Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 06-04-2004

Ședința Camerei Deputaților din 6 aprilie 2004

  1. Intervenții ale deputaților:
  1.35 Iosif Armaș - prezentarea câtorva idei cuprinse în volumul "Controlul parlamentar al sectorului de securitate";

Intervenție consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedință

Domnul Iosif Armaș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sub egida Uniunii Interparlamentare și a Centrului pentru Controlul Democratic al Forțelor Armate de la Geneva, recent a fost tipărit volumul Controlul parlamentar al sectorului de securitate - principii, mecanisme și practici, lansat cu prilejul desfășurării la București, săptămâna trecută, a seminarului internațional cu tema "Controlul parlamentar asupra sectorului de securitate".

Volumul menționat reprezintă un ghid concis și accesibil, oferind un set de practici și mecanisme care pot sprijini contribuția Parlamentului la controlul securității. Lucrarea a fost scrisă pornind de la ideea că nu există un model unic al controlului parlamentar pentru toate țările. Regulile și practicile care sunt acceptate și eficiente într-un loc pot fi de neconceput sau irelevante în altul.

Ghidul este împărțit în opt secțiuni, fiecare conținând mai multe capitole. O lectură completă a ghidului va furniza o înțelegere profundă a problemelor de securitate și a rolului controlului parlamentar. Este însă posibilă și o lectură selectivă a acelor secțiuni și capitole care sunt de interes pentru cititor.

Pe parcursul ghidului există casete separate care clarifică problemele complexe din textul principal, oferă exemple de legi sau reglementări ori subliniază practici ale controlului parlamentar al sectorului de securitate din diferite țări. La sfârșitul celor mai multe capitole există o secțiune intitulată "Ce puteți face ca parlamentar", care conține recomandări specifice. Ele trebuie însă privite prin prisma contextului național.

Primele două secțiuni - poate cele mai importante - oferă cadrul teoretic și analitic pentru examinarea controlului parlamentar al sectorului de securitate.

Secțiunea I se axează pe evoluția conceptului de securitate și oferă o trecere în revistă la nivel global a rolului Parlamentului și al altor instituții de stat în problemele de securitate. Principalele chestiuni tratate în secțiunea I sunt: ultimele evoluții din domeniul securității, noile amenințări la adresa securității și posibilitățile de contracarare, despre necesitatea controlului parlamentar asupra sectorului de securitate, principiile de bază ale guvernării democratice în sectorul de securitate, rolul Parlamentului față de Executiv și Justiție.

Secțiunea a II-a descrie etapele elaborării politicilor naționale de securitate, precum și reglementările internaționale relevante. Evident, nici problematica abordată în cadrul celorlalte secțiuni nu este de neglijat, dar timpul afectat intervenției mele de astăzi nu-mi permite să mă refer și la acestea.

Natura complexă a problemelor de securitate face imposibilă abordarea tuturor aspectelor într-un singur volum. Ghidul trebuie privit așadar ca o contribuție mai largă pentru stimularea controlului parlamentar al sectorului de securitate.

Vă mulțumesc pentru atenție.