Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 2, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 02-05-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 2, 2001

19. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești (amânarea votului final).
 
see bill no. 459/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Revenim la punctul 21 care privește Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.

Din partea inițiatorului.

Domnul Sorin Aurel Encuțescu:

Sunt Sorin Encuțescu, secretar de stat pentru Relația cu Parlamentul la Ministerul Apărării Naționale.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru amabilitatea de a reprograma acest punct.

Dorim să menționăm că, potrivit art.89 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997, aceasta prevede că rețelele sanitare aparținând altor ministere își vor adapta funcționarea la prevederile prezentei legi.

Instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și autoritatea judecătorească au rețele sanitare proprii, prin care se asigură asistența medicală gratuită cadrelor militare, magistraților în activitate sau pensionari, membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, veteranilor de război.

În Legea nr.145/1997, nu s-a prevăzut organizarea și funcționarea structurilor sanitare din sistemul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, lipsindu-le astfel de cadrul legal necesar și, respectiv, de asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, fapt ce ar fi condus de jure și de facto la încetarea activităților acestora.

Rezolvarea problemelor specifice instituțiilor arătate mai sus, dar și asigurarea păstrării secretului militar și protejarea altor date cu caracter confidențial, a impus constituirea unei case de asigurări de sănătate proprii, comune acestora, similară, de altfel, existente în țări membre NATO și ale Uniunii Europene, cu tradiție în domeniu, respectiv Franța, Germania și Grecia.

În legătură cu raportul și cu amendamentele prezentate, dorim să menționăm că ne însușim amendamentul Comisiei pentru sănătate și familie, mai puțin amendamentul de la punctul 2, amendament în care se susține scoaterea cuvântului "autonom". Dorim să menționăm că, potrivit Legii nr.145/1997, art.62: "Casele de asigurări de sănătate sunt instituții publice autonome nelucrative care desfășoară activități în domeniul asigurărilor de sănătate".

Motivul invocat de comisia respectivă era acela că, într-o perspectivă viitoare, ar trebui modificat conținutul legii în sensul să se restrângă unele prerogative ale Caselor de asigurări de sănătate județene. Nu știm de ce s-ar începe în primul rând cu o Casă de asigurări a instituțiilor din domeniul ordinii publice, cu atât mai mult cu cât aceasta ar putea rămâne probabilă.

Dorim să menționăm că suntem de acord, în schimb, cu amendamentul propus de Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. Ca urmare, vă adresăm rugămintea de a vota și de a fi de acord cu acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Rog reprezentantul comisiei.

Poftiți, domnule președinte.

Domnul deputat Ifrim Mircea, președintele Comisiei pentru sănătate.

Domnul Mircea Ifrim:

Referitor la acest proiect de lege, propunem pentru dezbateri generale 5 minute, ...

Domnul Valer Dorneanu:

Stați puțin că nu suntem în procedură de urgență!

Referiți-vă la raportul dumneavoastră, cu privire la ce a spus reprezentantul ministerului.

Domnul Mircea Ifrim:

Vă rog să mă iertați.

Referitor la acest proiect de lege, comisia l-a studiat cu toată atenția, a făcut audieri în prezența reprezentanților Ministerului Apărării Naționale, a comandantului Direcției Medicale, a președintelui Casei acesteia, a apărării naționale și comisia a îmbunătățit acest proiect de lege. Așa încât, noi vă rugăm, ca să nu pierdem timpul, să votați ceea ce a amendat comisia.

Referitor la cuvântul "autonom", ridicat de distinsul reprezentant al Ministerului Apărării, acesta a suscitat foarte multe discuții, dar comisia vă propune să mențineți amendamentul comisiei cu eliminarea acestui cuvânt "autonom", întrucât Casa de asigurări a armatei funcționează ca și o casă județeană, respectând principiul solidarității și având toate drepturile unei case județene, iar acest cuvânt "autonom" a atras după sine, în Legea nr.145, tot haosul existent în sistem, întrucât Casa Națională este autonomă, casele județene tot autonome, neascultând Casa Națională și ajungându-se la toată situația dramatică pe care v-am prezentat-o de atâtea ori.

Cuvântul "autonom" rugăm să fiți de acord cu comisia, care l-a scos, întrucât acest cuvânt atrage după sine tulburări în sistem. Casa Armatei este, și ea, o casă ca și celelalte case județene.

În ce privește amendamentul Comisiei pentru apărare, noi ne-am însușit acest amendament și îl susținem, este pertinent. Îmi rezerv însă, sub raportul procedurii, să discutăm odată modalitatea de cooperare între comisii.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă mai dorește cineva să intervină la dezbateri generale pe acest proiect de lege de aprobare a ordonanței? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege și a ordonanței, potrivit raportului și textului Senatului.

La titlul proiectului de lege, dacă dumneavoastră aveți observații? Comisia nu a avut. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La textul articolului unic din lege, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.1 din raport.

Dacă aveți observații la acest amendament? Nu aveți.

Cine este pentru amendamentul de la pct.1 cu privire la articolul unic? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri dacă sunt? Nu.

În unanimitate, s-a votat amendamentul de la pct.1 cu privire la cuprinsul articolului unic.

Cu privire la punctele 1, 2 și 3 din proiectul de lege, comisia nu a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți.

Textele se votează în unanimitate.

Vă rog, în continuare, să urmăriți, în raport, amendamentul de la pct.10 de la pag.12, prin care comisia propune ca, după textul articolului unic care va deveni, deci, prin renumerotare, art.I, să se introducă art.II.

Urmăriți, vă rog, încă o dată, repet, și acesta este un pleonasm, să urmăriți punctul 10 din raport, amendamentul comisiei.

Dacă aveți observații la acesta?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a votat noul text al art.II, corespunzător amendamentului nr.10.

În continuare, vă rog să vă deplasați cu atenția la ordonanță.

În privința titlului ordonanței, comisia nu a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

În privința art.1 alin.1 din ordonanță, vă rog să urmăriți amendamentul nr.2 al comisiei.

Dacă aveți observații la acest amendament? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Rog pe cineva din comisie să mă ajute în descifrarea raportului.

Stimați colegi,

Scuzați-ne imperfecțiunile, dar doream să fiți siguri de ceea ce votăm.

Deci, la art.1 alin.1 din ordonanță, textul a rămas, potrivit celor votate de către noi, la pag.2 din raport, punctul 2, alin.2 din art.1 al ordonanței a rămas nemodificat, ca și art.2 din ordonanță.

Dacă dumneavoastră aveți observații? Comisia nu a avut.

În consecință, se votează, potrivit textului din ordonanță.

La art.3 lit.a), deci, preambulul articolului, textul dispozitiv și litera rămân nemodificate, iar pentru lit.b) vă rog să urmăriți punctul 3 din raport, pag.3 – 4, amendamentul comisiei care vizează reformularea lit.b).

Dacă aveți observații la acest amendament? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Textul art.3 lit.c) din ordonanță rămâne nemodificat de comisie.

Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Textul art.3 lit.d), vă rog să urmăriți ușoara ameliorare a textului. Deci se adoptă punctul de vedere al Senatului cu privire la cuprinsul lit.d).

Dacă aveți obiecțiuni la acest punct? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.4 din ordonanță, comisia nu a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți? Nu.

Se votează în unanimitate.

La art.5 alin.1, vă rog să urmăriți amendamentul comisiei.

Vă rog, deci, să urmăriți, la art.5 alin.1, amendamentul nr.4 de la pag.5.

Dacă aveți observații la el? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Alin.2 al art.5 din ordonanță, comisia nu a avut obiecții. Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Alin.3 al art.5, urmăriți, vă rog, amendamentul comisiei de la pag.6. Deci urmăriți noul cuprins al alin.3 din amendamentul notat 4.

Dacă aveți obiecțiuni împotriva acestui amendament? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Urmăriți, vă rog, în continuare, raportul suplimentar, unde comisia propune, după art.5, un articol nou 51. Vă rog să-l urmăriți în cuprinsul raportului suplimentar.

Dacă aveți obiecțiuni împotriva acestui amendament? Nu aveți.

Cine este pentrunoul text 51? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.6, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți?

Votat în unanimitate.

Art.7 din ordonanță dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente.

Votat în unanimitate.

La art.8, urmăriți, vă rog, amendamentul de la punctul 5, pag.7.

Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Alin.2 al art.8 nu are observații din partea comisiei. Dacă dumneavoastră aveți. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.9 din ordonanță, nu sunt observații din partea comisiei. Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.10, urmăriți, vă rog, amendamentul de la pct.6 pag.8 a raportului, prin care se propune eliminarea acestui text.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.11, vă rog să urmăriți pct.7 din raport, pct.7 care începe la pag.8 și se sfârșește la pag.9, care dă un nou cuprins art.11. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu aveți.

Cine este pentru noul text al art.11? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.12 din ordonanță, comisia propune abrogarea acestuia prin amendamentul nr.8. Dacă aveți observații la acest amendament? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.13, comisia ne propune un amendament de la pct.9, vă rog să-l urmăriți la pag.10, 11 care cuprinde un nou text pentru art.13, alin.1 și 2.

Cine este pentru amendamentul de la pct.9, aferent noului text al art.131 și 132? Mulțumesc. Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.14 nu sunt amendamente din partea comisiei. Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.15 din ordonanță dacă dumneavoastră aveți observații? Comisia nu a avut. Votat în unanimitate.

Vă amintesc că la pct.10 din raport am votat deja când am dezbătut legea, adăugarea unui articol nou, art.II. Cu acestea am epuizat dezbaterea pe articole. Vă mulțumesc. Vom supune acest proiect de lege votului final de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 12 december 2019, 20:30
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro