Plen
Ședința Camerei Deputaților din 7 noiembrie 2005
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.170/14-11-2005

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2005 > 07-11-2005 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 7 noiembrie 2005

4. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
 
consultă fișa PL nr. 453/2005

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

  ................................................

Proiectul de Lege privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general.

Conform art.108, proiectul de lege se dezbate în procedură de urgență.

Invit, din partea Comisiei de buget, finanțe și bănci, stabilirea timpilor.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Domnule președinte,

Stimate colege și stimați colegi,

Vă propunem 10 minute, un minut pe intervenție.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Există observații asupra timpilor? Nu.

Îi adoptăm.

Dacă se înscrie cineva la cuvânt la dezbaterea proiectului de lege?

În primul rând, rog inițiatorul să ia cuvântul.

Doamna Cristina Maria Manda:

Doamnelor și domnilor deputați,

Sunt Cristina Manda, secretar de stat la Ministerul Justiției.

Cu privire la acest proiect, având în vedere necesitatea asigurării unui sistem eficient și transparent de atribuire a unor contracte de finanțare pentru programe de interes național, regional sau local, precum și importanța creării unui mecanism de monitorizare a utilizării fondurilor astfel alocate, care să reprezinte un mijloc eficient de prevenire a fenomenului corupției, a fost elaborat Proiectul de Lege privind regimul alocării finanțării nerambursabile din fondurile publice.

Sistemul de finanțare instituit de proiect are la bază prevederile Regulamentului financiar al Comisiei Europene, al Consiliului din 25 iunie 2002, aplicabil bugetului general al comunităților europene și publicat în Jurnalul oficial al comunităților europene din 16 septembrie 2002.

El se caracterizează prin flexibilitate și accesibilitate, fiind capabil să asigure îndeplinirea în termenele fixate a obiectivelor programelor de interes național, regional sau local.

Proiectul este structurat pe șase capitole, iar prevederile sale se completează cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.212/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Principiile fundamentale care guvernează acordarea contractelor de finanțare nerambursabilă sunt: libera concurență, transparența, non-profit, neretroactivitatea, excluderea cumulului, egalitatea de tratament, precum și eficienta utilizare a fondurilor publice.

Sfera beneficiarilor acestui tip de finanțare cuprinde persoane fizice și persoanele juridice fără scop patrimonial - asociații sau fundații -, precum și culte religioase recunoscute potrivit legii.

În elaborarea tuturor capitolelor s-au avut în vedere, în largă măsură, așa cum am arătat și mai devreme, prevederile Ordonanței de urgență nr.60/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.212/2002.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Și eu vă mulțumesc, doamna secretar de stat.

Trebuie să recunosc că expunerea dumneavoastră a fost și succintă și convingătoare. Mă simt extraordinar de jenat că trebuie să vă atrag atenția asupra unei ținute corespunzătoare prezentării în fața plenului Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Dacă cineva dorește să se înscrie la dezbaterile generale din partea grupurilor parlamentare.

Vă rog.

Domnul Ioan Aurel Rus:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Sigur că suntem de acord cu acest proiect de lege și susținem acest lucru mai ales că este vorba de finanțarea nerambursabilă din fonduri publice alocate activităților nonprofit, dar ce ne facem când apar o serie de O.N.G.-uri care încearcă să acceseze astfel de fonduri și nu se regăsesc nicăieri sumele care le-au primit.

Și mă refer în acest sens, strictu senso, la minoritățile romilor care în programele de implementare europene au accesat o multitudine de fonduri, sunt miliarde și zeci de miliarde alocate acestora și nu se regăsește nici un program bun dus la bun sfârșit.

Vom lua și vom vedea câteva O.N.G.-uri care apar cu sume deosebit de mari, iar, în teritoriu, acolo unde programele lor spuneau că vor fi dezbătute, și unde ele vor produce efecte, nu se cunoaște nimic.

Un caz pe care eu l-am studiat este privitor la un program din comuna Armășești din județul Ialomița, unde s-au alocat foarte mulți bani din aceste fonduri nerambursabile și romii de acolo nu știau nimic. Toate programele care i-am întrebat ce s-a întâmplat la voi? Cine a venit la voi? Ce-au făcut? Ce acțiuni s-au întreprins pentru reintegrarea în colectivitate a acestor romi, nimeni nu știa să-mi răspundă.

De aceea, aș întreba pe doamna ministru dacă au în vedere și astfel de acțiuni de verificare a sumelor care prin aceste O.N.G.-uri sunt consumate și nimeni nu știe nimic ce s-a făcut cu acești bani.

Mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Desigur că întrebarea dumneavoastră este absolut retorică pentru că ne aflăm în cadrul dezbaterilor generale. Am reținut-o ca atare.

Vă rog, dacă se mai înscrie cineva la dezbateri generale. Dacă nu, trecem la dezbaterea pe articole, nu înainte de a asculta raportul comisiei.

Doamna Denisa Grațiela Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și al Comisiei pentru industrii și servicii.

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare instituirea unui mecanism de acordare a finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru sectoare neguvernamentale care să fie situate pe baze competitive și transparente.

Sistemul instituit prin prezentul act normativ are la bază prevederile regulamentului financiar al comisiei europene nr.1605/2002 aplicabil bugetului general al comunităților europene publicat în Jurnalul Oficial al comunităților europene din 16 septembrie 2002.

Proiectul de lege se încadrează în sistemul de măsuri cuprinse în strategia națională anticorupție 2005-2007 și planul de acțiune aferent aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.231/2005 și a planului de acțiune pentru implementarea strategiei naționale anticorupție pe perioada 2005-2007.

Prezentul act normativ este structurat pe șase capitole, prevederile sale completându-se cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.212/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Principiile care guvernează acordarea contractelor de finanțare nerambursabilă sunt libera concurență, transparența, nonprofitul, neretroactivitatea, excluderea cumulului, egalitatea de tratament, precum și eficiența utilizării fondurilor publice.

Sfera beneficiarilor acestui tip de finanțare cuprinde persoane fizice și persoane juridice fără scop patrimonial, adică asociații și fundații constituite conform legii, precum și cultele religioase recunoscute potrivit legii.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României și a art.86 din regulamentul Camerei Deputaților, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii proiectului de lege, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege cu amendamentele prezentate în anexa pe care bănuiesc că toți colegii o au.

Mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Începem dezbaterea pe articole.

Titlul legii, nemodificat. Există observații? Nu. Adoptat.

Cap.I, titlul. Există observații? Nu. Adoptat.

Secțiunea 1. Titlul. Există observații? Nu. Adoptat.

Art.1. Există observații? Nu. Adoptat.

Secțiunea a doua. Titlul. Există observații? Nu. Adoptat.

Art.2. Există observații? Nu. Adoptat.

Secțiunea 3. Titlu. Există observații? Nu. Adoptat.

Art.3. Există observații? Nu. Adoptat.

Secțiunea 4. Titlul. Există observații? Nu. Adoptat.

Art.4. Există observații? Nu. Adoptat.

Cap.II. Titlul. Există observații? Nu. Adoptat.

Secțiunea 1. Titlul. Există observații? Nu. Adoptat.

Art.5. Dacă există observații? Nu. Adoptat.

Art.6. Există observații? Nu. Adoptat.

Art.7. Există observații? Nu. Adoptat.

Art.8. Există observații? Nu. Adoptat.

Art.9. Există observații? Nu. Adoptat.

Art.10. Există observații? Nu. Adoptat.

Art.11. Există observații? Nu. Adoptat.

Art.12. Există un amendament admis de către comisie. Dacă cineva dorește să ia cuvântul cu privire la acest amendament. Nu.

Vă supun votului art.12, în formularea dată de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Art.13. Dacă există observații. Nu. Adoptat.

Art.14, alin.1, alin.2 și alin.3, amendamente de reformulare ale comisiei. Dacă există observații, discuții. Nu.

Supun votului dumneavoastră art.14 în varianta comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Vă rog să dați din mână numai la momentul potrivit. (Se adresează domnului deputat Marian Sârbu)

Unanimitate.

Secțiunea a doua. Titlul. Dacă există observații. Nu. Adoptat.

Art.15, nemodificat. Există observații? Nu. Adoptat.

Art.16, alin.1 și 2.

Vă rog, domnule deputat. Aveți amendament?

Domnul Petru Lakatos:

Da. Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am mai multe amendamente care privesc art.16, 17, 18, dar de fapt se referă la următoarele: la finanțări de interes local, în prima fază, inițiatorul prevede publicarea în Monitorul Oficial, Partea a VI-a, respectiv și într-un cotidian central.

Am propus în comisie ca să nu-i obligăm la aceste cheltuieli mari pentru că se ridică la sume destul de importante și în prima fază și după aceea. În prima fază, Comisia de buget-finanțe mi-a dat dreptate. La intervenția reprezentantului Ministerului Finanțelor, s-a motivat că această publicare este gratuită, așa cum apare aici în motivare.

Am trimis o adresă la Monitorul Oficial ca să mă conving și am primit răspunsul că nu e gratuită publicarea decât dacă prevede în textul de lege, astfel, pagina ar costa 490.000. deci, în cazul unui consiliu local, să zicem, care vrea să acorde 20 de milioane la o O.N.G., 10% se duce pe aceste publicări.

În consecință, fac următoarea propunere și am discutat și cu inițiatorul și cu comisia, să specificăm în textul legii, la art.16, unde scrie "anunțul de participare se publică în Monitorul Oficial, Partea a VI-a", să se menționeze "publicare gratuită". În aceste condiții, într-adevăr va fi gratuită, iar la finanțări de interes local, să fie înlocuit "cotidianul central" cu "cotidian local".

Mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da.

Pe marginea acestui amendament de modificare, dacă are cineva de făcut vreo discuție? Dacă nu, dau cuvântul reprezentantului inițiatorului să se pronunțe.

Doamna Cristina Maria Manda:

Susținem amendamentul propus de domnul deputat. Într-adevăr, probabil este și o scăpare a noastră că nu am verificat dacă, într-adevăr, la Monitorul Oficial acest anunț este gratuit. Deci, dânsul am înțeles că a efectuat verificarea, susținem amendamentul.

Mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog. Din partea comisiei.

Doamna Denisa Grațiela Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Având în vedere că acest amendament are în vedere posibilitatea efectivă de creșterea transparenței acestui proces, suntem de acord.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da.

Deci e vorba de amendamentul la art.16.

Cine este pentru amendamentul propus la art.16? Vă rog să numărați, domnilor secretari. Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Art.16, în redactarea amendamentului susținut în fața dumneavoastră, alin.1 și 2, a fost adoptat.

Art.17, de asemenea, există un amendament. Domnul deputat Lakatos. Vă rog. Rațiunea este aceeași, articolele sunt diferite.

Domnul Petru Lakatos:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am spus de la început că se referă la art.16, 17, 18, inclusiv când se prezintă situația cheltuielilor la finalul acțiunii, aceeași treabă, publicarea în Monitorul Oficial și în...

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Am înțeles. Pentru aceleași rațiuni, amendamentul propus.

Din partea comisiei, pentru aceleași rațiuni, de acord.

Vă supun la vot art.17 în redactarea amendamentului propus de domnul Lakatos.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Admis art.17 în redactarea amendamentului domnului Lakatos.

La art.18, amendament. Domnul deputat Lakatos, aceeași susținere.

Comisia, de acord.

Cine este pentru amendamentul propus de domnul deputat Lakatos la art.18? Aceeași susținere. Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Art.18, cu amendamentul propus.

Art.19. Dacă există observații. Nu. Admis.

Secțiunea a 3 a. Titlul. Observații? Nu. Adoptat.

Art.20. Observații? Adoptat.

Secțiunea a 4 a. Titlul. Observații? Adoptat.

Art.21, există un amendament al comisiei. Pentru conciziunea textului, alin.1 din art.21 este reformulat.

Cine este pentru reformularea art.21 în redactarea comisiei?

Cine este pentru, vă rog. Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, art.21 în redactarea comisiei.

Secțiunea a 5 a. Titlul. Observații? Adoptat.

Art.22. Observații? Adoptat.

Art.23. observații? Adoptat.

Secțiunea a 6 a. Titlul nemodificat. Observații? Adoptat.

Art.24. Observații? Adoptat.

Art.25, nemodificat. Observații? Adoptat.

Art.26, nemodificat. Observații? Adoptat.

Art.27, nemodificat. Observații? Adoptat.

Art.28, nemodificat. Observații? Adoptat.

Secțiunea a 7 a. Titlul, nemodificat. Observații? Adoptat.

Art.29, nemodificat. Observații? Adoptat.

Art.30, nemodificat. Observații? Adoptat.

Art.31, nemodificat. Observații? Adoptat.

Secțiunea a 8 a. Titlul, nemodificat. Observații? Adoptat.

Art.32, nemodificat. Observații? Adoptat.

Art.33, nemodificat. Observații? Adoptat.

Art.34, nemodificat. Observații? Adoptat.

Secțiunea a 9 a. Titlul, nemodificat. Observații? Adoptat.

Art.35, nemodificat. Observații? Adoptat.

Cap.III, titlul, nemodificat. Observații? Adoptat.

Art.36, nemodificat. Observații? Adoptat.

Art.37, nemodificat. Intervenții? Adoptat.

Art.38, nemodificat. Intervenții? Adoptat.

Cap.IV. Titlul, nemodificat. Observații? Adoptat.

Art.39, nemodificat. Intervenții? Adoptat.

Cap.V. Titlul. Observați? Adoptat.

Art.40, nemodificat. Observații? Adoptat.

Cap.VI. Titlul. Observații? Adoptat.

Art.41, nemodificat. Observații? Adoptat.

Art.42, nemodificat. Observații? Adoptat.

Anexe. "Declarația de imparțialitate", este admis un amendament de redactare al comisiei.

Cine este pentru anexă, "Declarația de imparțialitate", în redactarea comisiei.

Cine este pentru, vă rog. Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Anexa, adoptată în unanimitate în redactarea comisiei.

Ne aflăm în cadrul unui proiect de lege cu caracter ordinar.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în integralitatea sa.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Vă rog să numărați abținerile. 7 abțineri.

Cu 165 de voturi pentru, 7 abțineri, proiectul de lege a fost adoptat.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 24 ianuarie 2022, 19:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro