Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 11-11-2003

Ședința Camerei Deputaților din 11 noiembrie 2003

10. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 669/2003

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La pct.10 este Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2003.

Suntem în procedură de urgență.

Din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități, domnule deputat Timiș, vă rog să propuneți timpii de dezbatere.

Domnul Ioan Timiș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Pentru Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție, Comisia juridică, de disciplină și imunități vă propune un timp total de 5 minute, cu un minut pentru fiecare intervenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această propunere.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Dacă sunt intervenții prealabile.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș (din sală):

Da, una singură.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Bolcaș.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Consider că, din punct de vedere strict formal și strict juridic, această ordonanță de urgență creează un mic monstru. Repet, creează un mic monstru din punct de vedere formal-juridic pentru că, încercând să antameze textele Constituției care nu erau în vigoare la data emiterii sale, creează o structură a cărei funcționalitate este pusă în pericol.

S-ar părea că cele două articole sunt simple. Primul articol consonează cu textul Constituției ce a intrat acum în vigoare, după emiterea acestei ordonanțe, în sensul că Parchetele trebuie să se organizeze pe lângă instanțele judecătorești și, atunci, Parchetul Național Anticorupție este organizat pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

Al doilea articol este și mai simplu: se înlătură noțiunea de ordonanțe de arestare preventivă, pentru că mandatul îl va da numai judecătorul.

Al doilea este absolut inutil pentru că, evident, nu se va mai aplica acest lucru, și se poate realiza prin restructurarea întregului act normativ privind organizarea și funcționarea. Dar primul este îngrozitor de complex și inutil. În primul rând, nu se realizează o consonanță cu noua Constituție, pentru că în modificările noii Constituții nu mai există Curtea Supremă de Justiție. Aceasta este problema. Deci cum o să înființez, acum, o structură a Parchetului pe lângă un organ de justiție care se va desființa, care este în proces de restructurare? Nu se poate. Și, în al doilea rând, v-aș ruga să revedeți dispozițiile art.1 nemodificat din Legea organică a acestui Parchet, care îl definește ca o structură autonomă care funcționează pe lângă Parchetul General, care funcționează pe lângă Ministerul Justiției și, la ora actuală, dacă mai adăugăm și Curtea Supremă de Justiție, nu mai știm pe lângă cine funcționează.

Eu vă mulțumesc. Consider, din acest punct de vedere, că nu putem vota această ordonanță de urgență și v-aș ruga să luați act de obiecția noastră, chiar la titlu, în sensul că solicităm ca legea să respingă această ordonanță de urgență. Este propunerea noastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Timiș, din partea Comisiei juridice.

Domnul Ioan Timiș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Chiar dacă domnul Lucian Bolcaș are dreptate în ceea ce privește data emiterii ordonanței de urgență, cu acest aspect suntem de acord că Guvernul a dorit să pună de acord prevederile unei alte ordonanțe de urgență cu textul Constituției, înainte ca această Constituție să fie validă și să fie în vigoare. Acesta nu-i nici un rău.

În legătură cu conținutul observațiilor domniei sale, trebuie să vă spun că era absolut necesar să facem acest lucru, pentru că, prin Constituție, se reglementează la nivel general, la nivel de principiu, textul constituțional nu se aplică imediat și direct asupra unor legi în vigoare. Este nevoie să intervină, pe o cale procedurală legislativă, o modificare a acelui text de lege. Și în această situație ne aflăm și noi aici. Era absolut necesar ca să prevedem că Parchetul Național Anticorupție funcționează pe lângă o anumită instanță de judecată, pentru că, tot în Constituție, am prevăzut că Parchetele funcționează pe lângă instanțele de judecată, iar arestarea se face numai de către judecători. De aceea a trebuit să eliminăm, din textul fostei ordonanțe de urgență, ordonanțele de arestare preventivă. Nu am făcut decât să punem de acord textul Constituției cu Legea privind Parchetul Național Anticorupție.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Cu aceste precizări, supun votului dumneavoastră titlul proiectului de lege, având în vedere că acesta a fost contestat de către reprezentanții Grupului PRM.

Cine este pentru titlul proiectului de lege care vizează aprobarea ordonanței de urgență? Vă rog să vă pronunțați. 79 voturi pentru.

Împotrivă? 18 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu 79 voturi pentru, 18 voturi împotrivă, s-a adoptat titlul proiectului de lege.

La cuprinsul articolul unic, dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței de urgență.

Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Preambulul art.I. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Punctele 1 și 2. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Art.II. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Vom supune proiectul de lege votului final la sfârșitul acestei ședințe.