Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 22 noiembrie 2005
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.185/29-11-2005

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
03-04-2020
02-04-2020
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2005 > 22-11-2005 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 22 noiembrie 2005

2. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005.
 
consultă fișa PL nr. 301/2005 L294/2005

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

  ................................................

Numărul curent 1 pe ordinea de zi: Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005.

Inițiatorul, domnule ministru, aveți microfonul.

Domnul Sebastian Vlădescu (ministrul finanțelor publice):

Bună dimineața, sper că se aude.

Prin ordonanța nr. 66 se rectifică bugetul anului 2005. Necesitatea acestei rectificări bugetare a apărut datorită modificării unor acte normative cu influențe asupra veniturilor și cheltuielilor. Rezultatele execuției bugetare pe primele luni ale anului au necesitat armonizarea între veniturile și cheltuielile bugetare. De asemenea, au trebuit asigurate fonduri pentru înlăturarea efectelor calamităților din primăvara acestui an. S-au avut în vedere datele statistice ale anului 2005, creșterea economică, o apreciere a monedei naționale mai mare decât cea apreciată inițial și, de asemenea, salariul mediu și numărul de salariați efectiv pe anul 2005, cifrele au fost modificate; de asemenea, introducerea cotei unice și aprobarea unor măsuri fiscale cu influențe favorabile asupra bugetului.

În ceea ce privește tendințele veniturilor și cheltuielilor se poate observa că veniturile s-au majorat pe bugetul general consolidat la 27.528 miliarde lei, iar ținta finală de deficit bugetar a fost redusă de la 1,5 la 0,7% din produsul intern brut. La cheltuieli, de asemenea, a fost estimată o creștere de 9.194,9 miliarde de lei, o creștere de 1,1% față de proiecția inițială. S-au majorat substanțial, datorită legilor apărute la sfârșitul anului 2004 și începutul anului 2005 cheltuielile de personal, la 16,9% în total cheltuieli, și, de asemenea, au crescut transferurile de la 38,9% la 39,3% în total cheltuieli.

Recalcularea pensiilor și indexarea alocațiilor pentru copii au avut, de asemenea, influențe asupra cheltuielilor bugetare.

Au existat, de asemenea, și diminuări de cheltuieli. S-au redus dobânzile aferente datoriei publice, precum și rambursările de credite externe. Costurile au fost reduse în special datorită diminuării cursului de schimb.

În principiu, s-au alocat la bugetul de stat sume suplimentare pentru Ministerului Justiției, Ministerul Administrației și Internelor.

Cheltuielile din creditele externe s-au diminuat cu 13.704 miliarde, cele mai importante reduceri s-au localizat la Ministerul Transporturilor, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Apărării Naționale. De asemenea, la bugetele locale, la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată în vederea asigurării fondurilor s-a produs o suplimentare de 6.260 miliarde de lei, s-au majorat, de asemenea, cheltuielile materiale.

La bugetul asigurărilor de șomaj, la bugetul fondului unic național de sănătate și la bugetul asigurărilor sociale de stat, de asemenea, s-au produs majorări în special datorită necesității finanțării recalculării pensiilor și finanțării deficitului fondului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Acestea sunt, în general, cifrele importante.

V-aș ruga să aprobați rectificarea bugetului pe anul 2005.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Domnul Tănăsescu sau domnul Vosganian, care dintre dumneavoastră dorește să prezinte raportul comisiilor?

Domnul Varujan Vosganian:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raportul comun la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat.

Comisiile reunite pentru buget, finanțe-bănci din Camera Deputaților și Senat au luat în dezbatere proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului și având în vedere argumentele prezentate de inițiator, cele două comisii au examinat Proiectul de Lege și au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte raportul de admitere, cu amendamentele prezentate în anexă.

În consecință, supunem spre dezbatere și adoptare plenului Parlamentului raportul de admitere, cu amendamente.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule senator.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale. Grupurile parlamentare ?

Domnul Iancu, P.S.D.

Domnul Iulian Iancu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

ținând seama de prezentarea făcută de domnul ministru de finanțe, aș vrea să-i pun o singură întrebare.

Având în vedere angajamentul din programul guvernamental și modul de execuție bugetară pe 2005, o singură întrebare: dacă această rectificare a fost făcută în sensul creșterii economice și măsurilor de dezvoltare sau măsuri stricte de protecție socială ?

Mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule ministru, doriți să răspundeți?

Domnul Sebastian Vlădescu:

Această rectificare, efectuată în luna iunie, a avut în primul rând scopul de a corela introducerea cotei unice și veniturile determinate de introducerea cotei unice cu veniturile prognozate inițial pentru bugetul anului 2005. De asemenea, a avut scopul de a reduce deficitul bugetar de la 1,5% la 0,7%, în scopul păstrării echilibrului macroeconomic în condițiile deteriorării contului curent și, de asemenea, a avut scopul de a acoperi cheltuieli, inclusiv de protecție socială, printre care majorări de salarii aprobate în octombrie 2004, cheltuieli care nu fuseseră incluse în bugetul anului 2005.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Dacă există alte intervenții din partea grupurilor parlamentare?

Stimați colegi,

Trecem la aprobarea titlului legii.

Dacă sunt intervenții ?

Comisiile propun titlul inițiatorului, adoptat în unanimitate.

Articolul unic al legii, Comisia ne propune un amendament admis.

Dacă sunt intervenții? Nu.

Voturi pentru ? Vă rog, numărați. 195 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 81 de voturi împotrivă.

Abțineri? Două.

Cu 195 voturi pentru, 81 împotrivă și 2 abțineri, articolul unic a fost votat, în forma propusă de comisie.

Titlul ordonanței de urgență. Nu sunt amendamente. Dacă există intervenții? Nu. Adoptat în unanimitate.

La articolele 1, 2 și 3 nu sunt amendamente. Dacă comisiile propun formularea inițiatorului? Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

La art. 4 există un amendament respins.

Dacă există colegi care vor să-l susțină? Nu.

Supun votului dumneavoastră art. 4, conform formulării propuse de către inițiator.

Voturi pentru? 182 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 70 voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu 182 voturi pentru, 70 împotrivă și 3 abțineri art. 4 a fost adoptat în forma propusă de inițiator.

La art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 nu sunt amendamente admise sau respinse.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Adoptate în unanimitate.

La art. 23 din ordonanță există un amendament respins, al Comisiilor de învățământ.

Dacă este susținut amendamentul? Amendamentul nu este susținut.

Supun votului dumneavoastră art. 23, formularea propusă de inițiator.

Voturi pentru, vă rog? 187 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 70 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu 187 voturi pentru, 70 împotrivă și 2 abțineri a fost adoptat articolul, în forma propusă de către comisii.

La articolele 24, 25, 26 și 27 nu există amendamente, nici admise, nici respinse.

Dacă există comentarii sau intervenții? Nu sunt. Adoptate în unanimitate.

La art. 28, comisiile pentru învățământ au un articol respins. Dacă vor să-l susțină? Nu.

Supun votului dumneavoastră art. 28, în forma propusă de inițiator.

Voturi pentru? 184 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 71.

Abțineri? 1.

Cu 184 voturi pentru, 71 împotrivă și 1 abținere, art. 28 a fost adoptat în forma propusă de comisie.

Articolul 29 din raport. La pct. 1 există un amendament admis de către comisie. Dacă există observații? Nu sunt.

Voturi pentru? 186 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 61.

Abțineri?

Cu 184 voturi pentru, 61 voturi împotrivă art. 29, în forma propusă de către comisie, a fost adoptat.

Anexa 1. La Capitolul 5701 există un amendament al Comisiilor de învățământ. Îl susțin? Nu-l susțin.

Supun Anexa 1 votului dumneavoastră, în formularea propusă de către inițiator, susținută de către comisii.

Dacă există alte observații?

Voturi pentru? 187.

Voturi împotrivă? 60.

Abțineri? O abținere.

Cu 187 voturi pentru, 60 abțineri și 1 vot împotrivă Anexa nr. 1 a fost adoptată.

La Anexa nr. 2 nu există amendamente.

Dacă există comentarii? Nu sunt.

Adoptată în unanimitate.

La Capitolul 6801 - "Transporturi și comunicații" există un amendament al Comisiei de tehnologia informațiilor. Îl susține? Nu. Supun toate anexele legii, la care nu există nici un amendament admis sau respins, în discuție. Dacă există observații la una dintre anexe, pe ordonatori de credite și pe celelalte anexe la Legea de rectificare a bugetului de stat pe 2005? Nu există observații.

Voturi pentru anexe? 186.

Voturi împotriva anexelor? 50.

Abțineri?

Cu 186 voturi pentru și 50 de abțineri, anexele au fost adoptate.

Am să supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005.

Voturi pentru? 186 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 61.

Abțineri? Nu sunt.

Cu 186 voturi pentru și 61 de voturi împotrivă, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 a fost adoptat.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 6 aprilie 2020, 22:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro