Plen
Ședința Camerei Deputaților din 4 octombrie 2001
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
03-04-2020
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2001 > 04-10-2001 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 4 octombrie 2001

4. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute în România.
 
consultă fișa PL nr. 465/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Următorul. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Comisia pentru buget, finanțe și bănci. Rog inițiatorul să prezinte acest proiect.

Domnul secretar de stat Pâslaru.

Domnul Dumitru Pâslaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

În prezent fondurile proprii ale unităților de cult centrale și locale sunt insuficiente pentru a asigura plata drepturilor salariale ale personalului neclerical, astfel încât este necesară o completare a acestor drepturi care se va asigura de la bugetul de stat sub formă de contribuții. Personal neclerical înseamnă paracliseri, paznici, îngrijitori, clopotari pe lângă unitățile de cult.

Pentru a răspunde principiului descentralizării serviciilor publice și solicitărilor administrației publice locale și a unităților de cult aparținând cultelor religioase care solicită ca acele contribuții de la bugetul de stat, necesare întreținerii și funcționării unităților de cult, reparării locașurilor, sprijinirii activităților de asistență socială organizate de cultele religioase să fie alocate prin bugetele locale a fost elaborată această Ordonanță nr. 82/2001.

Întrucât din bugetele locale se finanțează acțiuni social culturale sportive, inclusiv ale cultelor, acțiuni de interes local în serviciul colectivității, așa cum prevede art. 11 din Legea nr. 189 privind finanțele publice locale, considerăm că este oportun ca și aceste fonduri necesare unităților de cult aparținând cultelor religioase să fie alocate prin bugetele consiliilor județene, urmând a fi repartizate pe comune, orașe, municipii, prin hotărâri ale consiliilor județene și cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor.

Având în vedere toate acestea, vă rugăm să aprobați proiectul de Lege pentru aprobarea ordonanței, cu amendamentele formulate de Comisia de buget, finanțe și bănci. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Comisia pentru buget, finanțe, bănci.

Domnul Aurel Gubandru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, în ședința sa din 19 septembrie 2001, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere și adoptare, cu amendamentele cuprinse în text. Reamintim faptul că aceste amendamente au fost preluate de la Comisia de cultură, artă și mass media și însușite în dezbaterea pe fond de Comisia de buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților.

Domnul Valer Dorneanu:

Doriți să interveniți în prealabil la discuții generale? Poftiți.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Domnule secretar de stat,

Doamnelor și domnilor colegi,

Este absolut real că este necesară sprijinirea activității desfășurate de către unitățile de cult recunoscute în România. Aceasta și datorită situației, în multe cazuri critice, pe care deservenții de cult o au. Este, de asemenea, esențial să asigurăm posibilitatea reparării unor obiective de patrimoniu cultural care se află în administrarea sau chiar în proprietatea unor culte. Însă, constat că această manevră pe care Ministerul Culturii și Cultelor a inițiat-o prin elaborarea și adoptarea Ordonanței de Guvern nr. 82/2001 nu urmărește doar stabilirea unor modalități de sprijin pentru unitățile de cult, ci urmărește subminarea activității consiliilor locale și județene, prin transferarea obligațiilor de achitare a acestor sume, nu de la bugetul ministerului, ci din bugetele acestor consilii. Cu alte cuvinte, ministerul s-a transferat într-o instituție care-și permite să stabilească ce și cum să-și folosească banii consiliile locale și consiliile județene.

În aceste condiții întrebarea este pentru ce mai există acest aparat superdezvoltat la nivelul Ministerului Culturii și Cultelor, atâta vreme cât atribuțiile efective sunt transferate în județ.

În condițiile în care Legea bugetului și Legea finanțelor stabilește că nu se pot stabili taxe noi sau obligații de plată noi, fără a se fi creat anterior și identificat sursele, mă întreb care sunt sursele avute în vedere de către ministerul de specialitate pentru asigurarea acoperirii acestor cheltuieli, cu atât mai mult cu cât problema este foarte importantă, întrucât o mare parte dintre obiectivele de patrimoniu cultural sunt într-o stare mai mult decât critică.

În consecință, apreciez că este pripeală din partea ministerului de resort de a băga mâna în buzunarele consiliilor județene și în felul acesta de a se spăla ca Pilat din Pont - pentru că tot suntem în dezbaterea unei chestiuni religioase - de responsabilitatea care-i revine în această direcție.

Cred că soluția care va trebui abordată va fi aceea a separației totale a bisericii de stat, inclusiv în ceea ce privește responsabilitățile de plată ale statului pentru biserică.

Este din ce în ce mai evident că aceasta reprezintă singura soluție și pentru România, așa cum ea este definită și practicată în toate țările europene civilizate. În Marea Britanie, spre exemplu, statul nu are nici un fel de obligație de plată față de biserică, ci doar față de întreținerea obiectivelor de patrimoniu.

Este, prin urmare, părerea mea că nu va trebui să dăm curs unei asemenea ordonanțe de urgență, pentru că vom aduce prejudicii instituțiilor din teritoriu și așa puse în imposibilitatea de a-și onora obligațiile curente de întreținere a drumurilor, a școlilor, a spitalelor, a celorlalte instituții de utilitate comunitară.

Mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește să intervină cineva? Nu.

Trecem la dezbaterea pe texte. Vă rog să urmăriți, în paralel, proiectul legii, ordonanța de urgență și raportul comisiei pentru buget.

La titlul proiectului de lege dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente.

Votat în unanimitate.

La cuprinsul articolului unic al proiectului de lege, vă rog să urmăriți amendamentul 1. Practic, textul de aprobare a ordonanței este completat cu sintagma "se aprobă ordonanța cu următoarele modificări și completări".

Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Vă rog să urmăriți în raport, pentru a parcurge în totalitate proiectul de lege, pct. 5 de la pagina 4 unde, urmare a modificărilor care se vor face în cuprinsul ordonanței, comisia ne propune un amendament pentru introducerea art. II, vizând republicarea ordonanței.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 5? Nu aveți... Poftiți. Domnul Damian Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Recunosc că nu înțeleg formularea de aici, respectiv "stabilirea unor forme de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România". Nu înțeleg această formulare. Care forme de cult? Aș dori, din acest punct de vedere, inițiatorul să fie mai explicit pentru că eu, personal, ca filolog nu înțeleg această formulare.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule coleg, am senzația că este vorba de o greșeală de tipar. Uitați-vă, textul ordonanței este "Ordonanță privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult".

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

De acord cu dumneavoastră, dar atunci să se fi corelat din punct de vedere tehnic conținutul ordonanței cu ceea ce ni se dă spre votare.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia? Confirmă ceea ce vede cu ochiul liber. Este vorba de o greșeală de tipar. Deci, textul va urmări exact titlul ordonanței de urgență.

Cu această observație, supun votului dumneavoastră art. II.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Un vot împotrivă.

Am supus votului, pentru că a existat această obiecție.

Trecem la titlul ordonanței. Dacă aveți obiecțiuni la acest titlu? Nu.

Votat în unanimitate.

La articolul 1 dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La articolul 2 vă rog să urmăriți în raport amendamentul 2, care modifică alin. 1 al art. 2. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 2? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La alin. 2 și 3 comisia nu a avut obiecțiuni de la art. 2. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

După alin. 3 comisia ne propune, prin amendamentul 3 de la pagina 2 introducerea alin. 4.

Dacă aveți obiecțiuni la alin. 4 propus de comisie? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Tot prin amendamentul 3 comisia ne propune încă un alin. 5.

Dacă aveți obiecțiuni la acest alineat? Nu.

Votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art. 2 în totalitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 3 din ordonanță urmăriți amendamentul 4 care reformulează atât alin. 1 cât și alin. 2.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 4? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

În consecință, art. 3 va avea compunerea rezultată.

La art. 4, 5 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art. 6 și 7 care este și ultimul din ordonanță dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Parcurgând proiectul de lege și Ordonanța nr. 82/2001, constatând că este vorba de un proiect de lege cu caracter ordinar pentru care sunt suficiente voturile majorității simple supun votului dumneavoastră acest proiect de lege.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt?

Abțineri?

În unanimitate s-a votat proiectul de lege.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 8 aprilie 2020, 9:31
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro