Petru Călian
Petru Călian
Ședința Camerei Deputaților din 4 aprilie 2005
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
04-12-2019
27-11-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2005 > 04-04-2005 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 4 aprilie 2005

6. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații:  
  6.4 Petru Călian
 
consultă:

Doamna Daniela Popa:

Urmează răspunsul la interpelarea domnului deputat Petru Călian, Grupul parlamentar al P.P.R.M.

Răspunde domnul secretar de stat Alexandru Mircea.

Domnul Mircea Alexandru:

Stimate, domnule deputat,

La interpelarea dumneavoastră prin care solicitați constituirea unei comisii de anchetă care să verifice și să propună măsurile ce se impun în vederea înlăturării abuzurilor săvârșite în exercitarea mandatului de către primarul comunei Bobâlna, județul Cluj, vă comunicăm următoarele:

Potrivit dispozițiilor art.120, corelate cu cele ale art.121 din Constituția României, republicată, administrația publică din unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice, iar autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală din comune sunt consiliul local și primarul, aleși în condițiile legii.

Referitor la aspectele semnalate cu privire la abuzurile săvârșite în exercitarea mandatului de către primarul comunei Bobâlna, precizăm că, la nivelul instituției prefectului județului Cluj, nu s-a constatat săvârșirea de către domnul Augustin Mureșan a unor discriminări inclusiv de natură politică, acesta desfășurându-și activitatea în limitele stabilite de actele normative în vigoare, în vederea asigurării respectării drepturilor și libertăților cetățenești ale tuturor locuitorilor comunei.

Precizăm totodată faptul că potrivit dispozițiilor constituționale și ale Ordonanței Guvernului nr.37, cu modificările și completările ulterioare, în România sunt interzise și sancționate toate formele de discriminare, noțiune definită de legislație ca fiind orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală, apartenența la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării în condiții de egalitate a drepturilor omului și libertăților fundamentale.

Orice persoană care are cunoștință despre săvârșirea unei discriminări de orice fel se poate adresa Consiliului Național pentru combaterea discriminării, organism care, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii nr.11/1994, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței nr.37/2002, are competența de a analiza solicitările primite și de a adopta măsurile necesare în cadrul oricărei sesizări privind încălcarea dispozițiilor legale.

Potrivit dispozițiilor Legii nr.416/2001, că aceasta este esența, de fapt, a întrebării, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.1099/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416, cuantumul ajutorului social se stabilește ca fiind diferența dintre nivelul lunar al venitului minim garantat și venitul lunar net al familiei sau al persoanei singure.

Aceste dispoziții prevăd și faptul că în anumite condiții, expres prevăzute de lege, persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activități se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie.

În cazul comunei Bobâlna, instituția Prefectului ne-a comunicată că, prin Hotărârea nr.9/10 februarie 2005 a Consiliului Local al comunei Bobâlna, s-a stabilit că persoanele apte de muncă pot realiza un venit minim lunar în cuantum de 300.000 de lei, cuantumul ajutorului social calculat potrivit normelor legale diminuându-se în mod corespunzător. Este vorba de toate persoanele, și nu de unele, care aparțin unui partid sau altul.

În ceea ce privește presupusa situație de incompatibilitate a primarului comunei Bobâlna, instituția Prefectului ne-a comunicat faptul că autorizația de funcționare nr.26.435/18 august 1998, emisă pe numele domnului Augustin Mureșan, a primarului, în baza prevederilor Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative, a fost anulată și s-a emis Dispoziția nr.185/18 iunie 2003 a primarului comunei Bobâlna, acest demers fiind comunicat la Oficiul Registrului Comerțului și Administrația Finanțelor Publice.

Activitatea pe care o desfășura în baza acelei autorizații, respectiv de efectuare a controlului oficial al performanțelor zootehnice și însămânțărilor artificiale ambulatorii la specii bovine, porcine ș.a.m.d., este desfășurată în prezent de către o altă persoană, în baza Autorizației nr.40/1 martie 2005, eliberată de Direcția de agricultură și pentru dezvoltare rurală Cluj.

Prin urmare, situația de incompatibilitate nu mai există. Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat Călian, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Petru Călian:

Doamnă președintă,

Stimate domnule secretar de stat,

Mă simt ca și un elev trimis la plimbare sau trimis din nou la școală. De ce vă spun acest lucru? Că dumneavoastră ați făcut un lucru simplu: v-ați adresat prefectului, prefect care face parte, este coleg de partid și de bancă, dacă tot vorbeam de școală, cu primarul comunei Bobâlna.

Am discutat, repet, cu prefectul. M-am adresat domniei sale în mai multe rânduri, și dumneavoastră ați făcut același lucru. Tocmai pentru că nu am primit un răspuns corespunzător, m-am adresat ministerului și am cerut constituirea unei comisii de anchetă. Nu ați făcut acest lucru și mă puneți în situația să vă interpelez din nou.

Mai mult decât atât, am și eu o întrebare: cum se stabilesc persoanele apte de muncă? Chiar dacă pe timp de vară își mai găsesc câte ceva de lucru cu ziua, pe timp de iarnă nu pot să muncească, iar acele 300.000 lei reținute, sunt reținute lunar, nu temporar, iar modul în care se stabilește persoana aptă sau neaptă de muncă este total evaziv și, repet, se face doar pe baza clientelei politice.

Așadar, răspunsul dumneavoastră, din păcate, mă nemulțumește total. Aștept să-mi răspundeți încă o dată și să-mi spuneți: constituiți o comisie care să ancheteze la fața locului situația la care am făcut referire, sau continuați să-mi dați răspunsuri evazive? Este foarte important să aveți puncte de vedere și din partea cetățenilor comunei Bobâlna. Mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Domnule secretar de stat, poftiți.

Domnul Mircea Alexandru:

Stimate domnule deputat,

Dumneavoastră apreciați că ați primit un răspuns evaziv. Eu fac precizarea că v-am făcut un răspuns legal și constituțional.

Deci, activitatea, actele Consiliului Local sau actele Primarului sunt supuse controlului Prefectului.

Ministrul Administrației și Internelor și Ministerul Administrației și Internelor, conform prevederilor constituționale, nu au dreptul să intervină în activitatea Primăriei. Acestea sunt prevederile legale, acestea sunt prevederile constituționale referitoare la raporturile dintre Executiv și Puterea locală.

Deci, m-am străduit să fac..., poate am exagerat un pic cu referiri la trimiterile din Legea nr.215 și din Constituția României, tocmai pentru a sublinia acest lucru. Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Tot dumneavoastră, domnule secretar de stat, veți prezenta și răspunsul la interpelarea domnului deputat Marius Iriza, Grupul parlamentar al PPRM. Vă rog.

Nu este în sală domnul deputat Iriza.

Atunci, vă rog, domnule secretar de stat, răspunsul în scris.

Domnul Mircea Alexandru:

Da, am înțeles, doamnă președintă. Mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Domnul deputat Ioan Munteanu, Grupul parlamentar al PSD, este mulțumit de răspunsul dat de la Ministerul Educației și Cercetării, deci răspuns în scris.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 9 decembrie 2019, 0:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro