ordonanță vă rog să urmăriți amendamentul nr.4 al comisiei.

Dacă aveți observații. Nu.

Cine este pentru amendamentul de la pct.4? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri?

Unanimitate.

La art.4 urmăriți, vă rog, amendamentul nr.5 al comisiei.

Dacă aveți observații împotrivă acestui amendament. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat în unanimitate amendamentul de la pct.5, deci noul text al art.4.

În privința art.4, vă rog să observați că doar alin.1 a fost modificat prin amendamentul de la pct.5, art.4 alin.2 rămânând nemodificat de către comisie.

Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.4 alin.3, vă rog să urmăriți amendamentul nr.7 al comisiei.

Dacă aveți observații. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.4 alin.4, dacă aveți observații la amendamentul nr.8 al comisiei. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.5 alin.1 vă rog urmăriți amendamentul nr.9 al comisiei.

Dacă aveți observații. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.5 alin.2, comisia nu are amendamente. Dacă dumneavoastră aveți. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.6, comisia nu a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu.

Votat în unanimitate.

La titlul cap.II, comisia nu a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu.

Votat în unanimitate.

La art.7 alin.1 și alin.2, comisia nu are obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți. Nu.

Votat în unanimitate.

La art.8 alin.1, alin.2 și alin.3, comisia nu are obiecții. Dacă dumneavoastră aveți. Nu.

Votate în unanimitate.

La art.8 alin.4, comisia propune eliminarea acestuia. Urmăriți, vă rog, amendamentul de la pct.15.

Dacă aveți observații la acest amendament. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.9 urmăriți, vă rog, pentru alin.1 amendamentul de la pct.16.

Dacă aveți observații. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.9 alin.2 urmăriți amendamentul de la pct.17 de la pag.7.

Dacă aveți observații la el. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.10 alin.1, 2, 3, 4, 5 și 6 urmăriți amendamentul de la pct.18.

Dacă aveți observații la acest amendament. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.11, dacă aveți obiecții la amendamentul de la pct.19. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

S-a adoptat amendamentul de la pct.19, deci noul text al art.11.

La art.12 comisia nu a avut amendamente.

Dacă aveți observații. Nu aveți.

Adoptat în unanimitate.

La art.13, comisia nu a avut observații. Dacă aveți dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

La art.14 dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La titlul cap.III dacă aveți observații. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.15, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți.

Votat în unanimitate.

La titlul "Adunare generală" de la cap.III comisia nu a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți.

Votat în unanimitate.

La art.16 alin.1 vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.26.

Dacă aveți observații. Nu aveți.

Cine este pentru amendamentul de la pct.26? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.2 de la art.16, comisia propune eliminarea prin amendamentul de la pct.27.

Dacă aveți observații. Nu aveți.

Cine este pentru amendamentul de la pct.27? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.16 alin.3, comisia nu are observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu.

Votat în unanimitate.

La art.17 vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.29.

Dacă aveți observații la acest amendament. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat în unanimitate amendamentul de la pct.29 la art.17.

La art.18 urmăriți amendamentul de la pct.30.

Dacă aveți observații. Nu aveți.

Cine este pentru amendamentul de la pct.30? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La art.19, comisia propune abrogarea prin amendamentul de la pct.31.

Dacă aveți observații. Nu aveți.

Cine este pentru amendamentul de la pct.31? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Titlul "Consiliul de administrație" din acest capitol rămâne nemodificat după comisie. Dacă dumneavoastră aveți obiecții. Nu.

Votat în unanimitate.

La art.20 alin.1, comisia nu a avut observații. Dacă aveți dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

La art.20 alin.2, comisia propune amendamentul de la pct.34.

Dacă aveți obiecții la acest amendament. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.20 alin.3 urmăriți amendamentul de la pct.35.

Dacă aveți observații. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotriva amendamentului de la pct.35? Nimeni.

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.21 în întregime urmăriți amendamentul de la pct.36.

Cine este pentru amendamentul de la pct.36? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.22, poz.37 din raport, comisia nu propune modificări, amendamente. Dacă dumneavoastră aveți. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La titlul acestui subcapitol - "Președintele" comisia nu propune amendamente. Nici dumneavoastră nu aveți observații.

Votat în unanimitate.

La art.23 alin.1 și 2, comisia nu are amendamente. Dacă dumneavoastră aveți. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.23 alin.3 urmăriți amendamentul de la pct.40.

Dacă aveți observații la el. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.23 alin.4 urmăriți amendamentul nr.41 al comisiei.

Dacă aveți observații. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.23 alin.5, comisia propune, prin amendamentul de la pct.42, eliminarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

A fost votat în unanimitate amendamentul de la pct.42 și eliminarea textului.

La art.24 urmăriți amendamentul de la pct.43.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La titlul cap.IV dacă aveți observații. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.25 alin.1 urmăriți amendamentul de la pct.45.

Dacă aveți observații. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Prin amendamentul de la pct.46, comisia propune introducerea unui alineat, alin.2, la art.25.

Dacă aveți observații. Nu aveți.

Cine este pentru amendamentul de la pct.46? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Amendamentul de la pct.47 din raport vizează renumerotarea alin.2 actual în alin.3.

Dacă aveți observații. Mulțumesc.

Cine este pentru amendamentul de la pct.47? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.26 vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.48, pag.22.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotriva amendamentului de la pct.48?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.26 alin.2, urmăriți amendamentul de la pct.49.

Dacă aveți observații? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.26 alin.3 rămâne nemodificat.

Dacă aveți observații? Nu.

Votat în unanimitate.

După alin.3 al art.26, se introduce un alineat nou, 4, cu un conținut prezentat în amendamentul de la pct.51.

Cine este pentru amendamentul de la pct.51? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Urmăriți, vă rog, amendamentul de la pct.52 cu privire la reformularea art.27, alin.1, 2 și 3.

Dacă aveți observații? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat în unanimitate amendamentul de la pct.52 și noul cuprins al art.27.

Art.28 alin.1 rămâne nemodificat.

Dacă aveți dumneavoastră observații? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.28 alin.2 – urmăriți, vă rog, amendamentul de la pct.54.

Dacă aveți observații la acest amendament? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.28 alin.3 rămâne nemodificat.

Dacă aveți observații dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.28 alin.4 se propune, de către comisie, prin amendamentul de la pct.56, eliminarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La punctul 57 din raport, comisia propune amendarea art.29 alin.1.

Cine este pentru amendamentul de la pct.57? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.29 alin.2 – urmăriți, vă rog, amendamentul de la pct.58.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.29 alin.3, urmăriți amendamentul de la pct.59.

Dacă aveți observații la acest amendament?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.29 alin.4, urmăriți amendamentul de la pct.60.

Dacă aveți observații la acest amendament? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.30 rămâne nemodificat, potrivit comisiei.

Dacă aveți observații? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Capitolul V – titlu nemodificat de comisie.

Dacă aveți observații? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.31, urmăriți, vă rog, amendamentul de la pct.63.

Dacă aveți observații la amendamentul de la pct.63? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.32 alin.1, urmăriți amendamentul de la pct.64.

Dacă aveți observații? Nu aveți.

Cine este pentru amendamentul de la pct.64? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.32 alin.2, urmăriți amendamentul de la pct.65 al comisiei.

Dacă aveți observații la acest amendament? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate noul text al art.32 alin.2, deci amendamentul de la pct.65, care urmează după 64, la rândul lui, votat.

Pentru art.32 alin.3, urmăriți amendamentul de la pct.66.

Dacă aveți observații la el? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.33 – urmăriți amendamentul de la pct.67.

Dacă aveți observații la el? Nu aveți.

Cine este pentru amendamentul de la pct.67? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

După art.33 care s-a votat, urmăriți amendamentul de la pct.68 care propune un alineat inițial la art.34.

Dacă aveți observații? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.34, alin.1, care va deveni alin.2, urmăriți amendamentul de la pct.69.

Dacă aveți ceva împotriva acestui amendament?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.34, urmăriți textul propus pentru un nou alin.3, la amendamentul de la pct.70.

Cine este pentru amendamentul de la pct.70? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Titlul capitolului VI rămâne nemodificat.

Dacă aveți dumneavoastră observații? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.35 se modifică potrivit amendamentului de la pct.72, prin abrogarea alin.2.

Urmăriți noul cuprins al art.35 alin.1 care va fi, de fapt, un singur alineat, în amendamentul de la pct.72.

Dacă aveți obiecții la amendamentul de la pct.72? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.36, comisia nu propune modificări.

Dacă dumneavoastră aveți?

Votat în unanimitate.

Textul titlului capitolului VII, comisia nu are modificări.

Dacă aveți dumneavoastră?

Votat în unanimitate.

Art.37, urmăriți, vă rog, modificarea alin.1, potrivit amendamentului de la pct.75.

Cine este pentru amendamentul de la pct.75? Mulțumesc.

Voturi împotriva acestui amendament?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.37 alin.2 rămâne nemodificat, după comisie.

Dacă dumneavoastră aveți obiecții? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.37, urmăriți amendamentul de la pct.77 al comisiei.

Dacă aveți observații la acest amendament? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

După alin.3 al art.37, comisia propune un nou alin., 4, la punctul 78.

Cine este pentru amendamentul de la pct.78? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.37 alin.4, urmăriți amendamentul de la pct.79.

Dacă aveți obiecții?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate amendamentul de la pct.79.

La art.38 alin.1, comisia nu are amendamente.

Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Nici la alin.2, comisia nu are amendamente. Deci și acesta e votat în unanimitate.

La art.39, comisia nu are amendamente.

Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Textul titlului capitolului VIII, comisia nu a avut obiecții.

Dacă dumneavoastră nu aveți, votat în unanimitate.

Art.40, comisia nu a avut amendamente.

Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.41, comisia a avut amendamentul de la pct.84.

Dacă aveți observații la amendamentul de la pct.84? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Votat în unanimitate.

Vă rog să constatați că sunt parcurse toate textele. Deci, fiind adoptate, potrivit celor ce vor rezulta din stenogramă, vom supune acest proiect de lege votului final de mâine.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 24 august 2019, 1:36
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro