Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 13-06-2002

Ședința Camerei Deputaților din 13 iunie 2002

4. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare.
 
consultă fișa PL nr. 248/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Stimați colegi, pentru că încă nu s-au adunat toți colegii, vă propun să luăm primul proiect înscris la dezbatere: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare.

Rog Comisia pentru buget-finanțe, domnul Florin Georgescu.

Cine prezintă din partea inițiatorului, domnule Gaspar? Domnul Grigoraș nu este? (Discuții la masa prezidiului).

Suntem în procedură de urgență și rog pe domnul președinte al Comisiei pentru buget-finanțe, Florin Georgescu, să propună timpii de dezbatere.

Domnul Florin Georgescu:

Având în vedere faptul că ordonanța prevede măsuri binevenite pentru întreaga economie reală de a se reduce blocajul financiar, este ordonanța care stabilește modalitățile de acordare a reducerilor, scutirilor, eșalonărilor la plata unor obligații către bugetele publice, vă propun ca timpul de dezbatere total să fie de 15 minute, iar intervențiile să fie limitate individual pentru colegii deputați la 2 minute. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu aceste propuneri? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Trecem la dezbaterea proiectului și a ordonanței. Vă rog să urmăriți raportul și textele proiectului de lege.

La titlul proiectului dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La articolul unic, preambul. Nu aveți obiecțiuni, votat în unanimitate.

La pct. 1 al proiectului de lege. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct. 1 vă rog să urmăriți amendamentul nr.1 al comisiei. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul nr.1 și se modifică pct. 2 din lege în mod corespunzător.

Pct.3 - Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

Pct.4 - Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

Pct.5 și 6 - Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate ambele în formularea inițiatorului.

Pct. 7 și 8. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

Cu aceasta am parcurs proiectul de lege.

La titlul ordonanței de urgență, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.1 și 2 - Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.3, 4 și 5 - Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.6 și 7 - Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.8 - Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.9 și 10 - Nu sunt obiecțiuni.

Adoptat în unanimitate.

Art.11 - Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.12 - Vă rog să urmăriți amendamentul nr.2 al raportului. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.2? Nu sunt obiecțiuni.

Votat amendamentul nr.2 și se modifică art.12 în mod corespunzător.

Art.13. Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.14, 15 și 16 - Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.17, 18, 19, 20 - Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.21 și 22 - Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.23, 24 - Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.25, 26 - Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

La art.27 vă rog să urmăriți amendamentul nr.3 al raportului Comisiei pentru buget-finanțe. Nu sunt obiecțiuni.

Adoptat amendamentul și se modifică în mod corespunzător art.27.

Art.28, 29 și 30. Comisia nu are amendamente. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.31 - Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Anexa cuprinzând criteriile de performanțe economico-financiare. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate criteriile, deci anexa la ordonanță.

Vă rog să constatați că am parcurs și textele proiectului de lege și ale Ordonanței de Urgență nr.40/2002. Proiectul de lege are un caracter ordinar și sunt aplicabile prevederile art.74 alin.2 din Constituție.

Supun cu această precizare proiectul de lege votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Vă mulțumesc.

Repet, stimați colegi, invitația, tuturor celor care se află pe culoare, să poftească în sală, pentru a trece la operațiunea de vot final a legilor înscrise pentru ședința de astăzi.

Domnul Alexandru Sassu:

Domnule președinte, suntem într-o situație absolut penibilă. Am deschis ședința și stăm, așteptând nu se știe cine să vină și ce să vină.

În condițiile astea vă cer două lucruri, domnule președinte: pe de o parte, să faceți apelul nominal; și pe de altă parte, să se întrunească liderii grupurilor parlamentare. Este a nu știu câta oară când nu reușim să votăm din cauza lipsei majorității din sală. Vă mulțumesc. (Aplauze în partea dreaptă.)

Domnul Valer Dorneanu:

De acord cu propunerea dumneavoastră, să avem o întâlnire cu șefii grupurilor parlamentare. Poftiți la mine în birou!

După pauză

Domnul Valer Dorneanu:

Rog toți colegii deputați să poftească în sala de ședință și să vă reluați locurile în sală.

Domnul Stroe are o problemă de procedură.

Domnul Radu Stroe:

Domnule președinte, vă rog să binevoiți să declanșați procedura pentru apelul nominal. Grupurile parlamentare PNL și PD vă roagă acest lucru. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

După ce o să numărăm. Rog colegii mei să numere colegii din sală. Dacă nu vom fi, vom face apel nominal.

Domnule Borbely, poftiți la pupitru.

Rog toți colegii de pe culoare să poftească în sală, pentru că altminteri facem apelul nominal.

Stimați colegi, în sală suntem peste 210 colegi, deci cvorumul este asigurat.