Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.58/03-05-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 26-04-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2004

15. Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și Propunerii legislative privind organizarea și exercitarea profesiei de psiholog.
 
see bill no. 249/2002

 

Domnul Constantin Niță:

  ................................................

Întrucât inițiatorul de la pct. 14 nu este în sală, trecem la pct. 15, respectiv Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului psihologilor din România și Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de psiholog.

Comisia de învățământ, vă rog.

Inițiatorul. Iertați-mă!

Domnul Matei Vintilă:

Pentru cine nu mă cunoaște, sunt senatorul Matei Vintilă.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În prezent nu există nici o reglementare legală a exercitării profesiei de psiholog în România. Această reglementare se impune din următoarele motive: profesia de psiholog prezintă un puternic impact social, un grad ridicat de responsabilitate, pentru că se exercită în mod direct asupra celor mai variate categorii de persoane care lucrează în domeniul industrial, organizațional, învățământ, armată, justiție, servicii și așa mai departe; psihologii utilizează instrumente, tehnici de evaluare extrem de variate, dar nesupuse unor exigențe de standardizare, de licență, cerute de legislația internațională, de utilizare a testelor psihologice. Mai grav este că aceste instrumente sunt folosite și de către persoane care nu au calificarea necesară, ceea ce poate aduce prejudicii persoanelor examinate; inexistența unor reglementări de protecție a publicului în fața celor care oferă servicii psihologice, imposibilitatea legală a interzicerii asumării abuzive a titlului de psiholog de către persoane care nu dețin calificative și experiența necesară; necesitatea instituirii unui proces de instruire permanentă a psihologilor practicieni.

În aceste condiții, proiectul de lege propune următoarele prevederi importante: protecția titlului de psiholog, constituirea Colegiului psihologilor care va avea următoarele atribuții mai importante: atestarea psihologilor pentru anumite domenii de specializare, promovarea unor standarde de practică profesională, prin impunerea unui cod etic și a unui sistem adecvat de control, realizarea și publicarea unui registru unic al psihologilor de liberă practică, drept instrument de informare a publicului și de prevenire a asumării abuzive a acestor profesii, reglementarea utilizării metodelor de testare psihologică.

De asemenea, activitatea profesională din domeniul psihologiei este reglementată într-un fel sau altul în toate țările Europei. Directiva 92 din 51 a Uniunii Europene introduce principiul subsidiarității care permite statelor membre reglementările naționale specifice, cu condiția respectării a două condiții majore: asigurarea accesului neîngrădit și evitarea discriminărilor în exercitarea unei anumite profesii.

Proiectul de lege propus asigură accesul neîngrădit și nu impune vreo discriminare în exercitarea profesiei de psiholog.

Putem aprecia că prin adoptarea acestei legi asigurăm condițiile unei libere circulații a profesioniștilor psihologi în și dinspre România.

Concluzionând, prezentul proiect de lege reglementează modul de exercitare a profesiei de psiholog, cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului psihologilor din România.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Comisia, v-aș ruga să prezentați pe scurt raportul, altfel intrăm în criză de timp.

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Desigur, domnul președinte cere să fiu cât se poate de scurt, dar să știți că aceste inițiative și proiectul de lege care s-au discutat în comisie, de fapt, peste un an și jumătate, au făcut obiectul acestor discuții. Deci, este destul de greu să fiu scurt, dar eu, totuși, încerc să fiu scurt.

Proiectul de lege și propunerea legislativă au fost avizate de Comisia pentru sănătate și familie, Comisia juridică, de disciplină și imunități, precum și de către Consiliul Legislativ.

În esență, actele normative menționate stabilesc modalitățile de exercitare a profesiei de psiholog, organizarea controlului acestei activități, responsabilitățile persoanelor, ale psihologilor, precum și condițiile în care aceștia pot fi protejați în exercitarea activităților. Reglementările propuse țin cont de legile existente în diferite domenii, în care activează psihologii și se înscriu pe linia delimitării standardelor ocupaționale ale diferitelor profesiuni, în conformitate cu reglementările similare din țările europene, adaptate specificului țării.

La pct. 2 noi am făcut o greșeală, fiindcă iată cum am formulat propoziția: "Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituția României". Dar, având în vedere faptul că textul legii conține și articole, ca de exemplu, art. 58, în care sunt prevăzute infracțiuni penale, datorită acestui fapt nu este vorba de lege ordinară, ci de lege organică. Deci, propune modificarea acestui text.

La lucrările comisiei au fost prezenți un număr de 25 de deputați, din totalul de 26 membri ai comisiei.

La dezbaterea proiectelor de lege a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 51 și 52, domnul Radu Damian, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, doamna Daniela Gârbea, director general M.E.C., domnul senator Matei Vintilă, în calitate de inițiator, domnul profesor universitar doctor Nicolae Mitrofan și domnul conferențiar universitar doctor Mihai Aniței, din partea Asociației Psihologilor din România.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 13 mai 2002.

În urma dezbaterii, în ședința din 25 februarie a.c. și 3 martie a.c. comisia, cu unanimitate de voturi a aprobat proiectul de lege.

Desigur, v-am prezentat raportul în calitate de vicepreședinte al comisiei, dar personal și în numele grupului parlamentar, referitor la acest proiect de lege, avem câteva semne de întrebări, dar probabil că dintre distinșii mei colegi, la dezbateri generale o să vă spună care sunt aceste probleme.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc. La dezbateri generale, pe scurt, dacă cineva dorește să intervină? Domnul Moldovan. Vă atrag atenția că mai avem cinci minute din program.

Domnul Petre Moldovan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vreau doar să precizez faptul că acest proiect de lege rezultă, de fapt, din unificarea a două proiecte de lege separate. Vreau să precizez că în comisie s-a depus un volum extrem de mare de lucru, dezbaterile au fost amănunțite și s-au dus în prezența specialiștilor în domeniu și a specialiștilor de la Ministerul Educației Naționale. Dacă vă uitați în raport veți constata că, practic, toate articolele au fost reprelucrate și modificate de către comisie, suntem de părere că rezultatul este unul bun, este un proiect de lege coerent, care poate servi foarte bine atât la reglementarea profesiei de psiholog cu liberă practică - și fac această precizare că ne-am referit la reglementarea acestei laturi a activității psihologilor și nu a tuturor psihologilor, ci din învățământ, din alte domenii de activitate se conduc după reguli specifice domeniului respectiv și, în consecință, vă solicit și vă îndemn să votați acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Márton Arpád, după care domnul profesor Iulian Mincu.

Domnul Márton Arpád Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Se poate constata că în ultima vreme apar cel puțin două tipuri de legi. Una prin care se dorește să se instaureze o zi pentru o anumită activitate, un anumit eveniment prin lege, iar cealaltă, de a înființa diferite ordine și colegii pentru diferite profesii.

Aceste colegii și ordine - avem legea de față - este una a kinoterapeuților, este o astfel de inițiativă Legea cărții pentru colegiul editorilor și pot să înșirui alte legi pe care le-am votat deja. Au, printre altele, un element important comun.

Aceste colegii și ordine se realizează din persoanele care actualmente profesează în profesia respectivă, ei vor decide cine are dreptul, dintre cei care au urmat o facultate și au luat licență, să activeze în acea profesie.

Ca atare, dacă vom merge în continuare, putem să închidem toate universitățile noastre, pentru că în majoritatea cazurilor ele vor produce șomeri, pentru că cei care au o diplomă de licență, fără ca să poată să intre în aceste colegii și ordine, n-au ce să facă cu această diplomă.

Mai mult, chiar prin inițiativa legislativă - și felicit Comisia pentru învățământ că a eliminat acea prevedere - acest for a dorit să fie el care să decidă acreditarea sau neacreditarea unor facultăți.

Deci, proiectul de lege a devenit în comisie mai bun decât era inițial, dar cu toate acestea, avem mari rezerve dacă nu face un rău foarte mare învățământului nostru, dacă nu pune un semn de întrebare față de învățământul superior din România noianul acesta de legi și dacă mai avem nevoie de un învățământ superior, din moment ce după ce termină, își iau licența, aceste persoane, în învățământul superior, ce facem cu tineretul nostru, nu le dăm șansa de a profesa.

Deci, ar trebui să fim foarte atenți dacă să mai votăm astfel de legi în Parlamentul României, sau să mai reducem din elanul nostru.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Domnule profesor, pe scurt v-aș ruga, că deja timpul este epuizat. Vă rog.

Domnul Iulian Mincu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

N-aș fi luat cuvântul dacă nu aș fi auzit ce au spus antemergătorii mei sau ultimii dintre cei care au vorbit.

Aș vrea să vă spun că problema de psihologie sau problema psihologilor nu este o problemă care aparține României. Psihologia este o știință care are un rol deosebit în întreaga lume și psihologia este cea care combate ajungerea mai devreme sau mai târziu la gradul de degradare din punct de vedere neurologic și din punct de vedere al conștiinței, al funcționalității creierului uman, pentru că ea depistează, este preventivă și este obligatorie să acționeze tocmai în acest sens.

Eu consider că legea organică pe care o susținem noi astăzi este făcută tocmai să susțină problema psihologilor. Este problema să susțină că nu orice tânăr care termină o facultate de psihologie este obligatoriu și devine dintr-o dată psiholog. Nu orice tânăr care termină facultatea de medicină devine specialist într-o ramură a medicinei și trebuie să treacă prin diverse moduri de preparare pentru a ajunge acolo.

Eu aș vrea să susțin că în legea pe care o prezentăm astăzi și care a fost aprobată în unanimitate de către Comisia de învățământ, considerăm că punem bazele sistemului de practică a psihologiei științifice românești.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Vom suspenda ședința, urmând ca proiectul de lege să fie dezbătut mâine, începând cu ora 10,00.

Înainte de a trece la partea a doua a ședinței, vreau să vă informez că moțiunea simplă inițiată de 72 de deputați se va dezbate luni, 3 mai 2004, ora 18,00.

Mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 august 2022, 14:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro