Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.58/03-05-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 26-04-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2004

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 12 noiembrie 2003 (amânarea votului final).
 
see bill no. 225/2004

 

Domnul Constantin Niță:

  ................................................

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 12 noiembrie 2003.

Din partea inițiatorului dacă dorește cineva.

Domnul Mircea Alexandru (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Proiectul de Lege în discuție se propune ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 12 noiembrie 2003.

Acordul supus dezbaterii stabilește modalitățile concrete de cooperare între cele două părți contractante în ceea ce privește readmisia persoanelor și transportul bunurilor legal dobândite de acestea, protecția datelor personale, decontarea cheltuielilor ocazionate de aplicarea prevederilor acordului și dispoziții legate de aplicarea în timp, respectiv de suspendarea aplicării, modificarea, completarea sau denunțarea acestui acord.

În conformitate cu prevederile legislației române în materie, pentru a intra în vigoare, acest acord trebuie să fie ratificat de către Parlament prin lege.

Având în vedere raportul favorabil întocmit de comisia de specialitate a Camerei Deputaților, vă adresez rugămintea de a adopta proiectul de lege în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Comisia juridică, vă rog.

Domnul Florin Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia juridică, ținând cont de avizul favorabil al Comisiei pentru politică externă, avizul favorabil al Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, avizul favorabil al Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, de asemenea, ținându-se cont și de avizul Consiliului Legislativ care a avizat favorabil această inițiativă legislativă, a dezbătut în plenul său și a aprobat în unanimitate și supune spre dezbatere plenului Parlamentului, acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 12 noiembrie 2003, în forma prezentată de inițiator.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Constantin Niță:

Mulțumesc.

La dezbateri generale dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Titlul legii. Dacă sunt observații.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Dan Brudașcu:

Domnule președinte, din câte știu, denumirea recunoscută internațional la ceea ce numim noi Republica Macedonia este FYROM, fosta republică a Iugoslaviei, parte componentă a fostei Federații iugoslave.

Prin urmare, eu aș dori să se clarifice de către reprezentantul Guvernului dacă există vreun act normativ prin care noi, spre deosebire de restul comunității internaționale, am adoptat o altă denumire oficială cu valabilitate internațională pentru Republica Macedonia.

Domnul Constantin Niță:

Nu cred că putem face această modificare, domnule deputat. E deja un act încheiat. Dar, mă rog, reprezentantul Guvernului, vă rog să vă prezentați punctul de vedere.

Domnul Mircea Alexandru:

Domnule președinte,

Domnule deputat,

Domnilor deputați,

Acordul este încheiat între părți semnatare, și partea semnatară ca atare s-a identificat ca fiind Republica Macedonia.

Domnul Dan Brudașcu:

Din câte cunosc, în toate organismele internaționale, este vorba de "Former Yugoslav Republic of Macedonia". Dacă dumneavoastră aveți alte dovezi în acest sens, vă rog să le faceți publice pentru că altfel există chiar riscul real al unui conflict în care să fie afectate interesele țării noastre. Această recunoaștere unilaterală a unei decizii care aparține exclusiv autorităților Macedoniei ar putea să compromită interesele pe termen mediu și lung ale României.

Domnul Constantin Niță:

Da. Domnul deputat Bahrin.

Domnul Dorel Bahrin:

Domnule președinte,

Stimate și stimați colegi,

De curând, am fost într-o acțiune organizată și prin Camera Deputaților în Republica Macedonia. Toate acordurile care le-a semnat Republica Macedonia cu diferite state, toate sunt semnate sub titulatura Republica Macedonia. Republica Macedonia n-a recunoscut FYROM și n-a semnat nici un tratat internațional cu nici o țară decât sub denumirea de Republica Macedonia. Este singura condiție care poate să semneze un tratat este cu acest nume.

Mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Da. Corect.

Vă rog.

Domnul Dumitru Bentu:

Pe aceeași temă, eu am fost în Macedonia astă-vară și în pașaport scrie "Republica Machedonia".

Domnul Constantin Niță:

În regulă. Deci, punctele de vedere sunt clare.

Titlul legii. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Articolul unic, dacă sunt observații.

Vom supune proiectul de lege votului final de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 august 2022, 14:39
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro