Plen
Ședința Camerei Deputaților din 4 septembrie 2001
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2001 > 04-09-2001 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 4 septembrie 2001

11. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română S.A.
 
consultă fișa PL nr. 287/1999

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Următorul proiect, înscris pe ordinea de zi la pct.9, se referă la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior BANCOREX și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română.

Comisia pentru politică economică este comisia sesizată în fond. Are și un raport suplimentar din 11.06.2000.

Rog Ministerul Finanțelor să prezinte întâi acest proiect.

Doamna Maria Manolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța reglementează cadrul juridic al fuziunii celor două bănci, respectiv Banca Comercială Română și Banca Română de Comerț Exterior BANCOREX, prima operațiune de acest gen din sistemul bancar românesc, și stabilește măsurile de restructurare financiară a noii entități bancare, ținând seama de faptul că, la data fuziunii, Banca Română de Comerț Exterior înregistra un patrimoniu negativ, precum și un volum semnificativ de angajamente extrabilanțiere neajunse la scadență și care prezentau un potențial risc de a fi transformate în active neperformante.

Practic, ordonanța prevede ca patrimoniul net negativ al Băncii Române de Comerț Exterior să fie acoperit integral cu titluri de stat în lei sau în valută, cu scadență la 12 luni, astfel încât situația financiară a Băncii Comerciale Române să nu fie afectată.

Având în vedere faptul că ordonanța Guvernului și-a produs efectele, propunem plenului Camerei Deputaților adoptarea legii de aprobarea a ordonanței Guvernului. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, doamnă ministru.

Din partea Comisiei pentru politică economică.

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În anul 1999, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a fost sesizată în fond pentru dezbaterea acestui proiect de lege. Comisia de atunci a examinat acest proiect în lunile septembrie și octombrie și a transmis Biroului Permanent al Camerei Deputaților raportul nr.333 din 11.10.1999 asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior BANCOREX S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română S.A., și prin care se propunea ca acesta să fie dispus spre dezbatere și adoptare cu amendamente. Ulterior, s-a solicitat, cu adresa nr.468 din 30 mai 2001, întocmirea unui raport suplimentar care să reflecteze punctul de vedere actual al comisiei.

Potrivit prevederilor art.57 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii comisiei au examinat proiectul de lege în ședința din 7 iunie 2001. În urma reexaminării proiectului de lege, la care s-a ținut seama și de punctul de vedere al Guvernului, transmis cu adresa nr.327 din 2.02.2001, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare propune ca acesta să fie supus spre dezbatere și adoptare cu amendamente.

Menționez că, în acest caz, avem de-a face cu o lege cu caracter ordinar.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă dorește cineva să intervină la dezbateri generale. Nu. În consecință, trecem la dezbaterea legii de adoptare, a proiectului de lege și a ordonanței.

V-aș ruga să urmăriți în paralel raportul comisiei, proiectul de lege și ordonanța.

Asupra titlului proiectului de lege, comisia nu a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Asupra cuprinsului articolului unic. Eu aș vrea să sesizez aici comisia și pe dumneavoastră că articolul unic prevede "...se aprobă ordonanța...". Dacă noi avem amendamentele adoptate, înseamnă că trebuie să adăugăm.

Vă rog să faceți dumneavoastră această propunere, pentru că eu nu pot să o fac, decât să vă sesizez pe dumneavoastră.

Domnul Gheorghe Marin:

Se propune completarea: "...se aprobă cu următoarele modificări și completări..."

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră articolul unic al proiectului de lege, cu acest amendament pe care vi-l face comisia: "...se aprobă ordonanța nr. ..., publicată în ..., cu următoarele completări și modificări...".

Cine este de acord cu acest text reformulat astfel?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a adoptat cuprinsul articolului unic, în alcătuirea rezultată din amendamentul comisiei.

Trecem, în continuare, la ordonanța de urgență.

Asupra titlului acesteia, comisia nu a făcut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Asupra cap.I, titlu și art.1, 2 și 3, comisia nu a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni. Nu aveți. A fost votat și titlul și art.1-3, în compunerea ordonanței, pe care Guvernul a dat-o.

La cap.II, art.4, 5, 6, 7, 8 și 9, comisia nu a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți. Nu aveți. Votate în unanimitate.

Asupra titlului cap.III și asupra art.10, 11, 12 și 13, comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni. Nu aveți. Votate în unanimitate.

Asupra titlului cap.IV, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți. Nu aveți. Titlul a fost votat în unanimitate.

La art.14, vă rog să urmăriți în raport amendamentul de la pct.1 al comisiei. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament. Nu aveți. Votat în unanimitate și, în consecință, noua compunere a art.14.

La art.15, vă rog să urmăriți, pentru alin.1 al acestuia, amendamentul de la pct.2 din raport. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Amendamentul a fost votat în unanimitate și, în consecință, noua alcătuire a alin.1.

La alin.15 alin.2, 3 și 4, comisia nu a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votate în unanimitate și, în consecință, noua structură a art.15, prin modificarea alin.1.

La art.16, urmăriți amendamentul de la pct.3 al comisiei. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. În consecință, a fost votat în unanimitate amendamentul de la pct.3.

La art.16, textul actual devine alin.1. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți. Mulțumesc. A fost adoptat textul actualului art.16, în formula propusă de inițiator. Acest text devine alin.1.

Practic, la pct.4, se propune un alin.2 nou. Urmăriți-l la pag.4 din raport. Dacă aveți obiecțiuni la acest alineat. Nu aveți. Votat în unanimitate.

În consecință, art.16 va avea două alineate, în alcătuirea cu care dumneavoastră ați fost de acord.

La art.17, 18, 19, 20 și 21, până la alin.6, comisia nu a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți. Nu aveți. În consecință, au fost votate în unanimitate aceste texte, inclusiv art.21 alin.1-6.

După art.21 alin.6, comisia ne propune la pag.4 din raport, la amendamentul de la pct.5, un articol nou, pe care îl numerotează 211. Îl găsiți la pag.4-5. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.5. Nu aveți. Votat în unanimitate și, în consecință, acesta va fi numerotat art.211.

După art.211, comisia ne propune, prin amendamentul de la pct.6, un articol nou, pe care îl găsiți la pag.5 din raport, numerotat 212. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament. Nu aveți. Deci amendamentul de la pct.6 a fost adoptat și, în consecință, noul art.212.

La art.22, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.7, de la pag.6, prin care comisia reformulează actualul text într-un alin.1. Urmăriți încă o dată reformularea art.22 actual în art.22 alin.1. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.7. Nu aveți. Votat în unanimitate și, în consecință, noul art.22 alin.1.

După art.22 alin.1, comisia ne propune, prin amendamentul de la pct.8, un alineat nou, numerotat 2. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

În consecință, art.22 va avea două alineate: unul, pe care l-ați votat, și al doilea, pe care l-ați votat, de asemenea, în unanimitate.

La cap.V, asupra titlului, comisia nu avut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți. Votat în unanimitate.

Asupra art.23, 24, 25 și 26 din ordonanță dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Stimați colegi,

Am parcurs pe texte și proiectul de lege și ordonanța de urgență. În consecință, supun Legea de aprobare a Ordonanței Guvernului nr.39/1999 votului dumneavoastră final, amintindu-vă că este vorba de o lege cu caracter ordinar, pentru care, potrivit art.74 alin.2, este suficient votul majorității simple din cei prezenți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Următorul proiect aflat pe ordinea de zi la pct.10 este Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar.

Rog Comisia pentru buget, finanțe și bănci să ne propună timpii de dezbatere, pentru că ne aflăm în procedură de urgență.

Domnul Neculai Grigoraș:

Având în vedere problematica reglementată și dimensiunile acestei ordonanțe, vă propunem pentru dezbatere 10 minute timp total, un minut pentru fiecare intervenție. Menționăm că suntem în prezența unui proiect de lege care face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu această repartizare a timpilor de dezbatere. Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 19 august 2019, 0:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro