Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.58/03-05-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 26-04-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2004

14. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență și Propunerii legislative privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență (amânarea votului final).
 
see bill no. 7/1999

 

Domnul Constantin Niță:

  ................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență.

Comisia pentru apărare, vă rog. Suntem în procedură de urgență și v-aș ruga să propuneți timpii.

Domnul Răzvan Ionescu:

Domnule președinte,

Propunem pentru dezbaterea generală un sfert de oră și pentru fiecare intervenție nu mai mult de 2 minute.

Domnul Constantin Niță:

Cine este pentru? Vă rog să votați pentru timpii propuși. Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Mulțumesc.

Fiind în procedură de urgență, trecem la dezbaterea proiectului de lege pe articole.

La titlul legii - dacă sunt observații? Comisia a propus modificarea acestuia. V-aș ruga să urmăriți pct.1 din raport, la pag.3. Nu sunt observații.

Votat în unanimitate.

La art.1, observați modificările propuse de către comisie. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La titlul ordonanței de urgență, dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La art.1 din ordonanța de urgență, urmăriți pag.3, pct.2 din raport. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat art.1.

Urmăriți, după art.1, se introduce art.11. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

După art.11, se introduce art.12. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat art.12.

La art.2, urmăriți pct.5 din raport. Comisia a modificat acest articol. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu.

Votat varianta comisiei.

La art.3, urmăriți pag.4, pct.6 din raport. Comisia modifică acest articol cu alineatele a) și b). Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

Art.4. Urmăriți pag.5, pct.7. Art.4 se modifică în varianta comisiei. Dacă sunt observații? Nu.

Votat varianta comisiei.

La art.5, comisia nu a avut nici o observație, dacă dumneavoastră aveți? Nu.

Votat varianta inițiatorului.

Art.6. Urmăriți la pag.6 pct.8. Comisia propune abrogarea acestui articol. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

La art.7, urmăriți pag.6, pct.9 din raport. Comisia propune modificarea alin.1 și 2 din art.7. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat alin.1 și 2 în varianta comisiei.

La art.8, urmăriți pag.7, pct.10. Comisia propune abrogarea art.8. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

La art.9, urmăriți pag.7, pct.11 din raport. La alin.1, comisia propune modificarea acestuia. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

La alin.2, în art.9, comisia propune abrogarea. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți.

Votat varianta comisiei.

La Cap.II. Titlul Cap.II. Comisia propune modificarea acestuia. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți.

Votat în varianta comisiei.

La art.10 comisia nu a avut propuneri de modificare. Dacă dumneavoastră aveți? Nu.

Votat în varianta inițiatorului.

Art.11. Dacă sunt observații? Nu.

Votat în varianta inițiatorului.

Art.12. Dacă sunt observații? Comisia nu a avut.

Votat în varianta inițiatorului.

Art.13. Urmăriți pct.13 de la pag.7. Comisia propune modificarea art.13. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

Art.14 alineatele a) și b). Comisia nu a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți? Nu.

Votat în varianta inițiatorului.

La pct.c), comisia nu a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți? Nu.

Votat varianta inițiatorului.

După pct.c), comisia propune - la pag.8, pct.14 - introducerea pct.c)1. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

Alineatele d), e) și f). Comisia nu a avut observații.

Votat în varianta inițiatorului.

Art.15. Urmăriți pag.8, pct.15. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

La art.16, urmăriți pag.8, pct.16. La alin.1 comisia nu a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți? Nu.

Votat varianta inițiatorului.

La alin.2 comisia a avut modificări. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu.

Votat varianta comisiei.

La Cap.III - titlul capitolului. Dacă sunt observații? Nu.

Votat în unanimitate.

La art.17, dacă sunt observații? Comisia nu a avut.

Votat varianta inițiatorului.

Art.18. Urmăriți pag.9, pct.17. La alin.1, comisia a modificat acest alineat. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu.

Votat în varianta comisiei.

Alin.2, de asemenea, comisia propune modificarea acestui alineat. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu.

Votat varianta comisiei.

La alin.3, de asemenea comisia a propus modificarea acestui alineat. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu.

Votat varianta comisiei.

Comisia propune un nou alineat nr.4. Dacă dumneavoastră aveți observații la el? Nu.

Votat în unanimitate alin.4.

Art.19. Comisia nu a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți? Nu.

Votat varianta inițiatorului.

Art.20. Urmăriți pag.10, pct.18. Alineatul a): urmăriți propunerea comisiei. Dacă sunt observații? Nu.

Votat varianta comisiei.

La pct.b), de asemenea, comisia a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți? Nu.

Votat varianta comisiei.

Pct.c). Comisia nu a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți? Nu.

Votat varianta inițiatorului.

La pct.d), comisia propune modificarea acestui alineat. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu.

Votat varianta comisiei.

Alineatele e), f), g) h), i), j). Comisia nu a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți.

Votat varianta inițiatorului.

La alin.k), comisia propune modificarea acestuia. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu.

Votat varianta comisiei.

Alineatele l), m). Comisia nu a avut observații.

Votat varianta inițiatorului.

La pct.n), comisia a modificat acest alineat. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu.

Votat varianta comisiei.

La alineatul o), comisia nu a avut observații.

Votat varianta inițiatorului.

La alineatul p), urmăriți la pag.11, pct.19. Se propune eliminarea acestuia, abrogarea acestuia. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu.

Votat varianta comisiei.

După art.20, comisia propune introducerea unui articol nou, art.201. Dacă dumneavoastră aveți observații la această propunere? Nu.

Votat varianta comisiei.

La art. 21, alin. 1 se modifică în varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu. Votată varianta comisiei.

La alin. 2 comisia nu a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți? Nu. Votată varianta inițiatorului.

La art. 22 urmăriți pagina 12, pct. 22. Comisia a modificat acest articol. Dacă aveți observații? Nu. Votată varianta comisiei.

Titlul Capitolului IV. Comisia propune modificarea acestuia. Dacă aveți observații? Nu aveți. Votată varianta comisiei.

La art. 23, urmăriți pagina 12, pct. 24 din raport. Dacă la pct. 1 alin. a) aveți observații? Comisia nu a avut. Votat în varianta inițiatorului.

La pct. b) comisia a modificat acest alineat. Dacă aveți dumneavoastră observații? Nu aveți. Votat în varianta comisiei.

La alin. 2 al art. 23, cu subpunctele a) și b). Comisia propune modificarea lor. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu. Votat varianta comisiei.

La pct. c) urmăriți la pagina 13 pct. 25 din raport. Comisia propune abrogarea acestui punct. Dacă aveți observații? Nu. Votat varianta comisiei.

Comisia propune un nou articol, 231. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți. Votat varianta comisiei.

La art. 24, urmăriți pagina 13, pct. 24. Comisia a modificat alin. a), b), c), d). Dacă dumneavoastră aveți observații la aceste alineate? Nu. Votat în varianta comisiei.

La alin. e) și f) comisia nu a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți, votată varianta inițiatorului.

La alin. g) dacă aveți observații? Comisia a avut observații și a modificat pct. g) al inițiatorului.

Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu. Votată varianta comisiei.

La pct. h) comisia nu a avut observații. Votat varianta inițiatorului.

La Capitolul V, comisia a propus modificarea titlului Capitolului V. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți. Votat în varianta comisiei.

Articolul 25. Urmăriți la pagina 14 pct. 29. Comisia propune modificarea alin. a). Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți. Votat în varianta comisiei.

La pct. b), c), d), e), f), comisia nu a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți. Votat în varianta inițiatorului.

La pct. g) și h), comisia propune abrogarea lor. Dacă dumneavoastră aveți observații la acestea? Nu aveți. Votat varianta comisiei.

La Capitolul VI urmăriți pagina 15, pct. 31 din raport. Dacă sunt observații? Comisia a propus modificarea titlului Capitolului VI. Nu aveți. Votat în unanimitate varianta comisiei.

La art. 26, comisia propune modificarea acestuia. La alin. 1, cu subpunctele a), b), c). Dacă aveți observații? Comisia a modificat aceste puncte. Nu aveți. Votat în unanimitate varianta comisiei.

La alin. 2 al art. 26, de asemenea, comisia a modificat acest alineat.

Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu. Votat varianta comisiei.

La titlul Capitolului VII dacă aveți observații? Comisia nu a avut. Votat titlul Capitolului VII.

La art. 27, urmăriți pagina 16, pct. 33. Articolul 27 este modificat de către comisie.

Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu. Votat varianta comisiei.

La pct. 28, alin. 1, urmăriți pct. 34 din raport. Comisia a propus modificarea acestuia. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu. Votat varianta comisiei.

La alin. 2 al art. 28, comisia propune abrogarea acestuia. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu. Votat varianta comisiei.

La art. 29, urmăriți pct. 36 din raport. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu. Votat varianta comisiei.

La art. 30 urmăriți la pagina 17 pct. 37. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu. Votat varianta comisiei.

La art. 31, comisia propune abrogarea acestuia. Dacă aveți observații? Nu. Votat varianta comisiei.

La art. 31 alin. 1, comisia nu a avut observații. Votat în varianta inițiatorului.

La alin. 2, comisia propune abrogarea acestuia. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La titlul Capitolului VIII dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în varianta inițiatorului.

La art. 32 urmăriți pct. 39 din raport. Dacă aveți observații? Nu. Votat varianta comisiei.

La art. 33, 34 dacă aveți observații? Nu. Votat varianta inițiatorului.

La art. 35 alin. 1, 2 și 3 dacă aveți observații? Nu aveți. Votat în varianta inițiatorului.

La art. 36, urmăriți la pagina 18 pct. 41. Dacă aveți observații? Comisia propune abrogarea acestuia. Nu aveți. Votat varianta comisiei.

La art. 37, comisia nu a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți? Nu. Votat în unanimitate.

La pct. 42 din raport, art. II. Dacă aveți observații? Nu aveți. Votat în unanimitate varianta comisiei.

Vom supune proiectul de lege votului final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 august 2022, 13:25
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro