Valeriu Tabără
Valeriu Tabără
Sittings of the Chamber of Deputies of May 29, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.88/08-06-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
19-03-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 29-05-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 29, 2006

4. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului:  
  4.2 Valeriu Tabără
 
see:

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Urmează răspunsul la interpelarea domnului deputat Valeriu Tabără, Grupul parlamentar al PD, referitoare la strategia ministerului și măsurile împotriva dezastrelor.

Din partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale răspunde domnul secretar de stat Dănuț Apetrei.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul. Vă rog.

Domnul Dănuț Apetrei (secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale):

Vă mulțumesc, doamna președintă.

La interpelarea domnului deputat Valeriu Tabără vă comunicăm următoarele, stimate domnule deputat.

Sectorul de îmbunătățiri funciare este un sector important în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și are un rol complex în domeniul economic, social și de protecție a mediului.

Sursele bugetare alocate și lucrările realizate. În perioada 1991-2006, au fost alocate, pentru sectorul de îmbunătățiri funciare, volume de investiții totalizând 70 de milioane dolari americani, reprezentând circa 3 - 4 % din necesar.

Se desprinde concluzia subfinanțării acestui sector atât în domeniul investițiilor, cât și al activităților de întreținere și reparații, unde fondurile alocate nu au depășit 25 % din necesar. Neasigurarea, la nivelul necesarului, a fondului pentru lucrările de întreținere și reparații, a făcut ca starea infrastructurii de îmbunătățiri funciare, inclusiv a celei de apărare împotriva inundațiilor, să deterioreze continuu.

Fondurile de investiții au fost alocate, în principal, pentru continuarea obiectivelor de îmbunătățiri funciare aprobate înainte de 1990, în special a celor de irigații.

La evoluția numărului de salariați, vă putem spune că una din consecințele subfinanțării, cu un impact social puternic, dar și odată cu aplicarea Legii 138/2004, evoluția numărului de salariați este într-o scădere continuă, de la 22.000 în 1994, la 4.800 în 2006.

Vizavi de liniile directoare ale strategiei ministerului, vă putem spune următoarele: se dorește încurajarea și stimularea constituirii de noi organizații de îmbunătățiri funciare; se delimitează, în cadrul amenajărilor de irigații zonele viabile economic în cadrul cărora se poate asigura dezvoltarea durabilă a unei agriculturi comerciale specifice; se elaborează un program de implementare a măsurilor de valorificare a infrastructurii de irigații din zonele și/sau amenajările care nu s-au dovedit viabile din punct de vedere economic și se elaborează și, totodată, implementează un program de investiții cu privire la reabilitarea unor lucrări de infrastructură, la amenajarea cu lucrări de îmbunătățiri funciare a unor noi suprafețe de teren; se ameliorează prin lucrări de îmbunătățiri și unele terenuri degradate.

Vizavi de strategia ministerului de refacere a digurilor de la Dunăre pe termen scurt, se prevăd următoarele aspecte: refacerea incintelor îndiguite cu destinația avută înainte de inundație prin închiderea breșelor; se reconsideră asigurările de calcul în vederea reproiectării acestor diguri; se realizează unele secțiuni specifice, practic deversoare cu stăvilare; se realizează linii de apărare suplimentare, practic, acele diguri inelare; se reactualizează planurile de apărare împotriva inundațiilor la incintele de la Dunăre; se promovează un studiu de reabilitare, modernizare și reecologizarea amenajărilor din cadrul incintei îndiguite a Luncii Dunării ca urmare a schimbărilor drastice de climă și hidro de pe cursul acestui fluviu.

Analizeze economice, sociale și valorile de mediu vor fi realiste și trebuie să permită ministerului alegerea celei mai bune strategii în acest domeniu care, în prezent, face obiectul a numeroase controverse de la soluții radicale de renunțare la linia de apărare la Dunăre, până la soluții complementare din punct de vedere tehnic și de renaturare a Luncii Dunării, practic, acel coridor verde de care se vorbește mereu.

Anexat, veți primi, domnule deputat, situația investițiilor în perioada 1991-2006, obiective de apărare împotriva inundațiilor și de prevenire a alunecărilor de teren prin programul SAPARD și evoluția numărului de salariați din Sectorul de îmbunătățiri funciare.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnul deputat Valeriu Tabără. Vă rog, aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Valeriu Tabără:

Doamna președintă,

Domnilor colegi, atâția câți suntem în sală,

Vreau să vă spun că acest punctul de vedere pe care am să-l exprim acum nu se referă la domnul secretar de stat Apetrei. Vă mărturisesc, așa cum i-am spus și domniei sale, mă așteptam ca aici să vină domnul secretar de stat care răspunde de sectorul producție și de aceste strategii și, de ce nu, poate chiar un material care să aducă, etapizat, tot ceea ce s-a făcut în sectorul acesta al îmbunătățirilor funciare.

Spun acest lucru pentru că, deși trecem dintr-un dezastru în altul, ne trezim, de fiecare dată, descoperiți pe strategii care nu au obiective și, mai ales, termene foarte precise și, în același timp, sursele financiare.

Spun acest lucru pentru că toate restructurările care s-au făcut după 1996 în sistemul de îmbunătățiri funciare au avut drept obiectiv reducerea personalului și reducerea fondurilor care s-au alocat pentru ceea ce înseamnă reconstruirea, întreținerea și, respectiv, punerea în sistem de funcționare a sistemelor de îmbunătățiri funciare. Și iată ceea ce s-a întâmplat și anul trecut și ceea ce s-a întâmplat și anul acesta.

Interpelarea mea nu se vrea un atac la minister ci se vrea o atenționare a Guvernului României actual în ceea ce privește importanța acestui sector și, în același timp, este o țintă spre cei care fac diverse strategii pentru Dunăre.

Dunărea a fost gândită în ceea ce înseamnă amenajarea ei și, mai ales, protecția împotriva inundațiilor, de mari minți ale acestei țări și nu de ieri, de alaltăieri și nu de 50-60 de ani, ci de peste 100 de ani; ceea ce s-a construit acolo este într-o corelare directă cu ceea ce are Ungaria, cu ceea ce are Austria și, respectiv, Germania, în preajma marilor râuri și în preajma Dunării.

Eu atrag atenția că acest sector este, poate, mai important decât multe altele din zona rurală și care ar trebui să fie abordat nu numai de Ministerul Agriculturii, ci de Guvern. Poate chiar într-un sector foarte special, cu o comisie specială, cu oameni de știință, cu oameni care au lucrat în sistem și pe care, mai devreme sau mai târziu, vom fi obligați să-i reabilităm.

De aceea am făcut această interpelare.

Mărturisesc că așteptam, într-adevăr, o responsabilitate din partea nu a domnului ministru, repet, care se ocupă de un cu totul alt sector în Ministerul Agriculturii, ci din partea domnului ministru Flutur și, respectiv, a domnului secretar de stat Lazin.

Nu este prima dată când nu se răspunde pe linia pe care o au ca responsabilitate în minister și, din acest punctul de vedere, eu îmi declar o anume nemulțumire față de relația directă între problematica pe care o ridicăm și răspunsurile pe care le primim.

Mulțumesc mult.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule deputat.

Sper ca aceste lucruri se vor transmite ministrului pentru relația cu Parlamentul.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 28 march 2020, 10:52
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro