Aledin Amet
Aledin Amet
Sittings of the Chamber of Deputies of March 5, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/15-03-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 05-03-2007 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 5, 2007

13. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor guvernului:  
  13.3 Aledin Amet
 
see:

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Urmează răspunsul la interpelarea domnului deputat Aledin Amet, Grupul minorităților naționale. Răspunsul este dat de domnul Istvan Tőke, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Domnul Istvan Tőke:

Stimate domnule deputat,

La interpelarea formulată de dumneavoastră și înregistrată la Camera Deputaților cu nr.2374B, vă comunicăm următoarele: Agenția Domeniilor Statului, în conformitate cu art.7 alin.(7) din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea agențiilor domeniilor statului și Legii nr.268, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, predă comisiilor locale prin protocol de predare-preluare terenurile cu destinație agricolă care fac obiectul retrocedării în vederea eliberării titlurilor de proprietate și punerii în posesie a celor îndreptățiți, în baza unei documentații înaintate de comisia județeană.

Conform Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, și a Hotărârii Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, atribuții în reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie a persoanelor îndreptățite și eliberarea titlurilor de proprietate au comisiile locale și județene.

Referitor la solicitarea domnului inginer agronom Omer Erol privind aplicarea coeficienților de echivalare în procesul de reconstituire a dreptului de proprietate, conform legilor de fond funciar, prin coroborare cu prevederea titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, vă comunicăm faptul că Agenția Domeniilor Statului nu are abilitarea legală să intervină în procesul de emitere a titlurilor de proprietate, ci doar să solicite aceste acte, în vederea întocmirii documentației.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat, vă rog aveți cuvântul.

Domnul Aledin Amet:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Domnule secretat de stat, vă mulțumesc pentru răspunsul acordat și am rugămintea, dacă se poate, să-mi oferiți acest răspuns și în scris.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Urmează răspunsul la interpelarea domnului deputat Emil Radu Moldovan, Grupul parlamentar al P.S.D. Interpelare referitoare la agricultura în afara Europei și-l rog pe domnul secretar de stat Istvan Tőke de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale să-i transmită răspunsul în scris.

  ................................................
 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Urmează răspunsul la interpelarea domnului deputat Aledin Amet, Grupul parlamentar al minorităților naționale.

Răspunde, din partea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, domnul secretar de stat Alexandros Galiatatos.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Domnul Alexandros Galiatatos (secretar de stat, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului):

Doamna președinte.

În conformitate cu prevederile Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind transporturile aeriene civile, semnat la 2 mai 1966, fiecare parte contractantă poate să desemneze mai multe companii aeriene pentru a opera curse aeriene regulate între cele două țări. Partea română, reprezentată de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, a desemnat companiile TAROM și Blu Air să opereze servicii aeriene regulate între România și Turcia.

În prezent, Compania TAROM efectuează zilnic zboruri regulate pe ruta București-Istanbul. Compania Blu Air nu a luat încă o decizie cu privire la începerea operării la Istambul.

În urma consultării transportatorilor aerieni români care operează curse regulate, a reieșit că aceștia nu intenționează să efectueze în viitorul apropiat zboruri regulate pe ruta Constanța- Istanbul, datorită potențialului redus al pieței de a furniza trafic pentru curse aeriene regulate.

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va urmări în continuare oportunitățile de lărgire a cooperării româno-turce în domeniul aviației civile și va sprijini orice inițiativă de extindere pe noi rute a serviciilor aeriene regulate dintre România și Turcia.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat, pentru comentarii suplimentare, vă rog.

Domnul Aledin Amet:

Da. Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Consider că ideea trebuie să-și găsească totuși o rezolvare favorabilă, pentru că în județul Constanța își desfășoară activitatea foarte mulți oameni de afaceri turci, dar trăiește și o importantă comunitate turco-tătară. Cred că pe viitor totuși se poate reglementa această situație.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 22 january 2020, 6:52
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro