Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 15-12-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 1997

14. Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate Guvernului.  

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Cu aceasta, trecem la interpelări. Lista este destul de lungă, noroc că unii dintre colegii noștri sunt absenți...

Domnul Barbaresso? Nu este. Domnul Radu Ulpiu Micle? Absent. Domnul Mircea Mihai Munteanu.

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Domnule președinte,

Interpelarea este adresată Guvernului, în nume propriu.

Noul regim instaurat în România ca urmare a alegerilor care au avut loc în toamna anului 1996 a reușit să schimbe în bine imaginea țării noastre în statele occidentale. Motivele acestei îmbucurătoare modificări de optică sunt multiple, dar, așa cum apreciază mulți demnitari sau cetățeni obișnuiți din țările respective, două sunt esențiale: dezvoltarea evidentă a instituțiilor democratice și politica de bună colaborare cu minoritățile naționale, culminând cu introducerea în Guvern a 2 reprezentanți ai minorității maghiare.

Dar, în același timp, aceiași factori din democrațiile vestice ne reproșează rămânerea în urmă în două domenii importante: economic și cel al administrației publice. În acest ultim sector, este subliniată în mod insistent lipsa Legii funcționarului public. De fapt, actul normativ în cauză constituie o piesă de bază în procesul de reformă a administrației publice, așa cum este concepută reforma de actuala majoritate.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Pe scurt, domnule deputat! Știți cum e regula: prezentarea pe scurt și, pe urmă, dezvoltarea când se vine pentru răspuns.

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Am terminat, domnule președinte.

Pentru acest motiv, în calendarul privind acțiunile prioritare ale Guvernului României este prevăzută prezentarea unui proiect de lege în această materie la o dată anterioară celei în care ne aflăm. Solicităm Guvernului să înainteze neîntârziat Parlamentului spre analiză și aprobare proiectul de Lege a funcționarului public.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Are cuvântul doamna Mariana Stoica și, apoi, doamna Viorica Afrăsinei.

Doamna Mariana Stoica:

Domnule președinte,

Interpelarea este adresată pentru Ministerul Informațiilor Publice, domnului ministru, și se referă la modul în care România este cunoscută și apreciată pe plan european, unde, în cel mai bun caz, are de rezolvat încă foarte multe lucruri. De aceea, întrebarea se referă doar la faptul dacă Guvernul are, prin ministerul său specializat, un program pe termen mediu pentru promovarea realităților din țară? Ce resurse are alocate și cum s-a evaluat rezultatul acțiunilor din ultimul an? Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Doamna Viorica Afrăsinei.

Doamna Viorica Afrăsinei:

Domnule vicepreședinte,

Interpelarea mea se adresează domnului Băsescu Traian, ministrul transporturilor, și este în nume propriu.

La dezbaterile care au avut loc în Parlamentul României cu ocazia aprobării proiectului de buget de stat pe anul 1997, am prezentat argumente în favoarea includerii la capitolul "lucrări de investiții ale Ministerului Transporturilor" a sumelor necesare continuării lucrărilor de investiții cale ferată: Săveni-Darabani și cale ferată Hârlău-Flămânzi. Cu această ocazie, răspunsul negativ al domniei voastre, domnule ministru, care argumenta lipsa fondurilor, a determinat respingerea de către plen a propunerilor pe care eu le-am făcut. Vă reamintesc, însă, că în aceeași dezbatere v-ați angajat în fața plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului că veți găsi cele 8 miliarde de lei necesare terminării tronsonului de traversare de la Hârlău pentru 100 m de tunel din 1.000, având în vedere și importanța și valoarea deosebită a scutului folosit la lucrare.

Domnule ministru, iată, am ajuns la bilanțul anului 1997 și lucrarea despre care vorbeam în luna aprilie se află exact în același stadiu. De aceea, interpelarea mea de astăzi se dorește a fi nu numai ca o întrebare punctuală, pentru care, desigur, doresc un răspuns în săptămâna imediat următoare, dar răspunsul aș dori să fie în sensul de a cunoaște care sunt intențiile ministerului de a-și planifica pentru anul 1998 lucrări de investiții pentru județul Botoșani și, desigur, intențiile dumneavoastră, domnule ministru, de a vă onora promisiunea.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Are cuvântul domnul Petre Naidin, urmează domnul Nusfet Saganai.

Domnul Petre Naidin:

Dacă și Guvernul ar fi iubit această rubrică a noastră, acum, cred că puteam să văd și eu Antena 1...

Interpelarea mea se adresează Guvernului și privește un proiect de act normativ de finanțare a achiziționărilor de tehnică agricolă, promis, discutat și cu sindicatele, discutat și cu Banca Mondială, dar care nu mai apare. Pentru că am înțeles că problemele construcției de mașini și ale agriculturii sunt și ale domnului Ciorbea.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Are cuvântul domnul Nusfet Saganai, urmează domnul Vasile Stan.

Domnul Nusfet Saganai:

Domnule președinte,

Interpelarea mea se adresează domnului ministru Ion Victor Brukner, proaspăt ministru al sănătății și este în legătură cu situația grea în care se află sanatoriul balnear din orașul Techirghiol.

Sanatoriul balnear și de recuperare Techirghiol este o unitate cu personalitate juridică în subordinea Direcției sanitare a județului Constanța și asigură asistența medicală de specialitate pentru pacienții din toate județele țării, precum și pentru străini. Sanatoriul balnear și de recuperare Techirghiol are următoarea structură: secția sanatorială de balneologie și recuperare medicală, cu 425 de paturi; 2 secții-spital cu 180 + 185 paturi; secția spital recuperare medicală pentru copii neuropsihomotori, cu 200 de paturi și creșa, cu 50 de paturi.

Prin HGR nr.692 din august 1996, unitarea a trecut direct în subordinea Ministerului Sănătății și, începând din 1 ianuarie 1997, a fost finanțată din bugetul statului, atât pentru cheltuieli de retribuții cât și pentru cele materiale.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Pe scurt, vă rog!

Domnul Nusfet Saganai:

Prin HGR nr. 244 din iunie 1997, se prevedea trecerea Sanatoriului balnerar și de recuperare Techirghiol din subordinea Ministerului Sănătății în subordinea Direcției sanitare a județului Constanța și finanțarea cheltuielilor materiale din bugetul local.

Hotărârea Guvernului nr. 244 din iunie 1997 nu s-a aplicat nici la ora actuală, unitatea nemaiprimind finanțare pentru cheltuieli materiale, de nicăieri.

În această perioadă de aproximativ 7 luni, unitatea s-a confruntat cu o lipsă acută de fonduri financiare, veniturile proprii realizate fiind insuficiente pentru a acoperi cheltuielile efective, acumulându-se astfel peste 2 miliarde de lei datorii pentru combustibil, energie electrică etc.

Finanțarea de la bugetul statului pentru cheltuieli materiale a fost de 1.666.000.000 lei până la data de 30 iunie 1997.

În urma repetatelor demersuri făcute la Ministerul Sănătății și la bugetul local, s-au primit, în luna august ...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule coleg,

Aceasta este prezentarea pe scurt a interpelării.

Domnul Nusfet Șaganai:

Da.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Așa scrie în Regulament.

Ați văzut, domnul Naidin, dacă are practică îndelungată, cât de scurt a prezentat?

Vă rog frumos, că dacă ne dați toate datele statistice ale... Vă rog.

Domnul Nusfet Șaganai:

La data de 10 noiembrie 1997, cu Adresa nr. 848.258, Ministerul Sănătății a comunicat refuzul de avizare a Ministerului Finanțelor privind Protocolul încheiat între Ministerul Sănătății și Consiliul local Techirghiol - imediat termin - menționând ca finanțarea unității să se facă de către Ministerul Sănătății.

Față de această situație, rog să sprijiniți unitatea sus-menționată, în obținerea fondurilor necesare supraviețuirii, aproximativ 3 miliarde de lei, în folosul sutelor de copii și miilor de pacienți care-și găsesc alinarea suferințelor în această unitate.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnul Vasile Stan.

Urmează domnul Marian Ianculescu. Este?

Din sală:

Sunt doi!

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Sunt doi Marian Ianculescu?

Din sală:

Este unul singur, dar are prestație pe o lună!

Domnul Radu Mircea Berceanu:

A! Domnul Vasile Stan.

Domnul Vasile Stan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată domnului Sorin Dumitriu, președintele Fondului Proprietății de Stat.

Cei 218 parlamentari care sunt cazați la Hotel "București" sunt în pericol de a fi evacuați sau mutați câte 3-4, ca soldații, în apartamentele dintr-un corp auxiliar. Aceasta, deoarece F.P.S.-ul dorește cu orice preț să vândă pachetul majoritar de acțiuni, în condiții cel puțin dubioase, nu cunoscutei firme "Hayatt", ci unei firme-fantomă, de fapt, un "Hayatt S.R.L.".

Se dorește închiderea hotelului pe 3 ani și micșorarea numărului de etaje de la 8 la 5.

Este normal ca salariații, conducerea și sindicatul să se opună unei asemenea aventuri, în condițiile în care o altă firmă, bine cunoscută în turismul mondial, oferă soluții mult mai avantajoase.

Pentru interesul turismului românesc, pentru ca procesul de restructurare și privatizare să țină seama de interesul național, vin și-l întreb pe domnul președinte al F.P.S., ce are de gând să facă cu acest mare hotel, evaluat la 54 de milioane de dolari?

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnul Marian Ianculescu.

Urmează domnul Nicolae Groza. Este? Da.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Prima mea interpelare este adresată domnului ministru Traian Băsescu și are ca obiect profundele transformări produse de economia de piață și în domeniul transporturilor rutiere.

S-a mers după principiul "ce este rentabil?" și în acest domeniu.

"Rătăciți în tranziție", ne confruntăm cu diverse situații, care mai de care mai bizare, așa cum se confruntă în prezent locuitorii localității turistice Cheia, de pe raza comunei Mâneciu, județul Prahova. Și ei sunt tot "rătăciți în tranziție".

Copiii, ca să meargă la școala generală din comuna Mâneciu, pentru că în localitatea Cheia nu funcționează gimnaziul, clasele V-VIII, pe distanța de circa 20 km., trebuie să facă zilnic, dus și întors, cu mâna, la "Ia-mă nene!", pentru a frecventa cursurile școlare, din lipsa oricărei curse regulate de transport în comun.

Și ne aflăm într-o localitate turistică, fără cale ferată, prin care trece șoseaua națională Ploiești-Brașov, cu un trafic intens.

Oare este greu să se înființeze o cursă de transport în comun, care să deservească și localitatea Cheia? Măcar o cursă dus și întors, corelată cu programul elevilor de școală, se impune a lua ființă.

Iată, de ce, domnule ministru, venim cu rugămintea să faceți uz de puternica dumneavoastră personalitate și să creați pârghiile necesare pentru înființarea...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Păi, dar l-am pus pe domnul Ilie Șerbănescu, ca să nu ne mai "rătăcim în tranziție", așa că... Acum, ne desrătăcește dânsul, ce să mai...

Domnul Marian Ianculescu:

A doua interpelare se adresează domnului ministru Sorin Frunzăverde, ministrul pădurilor, apelor și protecției mediului și are ca obiect declarația recentă, făcută în mass-media de domnul deputat Vasile Lupu, referitoare la corpul silvic.

Domnia sa spunea: "Mi s-a oferit postul de ministru al agriculturii. Aș accepta acest post, în cazul în care ministerul ar reveni la structura tradițională și europeană, de Minister al Agriculturii, Pădurii și Apelor".

De asemenea, domnul Vasile Lupu a mai afirmat că, în cazul în care ar accepta numirea în ministerul amintit, "... va salva pădurile de la jaful declanșat de actualele structuri administrative, va identifica pe cei care au acumulat averi de miliarde și va spori bugetul statului, pentru a putea finanța agricultura".

Cunoscând eforturile pe care le-a făcut de-a-lungul timpului corpul silvic pentru gospodărirea rațională a pădurilor din țara noastră, rezultate concretizate în excelentele aprecieri ale specialiștilor de peste hotare și ale unor organisme internaționale, cum sunt FAO și Banca Mondială, rog pe domnul ministru Frunzăverde să comenteze afirmațiile domnului Vasile Lupu, pe care să le confirme, sau să le infirme, în caz de neadevăr.

După părerea mea, afirmațiile domnului Vasile Lupu sunt direcționate tocmai pentru compromiterea unui întreg corp silvic care și-a făcut datoria cu onestitate de-a lungul istoriei, pentru a transmite din generație în generație păduri cât mai frumoase.

Și, acest lucru, pe care domnul deputat Vasile Lupu l-a afirmat, după părerea mea, este făcut cu scopul de a putea să-și justifice opera nefastă de restitutio în integrum, în cazul pădurilor.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule deputat,

Noroc că n-am fost și noi de acord, așa că, până la urmă a rămas numai cu declarațiile...

Domnul Nicolae Groza.

Urmează domnul Marin Gheorghe. Este?

Domnul Nicolae Groza:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea se adresează domnului Remus Opriș, secretar general al Guvernului.

Prin declarația politică pe care-am făcut-o pe data de 25 noiembrie 1997, am considerat ca un abuz, acțiunea primarului Gherghel Traian, care prin forță vrea să evacueze clădirea laboratorului de cercetare a Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Geoagiu, județul Hunedoara.

De ce nu se respectă actele de justiție de către primarul Gherghel Traian, din comuna Geoagiu, pe care o vrea oraș?

Solicit insistent intervenția dumneavoastră, domnule Remus Opriș, de a suspenda primarul respectiv, pentru ca administrația să respecte legile țării la Geoagiu, județul Hunedoara.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Prefectul poate să-l suspende.

Domnul Marin Gheorghe.

Urmează domnul Anghel Stanciu.

Domnul Valeriu Tabără nu este, nu? Este "la fumat"...

Domnul Marin Gheorghe:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată domnului ministru al finanțelor, Daniel Dăianu.

Interpelarea are ca obiect un material referitor la una din ultimele măsuri fiscale ce se pregătește la Ministerul Finanțelor, și anume modificarea accizelor.

În acest proiect de lege se prevede că toate automobilele vor fi considerate "bunuri de lux", indiferent dacă sunt importate sau produse în România, iar cumpărătorul va suporta o creștere de prețuri sub formă de accize între 1 și 12%.

Interpelarea mea către domnul ministru se referă la oportunitatea introducerii acestor accize, având în vedere situația grea în care se găsește automobilul românesc, și că, prin această măsură, probabil, se va distruge cu bună știință o importantă ramură industrială a economiei românești.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnul Anghel Stanciu.

Urmează domnul Drecin Mihai. Este? Da.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea se adresează domnului ministru de stat, ministrul justiției, domnul conferențiar Valeriu Stoica.

Ea are ca obiect veniturile brute și nete realizate în ultima lună de către magistrații de la Curtea Supremă de Justiție, de către președinții de la Curțile de Apel, tribunale și judecătorii, respectiv de către magistrații stagiari, deoarece constatăm că prin izolarea grilei de salarizare a personalului din justiție de celelalte grile de salarizare a personalului bugetar, dânșii au obținut sporuri succesive de salarii, o serie de alte drepturi, care-i plasează cu mult peste veniturile salariale ale Președinției, Guvernului și, respectiv, ale Parlamentului.

Cum urmează să se realizeze o nouă grilă de salarizare, am dori să ne pună la dispoziție toate veniturile brute și nete realizate în ultima lună, spre a le putea armoniza cu celelalte grile de salarizare.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Armoniza în jos, înțeleg...

Domnul Anghel Stanciu:

În sus, nu în jos...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnul Drecin Mihai.

Urmează domnul Bejinariu Petru. Este domnul Bejinariu? Este? Da.

Domnul Mihai Drecin:

Domnule vicepreședinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată domnului Traian Băsescu, ministrul transporturilor.

De fapt, punctez 3 probleme.

Solicităm repararea căii ferate Oradea-Beiuș, în zona Drăgești, circulația fiind întreruptă încă din anul 1993, în urma unor alunecări repetate de teren.

Considerăm că singura soluție pentru repunerea definitivă în funcțiune a căii ferate ar fi devierea traseului într-o zonă alăturată actualului fir de cale ferată, nepericlitată de alunecările de teren.

Ca urmare, cei aproximativ 200.000 locuitori din Țara Beiușului, numeroasele întreprinderi din zonă ar beneficia de apreciabile economii de timp și cheltuieli bănești, prin scurtarea traseului C.F.R. Oradea - Salonta - Holod - Beiuș - Vașcău, acum în funcțiune.

Mai precizăm caracterul strategic al căii ferate Oradea - Beiuș - Vașcău.

În al doilea rând, îi sesizăm domnului ministru necesitatea construirii unui drum de centură pentru orașul Ștei, Județul Bihor, cu o lungime de maximum 3 km. În felul acesta s-ar fluidiza circulația rutieră, drumul actual pe direcția Oradea - Beiuș - Brad - Deva având un traseu foarte întortochiat și periculos în perimetrul orașului Ștei.

În fine, în al treilea rând, solicităm accelerarea reabilitării drumului E-20, Oradea - Cluj-Napoca, pe teritoriul județului Bihor, aflat în plin proces de modernizare, prin repararea șanțurilor și rigolelor, mai ales în perimetrul satelor și comunelor pe care le traversează. În caz contrar, datorită nivelului mai ridicat al șoselei, față de curțile multor cetățeni, în timpul ploilor, casele acestora sunt inundate, fenomen în premieră pentru zona în discuție.

Solicit răspuns, atât în scris, cât și oral.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Are cuvântul domnul Bejinariu.

Urmează domnul Vitcu. Este? Da.

Domnul Petru Bejinariu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea se adresează Guvernului, respectiv domnului ministru Remus Opriș, secretarul general al Guvernului.

În luna august 1997, Guvernul României a oprit aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 906, cu mențiunea că "... aceasta se va putea aplica cu o nouă metodologie, care va apare în termen de 60 de zile".

Timpul a trecut, metodologia nu a apărut.

În centrul municipiului Rădăuți, există multe spații cu altă destinație decât locuință, fronturi compacte de clădiri, aproape o sută la număr, și această zestre arhitecturală de mare vechime, riscă în foarte scurt timp să se prăbușească, deoarece primăria nu dispune de fonduri bănești pentru consevarea și restaurarea acestor spații.

Este, așadar, oportun ca spațiile comerciale și cu alte destinații din cuprinsul clădirilor să se vândă către actualii ocupanți, care doresc să o facă, sau să fie scoase la vânzare prin licitație.

Interpelare: întrebăm pe domnul secretar general dacă Guvernul este decis totuși să elaboreze această metodologie într-un termen acceptabil, pentru că cel legal a trecut, și dacă se poate prevedea o investiție adecvată refacerii și conservării spațiilor care nu vor fi cumpărate în anul 1998?

Interpelarea este în reluare, pentru că n-a ajuns unde trebuie, nu din vina noastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Are cuvântul domnul Vitcu.

Urmează domnul Păcurariu Iuliu.

Domnul Mihai Vitcu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea se adresează domnului ministru Traian Băsescu, care, după câte observ, a fost foarte solicitat în seara aceasta.

Este vorba de interesul pe care-l manifestă cetățenii unor comune din județul Suceava și anume, Cașvana - o comună foarte dragă domnului ministru, Todirești, Botoșana, Ciprian Porumbescu, Arbore, privind stația C.F.R. Todirești, care, în viziunea Regionalei C.F.R. Iași, ar urma să fie desființată.

Rugămintea acestor cetățeni este de a se menține această stație întrucât prezintă un interes economic și social deosebit în zonă.

Interpelarea sună cam în felul acesta: "Vă rugăm, așadar, domnule ministru Traian Băsescu, să vă exprimați punctul de vedere față de gravele probleme economice și sociale ce se prefigurează în această zonă, anticipând, ca în foarte multe situații, un răspuns favorabil".

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Are cuvântul domnul Păcurariu.

Urmează domnul Chichișan Miron. Este prezent, da?

Domnul Iuliu Păcurariu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea se adresază Guvernului, domnului Victor Ciorbea.

Ea are ca obiect modul în care se aplică în județul Cluj Legea nr. 18/1991, Legea fondului funciar.

În urma unor hotărâri ale Prefecturii, procedura de eliberare a titlurilor de proprietate se abate grav de la principiile legii.

Cer anularea acestor măsuri, iar dacă Prefectura le menține, demiterea prefectului.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Are cuvântul domnul Chichișan Miron.

Urmează domnul Marineci Ionel. Este?

Urmează domnul Nicolescu Mihai.

Domnul Miron Chichișan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea noastră se adresează domnului Gavril Dejeu, ministrul de interne, și domnului Valeriu Stoica, ministrul justiției, de către un grup de 4 deputați: Vasile Miclăuș, Drecin Mihai, Ionescu Nicolae și subsemnatul.

Vă aducem la cunoștință situația deosebit de grea, de-a dreptul disperată, în care este nevoită a-și duce existența familia pensionarului Bucur Vasile și a soției, dr. Bucur Ildiko, profesoară la Universitatea Tehnică din Cluj, domiciliată în Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 41, ca urmare a acțiunilor ilegale întreprinse de numitul Kun Karoly, cetățean maghiar, care a ocupat ilegal, pe str. Rahovei, în centrul Clujului, aproximativ 4 ha. de teren, făcând viața imposibilă atât sus-numiților, cât și a vecinilor lor.

Ocuparea terenului s-a făcut prin forță și amenințări, prin alungarea proprietarilor de drept.

Metodele folosite au fost: îngroparea casei cu buldozerul, Kiss Francisc - top 10.212, distrugerea plantațiilor, demolarea gardurilor ce delimitau proprietățile, invadarea grădinilor cu zeci de porci, vite, oi, ce au distrus totul; ridicarea unui deal artificial pe terenul cu top nr. 10.209/3, de unde proprietarii au fost alungați; incendierea a două cabane construite pe terenul statului român, aparținând unor cetățeni ce au închiriat terenul în mod legal și a casei familiei Bucur Vasile, foc stins de pompierii militari.

Aceste acte de bravură ale cetățeanului maghiar Kun Karoly au fost precedate și însoțite de campanii de teroare, constând din șicanări, amenințări, umiliri, presiuni psihologice, agresiuni fizice.

Au fost depuse plângeri la Poliția municipiului Cluj-Napoca, în datele de 9 septembrie, 18 septembrie, 15 octombrie și 20 octombrie 1997 și la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj, la 17 octombrie și 4 noiembrie, dar nimeni nu a luat nici un fel de măsuri.

Vă solicităm să interveniți în vederea stopării acestor infracțiuni.

În centrul municipiului Cluj-Napoca, o familie este terorizată de luni de zile, sistematic, fără ca organele de drept să ia măsurile ce se impun.

Oare așa ar fi tratat și un cetățean român, dacă ar fi în Ungaria?

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnul Nicolescu Mihai.

Urmează domnul Iliescu Valentin.

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Stimate și stimați colegi,

Interpelarea se adresează domnului ministru Victor Babiuc, ministrul apărării naționale, și domnului ministru Andrei Marga, ministrul educației naționale.

Prin intermediul presei civile și militare, cadrele didactice de la Liceul Militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova au luat la cunoștință de intenția Consiliului Superior de Apărare a Țării privind desființarea liceului, începând cu anul școlar 1998/1999.

Personalul didactic, pe care-l reprezint, apelează la înțelegerea domnilor miniștri, pentru a se rezolva câteva probleme de maximă importanță, printre care amintim: comunicarea oficială, din timp, în situația în care se va desființa Liceul Militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova, realizarea transferării personalului pe catedre de specialitate, similare celor deținute în prezent, la unități școlare liceale din Craiova, în etapa de pre-transferare, în lunile martie-aprilie 1998.

Avându-se în vedere că Liceul "Tudor Vladimirescu" din Craiova face parte din categoria liceelor la care transferul s-a realizat numai prin concurs, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Educației Naționale să aprobe transferul personalului didactic la licee de aceeași categorie din orașul Craiova.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Oricum, mai bine nu-l desființăm.

Am mai vorbit și eu cu domnul Babiuc.

Are cuvântul domnul Iliescu Valentin, ultimul vorbitor.

Domnul Barbu Pițigoi, care era chiar ultimul, a depus interpelarea adresată domnului Dejeu în scris.

Aveți cuvântul.

Domnul Valentin Iliescu:

Domnule președinte și puțini colegi rămași în cameră,

Interpelarea mea se adresează domnului ministru Daniel Dăianu și se referă la recenta poziție a Ministerului Finanțelor privind recomandarea de neacordare a celui de-al 13-lea salariu.

Recent, importante oficialități din cadrul Ministerului Finanțelor și din cadrul B.N.R. și-au exprimat îngrijorarea față de efectele nefavorabile ale acordării celui de-al 13-lea salariu, menționând că o asemenea măsură, pe fondul scăderii producției, ar putea produce o explozie inflaționistă.

În consecință, în această săptămână, Guvernul României va lua în discuție recomandarea Ministerului Finanțelor și a Băncii Naționale a României de neacordare a primelor de sărbători.

Evident că în măsura în care o asemenea recomandare va primi girul, printr-o Hotărâre de Guvern, ea nu va avea efecte decât asupra acelora care lucrează în sistemul bugetar, respectiv din sănătate, învățământ, cercetare științifică, administrație publică, adică tocmai aceia care au salariile cele mai nenorocite din această țară.

În concluzie, interpelarea pe care o adresez domnului ministru Daniel Dăianu, ministrul finanțelor, solicită ca acesta să prezinte, foarte pe scurt, măsurile preconizate de către Guvern, chiar de către domnia sa, de combatere a inflației, în al doilea rând, să menționeze dacă plățile compensatorii, în sumă de peste 1.600 miliarde lei, acordate persoanelor disponibilizate ca urmare a concedierilor colective, prin efectul Ordonanței de urgență nr. 9/1997 și al Ordonanței nr. 22/1997, au alimentat și amplificat sau nu fenomenul inflaționist, și, în al treilea rând, să vină și să prezinte în fața plenului Camerei Deputaților grila de salarizare a personalului din băncile comerciale cu capital de stat - BANCOREX, B.R.D., B.C.R., BANCPOST și Banca Agricolă, sporurile pe care le primesc salariații lor și dacă cumva, aceștia au primit sau vor primi cel de-al 13-lea salariu?

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Cu aceasta, ședința noastră s-a încheiat.

Reluăm lucrările mâine dimineață.

*

Ședința s-a încheiat la ora 19,48.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 19:38
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro