Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 27 martie 2003
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.36/07-04-2003

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
19-03-2020 (comună)
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 27-03-2003 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 27 martie 2003

11. Prezentarea Raportului de activitate al instituției Avocatul Poporului pe anul 2002.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

................................................

Dar vă rog să fiți de acord să discutăm Raportul Avocatului Poporului, având în vedere că domnul profesor Ioan Muraru este de dimineață cu noi, aici. Permiteți-mi să-i dau cuvântul, pentru a prezenta activitatea Avocatului Poporului pe 2002.

Domnul Ioan Muraru:

Domnule președinte al Senatului,

Domnule președinte al Camerei Deputaților,

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

În anul 2002, s-au împlinit 5 ani de existență ai Instituției Avocatul Poporului, a cărei prezență în societatea românească în general și în ansamblul autorităților publice chemate să vegheze la promovarea și la respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, în special, se consolidează.

După o experiență de 5 ani, deși încă se întâmpină dificultăți, totuși, s-a observat faptul că tot mai multe instituții ale statului sunt mai receptive la intervențiile Avocatului Poporului și realizează rolul acestuia de apărător al drepturilor și libertăților constituționale.

Desigur, rămân în continuare dificultăți de comunicare și înțelegere, atât în raporturile cu alte autorități ale statului, cât și cu cetățenii. Unele autorități ale statului nu înțeleg încă exact rolul Avocatului Poporului, minimalizându-l sau excluzându-l, iar unii cetățeni îi exagerează rolul, prin solicitări care exced atribuțiile sale constituționale și legale.

Anul trecut, cadrul juridic al instituției s-a perfecționat, introducându-se importante elemente de noutate.

Astfel, Avocatul Poporului are posibilitatea de a se adresa, în cazul în care constată că petiția prin care a fost sesizat este de competența autorității judecătorești, președintelui instanței de judecată ori, după caz, ministrului justiției sau Ministerului Public.

Avocatul Poporului formulează puncte de vedere la excepțiile de neconstituționalitate privind drepturile și libertățile cetățenilor, la cererea Curții Constituționale.

Avocatul Poporului, în cazul în care sunt promovate legi sau ordonanțe care privesc drepturile și libertățile cetățenești poate fi consultat de către autoritățile ce le inițiază.

Perfecționările legislative au determinat adoptarea unor măsuri organizatorice care au permis eliminarea unor structuri greoaie, apropierea de cetățean, eficientizarea și rentabilizarea activității, o mai bună și corectă angrenare a personalului în soluționarea problemelor instituției. Este motivul pentru care considerăm că noua schemă de organizare a instituției corespunde scopurilor enunțate. A fost înființată o direcție pentru protecția drepturilor copilului, în dorința de a sublinia atenția de care protecția drepturilor copilului se bucură în Constituția României și legile țării, în atitudinea instituțiilor statului și a societății românești în general față de această categorie, care necesită o protecție deosebită.

Ca și în anii trecuți, numărul total al petițiilor se menține la un nivel ridicat, în jurul cifrei de șase mii. Din totalul petițiilor înregistrate în anul 2002, un mare număr au fost reținute spre soluționare, iar în altele cetățenii au fost îndrumați să se adreseze autorităților competente. Din cele peste 700 de dosare constituite, într-un număr de 307 s-au confirmat cele sesizate, rămânând în curs de soluționare 65 de petiții.

Comparativ cu anul 2001, în anul 2002 se constată un număr infim de petiții a căror rezolvare a fost transferată în anul 2003, acestea provenind numai din rândul petițiilor înregistrate în ultimul trimestru.

Prin competențele suplimentare care au fost acordate, atât prin modificarea legii sale de organizare și funcționare, cât și prin adoptarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția datelor personale, prin care Avocatul Poporului a fost numit autoritate de supraveghere, instituția a desfășurat o activitate mai susținută.

În anul 2002, ponderea cea mai mare a petițiilor adresate Avocatului Poporului au ca obiect reclamarea încălcării dreptului de proprietate, dreptului la un nivel de trai decent, dreptului la un proces "echitabil și accesul liber la justiție, dreptul la informație, dreptul la muncă și la protecția socială a muncii, dreptul la ocrotirea sănătății.

În exercitarea atribuțiilor sale, Avocatul Poporului a efectuat 23 de anchete, dintre care 21 din oficiu, a emis 5 recomandări privind aplicarea Legii nr. 9/1998, apoi, recomandări privind tergiversarea soluționării unor petiții și realizarea controlului ierarhic de specialitate asupra activității prefecților și aparatului prefecturilor și a întocmit trei rapoarte speciale, care au avut ca obiect sistemul public de pensii, sistemul de ocrotire a sănătății, drepturile copiilor și tinerilor cu handicap.

Colaborarea fructuoasă între Avocatul Poporului și Curtea Constituțională, materializată în cele 180 de puncte de vedere privind excepțiile de neconstituționalitate întocmite la cererea Curții Constituționale, a fost deosebit de benefică pentru activitatea sa curentă.

Competențele suplimentare stabilite prin legile adoptate în 2001 și 2002 au condus la o diversificare a activității și la fortificarea Avocatului Poporului, ca apărător al drepturilor și libertăților cetățenești, tendință care continuă și este reflectată și în propunerile de modificare a Constituției.

Anul 2002 a marcat și o prezență tot mai activă a Avocatului Poporului la activitățile internaționale, decurgând din statutul său de membru al unor organisme internaționale în domeniul specific de activitate: participarea la unele reuniuni ale unor comisii ale Uniunii Europene și Consiliului Europei, precum și în cadrul relațiilor bilaterale ce le întreține cu alți ombudsmani, în special cu cei din statele membre ale Uniunii Europene.

De asemenea, în cadrul eforturilor de negociere în procesul de aderare la Uniunea Europeană, Avocatul Poporului, în limitele competențelor sale, a colaborat cu alte instituții ale statului la fundamentarea documentelor de poziție - la cap. III Libera circulație a serviciilor și cap. XXIV Justiție și afaceri interne - în domeniul protecției datelor.

Toate acestea, doamnelor și domnilor, sunt detaliate în Raportul depus de Avocatul Poporului, în conformitate cu prevederile constituționale, în legătură cu care așteptăm comentariile, observațiile și întrebările dumneavoastră.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc, domnule profesor Ioan Muraru.

Dau cuvântul domnului președinte Aristide Roibu, pentru a prezenta raportul celor două Comisii juridice legat de această activitate pe anul 2002 a Avocatului Poporului.

Domnul Aristide Roibu:

Domnilor președinți,

Din raportul de activitate rezultă că, în anul 2002, la instituția Avocatul Poporului a fost înregistrat un număr de 5999 de petiții, la care se adaugă 1978 de fișe întocmite la dispeceratul telefonic.

Petițiile adresate Avocatului Poporului au vizat următoarele categorii de drepturi constituționale: drepturi civile și politice, drepturi economice, sociale și culturale, drepturile copilului.

Membrii celor două Comisii juridice au apreciat activitatea desfășurată de instituția Avocatul Poporului, existând totuși unele sugestii privind ameliorarea eficienței sale, inclusiv necesitatea adoptării unor măsuri menite să mărească gradul de conștientizare a cetățenilor în ceea ce privește specificitatea acestei instituții, ca și atribuțiile și competențele sale.

Față de cele prezentate, Comisiile avizează favorabil, cu majoritate de voturi, Raportul pentru anul 2002 al instituției Avocatul Poporului și, în conformitate cu prevederile art.57 din Constituția României, îl supunem spre dezbatere și aprobare Camerelor reunite ale Parlamentului.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Este un lucru pozitiv faptul că avem în unanimitate o apreciere bună legată de activitatea acestei instituții create destul de recent.

Dacă sunt luări de cuvânt.

Domnul deputat Boc.

Domnul Emil Boc:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Concluziile vor fi expuse în trei puncte.

În primul rând, am apreciat faptul că, iată, o instituție respectă legea, și veți putea observa pe antetul de la registratură că raportul a fost depus în 30 ianuarie 2003, adică exact în termen, înainte de 1 februarie, când este termenul de depunere, și cred că și alte instituții ar trebui să ia un asemenea model și să respecte termenele legale de depunere a rapoartelor, iar Parlamentul să fie mai diligent și să le dezbată în timp util.

În al doilea rând, am apreciat și apreciem vizibilitatea pe care Avocatul Poporului a reușit să o impună instituției și faptul că, după lupte seculare, a reușit să aibă un sediu unde să își poată desfășura activitatea în condiții decente.

Și, nu în ultimul rând, am apreciat și apreciem instituția pentru faptul că a avut niște poziții care au avut rezonanță în opinia publică și conștiința publică, și mă refer aici la poziția față de gestionarea fondurilor de sănătate, și am apreciat faptul că a avut o deschidere totală față de cetățeni prin înființarea acestui dispecerat telefonic, fapt ce dă posibilitate oricărui cetățean din orice colț al țării să se adreseze acestei instituții, fără a mai fi nevoie să parcurgă un drum până la București.

Iată doar câteva din considerentele pentru care Partidul Democrat a susținut și în comisii și va susține și în plen adoptarea raportului pe anul 2002.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul deputat Olteanu.

Domnul Ionel Olteanu:

Domnilor președinți,

Stimați colegi,

Activitatea prezentată de instituția Avocatul Poporului, instituție nouă în peisajul instituțional românesc, demonstrează că legiuitorul constituțional a avut dreptate, demonstrează că societatea românească este aptă pentru democrație, pentru dezvoltarea și consolidarea acesteia.

Dați-mi voie să apreciez că, dincolo de datele statistice, dincolo de chestiunile menționate de distinsul profesor universitar, domnul Ioan Muraru, Avocatul Poporului, această instituție are o reverberație mai largă în legătură cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, în legătură cu comportamentul democratic al instituțiilor publice.

De aceea, țin să salut și să apreciez în modul cel mai onest posibil activitatea domnului profesor Muraru în fruntea acestei instituții, care a devenit nu doar mai vizibilă, ci, îmi place să cred, mai eficientă.

Dintr-o asemenea perspectivă, și cu această concluzie aș vrea să închei, cred că ține îndeosebi de responsabilitatea instituțiilor publice, și nu în ultimul rând a noastră, ca parlamentari, să sprijinim mai activ, mai eficient instituția Avocatului Poporului și, în concret, semnalele pe care aceasta nu încetează și nu trebuie să înceteze să le facă în legătură cu diferite aspecte de încălcare a unor drepturi și libertăți fundamentale și, de ce nu, în legătură cu aspecte legate de funcționarea mai mult sau mai puțin eficientă a unor instituții democratice.

De aceea, cred că, apreciind activitatea acestei instituții, apreciind conducerea acestei instituții, cred că noi înșine trebuie să conștientizăm responsabilitatea care ne revine, tocmai pentru că suntem instituția care analizează raportul Avocatului Poporului, și trebuie să sprijinim activitatea acestuia.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Dau cuvântul domnului președinte Valer Dorneanu.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Faptul că ne aflăm la o oră târzie nu trebuie să ne îndemne la a trata o instituție care, deși este nouă în peisajul autorităților publice din România, și-a dovedit din plin eficiența. De aceea, doresc, cu riscul de a vă mai adăuga încă câteva minute acestui sfârșit de program, să subliniez atât meritul instituției, cât și meritul personal al distinsului profesor universitar Ioan Muraru în creșterea calității, în adăugarea în fiecare an a unui spor de eficiență acestei instituții.

Cred că raportul de față are și această menire de a da Cezarului ceea ce este al Cezarului, dar și de a atrage atenția tuturor autorităților, mai ales a celor din zona Executivului, asupra obligației pe care o are fiecare, de a răspunde intervențiilor acestei instituții și, mai ales, de a lua măsurile care sunt sugerate prin intervențiile instituției Avocatului Poporului cu privire la încălcarea unor drepturi ale cetățeanului, cu privire la încălcarea unor prevederi legale.

Este, de asemenea, meritul instituției, este meritul profesorului Ioan Muraru, pentru că, ori de câte ori este întâmpinat fie de lipsa unei reacții, fie de un răspuns negativ, persistă în acele reveniri la legalitate. De multe ori a sesizat Camera Deputaților sau Senatul cu faptul că unele instituții nu au dat răspunsul în timpul prevăzut de lege, într-un timp rezonabil.

Vreau să închei apreciind încă o dată activitatea acestei instituții, care este o instituție deservită de oameni și entuziaști dar și de o bună calificare profesională, precum și, dacă vreți, înarmată cu voința și cu fermitatea necesare pentru a se pune în slujba cetățeanului.

Din păcate, puține din instituțiile statului lucrează cu această râvnă spre a veni în favoarea cetățeanului, în favoarea cetățeanului care este victima unui abuz sau este victima unei opacități din partea birocrației unor instituții.

Cam atât am dorit să spun în acest interval scurt, și doresc să îl felicit pe Avocatul Poporului și să îi reamintesc ceea ce dânsul știe exact: faptul că Parlamentul și autoritățile din România dorim să fortificăm și să amplificăm rolul Avocatului Poporului, având în vedere că în Proiectul de Lege de revizuire a Constituției am prevăzut atât posibilitatea de a se numi adjuncți pe domenii de activitate ai Avocatului Poporului, pentru a fi sprijinit, dar am prevăzut și posibilitatea acestei instituții de a ataca legile în cadrul controlului preventiv la Curtea Constituțională și de a ridica excepția de neconstituționalitate.

Sperăm ca prin acestea să dăm instrumente suplimentare pentru a crește rolul Avocatului Poporului.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumim.

Stimați colegi,

Ne bucură faptul că, iată, discutăm despre o instituție extrem de importantă a statului. Toate luările de cuvânt, dar și concluzia raportului denotă o apreciere pozitivă legată de desfășurarea acestei activități.

Cred că trebuie să îi dorim succes pe viitor domnului profesor Ioan Muraru, cu gândul că această instituție va merge în acest ritm de creștere calitativă în fiecare an, extrem de importantă pentru procesul nostru democratic.

Cu aceste gânduri, luăm act de dezbaterea Raportului pe anul 2002 a instituției Avocatului Poporului.

Dați-mi voie să închei ședința noastră de astăzi, nu înainte de a vă mulțumi dumneavoastră, celor prezenți, pentru înțelegere. Am și depășit programul cu 25 de minute, deci vreau să vă mulțumesc încă odată pentru că ați acceptat această depășire de program.

Vă mulțumesc, și vă doresc un week-end plăcut.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 1 aprilie 2020, 21:30
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro