Plen
Ședința Camerei Deputaților din 29 ianuarie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.2/08-02-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
20-09-2022
19-09-2022
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 29-01-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 29 ianuarie 2002

3. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.
 
consultă fișa PL nr. 7/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Următorul punct înscris pe ordinea de zi: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinația agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Comisia pentru agricultură. Ne aflăm în procedură de urgență. Vă rog să propuneți timpii de dezbatere.

Poftiți, domnule președinte al comisiei.

Domnul Ilie Neacșu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și servicii specifice a examinat proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2002 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniului Statului și cu unanimitate de voturi a aprobat această ordonanță cu unele amendamente. Propun 30 de minute cu 3 minute pe intervenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Cine este de acord cu aceste propuneri? Mulțumesc.

Împotrivă? Deocamdată sunteți de acord cu propunerile făcute? Mulțumesc.

Abțineri, dacă sunt? Nu.

În unanimitate s-a adoptat.

Domnul deputat Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am rugămintea ca, prin prisma art. 10, prin care deputații, grupurile parlamentare sau Guvernul pot să depună în termen de 48 de ore amendamente la proiectele de legi sau ordonanțele luate în dezbatere în procedură de urgență, aș dori să luăm în considerare faptul că după întocmirea raportului care s-a făcut în termen de 48 de ore, să se ia în considerare și amendamentele care s-au depus la comisie în termen, dar nu au fost cuprinse în raport.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Rog reprezentanții comisiei să se pronunțe. Eu cred că nu este o problemă, dar vă rog să vă pronunțați dumneavoastră.

Domnul Ilie Neacșu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Ordonanța de urgență nr. 1/2002 a suscitat un viu interes din partea tuturor grupurilor politice, a tuturor parlamentarilor. Este singurul amendament care vine de la colegul meu, domnul Stanciu. suntem de acord să fie dezbătut astăzi aici.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această propunere a comisiei și a domnului deputat Stanciu? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Mulțumesc.

Trecem, în consecință, la dezbaterea proiectului de lege.

Vă rog să urmăriți proiectul și în paralel raportul comisiei sesizate în fond.

Altă procedură? Sau la ce vreți să interveniți?

Domnul Anghel Stanciu:

Procedură la discutarea pe articole a ordonanței.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți? Păi, n-am început cu nimic. Deci, trebuie să încep cu titlul, să anunț titlul, ca să puteți dumneavoastră să interveniți la discutarea ordonanței. Vreți să faceți precizări prealabile? Bun.

La titlul proiectului de lege comisia nu a făcut observații. Dacă dumneavoastră aveți? Nu.

Se adoptă în unanimitate titlul proiectului de lege.

La articolul unic, vă rog să urmăriți amendamentul 2. Comisia propune... Stați să vă spun ce propune comisia și pe urmă vă dau cuvântul. Vă rog să aveți puțintică răbdare, vorba unui autor drag dumneavoastră!

Comisia propune la articolul unic să se adauge textului de aprobare a ordonanței, mențiunea "cu următoarele modificări și completări". Deci, la acest amendament al comisiei doriți să interveniți, domnule Stanciu? Poftiți.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Onorată comisie,

Articolul 101 drept că precizează: discutarea articolelor încep cu amendamentele. Și aici se spune: "În cursul dezbaterilor, Guvernul sau grupurile parlamentare pot pune în discuție amendamentele respinse de comisia sesizată în fond sau amendamentele depuse la comisie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, dar care nu figurează în raportul acesteia".

De asemenea, domnule președinte, se precizează tot în textul Regulamentului, că cele care vor fi puse în dezbatere vor fi cele care aduc completări sau eliminări, propuneri de eliminare.

Deci, amendamentul nostru propune eliminarea art. 1. Și atunci, întrebarea mea firească este: supunem amendamentul comisiei sau supunem amendamentul acceptat a fi dezbătut, dar care propune eliminarea.

Eu cred că în mod normal se supune discuției amendamentul de eliminare și apoi amendamentul comisiei.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, așteptați puțin, ca să lămurim și sala. Dacă se elimină articolul unic, dumneavoastră ce propuneți în schimb? Pentru că orice discuție trebuie să aibă un sens. Deci am adoptat titlul legii de aprobare a ordonanței, inclusiv cu distinsul dumneavoastră vot. După ce adoptăm titlul legii, dumneavoastră propuneți să eliminăm conținutul ei?! Faceți-mă și pe mine să înțeleg! Deci dacă se elimină unicul articol al legii, al cărei titlu și dumneavoastră l-ați votat... Deocamdată avem articol unic.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Vă rog să luați în considerare că exact aceleași bune intenții le am și eu, ca și dumneavoastră.

Am intervenit spre a preciza că acest Regulament este destinat să asigure funcționarea normală a dezbaterilor. Eu nu cer eliminarea articolului unic, de aprobare a ordonanței, că acesta este articolul unic: Lege de aprobare a ordonanței. Deci, eu nu cer aceasta. Eu am făcut precizarea, înainte de a ajunge la dezbaterile pe articole, că există art. 101, în care se precizează clar că amendamentele sunt luate în discuție, chiar dacă nu sunt în raport, și se începe, conform altui articol din Regulament, cu cele respinse.

Deci, spre a nu mai deranja și discuta la art. I, la art. II, am făcut aceste precizări privind procedura, tocmai spre a putea fi introdus în discuție, înaintea amendamentului comisiei la art. 1, respectiv art. 2. Sper că am fost clar, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Da, domnule deputat. Erați clar dacă interveneați exact acolo unde se impunea. Cum spune Caragiale, dacă interveneați "la cestiune". Dar, dumneavoastră ați intervenit acum într-o fază a discuțiilor care nu are nici o legătură cu amendamentul pe care-l propuneți dumneavoastră.

Domnul Anghel Stanciu:

Cu toată stima și tot respectul cuvenit, m-ați "driblat" de n ori în cursul celor două sesiuni, când am învățat, și acum intervin cu un pas înainte, domnule președinte. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte al comisiei, poftiți.

Domnul Ilie Neacșu:

Domnule președinte,

Am fost de acord, membrii biroului comisiei, cu luarea în considerație a amendamentului domnului deputat Stanciu.

Domnul Stanciu în amendamentul dumnealui propune să fie eliminate cele două articole ale ordonanței, I și II. Adică, eliminarea textului ordonanței.

Domnul Valer Dorneanu:

Eu acest lucru îi spuneam, că n-am ajuns încă la art. I și II ale ordonanței, eram la articolul unic al legii.

Domnul Ilie Neacșu:

Ce vreau să vă spun eu? Pentru că domnul Stanciu susține eliminarea celor două articole, lucru care vine în contradicție totală cu raportul comisiei pe care o conduc, eu vă propun dacă vreți să supuneți la vot amendamentul domnului Stanciu, îl respingem pentru că sunt totalmente nefundamentate opiniile exprimate în acest amendament și trecem la dezbaterea ordonanței. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Aveam de gând să supun amendamentul la vot când ajungem la textul respectiv. Aceasta nu înțelegeam și nu puteam să-l conving pe domnul Stanciu.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, domnule președinte și domnule președinte de comisie, să nu facem un incident dintr-o precizare. Este clar că domnul Stanciu, cu amendamentul domniei sale s-a referit la art. I din componența articolului unic, așa că vă rugăm să procedăm la votul articolului unic, urmând să analizăm amendamentul la art. I.

Cu această precizare, vă rog să dispuneți, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, iertați-mă, dar art. I din ordonanță nu face parte din articolul unic al proiectului de lege, așa că nu pot să-l supun votului acum! Deci, eu pot să fac ce spuneți dumneavoastră doar dacă domnul Stanciu ar fi votat împotriva titlului proiectului și când am ajuns la articolul unic, ar fi propus, cum era firesc și normal, în raport de poziția dânsului, să înlocuim textul articolului unic cu un alt text, de respingere a ordonanței. Păi, eu nu trebuie să vă fur dumneavoastră gândurile și să le aduc aici. Ce a propus domnul Stanciu este un lucru nefiresc deocamdată. Propune înlăturarea art. I din ordonanță și o să le supun votului. Deocamdată supun votului articolul unic al proiectului de lege, cu amendamentul comisiei.

Cine este de acord? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri, dacă sunt?

Cu 253 voturi pentru, 18 împotrivă și 2 abțineri s-a adoptat articolul unic al proiectului de lege.

La titlul ordonanței de urgență dacă sunt obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art. I, domnul deputat Stanciu a propus eliminarea acestuia. Vreți să vă motivați propunerea de eliminare? Aveți o perioadă de un minut, și dumneavoastră ați votat... atât durează intervențiile...

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Eu am auzit 3 minute.

Domnul Valer Dorneanu:

3 minute?! Da, este colegul dumneavoastră...

Domnul Anghel Stanciu:

Deja mi-ați mâncat două!

Domnule președinte...

Domnul Valer Dorneanu:

M-am referit la faptul că două ați consumat deja, cu intervenții inutile.

Domnul Anghel Stanciu:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Doresc să spun, de la bun început, că este punctul meu de vedere și nu este punctul de vedere al grupului. Deci am făcut acest amendament din dorința ca eu să înțeleg, că uneori înțeleg mai greu, și poate unii dintre dumneavoastră să înțelegeți că facem un lucru bun votând această ordonanță.

În consecință, am constatat, cel puțin pe filozofia ordonanței, care a fost aprobată anterior, la art. 6, că veniturile realizate de Agenția Domeniilor Statului se transferă semestrial către un fond de dezvoltare a agriculturii românești, un lucru, evident, bun. Și din acest fond de dezvoltare a agriculturii românești se finanțează programele de dezvoltare a pieței interne și externe, programe de cercetare și – atenție! – programele de dezvoltare a fermelor private și alte programe, inclusiv de restructurare a societăților comerciale. Deci, acesta este scopul acestui fond.

Din câte am înțeles eu, anumite societăți comerciale au luat, prin concesiune, terenuri. Pentru acestea trebuia să plătească o redevență Agenției Domeniului Statului. După ce agenția reținea o parte aferentă cheltuielilor proprii mergea la Ministerul Agriculturii și se constituia acest fond. Din acest fond se distribuiau banii apoi la agenții economici pentru susținerea lucrurilor pe care vi le-am menționat.

Prin urmare, apare o chestiune între art. I și respectiv art. II care, aparent, spun eu, se bat cap în cap. Adică, o sumă de bani pe care societatea comercială trebuia s-o vireze agenției, agenția ministerului și ministerul să constituie soldul, nu a mai fost virată. Acum fondul, respectiv ministerul vine și spune: știți, noi trebuie să vă dăm niște bani pentru dezvoltare. Și realizează compensarea, compensarea între chiria redevență și fondul de susținere. Sunt două lucruri care mă determină să cer eliminarea.

Primul: dacă se compensează, de ce trebuie să mai vin cu bani de la Ministerul Agriculturii, să pun în fond și să-i dau celui care avea o datorie? Deci, are o datorie de 10 lei către minister prin agenție și eu, ministerul, dau încă 10 lei fondului, ca fondul să-i dea 10 lei la acela, când trebuie să fie 0, să închid. Deci, este o primă chestiune.

A doua chestiune: mecanismul economiei de piață funcționează sau nu funcționează? Pentru că eu cred că în România noi nu avem economie de piață și deturnăm tocmai factorul principal, adică concurența. Deci, unele societăți comerciale au făcut plățile corecte la stat, deci s-au achitat, iar altele nu au achitat.

În loc să le susținem prin programe de dezvoltare pe cele care au dovedit că au avut un manageament corespunzător, noi venim și le susținem și pe cele care n-au dat banii la stat și le mai dăm bani în continuare. Deci, practic, o gaură neagră.

Deci, ori încurajăm pe cei performanți din agricultură, ori îi încurajăm pe toți ca la anul să nu mai plătească nimeni redevență la stat, că li se acoperă și se compensează prin fondul de dezvoltare.

Deci, în loc să facem dezvoltare efectivă, noi îi încurajăm și pe cei care au fost corecți și care au strâns cureaua să nu plătească.

Aceste două chestiuni mă determină să susțin că, pe fond, nu este gândit corect. Sunt de acord cu reformulări de text, în sensul ca în situații deosebite, calamități și așa mai departe, să-i sprijinim pe cei care nu au plătit redevențe, dar nu sunt de acord ca cei care au făcut poate altceva cu banii respectivi, neachitându-și obligațiile la stat, să le dau în continuare bani, pentru că sunt și alte sectoare bugetare care sunt afectate de aceste reeșalonări, compensări.

Deci aș solicita ministerului să ne spună de ce, dacă este compensare, apare o sumă în plus și ce face cu cei care și-au plătit corect datoriile și de ce îi încurajăm pe cei care nu și-au plătit și din ce cauze aceștia nu și-au plătit datoriile. Acestea sunt argumentele mele, dumneavoastră veți chibzui și veți vota în consecință.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte Neacșu, vă rog să vă pronunțați în numele comisiei.

Domnul Ilie Neacșu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Colegul meu, domnul Stanciu are în multe privințe dreptate. Aici nu are.

A pus niște întrebări: de ce Ministerul Agriculturii este nevoit ca din bugetul său să alimenteze acest fond național de dezvoltare a agriculturii care, prin lege, este un fond aparent extrabugetar. Pentru că Ordinul nr. 97 al ministrului agriculturii, care reglementează suportarea de către stat a 55% din prețul tractoarelor și utilajelor agricole a creat o emulație în rândul producătorilor agricoli sau a proprietarilor de pământ și cum Agenția Domeniilor Statului nu poate să aducă din redevențe decât maximum 800 de miliarde de lei, aceste fonduri au fost depășite cu totul. La această oră, Ministerul Agriculturii - și probabil și domnul ministru va da explicații în acest sens - are peste 1.000 de miliarde de plătit la această oră la restanțieri. Deci, s-au dat 3.500 de tractoare de la "Tractorul" Brașov. S-a depășit, dacă vreți, mai mult decât credeau cei mai optimiști oameni din agricultură.

În felul acesta, vedeți, n-au ajuns fondurile. Eu cred că este un lucru pozitiv dacă noi, parlamentarii, aprobăm această ordonanță cu modificările de rigoare și vă informez pe toți parlamentarii că aseară am convocat întreaga conducere a Ministerului Agriculturii și am stat câteva ore acolo pentru a dezbate aceste două articole ale ordonanței. Și vreau să vă spun că a ieșit un lucru pozitiv. A ieșit un lucru pozitiv pentru dezvoltarea agriculturii românești și nu pentru altceva.

Eu cred că dacă explicațiile nu sunt suficiente vin din nou la tribună să mai dau și alte explicații, dar eu cred că și colegul meu înțelege aspectul acesta și cred că noi, toți parlamentarii, indiferent de grupul parlamentar din care facem parte, suntem de acord că banii trebuie să ajungă la acei oameni care au depus 45% și n-au primit tractoarele.

Deci, statul este în culpă, dacă vreți, și noi intervenim prin această ordonanță modificată de către comisie și plenul, sunt convis, că va accepta așa cum a stabilit-o raportul comisiei, Comisia de agricultură, și lucrurile vor decurge normal, mai ales că, la sfârșitul acestui an, acest fond de dezvoltare a agriculturii va pieri la comanda celor care finanțează din afară agricultura din est și atunci statul se va trezi cu datorii la niște oameni și se va perpetua o situație neplăcută. Or, prin această ordonanță, noi vrem ca nici un cetățean român să nu fie păgubit de către statul român. Aceasta este chintesența acestei ordonanțe, dacă vreți.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Moiș.

Domnul Văsălie Moiș:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Eu sunt de acord cu amendamentul propus de Comisia pentru agricultură, dar, pentru rigoare juridică, trebuie intervenit pe textul propus. Acest text discută despre instituția compensației a două datorii. Or, ca urmare aplicării compensației, nu rezultă o sumă, ci se sting două datorii, exigibile și certe. Așadar, este incorect, din punct de vedere juridic, să spunem că: "În urma compensației, sumele astfel constituite vor alimenta fondul de dezvoltare".

De aceea, v-aș propune ca la acest amendament să se aducă o corectură, în sensul că să se facă precizarea: "Iar sumele rămase în urma compensației vor alimenta Fondul de dezvoltare a agriculturii românești".

Pentru că, din punct de vedere juridic, este un nonsens să reținem că în urma compensației se rețin niște sume, în urma compensației ar puterea să rezulte niște diferențe și acestea să alimenteze un fond. Dar, nici într-un caz, în instituția compensației nu rezultă sume!

Dacă tot facem această precizare și este binevenită...

Domnul Valer Dorneanu:

Sume rezultă, nu rezultă constituire.

Domnul Văsălie Moiș:

Nu se constituie sume... Sume rezultă, aveți dreptate, dar nu se constituie fonduri, în urma compensației.

De altfel, instituția compensației este reglementată de Codul Civil, ea intervine fără cererea uneia sau a celeilalte dintre părți, operează din oficiu. Dar, dacă, totuși, o prevedem în această ordonanță și ea este reglementată expresis verbis, atunci, cel puțin din punct de vedere al rigorii juridice, să fie textul corect.

Domnul Valer Dorneanu:

Vreți să mai repetați amendamentul?

Domnul Văsălie Moiș:

"Iar sumele rămase (sau "rezultate", indiferent cum) vor alimenta Fondul de dezvoltare a agriculturii românești."

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnule Neacșu?

Domnul Ilie Neacșu:

Mă bucur că domnul Moiș a ridicat această problemă, este reală, domnule președinte, și suntem de acord să se introducă "rezultată", în loc de "constituită". Este corect.

Domnul Valer Dorneanu:

Doriți altceva, domnule Brudașca? Dacă doriți altceva decât această amendare, atunci, poftiți; dar, ca să o susțineți, nu cred că are sens.

Domnul Damian Brudașca:

Un amendament de redactare.

Domnul Valer Dorneanu:

Altul decât acesta? Poftiți.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Sunt copil de la țară și vreau să meargă agricultura românească bine, inclusiv prin forma pe care o va avea alin. 4 al acestui articol. Dați-mi voie să vă propun să avem în vedere faptul că aceste debite reprezintă nu o singură sau simplă "redevență", ci "redevențe datorate și neachitate". Deci, propune să amendeze textul alin. 4 în sensul: "La compensarea debitelor reprezentând redevențele datorate și neachitate".

Totodată, vă supun atenția ca, după prezentarea denumirii ministerului: "Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor" să se pună punct și să înceapă o nouă propoziție: "Sumele rezultate vor alimenta Fondul de dezvoltare a agriculturii românești".

Altfel, este un text foarte lung, destul de greoi și ar putea să nu fie suficient de bine înțeles de cei care se vor osteni să aplice prevederile acestui articol.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Neacșu, în privința pluralului...

Poftiți. Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Sunt de acord cu propunerile de modificare a alin. 4, în forma sa din prima parte. Într-adevăr, trebuie spus acolo: "Reprezentând redevențele datorate și neachitate".

Iar în ceea ce privește partea finală a textului: "În urma compensării, poate să rezulte o diferență". Și, în continuare, aș spune așa: "..., iar diferențele rezultate vor alimenta Fondul de dezvoltare a agriculturii românești".

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat,

Teoretic, aveți dreptate, dar, practic, fondul trebuie să se alimenteze cu niște bani, cu sume. Și, atunci, trebuie să spunem: "diferențele de sume", "diferențele de bani".

Dar de ce nu vă convine cum au propus domnul deputat Neacșu și cu domnul deputat Moiș? "Iar sumele rezultate..."

Însă, domnule Neacșu, vă rog să vă pronunțați cu privire la propunerea domnului Brudașca de a frânge textul, ceea ce mi se pare mai complicat decât este acum.

Domnul Ilie Neacșu:

Domnule președinte,

Se uzitează, în text, la singular, am observat și noi, dar sigur că putem să acceptăm pluralul acolo, fără nici un fel de reținere.

Cât despre sfârșitul textului, eu cred că poate să meargă și într-un fel și în altul, numai că o cursivitate mai bună este cum am avut-o noi: "Iar sumele astfel rezultate vor alimenta Fondul de dezvoltare a agriculturii românești". Să supunem la vot!

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Neacșu, cu privire la propunerea domnului Damian Brudașca, de a se pune punct după "Ministerul Agriculturii și Alimentației" și să se înceapă cu literă mare?

Domnul Ilie Neacșu:

Nu, domnule președinte, propun să curgă textul.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun. În consecință, sunt obligat să supun votului întâi amendamentul, cum a fost formulat de către comisie, cu observațiile acceptate de aceasta.

Poftiți, domnule Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Există un amendament, care trebuie supus la vot! Și amendamentele se spun la vot în ordinea în care s-au făcut!

Domnul Valer Dorneanu:

Distinse coleg,

Dacă vă uitați iar în regulament, cum vă recomand, o să vedeți că, în situația dată, se supune întâi votului amendamentul comisiei. Uitați-vă încă o dată în regulament, vă rog eu frumos!

Doar atunci când se propune eliminarea... Deci, când ați propus dumneavoastră eliminarea, v-am dat dreptate și am supus întâi ce spuneți dumneavoastră. Dar, în rest, se supune întâi votului amendamentul comisiei și pe urmă celelalte.

Vă rog să-mi citiți din regulament, ce vreți să spuneți!

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Treaba cu cititul am făcut-o prin clasa a II-a – a III-a, acum am terminat-o... Sunt de zece ani în Parlament și întotdeauna s-a început cu propunerile de eliminare!

Eu nu sunt nici utopic, să înțeleg că va trece propunerea mea, dar trebuie respectată procedura, că, altfel, nu mai știm ce facem!

Domnul Valer Dorneanu:

Păi, eu tocmai asta respect! Dacă dumneavoastră spuneți că există altă procedură, atunci, citiți-mi-o de acolo, din regulament!

Domnul Anghel Stanciu:

Vă rog ne dați o pauză, domnule președinte, ca să-mi dreg vocea și să revin, să vă citesc cu intonație.

Domnul Valer Dorneanu:

Aveți pauza. 30 de secunde.

Voci din sală:

Domnule profesor, a expirat timpul!

Domnul Valer Dorneanu:

V-ați revenit la timp...

Domnul Anghel Stanciu:

Vă mulțumesc. Mi-a revenit vocea, domnule președinte.

Art. 103: "Discutarea amendamentelor începe cu cele prin care se propune eliminarea unora dintre textele cuprinse în articolul supus dezbaterii și continuă cu cele privind modificarea sau completarea acestuia. În cazul în care există mai multe amendamente de același fel, ele se supun la vot în ordinea în care au fost prezentate, începând cu cele cuprinse în raportul comisiei sesizate în fond. Camera se va pronunța prin vot distinct asupra fiecărui amendament".

Domnul Valer Dorneanu:

Ce înțelegeți dumneavoastră prin "începând cu cele cuprinse în raportul comisiei sesizate în fond"?

Domnul Anghel Stanciu:

Exact ceea ce înțelegeți dumneavoastră dumneavoastră cu prima frază: discutarea amendamentelor începe cu cele prin care se propune eliminarea.

Domnul Valer Dorneanu:

Aici, nu s-a propus eliminarea. Atunci când dumneavoastră ați propus eliminarea, v-am dat dreptate și am supus votului.

Domnul Anghel Stanciu:

N-ați supus-o la vot, domnule președinte! Deci, propunerea de eliminare a art. I pe care am susținut-o nu ați supus-o la vot, ați dat drumul să curgă celorlalte amendamente.

S-au făcut amendamentele, le-ați inventariat, în ordinea în care s-au propus, supuneți acum eliminarea și, pe urmă, continuați cu celelalte amendamente. Care e problema? Nu e nici un fel de problemă! Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Eram în eroare, stimate coleg, eu am crezut că am supus votului propunerea de eliminare. Din punctul acesta de vedere, domnul Stanciu are dreptate.

Supun votului dumneavoastră propunerea domniei sale de eliminare a art. I.

Cine este pentru această propunere?

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Să numere amândoi secretarii!

Domnul Valer Dorneanu:

25 de voturi pentru.

Împotriva eliminării? Cu marea majoritate a voturilor, a fost respinsă propunerea de eliminare.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș (din sală):

Și abținerile?

Domnul Valer Dorneanu:

Este o abținere a domnului deputat Bolcaș, mai sunt și altele? 2 abțineri.

Tot marea majoritate a voturilor rămân împotriva eliminării.

Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei la art. I, cel cu privire la alcătuirea alin. 4 din art. 6, cu următoare observații, însușite de comisie: "Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și Agenția Domeniilor Statului vor proceda la compensarea debitelor reprezentând redevențe datorate și neachitate" și textul curge în continuare. Și, în partea finală: "Iar sumele rezultate vor alimenta fondul "dezvoltarea agriculturii românești".

Cine este de acord cu acest amendament?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 4 abțineri, s-a adoptat textul, cu mare majoritate.

Tot la art. I, comisia a propus, prin amendamentul nr. 4, introducerea unui alin. 5 nou, la art. 6. Îl aveți trecut la pag. 3.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul comisiei?

Domnul Damian Brudașca:

Modificări.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți.

Domnul Damian Brudașca:

Eu propun ca acest alin. 5, sugerat de comisie să fie introdus, să înceapă în felul următor: "În vederea finanțării programelor prevăzute" și, apoi, să continue în forma și conținutul redactate de comisie.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Nu credeți că actuala formă asigură și rezultatul finanțării? Dumneavoastră puneți o perspectivă: "În vederea finanțării", iar textul actual spune: "Pentru asigurarea". Deci, e un text de rezultat, e mai eficient.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Îmi pare rău, dar din alineatul anterior rezulta foarte clar că aceste sume sunt folosite pentru finanțare. Deci, este vorba, o dată, de sumele rezultate de la alin. 4 și, apoi, completarea lor cu alocațiile aprobate de buget.

De ce facem această alocare? Numai ca să fie prevăzută în Cap. 67.01 sau pentru finanțarea programelor prevăzute la alin. 3?

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Neacșu, poftiți. Domnul Stanciu era de drept trecut la cuvânt, pentru orice intervenție...

Domnul Ilie Neacșu:

Propun să rămână textul așa cum a fost aprobat de comisie.

Domnul Valer Dorneanu:

Din nou, potrivit regulamentului, țin să vă amintesc, sunt obligat să supun întâi votului amendamentul comisie.

Cine este pentru amendamentul nr. 4, cu privire la introducerea alin. 5 la art. 6? Vă rog să vă exprimați prin vot! Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu 3 abțineri și marea majoritate a voturilor, s-a adoptat amendamentul nr. 4.

Cu privire la art. II din ordonanță, vă rog să urmăriți amendamentul nr. 5. Comisia propune abrogarea acestuia, dacă sunt obiecțiuni? Domnul deputat Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Onorată comisie,

Avem un amendament, înregistrat în condica de amendamente deschisă la Comisia pentru agricultură, așa cum trebuie să existe la toate comisiile, la orele 9,21. Prin acest amendament am propus eliminarea art. II.

Domnule președinte,

Vă rog să-mi permiteți să spun că, dacă instituția compensației există, așa cum a spus distinsul nostru coleg, în Codul Civil – și noi am mai întărit-o prin art. I, unde am și specificat că în urma acestei compensări rezultă niște sume, care se duc, unde? în Fondul de dezvoltare a agriculturii – acum, la art. II (deci, s-au compensat, au mai rezultat niște sume și s-au pus în fond, acolo), rezultă că ministerul împrumută, practic, fondul cu 406 miliarde de lei.

Deci, prima întrebare la care aș dori ca distinșii colegi de la minister să găsească un răspuns care să ne convingă este: de ce 406 și nu 490 sau 283? De unde a rezultat această sumă? Și a doua chestiune, ce destinație are această sumă? Pentru că celelalte datorii au fost compesate și eventual, chiar, au mai ieșit bani în plus. Ce facem cu aceștia? Dacă plătim datorii, înseamnă că compensarea anterioară arată o diferență de fonduri și că sunt mai mulți datornici la stat, decât cei care alimentează fondurile.

a doua întrebare pe care o adresez distinșilor colegi de la minister, în susținerea eliminării, este: Care este fondul actual al dezvoltării agriculturii? Adică, ce valoare a înregistrat acest fond în 2001, că s-a încheiat bilanțul? Și cam ce societăți comerciale au sprijinit dânșii?

De aceea, domnule președinte, până la primirea unor răspunsuri corespunzătoare din partea ministerului, îmi mențin propunerea de eliminare. Dacă dânșii vor veni cu argumente pertinente, este posibil să-mi retrag această propunere. Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă referiți la propunerea dumneavoastră de eliminare a art. I?

Domnul Anghel Stanciu:

Nu, a art. II.

Domnul Valer Dorneanu:

Păi, același lucru îl propune și comisia, nu ați observați? Comisia propune tot eliminarea textului..., abrogarea, e același lucru. Deci, a citit gândurile dumneavoastră, comisia, și a propus același lucru.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Comisia a spus că este "text superfluu", nu a spus că se elimină! (Râsete.)

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog frumos, mai cereți o pauză pentru înțelegerea textului și pe urmă îl supun votului.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Comisia ar trebui să-mi mulțumească că o susțin, dar, totuși, poate că textul este bun. Deci, nu renunț la întrebările pe care le-am adresat ministerului. Că, până acum, ministerul, care susține, nu a scos o vorbă! Să ne spună și nouă: cât a fost acest fond pe 2001? cum s-a folosit acest fond? Sau votăm pe "ne ve"? Dacă fondul e bun și acest articol e bun? Nu știu... Să ne convingă dânșii!

Domnul Valer Dorneanu:

O să-i dau cuvântul reprezentantului ministerului.

Domnul deputat Brudașca mai are o observație la acest text. De fapt, la propunerea de abrogare, domnule deputat.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Eu sunt de acord cu abrogarea acestui text, cu atât mai mult cu cât menținerea și adoptarea lui ar pune sub semnul întrebării seriozitatea noastră când am aprobat alin. 4 al articolului precedent. Pentru că rezultă de aici că, în mod intenționat, ministerul ne-ar fi indus în eroare, lăsându-ne să înțelegem că ar fi rezultat în urma acestor compensări anumite sume, cu care să alimentăm Fondul de dezvoltare a agriculturii românești, iar prin conținutul acestui art. II rezultă că, de fapt, suntem departe de adevăr. Și așa cum preciza, cu claritate de cristal, domnul deputat Stanciu, ar exista această diferență, de 406 miliarde, pe care încercăm să o acoperim prin împrumutul acordat de către minister Agenției Domeniului Statului.

Deci, se impune cu atât mai mult abrogarea acestui articol cu cât, altfel, punem sub semnul întrebării înțelegerea noastră și aprobarea alin. 4 de la articolul precedent. Eu cred în buna-credință a Ministerului Agriculturii și sunt convins că nu dorește să ne forțeze mâna, să aprobăm lucruri de care, ulterior, să ne fie rușine.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Discuțiile acestea trebuiau să se poarte dacă ați fi avut obiecțiuni la propunerea comisiei. Cum dumneavoastră ați sprijinit textul comisiei, practic, am consumat puțin timpul în plus.

Domnule ministru, vă rog frumos, satisfaceți-i dorința de informare domnului deputat Stanciu cu privire la situația Fondului de dezvoltare a agriculturii românești.

Domnul Gheorghe Predilă:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Acest Fond, pe care astăzi îl dezbatem, este deosebit de important pentru viața agriculturii românești, deoarece, până la ora actuală, sunt angajate 5.305 tractoare și s-au livrat până acum 3.763, exact mai mult cu aproape 1.000 de tractoare decât s-au livrat în ceilalți 4 ani anteriori. În același timp, s-au mai livrat, pentru informarea dumneavoastră, peste 3.000 de pluguri, 170 de combine... Oricum, utilaje în valoare de 2.000 de miliarde.

La ora actuală, noi suntem obligați să asigurăm diferența de 55% celor care au plătit în avans 45% din valoarea utilajelor. Noi spunem că a fost o mișcare deosebită și de aceea nu putem renunța acum la ea, pentru că agricultura este încă descoperită, din punct de vedere al dotării tehnice.

Domnul președinte Stanciu..., domnul deputat Stanciu a pus întrebarea: cât înseamnă acest fond? Vreau să vă informez că în 2000 s-au colectat numai 29 de miliarde de lei. În 2001, programul de încasare a redevențelor a fost de 702 miliarde și până în momentul de față, până la sfârșitul anului, s-au încasat 600 de miliarde de lei.

Și vrem să vă spunem că noi nu dăm bani nimănui care nu respectă contractul. După ce am emis acele notificări societăților agricole care datorau încă redevențe la Agenția Domeniului Statului, în mai puțin de o săptămână, s-au mai depus în casieria acesteia încă 100 de miliarde de lei.

Deci, dacă vorbim de acest termen, de "compensare", nu înseamnă că eu îi achit lui datoriile. De exemplu, noi dăm subvenții. Să spunem că o societate care nu și-a achitat acum redevența are de primit 300 de milioane de lei și ea îmi datorează mie, ca Agenție, 200 de milioane. Eu nu-i dau 300 de milioane – de aceea v-am rugat să promovăm acest act, îi dau numai 100 de milioane de lei și restul intră în acest fond, ca să putem să susținem în continuare dotarea agriculturii.

Au fost discuții, în sensul că noi îl plătim pe acesta și el nu mai are nici o răspundere, dar el are în spate deja notificată adresa, că, dacă nu plătește în termenul pe care i l-am stabilit, îi reziliem contractul și pierde și pământul, dar nu-l scutim de datorii.

Domnul Andrei Ioan Chiliman (din sală):

Și cît mai are statul de încasat?

Domnul Gheorghe Predilă:

Păi, din păcate, avem mult de încasat din anul 2000, aproape 700 de miliarde! Vedeți dumneavoastră, noi ne-am încasat, avem, până la sfârșitul lunii, din programul pe anul trecut, 81% încasate, cu ce mai mișcăm acum, ne încheiem programul, practic, de încasări. Problema este că nu știm cum să mai facem cu cel din urmă, deoarece la vremea respectivă s-au făcut – și nu e nici un secret – contracte de concesionare neverificate, nereale și acum există fel de fel de situații în care noi trebuie să judecăm: pe unii, să-i acceptăm, pe alții, să vedem cum să-i absolvim...

Deci, vreau să vă spun că s-au făcut eforturi, din partea Ministerului Agriculturii, să încasăm această redevență, pentru că este, practic, un program sigur și destul de substanțial de dezvoltare a agriculturii. Eu vă asigur că nu vom face rabat la lege cu nimeni, cei care sunt rău-platnici.

Și am susținut aseară să aborgăm art. II, ceea ce ați propus și dumneavoastră, deoarece la vremea când a fost întocmit acest document au fost discuții cu Ministerul de Finanțe. A împrumuta nu este corect – am discutat și noi cu juriștii. Și mai e un pericol, pentru că, la toamnă, la sfârșitul anului, acest Fond dispare și n-am vrea să rămânem datori la oameni.

Pentru că, dacă exercițiul financiar s-a închis și avem datornici, nu mai putem să operăm și cred că nu vrea nimeni din România să creăm datori, pe cei cărora suntem datori să le asigurăm o dezvoltare mai bună a agriculturii.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Drept la replică sau ce solicitați, domnule Stanciu? Vă rog să vă precizați natura intervenției, ca să vedem cum ne încadrăm în regulament! Mai ales că am votat...

Domnul Anghel Stanciu:

Drept la replică, mi-a pomenit numele.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, drept la replică.

Domnul Anghel Stanciu:

Trei drepturi, că a spus: o dată, "președinte", altă dată "deputat" și, pe urmă, "Stanciu"...

Domnul Valer Dorneanu:

Numai când a pronunțat numele dumneavoastră, atunci vi s-a născut dreptul la replică, deci, aveți un singur minut.

Domnul Anghel Stanciu:

E mult, domnule președinte...

Domnul Valer Dorneanu:

Fără introducere!

Domnul Anghel Stanciu:

Este mult... Vroiam să spun un singur lucru, tocmai pentru a vedea buna mea credință, atât în a respecta procedurile, cât și în a respecta punctele de vedere competente: îi mulțumesc domnului ministru pentru că ne-a precizat niște sume, ne-am făcut o imagine asupra a ceea ce se întâmplă în acest domeniu și pot să dau votul meu responsabil pentru ordonanță. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu pot decât să vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

Supun, în consecință, votului dumneavoastră amendamentul nr. 5 al comisiei, respectiv, abrogarea art. II.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Consecința derulării dezbaterilor pe texte este supunerea legii, în ansamblu, votului dumneavoastră final. Este vorba de o lege cu caracter ordinar, în condițiile art. 74 alin. 2 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri? 2 abțineri.

Au fost 271 de voturi pentru și 2 abțineri.

Doriți o intervenție de procedură? A, justificarea votului.

Poftiți, domnule Chiliman. Din partea Partidului Național Liberal, dorește să justifice votul.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule președinte,

Onorați colegi,

Partidul nostru a votat acest text de ordonanță, în modul în care a fost corectat la comisie ieri, pentru că nu putem să acceptăm ideea că agricultura poate să se facă în mod modern fără utilaje moderne. Și, de fapt, scopul dotării agriculturii e o prioritate și a Partidului Național Liberal.

Problema cea mai grea, însă, este faptul că din cauza lipsei de responsabilitate a unor cetățeni care fac contracte cu statul..., cu agențiile abilitate ale statului pentru concesionarea unor terenuri, cetățeni care nu respectă aceste contracte, s-a ajuns în situația ca Guvernul, prin Ministerul Agriculturii, să devină, de fapt, o bancă care creditează acest program. În fapt, îi creditează parțial și pe acești cetățeni lipsiți de responsabilitate, care nu și-au plătit redevențele la timp, indiferent când au fost făcute contractele și indiferent cum au fost făcute aceste contracte.

Și, de aceea, noi vom cere ministerului să facă publică această listă a societăților comerciale care au datorii la stat, cu sumele respective, ca să știe întreaga țară de ce a fost necesară această ordonanță de urgență și să ia măsuri urgente pentru ca, contractele respective de concesiune, încheiate cu aceste societăți comerciale, să fie reziliate și, în același timp, să fie chemați în judecată cei care nu au respectat prevederile contractuale respective.

Este inadmisibil ca, printr-un minister, statul, Guvernul, să devină un fel de bancă pentru acești cetățeni! Vă mulțumim.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă mai dorește cineva să intervină. Nu, mulțumesc.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 25 septembrie 2022, 20:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro