Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 03-11-2003

Ședința Camerei Deputaților din 3 noiembrie 2003

9. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 633/2003

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La punctul 9: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2003.

Comisia pentru buget, domnule vicepreședinte Grigoraș, vă rog să propuneți timpii de dezbatere, fiind în procedură de urgență.

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a examinat Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr.141/1997 privind Codul vamal al României și a art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, a întocmit raport favorabil, propune dezbaterea și adoptarea, în forma prezentată de Guvern.

Timp total de dezbatere propus 10 minute, 1 minut pentru fiecare intervenție.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această propunere de dezbatere?

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri? Unanimitate.

Trecem, atunci, la dezbaterea proiectului de lege.

La titlul acestuia, dacă aveți obiecțiuni? Votat în unanimitate. titlul.

Vă rog.

Domnul Dan Brudașcu:

Nu am obiecțiuni decât de corectură, domnule președinte, pentru că, în economia de timp, probabil că s-a uitat acordul. Astfel, în partea finală, dați-mi voie să propun următoarea reformulare: "...din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, al ministerelor, al altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice". Atât.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule ministru Gaspar, titlul ordonanței cum sună? A propus domnul deputat Dan Brudașcu corectarea titlului proiectului de lege care, de fapt, vizează titlul ordonanței de urgență. Ultimul rând din titlu, penultimul, de fapt, nu "a altor organe", ci "al altor organe de specialitate".

Domnul Dan Brudașcu (din sală):

"...al ministerelor, al altor organe...".

Domnul Acsinte Gaspar:

Așa este.

Domnul Valer Dorneanu:

"...unor structuri". Trebuie să modificăm și titlul ordonanței, atunci.

Domnul Acsinte Gaspar:

Așa este!

Domnul Valer Dorneanu:

Și titlul legii, și titlul ordonanței.

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră propunerea corectă a domnului Dan Brudașcu cu privire la acordul corect care trebuie să existe atât în titlul ordonanței de urgență, cât și în titlul proiectului de lege și, desigur, și în cuprinsul articolului unic, unde se face referire la ordonanța de urgență.

Cine este pentru acest acord? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Unanimitate.

V-aș ruga să rețineți, în stenogramă, acest lucru: se modifică, de fapt se corectează atât titlul proiectului de lege, cât și referirea la titlul ordonanței de urgență din articolul unic și titlul ordonanței de urgență.

La cuprinsul articolului unic al proiectului de lege dacă sunt alte obiecțiuni? Vă rog.

Domnul Dan Brudașcu:

Și la art.V din ordonanță.

Domnul Valer Dorneanu:

Stați puțin! Deocamdată eram la articolul unic al proiectului de lege. Nu sunt obiecțiuni, se adoptă în unanimitate cu această corectură.

Titlul ordonanței de urgență, dacă sunt alte obiecțiuni în afară de aceea cu articolul "al" nu "ale". De acord.

Art.I, pct.1 și 2 din ordonanță. Nu sunt obiecțiuni. Adoptate în forma Guvernului.

Art.II. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.III, IV și V. Deci, III și IV dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votate în unanimitate.

La art.V este același lucru "al ministerelor și al altor organe de specialitate". Vă rog să consemnați în stenogramă.

Cu această rectificare art.V a fost adoptat în unanimitate.

Art.VI, VII, VIII - adoptate toate în unanimitate nefiind obiecții. Vom supune proiectul de lege votului final în cursul zilei de mâine.