Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 1, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
02-04-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 01-10-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 1, 1996

3. Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege cu privire la actele de stare civilă

Domnul Marțian Dan:

................................................

Doamnelor și domnilor deputați, urmează să luăm în discuție raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege cu privire la actele de stare civilă. Acest raport a fost elaborat, imprimat, difuzat nouă, tuturor, și este necesar să ne pronunțăm și asupra lui, pentru a mai face încă un pas înainte pe linia finalizării acestui proiect de lege.

Îi rog pe domnii chestori să-i invite pe toți colegii în aulă.

De asemenea, aș dori, înainte de a trece la discutarea conținutului raportului Comisiei de mediere, să fac un apel către toți colegii și către grupurile parlamentare să-i invite pe toți colegii care au semnat prezența la lucrări, în așa fel încât, în jurul orei 11, să fim în măsură să ne pronunțăm asupra unor proiecte de legi pe care le-am discutat săptămâna trecută și asupra cărora trebuie să exprimăm votul final.

Rog, deci, încă o dată, să fie invitați colegii în aulă și să se aibă în vedere această intenție a noastră de a supune votului proiectele respective în jurul orei 11,00.

Trecem la discutarea raportului Comisiei de mediere și vă consult dacă sunt anumite observații de principiu în legătură cu raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege cu privire la actele de stare civilă? Nu sunt?

Trecem, atunci, la examinarea concretă a raportului.

Pct.1 din raport se referă la art.3, alin.2, lit.b).

Dacă sunt observații în legătură cu soluția comisiei, care ne propune să adoptăm varianta Senatului? Nu sunt observații?

Supun votului pct.l.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat pct.l din raport.

Pct.2 se referă tot la art.3, alin.3, de data aceasta.

De asemenea, Comisia de mediere a optat pentru insușirea variantei Senatului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Vă supun votului și propunerea comisiei de la pct.2 din raport.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat și textul propus la pct.2.

Pct.3 se referă la art.8, alin.1. Și în cazul acesta, comisia a mers pe varianta Senatului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului propunerea comisiei.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri .

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobată și această propunere a comisiei.

Pct.4 se referă la art.9. De asemenea, comisia propune să fie validată varianta Senatului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abtineri.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobată și această propunere pe care o conține raportul Comisiei de mediere.

Pct.5 se referă la art.11, alin.3 al acestui articol.

De asemenea, Comisia de mediere ne sugerează să aprobăm varianta Senatului.

Dacă sunt observații în legătură cu propunerea din raportul comisiei? Nu sunt.

Supun votului această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobată și această propunere a Comisiei de mediere.

Examinăm pct.16 din raport. Se referă la art.11, alin.6.

De asemenea, comisia propune să fie aprobată varianta Senatului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului propunerea pe care o conține raportul Comisiei de mediere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat.

Pct.7 din raportul Comisiei de mediere se referă la art.15 și există o deosebire între varianta Camerei și a Senatului, mai degrabă de natură redacțională.

Comisia propune să fie însușită varianta Senatului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru adoptarea propunerii comisiei? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobată și propunerea la pct.7 din Raportul Comisiei de mediere.

Pct.8 se referă la art.43, alin.1. Și în acest caz, comisia ne propune să fie însușită varianta Senatului.

Dacă sunt observații în legătură cu propunerea de la pct.8? Nu sunt.

O supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobată și propunerea de la pct.8 din Raportul Comisiei de mediere.

Pct.9 se referă la art.44, lit.a), b) și i).

Dacă sunt observații în legătură cu propunerea comisiei, constând în a adopta varianta Senatului? Nu sunt.

Vă supun votului această propunere.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobată și propunerea de la pct.9 din raport.

Pct.10 se referă la art.47. Comisia a propus să se adopte varianta Senatului.

Dacă sunt observații în legătură cu propunerea comisiei? Nu sunt. O supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobată și propunerea de la pct.10 din Raportul comisiei.

Pct.11 privește alin.1 al art.59.

De asemenea se propune îmbrățișarea variantei Senatului.

Dacă sunt observații în legătură cu această propunere? Nu sunt.

O supun votului.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobată și propunerea de la pct.11 din Raportul Comisiei de mediere.

La următorul punct, 12, avem propunerea referitoare la art. 60 alineatul 2. Se sugerează aprobarea variantei Senatului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Este chestie de terminologie și adecvare a textului cu prevederea pe care o avem noi în Legea privind administrația publică locală.

Supun votului propunerea de a îmbrățișa, de a valida, varianta Senatului de la art. 60 alin. 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată și această propunere.

Punctul 13 se referă tot la art. 62 alin. 1 lit. d) și lit. o) și lit. p). Se propune aprobarea variantei Senatului.

Dacă sunt observații în legătură cu acest punct din raportul Comisiei de mediere? Nu sunt. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și acest punct.

Uite că domnul Nicolicea face un act inedit, în timp ce se votează părăsește sala.

Punctul 14 se referă la ... (Vociferări) Nu, sunt contribuții originale la dezvoltarea parlamentarismului.

Art. 62 alin. 2, să știți că nici într-un parlament, când se votează nu se iese din aulă. Dar, în fine, se pare că noi avem din acest punct de vedere o capacitate inovativă absolut inepuizabilă.

Punctul 14 se referă la art. 62 alin. 2. Se propune aprobarea textului din varianta Senatului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Vă supun votului acest punct din raportul comisiei de mediere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat și punctul 14.

Trecem la punctul 15. Se referă la art. 65, el nu există în varianta Camerei, a fost introdus de către Senat, comisia ne propune un text propriu.

Dacă în legătură cu acest text sunt observații? Nu sunt.

Vi-l supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat și textul comun propus de către comisie pentru articolul 65.

Doamnelor și domnilor deputați,

Urmează să ne pronunțăm asupra raportului comisiei de mediere,în integralitate. Vi-l supun aprobării.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi Camera a aprobat raportul Comisiei de mediere.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă cerem permisiunea ca în vederea întocmirii raportului la Hotărârea privind bugetul Camerei Deputaților să îngăduiți Comisiei pentru buget, finanțe-bănci, să meargă la sala 29.

Domnul Marțian Dan:

Deci, ați ascultat propunerea pe care a făcut-o domnul Gheorghe Ana și anume să fim de acord să lucreze în paralel cu desfășurarea activității în plen Comisia pentru buget, finanțe-bănci, pentru a lua în examinare proiectul bugetului Camerei pentru anul 1997.

Dacă consimțiți în acest sens?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată această cerere și îi rugăm pe colegii care fac parte din comisie să participe la lucrările ei.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 3 april 2020, 7:09
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro