Plen
Ședința Camerei Deputaților din 13 iunie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.103/22-06-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
20-01-2020
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 13-06-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 13 iunie 2002

Aprobarea componenței comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2002 pentru protecția animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale.  

Ședința a început la ora 9,46.

Lucrările au fost conduse de domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Constantin Niță și Laszlo Borbely, secretari.

   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vă rog să vă luați locurile în sală și să-mi permiteți să declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din cei 344 de deputați și-au înregistrat prezența, deocamdată, 283 de deputați. Absenți sunt 61 de deputați, dintre care 28 de deputați participă la alte acțiuni parlamentare.

Înainte de a intra în ordinea de zi, permiteți-mi să constituim câteva comisii de mediere, de fapt una: Comisia de mediere pentru soluționarea divergențelor la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2002 pentru protecția animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale. Sunt propuși domnii deputați: Bozgă Ion, Ionel Adrian, Stan Ion, Eserghep Gelil, Vișinescu Marinache, Pereș Alexandru, Gheorghe Valeriu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

 
Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.  

În continuare vă prezint Informarea cu privire la inițiativele legislative la Camera Deputaților, care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", adoptat de Senat în ședința din 6 iunie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică, de disciplină și imunități, iar pentru aviz Comisia pentru buget-finanțe.

Termen pentru depunere a raportului: 13 august 2002.

2. Proiectul de Lege privind transparența decizională în administrația publică, primit de la Guvern.

În fond, a fost sesizată Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Pentru aviz a fost sesizată Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Termen pentru depunere a raportului: 13 august 2002.

Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:  

În continuare vă prezint Nota cu legile depuse la secretarul general al Camerei Deputaților pentru sesizarea de către dumneavoastră a Curții Constituționale:

-Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 136/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României;

-Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri;

-Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/2002 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte;

-Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii;

-Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.35/2002 pentru modificarea și completarea art.l3 alin (2) lit.B din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar;

-Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare;

-Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.15/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare;

-Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.42/2002 privind încetarea aplicabilității unor facilități;

-Legea privind înființarea Universității "Petre Andrei" din Iași;

-Legea privind înființarea Universității "Danubius" din Galați;

-Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.67/2000 privind unele măsuri referitoare la prețurile și tarifele pentru energia electrică și termică;

-Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal.

Rog șefii grupurilor parlamentare să-și invite colegii în sală pentru a putea derula ședința de vot final.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare.  

Stimați colegi, pentru că încă nu s-au adunat toți colegii, vă propun să luăm primul proiect înscris la dezbatere: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare.

Rog Comisia pentru buget-finanțe, domnul Florin Georgescu.

Cine prezintă din partea inițiatorului, domnule Gaspar? Domnul Grigoraș nu este? (Discuții la masa prezidiului).

Suntem în procedură de urgență și rog pe domnul președinte al Comisiei pentru buget-finanțe, Florin Georgescu, să propună timpii de dezbatere.

   

Domnul Florin Georgescu:

Având în vedere faptul că ordonanța prevede măsuri binevenite pentru întreaga economie reală de a se reduce blocajul financiar, este ordonanța care stabilește modalitățile de acordare a reducerilor, scutirilor, eșalonărilor la plata unor obligații către bugetele publice, vă propun ca timpul de dezbatere total să fie de 15 minute, iar intervențiile să fie limitate individual pentru colegii deputați la 2 minute. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu aceste propuneri? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Trecem la dezbaterea proiectului și a ordonanței. Vă rog să urmăriți raportul și textele proiectului de lege.

La titlul proiectului dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La articolul unic, preambul. Nu aveți obiecțiuni, votat în unanimitate.

La pct. 1 al proiectului de lege. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct. 1 vă rog să urmăriți amendamentul nr.1 al comisiei. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul nr.1 și se modifică pct. 2 din lege în mod corespunzător.

Pct.3 - Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

Pct.4 - Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

Pct.5 și 6 - Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate ambele în formularea inițiatorului.

Pct. 7 și 8. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

Cu aceasta am parcurs proiectul de lege.

La titlul ordonanței de urgență, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.1 și 2 - Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.3, 4 și 5 - Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.6 și 7 - Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.8 - Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.9 și 10 - Nu sunt obiecțiuni.

Adoptat în unanimitate.

Art.11 - Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.12 - Vă rog să urmăriți amendamentul nr.2 al raportului. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.2? Nu sunt obiecțiuni.

Votat amendamentul nr.2 și se modifică art.12 în mod corespunzător.

Art.13. Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.14, 15 și 16 - Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.17, 18, 19, 20 - Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.21 și 22 - Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.23, 24 - Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.25, 26 - Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

La art.27 vă rog să urmăriți amendamentul nr.3 al raportului Comisiei pentru buget-finanțe. Nu sunt obiecțiuni.

Adoptat amendamentul și se modifică în mod corespunzător art.27.

Art.28, 29 și 30. Comisia nu are amendamente. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.31 - Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Anexa cuprinzând criteriile de performanțe economico-financiare. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate criteriile, deci anexa la ordonanță.

Vă rog să constatați că am parcurs și textele proiectului de lege și ale Ordonanței de Urgență nr.40/2002. Proiectul de lege are un caracter ordinar și sunt aplicabile prevederile art.74 alin.2 din Constituție.

Supun cu această precizare proiectul de lege votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Vă mulțumesc.

Repet, stimați colegi, invitația, tuturor celor care se află pe culoare, să poftească în sală, pentru a trece la operațiunea de vot final a legilor înscrise pentru ședința de astăzi.

 
   

Domnul Alexandru Sassu:

Domnule președinte, suntem într-o situație absolut penibilă. Am deschis ședința și stăm, așteptând nu se știe cine să vină și ce să vină.

În condițiile astea vă cer două lucruri, domnule președinte: pe de o parte, să faceți apelul nominal; și pe de altă parte, să se întrunească liderii grupurilor parlamentare. Este a nu știu câta oară când nu reușim să votăm din cauza lipsei majorității din sală. Vă mulțumesc. (Aplauze în partea dreaptă.)

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

De acord cu propunerea dumneavoastră, să avem o întâlnire cu șefii grupurilor parlamentare. Poftiți la mine în birou!

 
   

După pauză

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Rog toți colegii deputați să poftească în sala de ședință și să vă reluați locurile în sală.

Domnul Stroe are o problemă de procedură.

 
   

Domnul Radu Stroe:

Domnule președinte, vă rog să binevoiți să declanșați procedura pentru apelul nominal. Grupurile parlamentare PNL și PD vă roagă acest lucru. Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

După ce o să numărăm. Rog colegii mei să numere colegii din sală. Dacă nu vom fi, vom face apel nominal.

Domnule Borbely, poftiți la pupitru.

Rog toți colegii de pe culoare să poftească în sală, pentru că altminteri facem apelul nominal.

Stimați colegi, în sală suntem peste 210 colegi, deci cvorumul este asigurat.

 
Supunerea la votul final:  

Trecem în aceste condiții la parcurgerea proiectelor de lege înscrise la vot final pentru ședința de azi.

  Proiectul de Lege privind Statutul aleșilor locali (amânarea votului final);

Primul proiect: Proiectul de lege privind Statutul aleșilor locali. Vreau să vă informez că, având în vedere discuțiile care au existat cu privire la Consiliul de disciplină, Guvernul ne propune amânarea acestui vot pentru a avea discuții cu partidele politice, cu privire la cuprinsul acestei legi.

Supun votului dumneavoastră amânarea votului acestui proiect de lege.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

În unanimitate s-a amânat votarea acestui proiect de lege.

  Propunerea legislativă privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului, destinate sediilor partidelor politice (adoptată);

Propunerea legislativă privind vânzarea spațiilor aflate în proprietate privată a statului, destinate sediilor partidelor politice, lege ce urmează a fi votată în condițiile art.74 alin.1 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

195 voturi pentru, 15 împotrivă, nici o abținere.

  Proiectul de Lege privind finanțele publice;

Proiectul de Lege privind finanțele publice, lege ce urmează a fi votată în condițiile art.74 alin.1 din Constituție.

Cine este pentru?

Poftiți!

Încă o dată, am spus: 195 pentru, în sală s-a înțeles 125.

   

Domnul Alexandru Sassu:

Nu, nu. N-are nici o legătură cu votul dinainte.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Am înțeles. Pentru stenogramă am făcut precizarea.

 
   

Domnul Alexandru Sassu:

Nu. Ceea ce voiam este ca și această lege, a finanțelor publice să urmeze același traseu cu Legea Statutului aleșilor locali, având în vedere că sunt și acolo probleme destul de complicate și care încalcă, în opinia noastră, prevederile constituționale.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Are cuvântul domnul Florin Georgescu, din partea Partidului Social Democrat.

 
   

Domnul Florin Georgescu:

Eu spun că, în opinia noastră, a grupului parlamentar social-democrat și umanist, legea este tocmai în concordanță deplină cu prevederile constituționale, prin faptul că se stipulează în corpul legii obligația celor care vin cu amendamente, cu propuneri, cu recomandări de îmbunătățire a unui text legal, text legal care presupune și efectuarea unor cheltuieli bugetare, obligația acestuia de a arăta și sursele din care se suportă aceste cheltuieli, fie venituri suplimentare, deci impozite, taxe și contribuții mai mari, fie diminuarea altui capitol, altei poziții de cheltuieli și, prin urmare, în al doilea caz, are loc o redistribuire de fonduri în zona cheltuielilor bugetare.

Pentru că, în marea majoritate a cazurilor, din rațiuni strict politicianiste, îmi pare rău că trebuie să folosesc acest termen, se elaborează și înaintează zeci de amendamente, uneori chiar peste o sută - la Legea bugetului anului, dar Legea finanțelor publice reglementează și modul de lucru în privința altor legi care presupun cheltuieli bugetare, deci se înaintează un întreg pachet de amendamente (și este foarte bine așa), în care se spune: să se mai aloce 3.000 miliarde la învățământ sau la agricultură, sau la Educație, ceea ce este foarte bine, dar nu se spune și sursa. Iar colegul parlamentar, când este întrebat de noi, la Comisia pentru buget-finanțe bănci, de unde luăm acei bani, răspunde într-un mod foarte candid: "Este treaba Guvernului să găsească surse".

Această abordare considerăm că este total neproductivă, contraproductivă și inadecvată. Iar ceea ce se prevede în acea lege spune așa: în condițiile în care se propun amendamente care generează cheltuieli peste cele prevăzute în buget, parlamentarul respectiv trebuie să realizeze o proiecție a influenței amendamentului respectiv pe un anumit termen, de câțiva ani. Și aici, s-a discutat în comisie, au fost și reprezentanții dumneavoastră, de la PD, acolo, și cei de la celelalte partide, care sunt membri ai comisiei, și s-a explicat foarte clar. Nici eu n-am la dispoziție întregul aparat, întregul instrumentar statistico-financiar și economic pentru a determina aceste influențe pe mai mulți ani. Dar, în fundamentare, aparatul Ministerului Finanțelor stă la dispoziție, îi oferă elementele, și după aceea conturează, cuantifică influențele respective. Și vede dacă își mai menține amendamentul respectiv. Asta spune Legea finanțelor publice. Nu amputează, nu diminuează cu nimic libertatea de exprimare parlamentară. Și, dacă, sigur, considerați că termenul acela este puțin cam lung pentru proiecția privind influențele unei măsuri economice asupra bugetului, se mai poate discuta la Senat și în procesul de mediere se ajunge la un compromis viabil, dar oricum să fie în consens atât cu prevederile constituționale, cât și cu cele profesionale și cele legate de stabilitatea macroeconomică a țării, fără de care nu putem progresa în drumul nostru spre integrarea europeană și euro-atlantică.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Nicolaescu.

Eu v-aș ruga să vă referiți strict la propunerea de amânare. Nu facem dezbateri în fond, totuși, pe marginea legii.

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolaescu:

Domnule președinte, vă mulțumesc pentru atenționare. Trebuia să faceți același lucru și antevorbitorului, pentru că el a făcut o explicație a votului, ceea ce nu cred că era corect. Eu vă solicit dumneavoastră amânarea votului la acest proiect de lege, pentru că deja se observă că sunt foarte multe păreri în ceea ce privește conținutul acestei legi atât de importante. Cred că o dezbatere la nivelul grupurilor parlamentare, înainte de a fi introdusă pe ordinea de zi, pe vot final, ar fi binevenită.

Și-mi cer scuze în fața domnului Georgescu, că am spus "el", ci dumnealui.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Văsălie Moiș, din partea grupului parlamentar PRM.

 
   

Domnul Văsălie Moiș:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Și Grupul parlamentar al Partidului România Mare vă solicită să fie scoasă de pe ordinea de zi această lege și să dați posibilitatea grupurilor să rediscute acest proiect de lege, pentru un motiv foarte simplu: el a ajuns pe ordinea de zi la votul final pe ușa din dos, după părerea noastră, n-a fost discutat în plen, motiv pentru care, dorința noastră este, totuși, să iasă o lege rotundă care să poată fi aplicată. Acestea sunt motivele... (Gălăgie în sală)

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vă rog să-l lăsați pe domnul Văsălie Moiș să-și exprime punctul de vedere, că nu faceți decât să prelungiți...

 
   

Domnul Văsălie Moiș:

Îmi interziceți mie să exprim un punct de vedere? Mă duc în bancă, nu este nici un fel de problemă!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Nu dialogați cu sala, continuați-vă argumentația, domnule Moiș.

 
   

Domnul Văsălie Moiș:

Domnule președinte,

Din moment ce există un precedent și dumneavoastră ați supus votului să se amâne votul final la un proiect de lege al Statutului aleșilor locali, de ce vă deranjează să reportați și acest proiect de lege și să se discute. Până la urmă trebuie să ajungem la un consens. Este și interesul nostru să iasă o lege ca lumea, care să poată fi aplicată.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră propunerea colegilor noștri de amânare a votului la acest proiect.

Cine este pentru? 63 voturi pentru amânare.

Împotrivă? 186 voturi împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Cu 186 împotrivă, 63 pentru, s-a respins propunerea de respingere.

Domnul Sassu.

 
   

Domnul Alexandru Sassu:

Domnule președinte,

La votul dinainte au fost 210. A votat PRM-ul cu...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Nu, 210 au fost când dumneavoastră ați cerut apel nominal; între timp au intrat foarte mulți în sală.

 
   

Domnul Alexandru Sassu:

La propunerea legislativă privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului au fost 210 voturi, au fost 195 pentru, 15 contra și nici o abținere. Acum sunt 163 contra - vă spun că ne-am uitat foarte atent - nu a intrat nimeni. În consecință, sunt 147. Vă rog foarte mult să faceți apelul nominal și să reluăm după aceea votul. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

În partea din dreapta, numărată de domnul secretar Niță, au fost 89 de colegi care au votat împotrivă, în partea domnului Borbély au fost 97. Vă rog să numărați și dumneavoastră ".. Poftiți.

 
   

Domnul Radu Stroe:

Cu tot respectul, domnule președinte, trebuie să vă spun că am numărat și noi odată cu colegii dumneavoastră, diferența este prea mare. Grupurile parlamentare PNL și PD solicită apel nominal. Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Îi rog pe cei care sunt foarte suspicioși și ne contestă legalitatea, să poftiți în sală, aici, sus, și, pentru a nu exista discuții, supun din nou votului dumneavoastră acest vot.

Cine este pentru amânarea votului? 64 voturi pentru amânare. Partidul Liberal și cu Partidul Democrat însumează 18 voturi, dacă dumneavoastră credeți că aveți mai mulți în sală, vă rog să-mi spuneți. PRM-ul 46.

Împotrivă?

Stimați colegi,

Vă rog să faceți liniște!

185 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Deci, cu 185 voturi împotrivă, 64 pentru, s-a respins propunerea de amânare.

În aceste condiții, supun legea votului dumneavoastră final, cu precizarea că este vorba de o lege ce se votează în condițiile art. 74 alin. 1 din Constituție.

Cine este pentru? 185 voturi pentru.

Împotrivă? 64 voturi împotrivă.

Abțineri? 1 abținere.

Cu 185 pentru, 64 împotrivă și 1 abținere s-a adoptat proiectul de lege.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. "..

Poftiți. Domnul Văsălie Moiș dorește să-și explice votul Grupului parlamentar al PRM-ului. Poftiți.

 
   

Domnul Văsălie Moiș:

Râsul dumneavoastră este unul amar. Veți vedea consecințele aplicării "..

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg,

Vă rog să vă referiți la motivele votului dumneavoastră negativ.

 
   

Domnul Văsălie Moiș:

Domnule președinte,

De acord cu dumneavoastră.

Am votat împotriva acestui proiect de lege, datorită următoarelor considerente: primul dintre ele - este o lege autoritară, care ne aduce aminte de o perioadă tristă, când, cei care aveau "frâiele" sau "dârlogii" puterii puteau dispune orice. Acest proiect de lege denotă o sfidare totală față de opoziție și față de interesele celor pe care noi îi reprezentăm în acest Parlament.

Al doilea motiv, este acela că, această lege a intrat în plen pe ușa din dos și nu retragem ceea ce am spus: ați evitat o dezbatere deschisă, în care opoziția să aibă posibilitatea să-și expună punctul de vedere cu privire la prevederile de detaliu.

Și al treilea motiv este acela că, prin acest proiect de lege, dumneavoastră îngrădiți dreptul elementar al parlamentarilor de a avea inițiativă.

Vă rog să aveți în vedere și faptul că prin acest proiect de lege, pe care astăzi l-ați votat triumfal, se încalcă drepturile unor persoane care constituie fonduri private sau extrabugetare. V-aș da două exemple: în învățământ există fondurile studenților străini care se constituie în valută și pe care, pe baza acestei legi le veți cenzura și le veți administra cum veți dori, și fondurile realizate de spitale prin servicii, contra cost. Sunt două exemple numai, din noianul de exemple pe care am putea să vi-l dăm.

Concluzia este accea că acest proiect de lege este anticonstituțional și va trebui să-l contestăm la Curtea Constituțională. Nu ne facem prea multe iluzii că vom câștiga acolo, deocamdată puterea este la dumneavoastră și mingea în terenul dumneavoastră.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Sassu dorește să explice votul Partidului Democrat și apoi domnul Nicolăescu, din partea Partidului Național Liberal.

 
   

Domnul Alexandru Sassu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Grupul parlamentar al Partidului Democrat a votat împotrivă și această lege a fost aprobată, în opinia noastră, în condiții neregulamentare. În continuare susținem că nu erau cei 185 de deputați care au votat pentru în sală, dar aceasta este altă chestiune. Am votat împotrivă pentru că această lege încalcă flagrant Constituția, aducând o limitare a dreptului de inițiativă parlamentară a dreptului de a depune amendamente, punând pe o stavilă reprezentării pe care fiecare dintre noi are obligația să o facă, a intereselor comunităților unde a fost votat.

Aceste lucruri sunt totalmente anticonstituționale și totalmente nedemocratice, iar ceea ce a spus mai devreme președintele comisiei, nu vine decât să confirme faptul că se încearcă limitarea dreptului de inițiativă, fiind obosit cu Ministerul de Finanțe, de prea multele amendamente pe care, în calitatea noastră de reprezentanți ai comunităților locale, venim să le depunem la Parlament.

Mi se pare un lucru care este dincolo de orice fel de structură de drept și de țară care se consideră țară într-o democrație evidentă și cred că acest lucru nu poate să fie acceptat de Parlamentul României, și anume, să-i fie limitat în totalitate și fiecărui parlamentar în parte, dreptul de a-și spune și a depune amendamente și inițiative legislative.

Cred că ceea ce am făcut astăzi, ceea ce ați făcut astăzi prin votul dumneavoastră, nu ați făcut altceva decât să schimbați o relație evidentă în Constituție, relația dintre Guvern și Parlament. Guvernul are dreptul să cenzureze inițiativa parlamentară.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Nicolăescu, din partea Grupului Partidului Național Liberal.

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolaescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Votul nostru împotrivă se datorează mai multor considerente. Am încercat la dezbaterea pe articole, am încercat în comisie și după aceea în plen, să dezvoltăm argumentele care susțineau votul împotrivă sau, dacă se dorea la vremea respectivă, ameliorarea proiectului de lege.

Din păcate, nu s-a dorit acest lucru, din păcate, nu s-a luat nimic în considerație din tot ceea ce s-a propus.

Pornind de la ideea că această lege ar fi trebuit să aibă un pronunțat caracter tehnic, care să facă ordine în finanțele publice, acest proiect de lege s-a transformat, în final, într-o lege politică.

Se netezește, cum spuneau de curând ziariștii, drumul și către o altă dictatură, și anume, dictatura fiscală și financiară a Guvernului PSD.

Eu vreau să-i întreb pe colegii noștri parlamentari ce rost mai au să vină în Parlament dacă ei nu mai pot, în nici un fel, să-și susțină județele pe care le reprezintă.

Cum își mai pot face ei datoria în birourile parlamentare județene, dacă ei nu mai pot în nici un fel să susțină fonduri financiare pentru alegătorii care i-au ales în județele respective?

Se invocă Constituția. Se invocă armonizarea cu legislația internațională. Toate sunt numai pretexte.

Din păcate, scopul este unul singur: toată puterea să fie concentrată în mâna Guvernului, iar Parlamentul numai să voteze. Din aceste motive, noi am votat împotrivă.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Florin Georgescu, din partea Grupului Partidului Social Democrat și a Partidului Umanist.

 
   

Domnul Florin Georgescu:

Noi am votat tocmai pentru că această lege este în perfectă consonanță cu prevederile constituționale. Nu limitează sub nici o formă libertatea de exprimare și de inițiativă legislativă a celor trimiși în Parlament de către cetățeni și consider eu că pretext sunt susținerile antevorbitorilor mei pentru a face o campanie negativă la adresa imaginii Guvernului.

Dumneavoastră cunoașteți foarte bine că orice inițiativă legislativă promovată, propunere legislativă, cum se cheamă în mod regulamentar, promovată de un parlamentar are, după aceea, un circuit, inclusiv prin sferele instituțiilor guvernamentale, pentru ca acestea să își dea un aviz pozitiv sau negativ, relativ, la consistența acelei propuneri legislative, cu programul de guvernare al unei majorități parlamentare care a fost votată tot de populație.

Dumneavoastră, de fapt, vreți să răsturnați raportul de forțe și cei care au avut mai puține voturi din partea populației să decidă în locul celor care au fost trimiși să guverneze.

Ei, așa ceva nu se poate. Amintiți-vă de incoerența legislativă și executivă care domnea pe timpul celor 15.000 de specialiști în blugi, din perioada 1997 - 2000. (Aplauze din partea Partidului Social Democrat) Venea domnul Viorel Cataramă și făcea o lege la Comisia economică a Senatului cum îi dicta grupul lui de firme și al prietenilor din aripa mai de dreapta a PNL-ului. După aceea, Guvernul a aflat de ea din ziare. O vota Parlamentul, se ducea ministrul finanțelor sau secretarul de stat, nu-l asculta nimeni în Senat, Camera Deputaților, vota pe bandă, la fel, și după aceea venea FMI-ul și vă spunea: "este inconsistentă cu prevederea 1, 2, 3 din Memorandum și o anulați". Așa ați destabilizat mediul de afaceri, așa ați discreditat atracția investitorilor străini pentru climatul de afaceri românesc. Aduceți-vă aminte de Ordonanța nr. 92 din decembrie 1997, privind investițiile directe, care a fost anulată după trei luni de zile, în primăvara lui 1998. Și sunt multe alte exemple de ordonanțe la ordonanțe, la ordonanțe, tocmai datorită acestor inconsistențe și necorelări între legislativ și Executiv.

Legea nu vrea decât să stabilească un cadru coerent de colaborare între cele trei, în cazul de față, cele două Puteri în stat, Legislativ și Executiv, respectiv să ne încadrăm în resursele de care dispunem, iar dumneavoastră puteți să veniți în sprijinul județelor pe care le reprezentați, în sprijinul unor grupuri sociale pe care vreți să le sprijiniți într-un anumit fel, arătând sursele financiare pentru acele acțiuni și spunând clar: "Da, vrem să dăm lemne gratuite în Munții Apuseni, tăind banii de la sănătate" și spuneți foarte clar lucrul acesta. Pentru că nu puteți să vă aveți bine cu toată lumea, trebuie să vă supărați cu cineva când propuneți niște cheltuieli în plus! Ori cu unii la care le puneți impozite mai mari, ori cu unii la care le tăiați cheltuielile, dar dumneavoastră vreți să vă aveți bine cu toată lumea, să spuneți: "Uite, eu am propus o lege, să se dea de mâine 15 metri gratuiți de lemn la toată populația". De unde luăm lemnul acela? Acela aparține unei regii, unui minister. Deci, v-aș ruga să fim coerenți în ceea ce exprimăm, nu este o îngrădire a dreptului de exprimare parlamentară, ci o profesionalizare, dacă vreți, a acestui drept, o intrare și racordare în principiile și standardele Uniunii Europene, iar dacă sunt unele mici amendamente, propuneri care pot fi luate în considerare, și suntem deschiși dialogului în continuare, acestea vor fi rezolvate la Senat și apoi în procesul de mediere.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

 
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declarațiilor de venit pe anul 2001 (adoptat);

Următorul proiect, stimați colegi, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declarațiilor de venit pe anul 2001. Lege ce urmează a fi votată în condițiile art. 74 alin. 2 din Constituție.

Cine este pentru? 237 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 8 abțineri.

Cu 237 voturi pentru, nici un vot contra și 8 abțineri s-a adoptat proiectul de lege.

  Proiectul de Lege privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor (adoptat);

Proiectul de Lege privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor. Lege ce urmează a fi votată în condițiile art. 74 alin. 1 din Constituție.

Cine este pentru? 234 voturi pentru.

Împotrivă? 9 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 234 pentru, 9 abțineri, s-a adoptat proiectul de lege.

  Proiectul de Lege privind stabilirea dobânzii de referință de către Banca Națională a României (adoptat);

Proiectul de Lege privind stabilirea dobânzii de referință de către Banca Națională a României. Lege ce urmează a fi votată în condițiile art. 74 alin. 2 din Constituție.

Cine este pentru? 241 voturi pentru.

Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu 241 pentru, 2 contra, 2 abțineri, s-a adoptat proiectul de lege.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea plății cotizației care îi revine României, în calitatea sa de participant la Aranjamentul de la Wassenaar pentru controlul exporturilor de arme convenționale și produse și tehnologii cu dublă utilizare - Elemente inițiale - Adoptat la 11-12 iulie 1996 și amendat la 6-7 decembrie 2001 (adoptat);

Proiectul de Lege pentru aprobarea plății cotizației care îi revine României, în calitatea sa de participant la Aranjamentul de la Wassenaar pentru controlul exporturilor de arme convenționale și produse și tehnologii cu dublă utilizare. Lege ce urmează a fi votată în condițiile art. 74 alin. 2 din Constituție.

Cine este pentru? 240 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 240 pentru, nici o abținere, nici un vot împotrivă, s-a adoptat proiectul de lege.

  Propunerea legislativă privind anularea restanțelor la plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate (adoptată propunerea de respingere);

Propunerea legislativă privind anularea restanțelor la plata contribuției pentru asigurări sociale de sănătate.

Comisia a propus respingerea acestei propuneri.

Cine este pentru această soluție? 241 voturi pentru.

Împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu 241 pentru, 1 vot împotrivă, 3 abțineri, s-a adoptat soluția de respingere a propunerii legislative.

  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (adoptată propunerea de respingere);

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

Se propune soluția respingerii propunerii legislative.

Cine este pentru aceasta? 196 pentru.

Împotrivă? 44 voturi împotriva soluției de respingere.

Abțineri? O abținere.

Cu 196 pentru, 44 împotrivă și o abținere s-a adoptat soluția de respingere a propunerii legislative.

  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului nr.54 din Legea administrației publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001 (adoptată propunerea de respingere);

Următorul proiect. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 54 din Legea administrației publice locale. De asemenea, se propune respingerea acestui proiect.

Cine este pentru? 240 voturi pentru respingere.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu 240 pentru, nici un vot împotrivă, 3 abțineri, s-a adoptat soluția respingerii propunerii legislative.

  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală 2001 (adoptată propunerea de respingere);

Propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

De asemenea, se propune respingerea acestui proiect.

Cine este pentru soluția respingerii? 241 voturi pentru respingere.

Împotrivă?

Abțineri? 2 abțineri.

Cu 241 pentru, nici un vot contra, 2 abțineri, s-a adoptat soluția de respingere a propunerii legislative.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție (adoptat);

Domnul Sassu are o problemă de procedură.

   

Domnul Alexandru Sassu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vă propunem, pentru propunerea legislativă aflată pe poziția 12, respectiv Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție, lege cu caracter organic, acea soluție care a fost adoptată pentru proiectul privind Legea Statutului aleșilor locali și respinsă neregulamentar, după părerea noastră, la Proiectul de Lege privind finanțele publice locale.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră propunerea de amânare a votării acestui proiect de lege.

Cine este pentru amânare? 59 voturi pentru amânarea votării.

Împotrivă? 184 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu 184 voturi împotrivă, 59 pentru, s-a respins amânarea votării acestui proiect.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră proiectul de lege, cu mențiunea că este vorba de o lege ce trebuie votată în condițiile art. 74 alin. 1 din Constituție.

Cine este pentru? 184 voturi pentru.

Împotrivă? 59 voturi împotriva proiectului.

Abțineri? Nici o abținere.

Aș ruga pe domnii sau doamnele care sunt în băncile PRM-ului și nu sunt parlamentari, să părăsească sala. Vă mulțumesc.

Și aș ruga toate grupurile parlamentare să nu mai permită asemenea prezențe.

Are cuvântul domnul Moiș, pentru a explica votul.

 
   

Domnul Văsălie Moiș:

Mulțumesc, domnule președinte.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Numai puțin, stimate coleg, pentru un scurt intermezzo. Se află în sală membrii Comisiei de integrare europeană din partea Parlamentului Bulgar, să-i salutăm. (Aplauze.)

Vă mulțumesc.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
   

Domnul Văsălie Moiș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupului parlamentar al Partidului România Mare a votat împotriva acestui proiect de lege datorită următoarelor considerente:

Primul dintre ele este subordonarea Parchetului Național Anticorupție Ministerului Justiției. Printre alții, au fost consultați șeful Parchetului Anticorupție din Spania, din nefericire, n-ați ținut cont de recomandările care v-au fost făcute, pentru că oricum aveați o prevedere constituțională vizavi de structura organizatorică a administrației din România și puteați, cel puțin de fațadă, să scoateți această prevedere de subordonare a Parchetului ministrului justiției. Pentru că și un proiect de lege este exact ca și un articol de ziar, prima dată interesează titlul. Ori un om, când citește acest proiect de lege și vede, prima dată, că Parchetul Național Anticorupție se subordonează ministrului de justiție, deja, ideea este formată, chiar dacă este preconcepută.

Al doilea motiv. Prin acest proiect de lege, procurorii și polițiștii se împart în două categorii: cei ce vor combate corupția și cei care sunt pălmași și lucrează la celelalte cauze. Nu știu dacă din punct de vedere al motivației profesionale și al situației de fapt se justifica din această perspectivă crearea Parchetului Național Anticorupție, atâta timp cât Parchetul are în competență cercetarea unor astfel de infracțuni.

Al treilea motiv. Ați acordat niște drepturi discreționare acestui Parchet Național Anticorupție, noi suntem pentru reprimarea corupției, dar, vă rog să aveți în vedere că acest Parchet poate face arestări, interceptări telefonice, control bancar, poate să ia măsuri excepționale, care exced prevederilor constituționale. După părerea noastră, dacă s-ar fi ascultat și vocea opoziției, la "măsuri excepționale" trebuia să aibă parte și de răspunderi excepționale, pentru că acești procurori și polițiști care vor face parte din Parchetul Național Anticorupție, în situația în care vor comite abuzuri și ilegalități, trebuie să aibă și o răspundere specială, din moment ce au drepturi speciale.

Ultimul motiv. Ați prevăzut în lege că regulamentul de organizare și funcționare acestui organism va fi aprobat prin hotărâre Guvern. Ați încălcat o prevedere fundamentală a Constituției, regulamentul de organizare și funcționare conține norme de procedură care sunt de strică interpretare și acestea erau de competența legii, și nu de competența unui regulament aprobat prin hotărâre de Guvern. Dar, probabil că prin această lege s-a urmărit, până la urmă, crearea unei "caraule" de tip medieval, un instrument politic care să fie folosit împotriva adversarilor politici, altfel, nu-i vedem utilitatea.

Pentru aceste motive, am votat împotrivă.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Boc, din partea Grupului Partidului Democrat.

 
   

Domnul Emil Boc:

Domnule prim-ministru,

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Partidul Democrat a votat împotriva acestui proiect de lege; Partidul Democrat a votat împotriva politizării luptei anticorupție în România; Partidul Democrat apreciază, pe bună dreptate, că, în România, corupția nu are culoare politică. În consecință, ar fi fost necesar ca și acest Parchet Național Anticorupție să nu aibă culoare politică.

Din nefericire, poate pentru prima dată în istoria vieții parlamentare, un raport al unei comisii de specialitate, un raport alcătuit de experți în probleme juridice a fost decimat de un vot politic în plen, cu un singur și unic scop: de a da o culoare politică Parchetului Național Anticorupție.

Ar fi fost bine, și sunt principalele noastre obiecții, ca procurorul general al Parchetului Național Anticorupție să nu fi fost propus de ministrul justiției, și, evident, numit în funcție de Președintelui României. Ar fi fost bine, așa cum a propus Comisia juridică, și mă adresez dumneavoastră, domnule prim-ministru, în calitate de reputat jurist, eminent profesor universitar în drept, cred că și dumneavoastră ați putea fi de acord că un asemenea om, care reprezintă Președinția, Parchetul Național Anticorupție să fie numit de Consiliul Superior al Magistraturii.

De asemenea, noi am propus ca procurorii din cadrul Parchetului Național Anticorupție să fie numiți cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. De ce? Tocmai pentru a nu da nici o nuanță politică luptei anticorupție din România.

Doamnelor și domnilor,

Ieri, Parlamentul European a dezbătut raportul privind progresele înregistrate de țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană. În raportul despre România, se menționează lipsa de independență și de imparțialitate a justiției, care este îngrijorătoare. Ieri, repet, în Parlamentul European s-a prezentat un asemenea raport.

Astăzi, venim în Parlamentul României și adoptăm o lege prin care accentuăm influența politicului în justiției. Parlamentul European cere Guvernului să rezolve problema corupției, problema corupției nu poate fi rezolvată prin politizarea ei. Iată de ce ne exprimăm convingerea că la Senat acest proiect de lege va fi îndreptat, pentru a da cu adevărat o tentă corectă luptei anticorupție din România.

Domnule prim-ministru,

Criticile noastre nu sunt singulare. Am în față o propunere înaintată de către consilierul de preaderare al Comisiei Europene, David Martinez Madero, din partea Comisiei Europene, ce lucrează în România în cadrul unui proiect cu Ministerul Justiției, în cadrul luptei anticorupție. Și, în propunerea pe care dânsul a înaintat-o Ministerului Justiției, cu privire la înființarea Parchetului Național Anticorupție, se arată, repet, un raport al Comisiei Europene, și vă citez: "Lipsa de autonomie și puterea directă și indirectă a ministrului de justiție în numirea procurorilor înlesnește generarea unei idei de supunere a Ministerului Public față de interesele guvernamentale sau, mai degrabă, de interesele particulare sau partizane actualizate prin intermediul acestora, care nu sunt în acord cu principiile de legalitate și imparțialitate care trebuie să guverneze activitatea sa."

Comisia Europeană a sesizat și sesizează acest lucru. Și se face o propunere foarte corectă de către Comisia Europeană, ca numirea procurorului general să fie făcută de către președintele republicii, la propunerea prealabilă a Consiliului Superior al Magistraturii, și, eventual, decizia să fie validată, cu două treimi, de către Parlament.

Deci, Comisia Europeană, care analizează foarte atent lucrurile care se întâmplă în România, ne propune să avem grijă de independența justiției: Consiliul Superior al Magistraturii și o decizie care să nu poată fi tăgăduită, două-treimi din numărul membrilor Parlamentului. Adică, acea persoană care va conduce Parchetul Național Anticorupție să fie într-adevăr legitimă și să se bucure de încrederea factorilor politici din România.

Noi ce am făcut? Am lăsat acest Parchet Național Anticorupție sub autoritatea ministrului de justiție, adică, sub autoritatea Guvernului, pentru că ministrul de justiție este om politic și membru al Guvernului.

Domnule prim-ministru, o să vă las acest raport, poate, în dezbaterile dumneavoastră vă vor fi utile aceste materiale, dacă Ministerul Justiției nu vi l-a înaintat până în acest moment.

Doamnelor și domnilor,

Un distins coleg de-al meu liberal, Știrbeț, spunea recent de la această tribună a Parlamentului că: "În România nu se mai poate fura decât dacă devii membru PSD!" Astăzi, prin adoptarea acestei legi a PNA-ului, în forma pe care ați avut-o în față, se completează afirmația colegului meu cu următoarea: "Dacă vreți să aveți imunitate și să beneficiați de impunitate față de actele de corupție, treceți la PSD!"

PNA-ul, adică, Parchetul Național Anticorupție este al PSD-ului, ministrului de justiție veghează pentru voi! Acest "F.N.I." al justiției române compromite ideea de dreptate, de luptă anticorupție în România! Noi sperăm că această lege nu este încă definitivă, că la Senat, în baza argumentelor menționate, a rapoartelor Comisiei Europene și a propunerilor venite din țară, să fie modificată în concordanță cu regulile fundamentale ale justiției dintr-un stat de drept. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Ervin Szekely, din partea UDMR. Și, apoi, domnul deputat Ionel Olteanu, din partea PSD.

 
   

Domnul Ervin Zoltan Szekely:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România a votat pentru acest proiect de lege și considerăm că Opoziția a politizat o problemă care este, de fapt, de procedură și tehnică. Pentru că, din moment ce Procurorul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție este numit de către ministrul de justiție, este firesc ca subalternul lui, Procurorul General din Parchetul Național Anticorupție, să fie numit tot de ministrul justiției.

Eu cred că, de fapt, ar fi o falsă independență a Parchetului Național Anticorupție dacă am fi votat o altă procedură de numire, ar fi fost mult mai periculoasă decât reglementarea actuală. Pentru că Guvernul, numai atunci poate să fie răspunzător pentru activitatea Parchetului Național Anticorupție și pentru stăvilirea fenomenului corupției, dacă are și mijloacele necesare de a influența această luptă.

De aceea, eu cred că este o falsă problemă și o falsă acuză această abordare a problemelor, cum că Procurorul General al Parchetului Național Anticorupție ar fi un comisar politic, din moment ce este numit de către ministrul justiției.

Având în vedere aceste considerente și necesitatea de a avea un instrument de luptă eficace împotriva fenomenului de corupție care s-a profesionalizat în ultimii ani, credem că această ordonanță de urgență este bine venită și noi am votat favorabil pentru adoptarea proiectului de lege. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Ionel Olteanu, președintele Comisiei juridice.

 
   

Domnul Ionel Olteanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule prim-ministru,

Doamnelor și domnilor deputați,

S-a politizat prea mult un subiect care avea, practic, destinația de a da semnalul, în sfârșit, opiniei publice că ceva se mișcă în România pentru combaterea corupției, cu privire la care toată lumea vorbește, dar prea puțini fac ceva concret.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 se bazează, ca orice lege și alt act normativ, pe Constituția României. Parchetul Național Anticorupție înființat prin această ordonanță se înscrie, fără îndoială, în sistemul prevăzut de Constituție și în cadrul dispozițiilor legale, astfel cum ele au fost modificate în 1997 de către fosta Putere. Din această perspectivă, fără îndoială că retorica pe care o promovează astăzi cei care s-au opus să facem ceva, să acționăm în această direcție, nu are nici o bază de sprijin.

Legat de această structură, cred că mesajul trebuie să fie explicat foarte clar, că, în loc să nu faci nimic și să declari pur și simplu că ești împotriva corupției, fără să întreprinzi ceva, este de preferat acțiunea practică, în baza dispozițiilor legale existente, în baza dispozițiilor cadrului constituțional românesc. Din această perspectivă, este foarte limpede că, în conformitate cu rezoluțiile Consiliului Europei, cu privire la care se confirmă existența a două categorii de ministere publice și a două tipuri de procurori, ambele confirmate ca fiind conforme principiilor statului de drept și democrației plurariste, procurorul care are o anumită dependență în raport de puterea executivă, fără ca el să poată fi considerat altceva decât un magistrat care acționează potrivit principiilor imparțialității, legalității, din această perspectivă, fără îndoială, suntem în cadrul instituțional corect și nu se putea face altfel.

Aș mai spune că, dacă am compara instituția Parchetului existentă astăzi în România cu altele similare din Europa, și, mai ales, cu referire specială la Parchetul Național Anticorupție, vom observa fără îndoială, dacă dorim să observăm adevărul, că în Spania, de pildă, Procurorul Șef al Parchetului Special, care este similar Parchetului Național Anticorupție din România, este numit de Guvern, în baza informării prealabile a procurorului general al statului. În Italia, dimpotrivă, sunt numiți la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru că sistemul este diferit.

Dintr-o asemenea perspectivă, dați-mi voie să argumentez cu încă un motiv suplimentar, de ce Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat și Umanist din Camera Deputaților a votat astfel, menționând imperativul european, imperativ cu privire la care există o dezbatere națională în Franța, în legătură cu distincția necesară, care trebuie făcută, între justiție, între jurisdicție și acuzare. Cei care s-au împotrivit Parchetului Național Anticorupție ar fi vrut perpetuarea, confuzia între cele două funcții fundamentale: între funcția de jurisdicție și cea de acuzare.

Ori, în momentul de față, acceptând această lege, aprobând această lege, avem, pe de o parte, acuzarea, pe de altă parte, avem jurisdicția propriu-zisă, judecătorul român,pe care nimeni nu îl împiedică să fie independent, imparțial, și să judece numai potrivit legii. (Pe tot cuprinsul ultimelor fraze, domnul deputat Alexandru Sassu și-a manifestat zgomotos dezacordul față de afirmațiile vorbitorului.) Dintr-o asemenea perspectivă, fără îndoială, cred că opțiunea noastră pentru acțiune, în devafoarea opțiunii dumneavoastră, celor care v-ați împotrivit acestui proiect de lege, pentru pasivitate și pentru o retorică lipsită de substanță concretă și de angajare în fața cetățeanului, cred că opțiunea noastră, a celor care am votat pentru Parchetul Național Anticorupție, înseamnă, fără îndoială, să facem ceva cu privire la combaterea unui fenomen care a atins cote alarmante.

 
   

Domnul Ilie Merce (din sală):

De ce s-a ajuns aici?

 
   

Domnul Ionel Olteanu:

Suntem conștienți că lucrurile pot merge mai bine, de aceea avem încredere în justiție și în viitor. Mulțumesc, domnule președinte.

 
  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei tehnologiei și inovării (adoptat);

Domnul Valer Dorneanu:

La pct. 13, supun votului dumneavoastră Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2002. Proiectul de lege face parte din categoria celor ce urmează a fi votate în condițiile art. 74 alin. 2 din Constituție.

Cine este pentru? 224 de voturi pentru.

Împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu 224 de voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri, s-a votat raportul comisiei de mediere.

  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.175/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (adoptat);

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, lege ce urmează a fi votată în condițiile art. 74 alin. 1 din Constituție.

Cine este pentru? 226 de voturi pentru.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

226 voturi pentru, nici un vot contra, nici o abținere.

  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2001 pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare (adoptat);

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2001 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul Cadrelor Militare. Art. 74 alin. 1 din Constituție.

Cine este pentru? 225 de voturi pentru.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

225 voturi pentru, nici o abținere, nici un vot împotrivă.

Cu această majoritate, a fost votat raportul comisiei.

  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea comunei Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița (adoptat);

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea comunei Vulcana Pandele, Dâmbovița. Art. 74 alin. 1 din Constituție.

Cine este pentru? 225 de voturi pentru.

Împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri?

Cu 225 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, nici o abținere, s-a votat raportul comisiei de mediere.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaților asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale (adoptat);

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare ale societăților comerciale. Art. 74 alin. 2 din Constituție.

Cine este pentru? 224 de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 2 abțineri.

Cu 224 de voturi pentru și 2 abțineri, s-a votat proiectul de lege.

  Proiectul de Lege privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice (adoptat);

Proiectul de Lege privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice. Art. 74 alin. 1 din Constituție.

Cine este pentru? 224 de voturi pentru.

Împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri?

Cu 224 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, nici o abținere, s-a adoptat proiectul de lege.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective (adoptat);

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale "căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute prin concedieri colective. Art. 74 alin. 1 din Constituție.

Cine este pentru? 225 de voturi pentru.

Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 225 de voturi pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri, s-a adoptat proiectul de lege.

  Propunerea legislativă pentru completarea articolului 29 litera e) din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare (adoptat);

Propunerea legislativă pentru completarea art. 29 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul Cadrelor Militare. Art. 74 alin. 1 din Constituție.

Cine este pentru? 219 de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Constat că nu votează toți colegii prezenți în sală.

219 voturi pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere.

  Proiectul de Lege privind înființarea Universității Spiru Haret din București (adoptat);

Proiectul de Lege privind înființarea Universității "Spiru Haret" din București. Art. 74 alin. 2 din Constituție.

Cine este pentru? 225 de voturi pentru.

Împotrivă? Ați rămas, un coleg, cu mâna ridicată sus!

Abțineri? Nu sunt.

225 voturi pentru, nici un vot contra, nici o abținere.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale (adoptat);

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale. Art. 74 alin. 2 din Constituție.

Cine este pentru? 225 de voturi pentru.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Cu 225 de voturi pentru, nici un vot contra, o abținere, s-a votat proiectul de lege.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice (adoptat);

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice. Art. 74 alin. 2 din Constituție.

Cine este pentru? 225 de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu 225 de voturi pentru, nici un vot contra, o abținere, s-a adoptat proiectul de lege.

  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă (adoptat);

Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. Art. 74 alin. 1 din Constituție.

Cine este pentru? 225 de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

225 de voturi pentru, nici un vot contra, nici o abținere.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și serviciilor în porturi (adoptat);

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și serviciilor în porturi. Art. 74 alin. 2 din Constituție.

Cine este pentru? 225 de voturi pentru.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

225 de voturi pentru, nici un vot contra, nici o abținere.

  Propunerea legislativă privind legea-cadru pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora (adoptată propunerea de respingere);

Propunerea legislativă privind Legea-cadru pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora. Se propune respingerea proiectului.

Cine este pentru soluția respingerii? 179 de voturi pentru.

Împotriva respingerii? 36 de voturi împotriva respingerii.

Abțineri? Nu sunt.

Cu 179 de voturi pentru respingere și 36 împotrivă, s-a votat respingerea proiectului.

  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului (adoptată propunerea de respingere).

Ultimul proiect înscris pe lista votului final de astăzi este Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului. De asemenea, se propune respingerea acestui proiect.

Cine este pentru soluția respingerii? 223 de voturi pentru.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat soluția de respingere a propunerii.

Cu aceasta, am epuizat lista votului final de astăzi. Mulțumesc Guvernului pentru prezență.

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (amânarea votului final).  

Noi trecem în continuare la parcurgerea celorlalte proiecte înscrise pe ordinea de zi.

Aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.

V-aș ruga să rămâneți și în sală!

Stimați colegi,

Vă rog să vă reluați locurile în sală.

Doamna ministru Luminița Gheorghiu, vă rog să prezentați proiectul de lege.

   

Doamna Luminița Gheorghiu:

Domnule președinte,

Stimați deputați,

În fața domniilor voastre este un proiect foarte important, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/1999 cu referire specială la persoanele cu handicap.

Sigur, poate vă întrebați de ce din 1999 până astăzi, fiind în procedură de urgență, nu s-a rezolvat, pentru că, practic, timp de doi ani nu a fost pus în discuție.

Vreau să mulțumesc Comisiei pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților, care a înțeles exact sensul acestei legi și armonizarea cu normele comunitare europene. Deci raportul întocmit de Comisia pentru muncă și protecție socială este un proiect bun, real, care se referă la protecția socială și încadrarea persoanelor cu handicap la drepturi și obligații, de asemenea, facilități pentru unitățile care angajează astfel de oameni.

Având în vedere și avizele favorabile de la comisiile de specialitate, supunem atenției dumneavoastră aprobarea proiectului de lege privind ordonanța de urgență.

Vă mulțumim.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat Valentin Iliescu, vă rog să prezentați raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială.

 
   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi deputați,

Dați-mi voie să vă prezint raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.

La întocmirea acestui raport, comisia noastră a avut în vedere avizul primit de la Consiliul Legislativ, punctul de vedere al Guvernului, precum și avizele Comisiilor pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege despre care inclusiv inițiatorul a făcut vorbire mai devreme este un proiect extrem de important, care reglementează unele măsuri de protecție socială a persoanelor cu handicap, urmărindu-se integrarea socială și profesională a acestora, reorganizarea comisiilor de expertiză medicală, atragerea organizațiilor neguvernamentale în realizarea politicilor și programelor de recuperare, readaptare și reintegrare a persoanelor cu handicap.

Comisia propune plenului, în consecință, aprobarea acestui proiect de lege, întrucât cele două acte normative anterioare referitoare la legislația în domeniul protecției speciale a persoanelor cu handicap - Legea nr.53/1992 și Legea nr.57/1992 privind încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap - sunt legi care s-au dovedit în timp lacunare și uneori confuze și se dovedesc a fi depășite de realitățile economice și sociale.

Prin prezentul proiect, și doresc să subliniez acest lucru, se elimină orice măsură discriminatorie, în contextul unei viziuni unitare a reglementării, prin legiferarea unor măsuri de protecție specială realiste și, mai mult, prin desființarea monopolului pentru unitățile protejate, introducând o serie de măsuri compensatorii absolut necesare desfășurării activității persoanelor cu handicap.

Tocmai pentru că pe ordinea de zi urmează încă două proiecte de lege pentru aprobarea unor ordonanțe de urgență ale Guvernului, respectiv Ordonanța Guvernului nr.40/2000 și nr.47/2001, care au același obiect de reglementare, raportul nostru a preluat toate punctele de vedere din aceste două ordonanțe, ele rămânând fără obiect, motiv pentru care, în dezbaterea lor, ele urmează a fi respinse.

Fiind vorba de o ordonanță de urgență, vă rog să îmi permiteți ca, din partea comisiei, să vă propun și timpii necesari pentru dezbateri: două minute pentru fiecare intervenție și în total 90 de minute pentru dezbaterea acestei ordonanțe de urgență.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu timpii de dezbatere, stimați colegi. Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Trecem la dezbaterea proiectului. Vă rog să urmăriți în paralel raportul și proiectele.

La titlul proiectului de lege nu au fost amendamente. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în unanimitate.

La cuprinsul articolului unic, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.1. Comisia propune reformularea părții introductive, urmând să fie făcută și renumerotarea acestui text în art.I.

Cine este pentru? Mulțumesc. S-a adoptat amendamentul de la pct.1, și se modifică în consecință preambulul articolului unic.

La pct.1 al articolului unic, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.2. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți obiecțiuni. A fost admis amendamentul de la pct.2, și se modifică în mod corespunzător pct.1.

La pct.2, urmăriți amendamentul de la pct.4, pag.5. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. A fost admis amendamentul de la pct.4, și se modifică pct.2 în mod corespunzător.

La pct.3 din proiectul de lege, urmăriți amendamentul de la pct.5. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. A fost admis amendamentul, și se modifică pct.3.

La pct.4, urmăriți amendamentul de la pct.6. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți obiecțiuni. A fost admis amendamentul de la pct.6, și se modifică pct.4 în mod corespunzător.

La pct.5, urmăriți amendamentul de la pct.7. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți obiecțiuni. A fost admis amendamentul de la pct.7, și se modifică pct.5.

La pct.6 din proiectul de lege, urmăriți amendamentul de la pct.8. Nu aveți obiecțiuni. A fost admis amendamentul și se modifică pct.6.

La pct.7, urmăriți amendamentul de la pct.9. Nu sunt obiecțiuni. A fost adoptat amendamentul de la pct.9, și se modifică pct.7 în mod corespunzător.

La pct.8, urmăriți amendamentul de la pct.11. Nu sunt obiecțiuni. A fost admis amendamentul, și se modifică pct.8.

La pct.9, urmăriți amendamentul de la pct.12. Nu sunt obiecțiuni la amendamentul de la pct.12.

 
   

Domnul Gheorghe Barbu (din sală):

Domnule președinte, am un amendament, la amendamente respinse, la art.10 alin.1.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

La pct.7 din proiectul de lege, referitor la Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

 
   

Domnul Gheorghe Barbu (din sală):

Da. Este la pct.7, art.10.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Revenim la pct.7. Colegul nostru are un amendament respins aici.

Domnule Iliescu, vă rog să urmăriți intervenția colegului nostru.

Poftiți.

 
   

Domnul Gheorghe Barbu:

Domnule președinte,

La art.10 alin.2, eu am propus modificarea doar prin introducerea denumirii Ministerului Sănătății și Familiei, urmând să rămână în "...coordonare metodologică instituțiile de protecție specială a handicapaților". În comisie s-a propus nu "coordonare metodologică", ci "coordonarea acestor instituții" și, față de toate atribuțiile, în această coordonare s-a specificat "...numirea și eliberarea din funcție a directorilor și contabililor șefi".

Aș vrea să explic următorul lucru: Secretariatul de Stat pentru Protecția Persoanelor cu Handicap nu este ordonator de credite, la fel cum nici Ministerul Sănătății și Familiei nu este ordonator de credite.

Banii pentru aceste instituții vin printr-un fond de 2% aplicat asupra fondului de salarii, care este repartizat prin bugetul de stat și ajunge prin consiliile județene la primării, care sunt ordonatorii de credite.

În aceste condiții, este inexplicabil cum se modifică această prevedere din "coordonare metodologică" în "coordonare", și se nominalizează, pentru prima dată observ acest lucru, într-o lege - "numirea și eliberarea din funcție a directorilor și a contabililor șefi", lucru cu care nu putem să fim de acord. Atunci, vom merge în continuare până și la oricare salariat din aceasă instituție, iar atributul ordonatorului principal de credite este scos în totalitate de aici.

Cred că această chestiune nu conduce decât la politizarea acestor instituții. Drept urmare, îmi mențin acest amendament.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna ministru.

 
   

Doamna Luminița Gheorghiu:

Domnule președinte,

Solicităm respingerea amendamentului propus.

Formularea este bună, și vă voi spune de ce: pentru că practica a demonstrat că, din 2001 până în prezent, printr-o delegare de competență din partea ministrului sănătății, cel care este abilitat, care știe și își coordonează sistemul este secretarul de stat pentru handicapați, și până acum nu au fost probleme.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Iliescu susține punctul de vedere al Guvernului.

Stimați colegi,

Cu aceste precizări, supun votului dumneavoastră amendamentul colegului nostru.

Cine este pentru? Un vot.

Cine este împotrivă?

Mulțumesc. Majoritatea celor prezenți au fost împotriva amendamentului.

În aceste condiții, supun votului textul art.10 alin.2 în formularea inițiatorului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Majoritatea celor prezenți au fost pentru.

La art.10 alin.3, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.9. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.9. Nu. Votat în unanimitate.

La pct.8 din proiectul de lege, urmăriți amendamentul de la pct.11. Dacă aveți obiecțiuni. Nu sunt obiecțiuni. A fost admis amendamentul, și se modifică pct.8.

La pct.9 este amendamentul de la pct.12. Nu sunt obiecțiuni la amendamentul de la pct.12. A fost admis, și se modifică pct.9 în mod corespunzător.

Pct.10, amendamentul de la pct.13. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. A fost admis amendamentul, și se modifică pct.10.

Pct.11, amendamentul de la pct.14. Nu sunt obiecțiuni. A fost admis amendamentul, și se modifică pct.11.

Pct.12, amendamentul de la pct.15.

 
   

Domnul Gheorghe Barbu (din banca destinată comisiei):

Domnule președinte, vă rugăm să precizați articolele la care se referă aceste puncte, pentru că, efectiv, nu putem urmări.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, voi preciza. Dar, dacă sunteți atent...

 
   

Domnul Gheorghe Barbu (din banca destinată comisiei):

Sunt foarte atent, dar nici eu și nici domnul Iliescu nu reușim să vedem exact despre ce este vorba.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dar este raportul dumneavoastră, nu vă supărați. Eu urmăresc raportul comisiei.

La pct.12, cel care se referă la art.16, dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt. A fost admis amendamentul, și se modifică pct.12.

La pct.13, cu privire la art.18, urmăriți amendamentul de la pct.18.

Poftiți, vă rog. Aveți cuvântul.

 
   

Domnul Gheorghe Barbu:

Art.18 se referă la copiii cu handicap și drepturile de care beneficiază ei.

Aș vrea să sesizez faptul că, spre deosebire de adulți, pentru care sunt prevăzute drepturi la art.19, pentru copii nu sunt prevăzute drepturi privind obținerea gratuită a protezelor, cârjelor, ghetelor ortopedice și așa mai departe. Dacă este nevoie, formulez un amendament.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți.

 
   

Domnul Gheorghe Barbu:

Amendamentul ar fi introducerea unei litere noi la alin.1, și anume lit.h)1, de la alin.1, formulat astfel: "Obținerea gratuită a protezelor, cârjelor, ghetelor ortopedice, cărucioarelor din fondul de asigurări sociale de sănătate gestionat de casele de asigurări de sănătate de care asiguratul aparține și asigurarea cu prioritate și în condiții avantajoase, a aparatelor auditive și a implanturilor cardiace."

Menționez încă odată: în legătură cu copiii, nu se face trimitere la acest lucru care se face la adulți.

Am încercat să aflu dacă în Legea nr.145 privind asigurările de sănătate, acest lucru este specificat. Nu este specificat în mod expres.

Pentru că tot sunt aici, și rog reprezentanții Secretariatului și ai comisiei să se pronunțe, aș dori ca și art.19 alin.3 lit.j) să fie modificat, în sensul că acolo s-a introdus "...preț etalon stabilit de Casa Națională de Asigurări Sociale de Sănătate pentru obținerea gratuită a acestor proteze", spre deosebire de Legea nr.783 care a aprobat Ordonanța Guvernului nr.170/1999, care nu face trimitere la un astfel de preț etalon. Drept urmare, aș avea și aici modificarea acestui alin.3 lit.j) cu următorul conținut: "Obținerea gratuită a protezelor, cârjelor, ghetelor ortopedice, cărucioarelor, a dispozitivelor cu adaptare a autovehiculelor, pentru a putea fi conduse de persoanele cu handicap, din fondul de asigurări sociale de sănătate gestionat de casele de asigurări de sănătate de care asiguratul aparține și asigurarea cu prioritate, în condiții avantajoase, a aparatelor auditive și a implanturilor cardiace."

Deci, în primul caz, acest lucru pentru copii lipsește, și am propus acest amendament. Am verificat în Legea nr.145, și nu am găsit o astfel de protecție pentru copii. Iar în cel de-a doilea caz, ceea ce este propus în acest raport contravine Legii nr.783, care a aprobat Ordonanța Guvernului nr.170/1999.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna Luminița Gheorghiu.

 
   

Doamna Luminița Gheorghiu:

Domnule președinte,

Stimați parlamentari,

Suntem de acord cu introducerea unui amendament privind acordarea protezelor gratuite pentru copii.

Referitor la cel de-al doilea amendament, nu suntem de acord, pentru că numai așa, prin stabilirea unui preț etalon, se poate asigura protecția socială. Pentru că, atlfel, la diferite unități de unde se achiziționează aceste proteze, prețurile sunt diferite și chiar foarte mari, în funcție de unitatea comercială care le produce.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Valentin Iliescu, din partea comisiei.

 
   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Doresc să fac precizarea că, în cadrul comisiei, domnul deputat Barbu nu a prezentat aceste amendamente. După cum se observă, ele nu sunt prinse nici în lista amendamentelelor admise sau respinse. Însă, având în vedere și punctul de vedere al ministerului, aș fi de acord să acceptăm punctul de vedere legat de proteze și, bineînțeles, să respingem cel de-al doilea amendament al domnului deputat Barbu.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Să fim de acord cu supunerea la vot a acestui amendament, chiar dacă nu a fost dezbătut.

Cu privire la primul amendament al domnului Barbu, acceptat și de inițiator și de comisie, cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

În unanimitate, s-a admis amendamentul.

La cel de-al doilea amendament al domnului Barbu, unde comisia și inițiatorul vă propun respingerea, supun votului dumneavoastră amendamentul.

Cine este pentru? Un vot pentru.

Împotrivă?

Mulțumesc. S-a respins amendamentul cu mare majoritate.

Cu aceste precizări, revin la pct.13 cu privire la art.18, și vă întreb dacă la amendamentul de la pct.18 aveți o obiecțiune. Nu. A fost admis amendamentul comisiei, și s-a modificat art.18 potrivit acestui amendament.

Pct.14, cu privire la art.19. La amendamentul comisiei de la pct.19 dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. A fost admis amendamentul, și se modifică art.19 în mod corespunzător.

La pct.15, cel cu privire la art.20, urmăriți amendamentul de la pct.20. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.20. Se admite, și se modifică în mod corespunzător pct.15.

La pct.16, cu privire la art.23, urmăriți amendamentul de la pct.24. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. A fost admis amendamentul, și se modifică pct.16 în mod corespunzător.

La pct.17, cu privire la art.24, urmăriți amendamentul de la pct.25. Nu aveți obiecțiuni la amendament. A fost admis amendamentul, și se modifică pct.17 din lege.

La pct.18 din proiect, și aș ruga ca întotodeauna să se rețină că este vorba de proiect, nu de lege, cel cu privire la art.25, urmăriți amendamentul de la pct.26. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. A fost admis amendamentul, și se modifică pct.18.

La pct.19, cu privire art.26 alin.2, urmăriți amendamentul de la pct.27. Nu sunt obiecțiuni la amendamentul de la pct.27, și se modifică pct.19 din proiectul de lege.

La pct.20, cu privire la art.27, urmăriți amendamentul de la pct.28. Nu aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.28. Se admite, și se modifică pct.20.

La pct.21 din proiectul de lege, pentru art.29, urmăriți amendamentul de la pct.30 al comisiei. Nu aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.30, și se modifică pct.21 în mod corespunzător.

La pct.22, urmăriți amendamentul de la pct.31, care vizează art.30. Nu aveți obiecțiuni. A fost admis amendamentul, și se modifică pct.22 din lege.

La pct.23, urmăriți amendamentul de la pct.32, cu privire la art.31. Nu sunt obiecțiuni. Se admite amendamentul, și se modifică pct.23.

La pct.24, cu privire la art.32, urmăriți amendamentul de la pct.33 din raport. Nu aveți obiecțiuni. A fost admis amendamentul, și se modifică pct.24.

La pct.25, urmăriți amendamentul de la pct.34. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți obiecțiuni. A fost admis amendamentul, și se modifică pct.25.

La pct.26, urmăriți amendamentul de la pct.35. Nu aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.35, și se modifică în mod corespunzător pct.26.

La pct.27, cu privire la art.36 din proiect, urmăriți amendamentul de la pct.36. Nu sunt obiecțiuni. A fost admis amendamentul de la pct.36, și se modifică pct.27.

Pct.28, amendamentul de la pct.37. Nu sunt obiecțiuni la amendamentul de la pct.37, și se modifică în mod corespunzător pct.28.

La pct.29 din proiect, urmăriți amendamentul de la pct.38. Nu sunt obiecțiuni. A fost admis amendamentul, și se modifică pct.29.

La pct.30, care vizează art.39, urmăriți amendamentul de la pct.39. Nu sunt obiecțiuni la amendamentul de la pct.39, și se modifică pct.30.

La pct.31, urmăriți amendamentul de la pct.40, cu privire la art.40. Nu sunt obiecțiuni. A fost admis amendamentul, și se modifică pct.31.

La pct.32, urmăriți amendamentul de la pct.41. Nu sunt obiecțiuni la amendament, și se modifică pct.32 în mod corespunzător.

La pct.33, la art.42, urmăriți amendamentul de la pct.42. Nu sunt obiecțiuni. A fost admis amendamentul, și se modifică pct.33.

La pct.34, cu privire la art.43 din proiect, urmăriți amendamentul de la pct.43. Nu sunt obiecțiuni. A fost admis amendamentul, și se modifică pct.34.

La pct.35, urmăriți amendamentul de la pct.44, care se referă la art.44 din lege. Nu sunt obiecțiuni. A fost admis amendamentul de la pct.44, și se modifică pct.35.

La pct.36, urmăriți amendamentul de la pct.45, care vizează art.44. Nu sunt obiecțiuni. A fost admis amendamentul, și se modifică pct.36.

La pct.37, urmăriți amendamentul de la pct.46. Nu sunt obiecțiuni la amendamentul de la pct.46, și se modifică pct.37 cu privire la art.45.

După pct.37, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.52. A fost admis amendamentul de la pct.52.

La pct.38, cu privire la art.53, urmăriți amendamentul de la pct.54. A fost admis amendamentul de la pct.54, și se modifică textul în mod corespunzător.

La pct.39, cu privire la art.54, urmăriți amendamentul de la pct.55. Dacă aveți obiecțiuni. A fost admis amendamentul, și se modifică în mod corespunzător textul.

La pct.40, cu privire la art.55, urmăriți amendamentul de la pct.56. Nu aveți obiecțiuni la amendament, și se modifică textul în mod corespunzător.

La pct.41, cu privire la art.56, urmăriți amendamentul de la pct.57. A fost admis amendamentul de la pct.57, și se modifică textul în mod corespunzător.

La pct.42, cu privire la art.57, urmăriți amendamentul de la pct.58. Nu sunt obiecțiuni la amendamentul de la pct.58, și se modifică textul în mod corespunzător.

La pct.43, cu privire la art.58, urmăriți amendamentul de la pct.59. A fost admis amendamentul de la pct.59, și se modifică textul în mod corespunzător.

La pct.44, cu privire la art.59, urmăriți amendamentul de la pct.60. Nu aveți obiecțiuni. A fost admis amendamentul de la pct.60, și se modifică textul în mod corespunzător.

La pct.45, cu privire la art.60, urmăriți amendamentul de la pct.61. Nu sunt obiecțiuni. A fost admis amendamentul de la pct.61, și se modifică textul în mod corespunzător.

După pct.45, după art.60, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.62, cu privire la introducerea art.II.

Domnul deputat Valentin Iliescu.

 
   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Din punct de vedere tehnic-legislativ, ca și formulare mai coerentă decât cea propusă de noi, îi rugăm și pe colegii inițiatori să fie de acord cu reformularea art.II în forma următoare: "Anexa la ordonanța de urgență se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta lege".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul este de acord. Este o propunere firească.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitatea celor prezenți, s-a admis reformularea amendamentului de la pct.62.

Stimați colegi,

Ar urma ca, în continuare, să parcurgem textele ordonanței, pentru că nu toate au fost modificate prin proiectul de lege.

Vă rog să urmăriți în continuare ordonanța.

La titlul ordonanței dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Adoptat în unanimitate.

Art.1. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La art.2 din ordonanță, urmăriți amendamentul de la pct.3, pag.4. Nu sunt obiecțiuni la amendamentul de la pct.3. A fost admis amendamentul, și se modifică în mod corespunzător art.2 din ordonanță.

La art.3 și 4, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Adoptate în formularea inițaitorului.

Titlul cap.II și art.5. Nu sunt obiecțiuni. Votate în formularea inițiatorului.

Art.6 alin.1. dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în formularea inițiatorului.

La art.6 alin.2, urmăriți amendamentul de la pct.5. Nu sunt obiecțiuni. A fost admis amendamentul, și se modifică art.6 alin.2 în mod corespunzător.

Art.7, 8, 9 și 10 din ordonanță. Comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Votate în unanimitate.

Titlul capitolului III - nu aveți amendamente. Votat în unanimitate.

Art.11 alin.1. Urmăriți amendamentul 10. Admis amendamentul 10, se modifică art.11, alin.1 în mod corespunzător.

Art.11 alin.2. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate în formularea inițială.

Art.12, 13, 14 și 15. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat în formularea inițiatorului.

Art.16. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat în formularea inițiatorului.

Art.17 alin.1 și 2. Urmăriți amendamentul 16. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul 16 și se modifică art.17, alin.1 și 2 în mod corespunzător.

Art.17 alin.3. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nici dumneavoastră. Votat în formularea inițială.

Art.17, alin.4. Urmăriți amendamentul 17. Admis amendamentul 17, modificat art.17, alin.1 în mod corespunzător.

Titlul capitolului IV. Admis în formularea inițiatorului.

Art.18. Nu sunt obiecțiuni. Admis în formularea inițiatorului.

Titlul secțiunii a II-a. Admis în formularea inițiatorului.

Art.19. Nu sunt obiecțiuni. Admis în formularea inițiatorului.

Art.20. Nu sunt obiecțiuni. Admis în formularea inițiatorului.

Titlul secțiunii a III-a. Admis în formularea inițiatorului.

Art.21, lit.a) și b). Urmăriți amendamentul 21. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul și se modifică art.21, lit.a) și b) în mod corespunzător.

Art.21, lit.c) și d). Nu sunt obiecțiuni. Admise ambele litere în formularea inițiatorului.

Titlul capitolului V. Urmăriți amendamentul 22. Admis amendamentul 22, modificat titlul capitolului V.

Art.22. Urmăriți amendamentul 23. Admis amendamentul 23, se modifică art.22 în mod corespunzător.

Art.23, 24, 25, 26. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nici dumneavoastră. Votate în formularea inițială.

Art.27. Votat în formularea inițiatorului.

Art.28. Urmăriți amendamentul 29, pag.31. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul, modificat art.28.

Art.29, 30. Nu sunt obiecțiuni. Votate în formularea inițiatorului.

Titlul capitolului VI. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Art.31, 32. Nu sunt obiecțiuni. Votate în formularea inițiatorului.

Art.34, 35. Nu sunt obiecțiuni. Votate în formularea inițiatorului.

Titlul capitolului VII. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Art.35, 36, 37, 38, 39. Nu sunt obiecțiuni. Votate în formularea inițiatorului.

Art.40, 41, 42, 43. Nu sunt obiecțiuni. Votate în formularea inițiatorului.

Art.44. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Art.45. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Titlul capitolului VIII. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Art.46. Urmăriți amendamentul 47. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Art.47. Urmăriți amendamentul 48. Nu sunt obiecțiuni. Admis amendamentul, modificat art.47.

Art.48. Urmăriți amendamentul 49. Nu sunt obiecțiuni. Admis amendamentul 49, modificat art.48.

Art.49. Urmăriți amendamentul 50. Nu sunt obiecțiuni la amendament, modificat art.49, potrivit acestui amendament.

Art.50. Nu sunt amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Adoptat în formularea inițiatorului.

Art.51. Urmăriți amendamentul 51. Admis amendamentul, modificat art.51.

Art.52. Nu sunt amendamente. Dacă aveți observații? Nu aveți. Votat în formularea inițiatorului.

Titlul capitolului IX. Urmăriți amendamentul 53. Nu aveți obiecțiuni? Admis amendamentul, modificat titlul capitolului.

Art.53 și 54. Nu sunt obiecțiuni. Votate în formularea inițiatorului.

Art.55. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Titlul capitolului X. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Art.56, 57, 58 și 59. Nu sunt obiecțiuni. Votate în formularea inițiatorului.

Art.60. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Anexa cuprinzând lista instituțiilor de interes public. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptată anexa în formularea inițiatorului.

Nu mai sunt alte anexe în afară de aceasta, comisia, da?

Vă rog să constatați că am parcurs toate textele proiectului de lege și ale ordonanței de urgență. Vom supune proiectul de lege de aprobare a ordonanței votului final la ședința care va fi stabilită de Comitetul ordinii de zi.

V-aș propune, stimați colegi, să luăm încă două ordonanțe pentru care se propune respingerea.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (amânarea votului final).  

Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.

Doamnă ministru, se propune respingerea acestei ordonanțe.

   

Doamna Luminița Gheorghiu:

Da, domnule președinte, a rămas fără obiect. Solicităm adoptarea proiectului de respingere. Prevederile s-au preluat în proiectul de lege care tocmai a fost discutat.

Mulțumim.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Pe care tocmai l-am dezbătut.

Mulțumesc.

Comisia? Comisia susține proiectul de lege de respingere a ordonanței.

Dacă din partea dumneavoastră există vreo intervenție? Nu.

Parcurgând dezbaterea acestui proiect de lege, urmează să supunem propunerea de respingere votului final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (amânarea votului final).  

Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. Probabil sunt legate cele două proiecte, cel pe care l-am dezbătut.

Aveți cuvântul, doamnă ministru.

   

Doamna Luminița Gheorghiu:

Domnule președinte,

Aceeași situație, a rămas fără obiect, prevederile s-au preluat în Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.102/1999. Solicităm adoptarea proiectului de respingere.

Vă mulțumim.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia pentru muncă? Comisia susține, prin raportul său și prin intervenția actuală, respingerea ordonanței de urgență.

Din partea dumneavoastră dacă există cineva care dorește să ia cuvântul cu privire la soluție? Nu.

Încheindu-se dezbaterea cu privire la proiectul de lege de respingere a ordonanței, îl vom supune votului final în ședința care va fi stabilită de către Comitetul ordinii de zi.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor și Proiectului de Lege privind Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor (amânarea votului final)
 

Din partea Guvernului dacă mai există colegi care au vreun proiect de lege? Care din ele? (Discută cu doamna deputat Smaranda Dobrescu).

Propunerea legislativă privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia a făcut un raport comun asupra Propunerii legislative privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor și a Proiectul de Lege privind același lucru, adică casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.

Inițiativele legislative au ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru înființarea și organizarea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, urmând ca Legea nr.13/1972 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, publicată în "Buletinul Oficial" nr.138/29 noiembrie 1972 să fie abrogată.

În prezent, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor funcționau în virtutea acestei legi.

Comisia propune plenului aprobarea propunerii legislative, întrucât este absolut necesară reactualizarea actului normativ din 1972, armonizarea cu legislația română în vigoare, precum și eliminarea tuturor prevederilor caduce din actul normativ anterior. În același timp, având același obiect de reglementare, comisia propune plenului respingerea proiectului de lege venit de la Senat, întrucât prevederile sale au fost, unele dintre ele, preluate ca amendamente la propunerea legislativă, iar altele le-a considerat incorecte. Ca atare, proiectul de lege venit de la Senat a rămas fără obiect.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, doamnă deputat.

(Domnul deputat Valentin Iliescu dorește să mai facă o intervenție).

Stimați colegi,

V-aș ruga să urmăriți cu atenție cele două acte normative, e vorba de o propunere legislativă, pentru care comisia propune admiterea, cu amendamente, și proiectul de lege adoptat de Senat, pentru care se propune respingerea.

 
   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Pentru câteva clarificări, domnule președinte, textul pe care colegii ar trebui să-l aibă în față este Propunerea legislativă înregistrată cu nr.77/21.02.2002, text, de fapt, care a fost discutat și amendat de membrii Comisiei de muncă. Am dorit, în mod special, să intervin cu rugămintea expresă pentru dumneavoastră și pentru plenul Camerei Deputaților de a discuta, la două dintre articolele acestei propuneri legislative, punctul de vedere exprimat, din păcate, după dezbaterea în comisie, punct de vedere exprimat de Guvern și care cred că reprezintă o formulare mai fericită, mai completă, mai coerentă decât textul inițiatorului. Deci o să vă rog, domnule președinte, chiar dacă cele două articole nu sunt menționate în raport, în calitate de inițiator, să intervin, la momentul respectiv și să vă propun textul așa cum a fost propus de Guvern.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Trecem la dezbaterea propunerii, stimați colegi.

La titlu propunerii legislative, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nu aveți. Adoptat în formularea inițiatorului.

La art.1, vă rog să urmăriți amendamentul 1. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 1, se modifică art.1 în mod corespunzător.

Art.2 și 3. Comisia nu a avut obiecții. Nici dumneavoastră. Votate în formularea inițiatorului.

La art.4, lit.a), urmăriți amendamentul 2. Nu aveți obiecțiuni la amendamentul 2, modificat lit.a) în mod corespunzător.

Art.4, lit.b) și c) - nu aveți obiecțiuni. Votate în formularea inițiatorului.

Art.5. Urmăriți amendamentul 3. Nu aveți obiecțiuni, modificat art.5 în mod corespunzător.

Art.6, 7 și 8. Dacă aveți obiecțiuni? Da. Domnul Valentin Iliescu.

La care dintre ele?

 
   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Față de art.8, în formularea inițială...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stați puțin. Deci la art.6 și 7 nu sunt obiecții, da?

 
   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Nu.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Votate în formularea inițială.

La art.8.

 
   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Art.8, față de textul care era mult mai scurt și mai puțin exact, Guvernul ne propune, în privința scopului principal, o formulare foarte corectă și foarte completă și aș vrea să fiți de acord. Îmi permit să citez art.8, nu știu care este numerotarea acum, dar mi se pare foarte corect.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Art.8.

 
   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

"Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor au ca scop principal sprijinirea membrilor lor, prin acordarea de împrumuturi rambursabile, ajutoare nerambursabile și ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor cu înmormântarea foștilor membri".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul? Doamnă ministru Luminița Gheorghiu, de acord, da?

 
   

Doamna Luminița Gheorghiu:

De acord.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră art.8 completat cu propunerea domnului Valentin Iliescu, care este și propunerea Guvernului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a adoptat noua formulare a art.8.

La art.9, pentru lit.a) și c), urmăriți amendamentul 4.

La lit.a) și b)?

 
   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Da.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog. Se propune, prin domnul Valentin Iliescu, la art.9, reformularea acestuia.

 
   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Îndrăznesc să vin cu un amendament, sper eu comun, al comisiei, completat cu punctul de vedere al Guvernului, propunându-vă ca acest articol sau literele acestui articol să fie următoarele: lit.a) organizarea de activități culturale, artistice, turistice și de agrement; lit.b) să fie cea pe care a propus-o comisia; lit.c) organizarea de magazine pentru desfacerea de produse alimentare la prețuri de producție, administrarea de case de odihnă și tratament, organizarea de centre pentru repararea de obiecte electrocasnice, îmbrăcăminte, încălțăminte; lit.d) care să însemne efectuarea de servicii funerare pentru membrii decedați ai caselor de ajutor reciproc: confecționarea de sicrie și asigurarea transportului și, în sfârșit, ultima literă, lit.e) alte acțiuni și forme de asistență socială.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Vă rog să-mi predați mie acest amendament, ca să-l supun votului și pe urmă vă dau înapoi materialul.

Doamna ministru este de acord cu această formulare.

Stimați colegi,

O să vă supun pe rând votului dumneavoastră cele 5 litere, câte sunt.

La lit.a) "Organizarea de activități culturale, artistice, turistice și de agrement".

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.b) se propune a fi cea din formularea inițiatorului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Admis lit.b) în formularea inițiatorului.

Domnule deputat, v-aș ruga să citiți dumneavoastră, dacă nu mi-ați dat mie amendamentul. Citiți-l dumneavoastră încă o dată și rămâneți la microfon, pentru a-l și vota. Deci vă rog să citiți lit.c), în formularea pe care o susțineți.

 
   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

"Organizarea de magazine pentru desfacerea de produse alimentare la prețuri de producție, administrarea de case de odihnă și tratament, organizarea de centre pentru repararea de obiecte electrocasnice, îmbrăcăminte, încălțăminte".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat lit.c).

Lit.d).

 
   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Lit.d) "Efectuarea de servicii funerare pentru membrii decedați ai caselor de ajutor reciproc: confecționarea de sicrie și asigurarea transportului".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

 
   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Deci "inclusiv alte acțiuni și forme de protecție socială".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Alte acțiuni și forme de protecție socială, în lit.c).

 
   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Da.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Deci la lit.c), stimați colegi, trebuie preluat de la amendamentul 4 din raport "alte acțiuni și forme de asistență socială".

Dacă aveți obiecțiuni? Deci admis lit.c) care devine e), dacă nu mă înșel, nu? Devine lit.e).

Cine este pentru? Mulțumesc.

Deci s-a votat lit.c) în formularea din amendamentul 4.

La art.10, urmăriți amendamentul 5. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul 5, se modifică art.10 în mod corespunzător.

Art.11. Nu aveți obiecțiuni, nici comisia nu a avut. Adoptat în formularea inițială.

Art.12. Urmăriți amendamentul 6. Nu sunt obiecțiuni. Votat amendamentul, modificat textul art.12.

Art.13, lit.a), b), d) e) și f) - comisia vă propune să fie în formularea inițiatorului. Dacă aveți obiecțiuni dumneavoastră?

La care litere, domnule Barbu? (Domnul deputat Gheorghe Barbu îi răspunde din loja comisiei)

Mergeți la microfon, dar lăsați-mă să lămuresc întâi lit.a) și b).

Aveți obiecțiuni la lit.a) și b)? Nu. Votate în formularea inițiatorului.

La lit.c), urmăriți amendamentul 7. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul și se modifică lit.c) în mod corespunzător.

La lit.d)? Nu aveți obiecțiuni la lit.d), votat în formularea inițiatorului.

Lit.e).

 
   

Domnul Gheorghe Barbu:

Aici.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți.

 
   

Domnul Gheorghe Barbu:

Eu am avut un amendament de respingere a acestei lit.e)...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

De eliminare.

 
   

Domnul Gheorghe Barbu:

De eliminare, pardon.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți.

 
   

Domnul Gheorghe Barbu:

În noul context în care s-a acceptat lit.b) modificată, cred că ar trebui să sune în modul următor: "fonduri pentru subvenționarea alimentelor de bază stabilite de Consiliul director pentru vânzarea către membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, prin magazinele proprii". Pentru că i-am dat dreptul să înființeze. Să nu le confundăm cu magazinele de tip economat înființate în cu totul alt mod.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Mai sunt numai 15 minute. V-aș ruga foarte mult să mai încercați să rămâneți. (Se adresează domnilor deputați care părăsesc sala)

 
   

Domnul Gheorghe Barbu:

Aceasta ar fi reformularea. În faza inițială, am propus eliminarea, pentru că nu existau, în obiectul de activitate al acestor case sau în ceea ce ele pot să facă, aceste magazine proprii.

Vă propun, dacă sunteți de acord și comisia este: "prin magazinele proprii".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul.

A, comisia înseamnă că dorește, în primul rând, să-și exprime părerea.

 
   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Pentru că s-a ridicat problema și pentru că observația domnului deputat mă obligă la o completare, eu aș vrea ca finalul acestei lit.e) de la art.13, alin.1 să fie următorul, citesc întreagă literă: "Fonduri pentru subvenționarea produselor alimentare de bază stabilite de Consiliul director pentru vânzarea către membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, prin magazinele proprii și de tip economat". Este, din punctul meu de vedere, o mare nevoie ca aceste CARP-uri să poată ajuta persoanele aflate în mare nevoie, cu atât mai mult pentru cumpărarea alimentelor și produselor și serviciilor de bază și tocmai pentru că, iată, Guvernul și-a exprimat această disponibilitate și a făcut această propunere de a se constitui magazine proprii, dar există și magazine de tip economat, eu zic că este bine ca în această lege să fie această mențiune expresă și v-aș ruga să completați lit.e), pe finalul textului, cu "magazine de tip economat și magazine proprii".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, pe dumneavoastră vă satisface noul text?

 
   

Domnul Gheorghe Barbu (din loja comisiei):

Economatele sunt magazine subvenționate de stat, nu din cotizațiile și contribuțiile pensionarilor.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

V-aș ruga, totuși, să încercați să vă puneți de acord...

Doamna Smaranda Dobrescu.

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Comisia nu a fost de acord cu amendamentul de eliminare propus de domnul coleg, deputatul Barbu, întrucât am considerat că economatele există, există un cadru organizatoric deja funcțional, unde subvenția este indiferent dacă vine din partea statului sau vine din partea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, prin hotărârea Consiliului director și printr-o listă care se anexează la magazinul respectiv, prin care sunt stipulați membrii care se pot bucura de produsele respective, iar subvenția se face la sfârșitul lunii, în funcție de regularizarea respectivă, în funcție de decontul necesar. Noi suntem de acord să fim cât mai permisivi pe fondurile lor, deci nu suntem de acord cu propunerea domnului deputat Barbu, de eliminare.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dar cu propunerea domnului Valentin Iliescu, ca să se adauge și magazinele proprii?

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Da. Este corect. Chiar dacă despre magazinele proprii am vorbit și mai sus, fiind vorba de un articol strict pentru magazine, e corect să avem o formulare completă: "magazinele proprii și economate".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră propunerea...

 
   

Doamna Luminița Gheorghiu (din loja Guvernului):

De acord cu formularea...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Deci Guvernul respinge propunerea de eliminare, însușindu-și amendamentul propus de domnul deputat Valentin Iliescu.

Cine este pentru eliminarea textului, la propunerea domnului deputat Barbu? 4 voturi pentru.

Împotrivă? 17 voturi împotriva eliminării.

Deci s-a respins propunerea de eliminare a lit.e).

Supun lit.e), în formularea existentă, cu adăugarea termenului "proprii" la finalul textului. Deci: "prin magazinele proprii de tip economat".

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

17 voturi pentru, nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

La lit.f), dacă aveți obiecțiuni la formularea inițailă? Nu. Votat în unanimitate.

Art.13, alin.2. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Vă rog, domnule Barbu.

 
   

Domnul Gheorghe Barbu:

Domnule președinte,

Eu am propus eliminarea din formularea inițială a "investițiilor, inclusiv...," deci formularea este "inclusiv a magazinelor de tip economat". Deci aș propune să fie "inclusiv a magazinelor proprii" acum, pentru că a intervenit această modificare cu amendamentul inițial.

Nu cred că mai este cazul să facă cotizanții la casele de ajutor reciproc ale pensionarilor investiții în magazine de tip economat, care se înființează într-un alt mod, ci să se facă la magazinele proprii care am acceptat să fie înființate de dumnealor, conform art.9 modificat.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna Smaranda Dobrescu.

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Cred că trebuie să fim, de data asta, absolut consecvenți și, în funcție de ce am votat acum un minut, să ne păstrăm aceeași formulare, adică: "inclusiv a magazinelor proprii și de tip economat".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Aș ruga, în stenogramă, să se rețină exact această formulare, și pentru lit.e). Deci e vorba de "magazine proprii și de tip economat", "nu magazine proprii de tip economat".

Cu această precizare... inițiatorul e de acord?

Deci supun votului dumneavoastră art.13, alin.2, cu această adăugire "a magazinelor proprii și de tip economat".

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 1 vot împotrivă? Păi dumneavoastră ați propus... (Se adresează domnului deputat Gheorghe Barbu)

Deci cu 1 vot împotrivă, majoritatea celor prezenți au admis art.13, alin.2 în formularea prezentată.

Art.14 alin.1. Vă rog să urmăriți amendamentul 8. Nu sunt obiecțiuni la amendamentul 8. Se modifică art.14, alin.1 în mod corespunzător.

Art.14 alin.2. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în formularea inițiatorului.

După art.14, alin.2, urmăriți amendamentul 9.

 
   

Domnul Gheorghe Barbu:

Domnule președinte, la 15 nu există...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stați puțin, să lămurim amendamentul 9, care vizează introducerea a două articole noi, înaintea art.15 actual.

Aveți obiecțiuni la amendamentul 9? Nu sunt obiecțiuni. Admis amendamentul 9, se introduc cele două texte noi, art.14 și 15.

La art.15 actual, care va deveni art.16, doriți să interveniți domnule Barbu?

Vă rog.

 
   

Domnul Gheorghe Barbu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Proiectul inițial, pe care comisia l-a propus, aprobarea Proiectului de Lege nr.646/2001, care a trecut prin Senat, a avut un scop bine determinat și acela a fost al reducerii scutirii de impozite și taxe a caselor de ajutor reciproc. Noul proiect de lege, așa cum a fost el inițiat, nu a preluat, din acest punct de vedere, nimic, a introdus doar o scutire la chirii de 75%.

Drept urmare, solicit introducerea unui alin.2, la acest articol, care să sune în felul următor: "Casele de ajutor reciproc sunt scutite de plata impozitelor și taxelor asupra clădirilor, terenurilor și a rezultatelor economice obținute din desfășurarea unor activități de prestări servicii".

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna președinte Smaranda Dobrescu.

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Comisia a respins acest amendament, întrucât, în domeniul respectiv, adică al impozitelor și taxelor locale, Comisia de muncă nu poate să vină cu nici un fel de propunere în afara legii cadru, lucru de care am fost anunțați și rugați de către Guvern să nu avem niște idei absolut originale în acest domeniu.

Deci, dacă nu există în legea-cadru menționată această posibilitate, noi nu putem să o introducem, pentru că, oricum, printr-o lege ordinară, am avea de a face cu o prevedere care se opune unei legi-cadru.

Ca atare, nu suntem de acord cu propunerea domnului deputat.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Nici Guvernul nu este pentru admiterea... Da, vă rog.

 
   

Domnul Gheorghe Barbu:

Aș vrea să rețineți că, în acel proiect de lege, față de argumentele care au fost aduse aici de doamna președinte, există totuși o imixtiune, în sensul că dumnealor au propus și s-a aprobat reducerea chiriilor cu 75%, ori, nivelul acestor chirii este aprobat prin lege și de către consiliile locale, care acordă aceste spații, deci, o imixtiune de acest gen s-a făcut. Dacă s-a făcut, atunci se poate merge mai departe.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Doamna ministru.

 
   

Doamna Luminița Gheorghiu:

Domnule președinte, solicităm respingerea. Deci, nu se poate interveni peste lege, practic. Casele de ajutor reciproc nu pot să-și facă alte reguli peste lege privind sistemul de taxe.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului deputat Barbu.

Cine este pentru? 2 voturi.

Împotrivă?

Majoritatea pentru respingerea amendamentului.

Supun votului dumneavoastră, atunci, art.15, în formularea inițiatorului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Cu un vot împotrivă, majoritatea pentru, s-a adoptat art.15 în formularea inițiatorului.

La art.16, urmăriți amendamentul 10 prin care se propune eliminarea textului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 10, se elimină art.16.

La art.17, urmăriți amendamentul 11. Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul 11, se modifică art.17 în mod corespunzător.

Art.18. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în formularea inițiatorului.

Am parcurs propunerea legislativă, potrivit opiniei comisiei, consecința dezbaterii și votării propunerii legislative este că ar trebui să se respingă proiectul de lege privind Casele de Ajutor Reciproc ale pensionarilor.

Dacă aveți, cu privire la această propunere, observații? Nu aveți.

Vom supune votului final și propunerea legislativă cu privire la organizarea Caselor de Ajutor Reciproc și proiectul de lege pentru respingerea acestuia. Vă mulțumesc.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea O. U. nr. 85 din 14.06.2001 și O.U. 166 din 17.12.2001 și menținerea prevederilor art.48,79 și 80 din Legea nr. 164/2001, așa cum au fost adoptate de Parlamentul României (amânarea votului final).  

Stimați colegi,

Mai există o singură propunere, tot de respingere, propunerea legislativă pentru abrogarea Ordonanței de urgență nr.85 din 14.06.2000. Comisia de muncă, vă rog să vă susțineți propunerea.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia noastră a fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu propunerea legislativă pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85 din 14.06.2001 și a Ordonanței de urgență nr.166 din 17.12.2001 și menținerea prevederii art.48, 79 și 80 din Legea 164/2001, așa cum au fost ele adoptate de Parlamentul României, trimise nouă.

Comisia propune plenului respingerea acestei propuneri legislative din următoarele motive: art.2 încalcă principiul neretroactivității Legii civile, consacrat de Constituția României la art.15 alin.2, conform căruia legea dispune numai pentru viitor. Un alt motiv este acela că încalcă normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative prevăzute de Legea 24 din 2000 și abrogarea, ceea ce ni se propune nouă, abrogarea celor două ordonanțe de urgență, de modificare și completare a Legii 164/2001 nu se impune, întrucât ele au avut în vedere necesitatea adecvării sistemului de pensii militare la condițiile reale existente, apropierea de legislația privind sistemul public de pensii, posibilitatea asigurării resurselor financiare disponibile. Mai mult, recorelarea pensiilor în sistem militar a început și este adaptată, ca termene, cu recorelarea pensiilor din sistemul public de pensii. Cu alte cuvinte, complet neavenită această propunere legislativă, drept care vă propunem respingerea.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește careva dintre dumneavoastră să intervină? Nu. Vom supune propunerea de respingere votului final, în ședința de săptămâna viitoare.

Cu aceasta, vă mulțumesc pentru răbdare și pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână fructuos pentru activitatea în teritoriu.

Ședința s-a încheiat la ora 12.35.

 
     

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 21 ianuarie 2020, 5:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro