Plen
Ședința Camerei Deputaților din 21 noiembrie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.164/30-11-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 21-11-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 21 noiembrie 2002

9. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 494/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2002 pentru modificarea Legii nr.416 privind venitul minim garantat. Procedură de urgență.

Doamna deputat Paula Ivănescu, vă rog să propuneți timpii de dezbatere.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă propun ca timp de dezbatere zece minute, și maxim două minute pentru amendamentele care vor fi susținute.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu acești timpi de dezbatere. Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă rog să urmăriți textele proiectului de lege și ale raportului, unde există un singur amendament admis.

Titlul proiectului de lege. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Cuprinsul articolului unic. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Sesizez comisia și staful tehnic: în ipoteza admiterii amendamentului de la pct.1, atunci cuprinsul articolului unic al proiectului de lege trebuie amendat: "Se aprobă ordonanța cu următoarea modificare:..." Deci, în măsura în care admitem amendamentul de la pct.1, se va modifica, în consecință, cuprinsul articolului unic.

Titlul ordonanței de urgență. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Preambulul articolului unic. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Fac aceeași observație: în cazul în care admitem amendamentul cu privire la art.221, și articolul unic din ordonanță va trebui amendat.

Titlul cap.II1. Nu sunt obiecțiuni. Titlul se adoptă în formularea inițială.

Art.221 până la art.229. Nu sunt amendamente din partea comisiei, dar am înțeles că există două amendamente respinse. Primul este al domnului secretar Mohora.

Aveți cuvântul.

Domnul Tudor Mohora:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Din analiza art.221, coroborată și cu Legea privind venitul minim garantat, rezultă aici că este necesară precizarea concretă a ajutorului care trebuie să se acorde pentru o persoană singură.

Dacă observați în lege, pentru stabilirea venitului minim garantat, la secțiunea nr.IV art.4, există această prevedere, inclusiv la cap.II, la ajutorul pentru încălzirea locuinței, este precizat în mod expres ce se întâmplă cu persoana singură.

Este adevărat că în preambulul articolului se pomenește despre persoanele singure cu venituri reduse, dar nu este cuantificat și nu este precizat în mod concret ce se întâmplă cu ajutorul. Și, atunci, eu am propus acest amendament pentru înțelesul acestui articol, și cred că așa ar dori și inițiatorul, ca ele să fie asimilate cu ajutorul, cu venitul pentru o persoană cu venituri medii dintr-o familie.

În consecință, în această perspectivă, cred că este neapărat necesar să se completeze în mod corespunzător acest articol și articolele care urmează.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Buzatu, din partea comisiei.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia a respins amendamentul domnului Tudor Mohora, considerând că formularea din ordonanță este acoperitoare pentru toate categoriile de persoane beneficiare ale acestui tip de ajutor.

Totuși, pentru acuratețea textului și pentru o mai bună înțelegere a modului în care tranșele acestea de venit se raportează la familii și persoane singure, cred că ar trebui să fim de acord cu acest amendamentul al domnului deputat Tudor Mohora.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul ministru Giurescu.

Domnul Ion Giurescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu pot fi sau nu pot fi de acord cu acest amendament. În fond, prin familie se înțelege și o persoană singură, pentru că și ea reprezintă o familie. Noi așa am gândit legea atunci când am făcut-o. Deci, nu cred că trebuie neapărat să se specifice familia și o persoană singură, pentru că persoana singură este tratată tot ca o familie atunci când se acordă venitul minim garantat.

Dacă comisia și colegii cred că este neapărat nevoie să specificăm în text de fiecare dată, pe lângă familie, și persoana singură, eu pot accepta. Dar, în principiu, nu cred că este necesar să specificăm de fiecare dată și persoana singură.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule ministru, într-adevăr, acesta este înțelesul, dar vă rog să reflectați și la rigoarea literară.

Domnul secretar Mohora.

Domnul Tudor Mohora:

Stimate domnule ministru,

Eu cred că acum putem discuta o chestiune de principiu. Dacă așa ați înțeles, atunci de ce ați individualizat, în Legea venitului minim garantat, persoana singură? Ați fi putut să asimilați de la început familie și pesoana singură, și nu era nici o problemă. Însă, eu cred că aici este vorba de o inconsecvență.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și domnul ministru este de acord cu acest amendament.

Cu aceste precizări, supun amendamentul colegului nostru, domnul Mohora, votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În consecința admiterii amendamentului, art.221și celelalte aflate în aceiași situație se modifică în mod corespunzător.

La lit.b), c) și d) dacă sunt obiecțiuni.

Domnul deputat Barbu.

Domnul Gheorghe Barbu:

Am obiecțiuni la aceste litere.

La pct.221 este amendamentul de la pct.2.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Prin această modificare a Legii venitului minim garantat, se acordă pentru tranșe diferite și de venit sume diferite pentru susținerea plății încălzirii.

Aș vrea să rețineți următorul lucru: la 1 noiembrie 2000, prețul de referință al gigacaloriei era 350 de mii de lei; la 1 noiembrie 2002, prețul de referință al gigacaloriei este de 800 de mii de lei; la 1 noiembrie 2001, era 575 de mii de lei. Pentru a nu face o comparație între anii 2000 și 2002, prețul gigacaloriei, la 1 noiembrie, între 2001 și 2002, a crescut cu 145,5%, iar suma care se acordă pentru gigacalorie drept compensare crește cu 140%. În principiu, se observă o diminuare cu peste 5%, iar propunerea noastră este o creștere de aproximativ 5% a sumelor compensatorii care se acordă.

Domnule președinte,

Ca să nu mai revin încă odată la tribună, același lucru am propus și la art.222 pentru gaz metan, argumentele fiind aceleași.

Cred că, pentru veniturile marii majorități a cetățenilor României, este nevoie măcar să păstrăm puterea sumelor pe care le acordăm pentru compensarea gigacaloriei, și nu să o diminuăm cu 5% de la un an la altul.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul ministru Giurescu.

Domnul Ion Giurescu:

Domnule președinte,

Dacă la primul amendamentul puteam sau nu puteam să fiu de acord, acum nu pot să fiu de acord din mai multe motive. În primul rând, noi am mărit ajutoarele cu inflația, dar, de asemenea, am mărit cu 40% cuantumul venitului pe membru de familie, în calcul. Deci, s-a mărit, prin acest lucru, numărul de beneficiari.

În al doilea rând, orice propunere trebuie însoțită și de o susținere financiară în cazul în care implică bani de la buget.

Deci, noi considerăm că, prin modul în care am tratat în această ordonanță am acoperit costurile chiar la mai multe familii decât numărul de familii din 2000-2001, și efortul bugetar este destul de mare pentru această perioadă.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Gheorghe Barbu:

Stimați colegi,

Aș vrea să știți că, pe total, aceste sume se referă la aproximativ 650 de miliarde. Nu sunt sume extraordinar de mari.

În ceea ce privește resursa financiară, vreau să vă informez că din venitul minim grantat pe șase luni din anul 2002 s-au consumat 2300 de miliarde de lei, dintr-un total de 5700 de miliarde de lei, cât au fost alocate pentru anul 2002, și că, cel puțin pentru anul 2002, respectiv pentru luna noiembrie și decembrie, sumele ar fi acoperite, estimându-se un excedent la venitul minim garantat de peste 1000 de miliarde.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Buzatu, din partea comisiei.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În dezbaterea unui proiect de lege, se fac întotdeauna două tipuri de propuneri de amendare. Un tip de propuneri sunt cele dezirabile, adică acele propuneri care, dacă ar fi posibil, am dori cu toții să le adoptăm. Un al tip de propuneri sunt cele sustenabile. Acum, să mă ierte domnul Pruteanu pentru utilizarea acestor termeni.

Când vorbesc despre aceste propuneri care pot fi susținute, noi trebuie să avem în vedere întotdeauna sursele de finanțare pe care le avem pentru ca o propunere să fie viabilă. Nu putem să facem propuneri de amendare a unor legi, după care să spunem că nu avem cum să susținem aceste propuneri.

Din punctul acesta de vedere, cred că propunerea domnului Barbu se încadrează în prima categorie - a celor dezirabile. Ar fi mai bine dacă am putea da mai mult. Pentru momentul acesta și ținând cont de felul cum a fost gândit acest proiect de lege, cred că noi trebuie să susținem propunerea din ordonanță și aceea care a fost susținută și în raportul comisiei.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Având în vedere aceste explicații, supun votului dumneavoastră amendamentul domnului deputat Barbu și al doamnei deputat Paula Ivănescu.

Cine este pentru? 23 de voturi.

Împotrivă? 37 de voturi.

Abțineri?

Amendamentul a fost respins.

Cine este pentru alcătuirea art.221 prezentată în ordonanță? 37 de voturi pentru.

Împotrivă? 19 voturi.

Abțineri? 3 voturi.

Cu 37 de voturi pentru, 19 împotrivă și 3 abțineri, s-a adoptat textul art.221 în formularea Guvernului,cu amendamentul acceptat anterior.

La art.222 ați auzit aceeași argumentație la un amendament respins de către comisie al domnului deputat Barbu.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului deputat Barbu.

Cine este pentru? 16 voturi.

Împotrivă? 39 de voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Cu 39 de voturi împotrivă, 16 voturi pentru, amendamentul domnului deputat Barbu a fost respins.

Supun votului dumneavoastră art.222 în formularea Guvernului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. 39 de voturi.

Împotrivă? 9 voturi.

Abțineri? O abținere.

Cu 39 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă și o abținere, s-a adoptat textul art.222 în formularea Guvernului.

Art.223, 4, 5, 6, 7 și 8. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Adoptate în formularea Guvernului.

La art.229 urmăriți amendamentul de la pct.1. Nu sunt obiecțiuni. Amendamentul a fost votat, și se modifică art.229.

Art.2210, 11 și 12. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votate în formularea Guvernului.

Am parcurs textele proiectului de lege și ale ordonanței de urgență. Vom supune proiectul de lege votului final marți.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 23 ianuarie 2020, 18:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro