Andrian-Sirojea Mihei
Andrian-Sirojea Mihei
Sittings of the Chamber of Deputies of March 5, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/15-03-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 05-03-2007 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 5, 2007

13. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor guvernului:  
  13.4 Andrian-Sirojea Mihei  
 
see:

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Urmează interpelarea domnului deputat Andrian Mihei, Grupul parlamentar al P.N.L. Interpelarea este adresată Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, referitoare la încheierea de convenții bilaterale, referitoare la posibilitatea plății contribuțiilor sociale și în țara de naționalitate a navigatorilor membri ai Uniunii Europene. Răspunde domnul secretar de stat Cătălin Ionel Dănilă. Este prezent? Da.

Vă rog, aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Domnul Cătălin Ionel Dănilă (secretar de stat, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei):

Vă mulțumesc frumos, doamna președinte.

Sindicatul Liber al Navigatorilor a solicitat efectuarea demersurilor pentru încheierea unor acorduri bilaterale care să prevadă excepții de la regula generală ca marinarul să fie supus legislației statului sub al cărui pavilion navighează, prevăzut în Regulamentul Consiliului nr.1408/71 pentru aplicarea regimului de securitate socială lucrătorilor salariați și lucrătorilor independenți și familiilor acestora care se deplasează în cadrul comunității.

Regulamentul Consiliului nr.1408 are drept scop protejarea, după cum știți, a drepturilor de securitate socială a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene. Regulamentul acesta stabilește modalitățile de acordare a prestațiilor în caz de boală, maternitate, accidente de muncă și boli profesionale, pensii pentru limită de vârstă, invaliditate, urmași, ajutor de deces, indemnizații pentru șomaj, de asemenea, prestații familiale pentru copiii aflați în întreținere, a titularilor de pensii și orfani.

Regulamentul este direct aplicabil, după aderarea României acum la Uniunea Europeană. Principiile fundamentale ale acestui regulament, respectiv a coordonării sistemului de securitate socială, pe care se bazează regulamentul, sunt; aplicarea unei singure legislații, egalitatea de tratament, menținerea drepturilor obținute, respectiv exportul prestațiilor de securitate socială, menținerea drepturilor în curs de achiziție, asta însemnând totalizarea perioadelor de asigurare.

Astfel, perioadele de asigurare realizate în România vor fi luate în considerare la stabilirea dreptului de asigurări sociale în alte state ale Uniunii Europene, iar perioadele de asigurare realizate în statele Uniunii Europene vor fi luate în considerare la stabilirea dreptului de asigurări sociale în România.

N-am să intru în foarte multe amănunte, însă trebuie să vă spun că pentru a putea încheia acorduri bilaterale care să prevadă excepții de la prevederile regulamentului, pe care le aveți în întregime în răspuns și asupra cărora nu voi insista, acestea trebuie să fie în beneficiul lucrătorului.

Reprezentanții Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei au avut consultări la nivel de experți cu reprezentanți ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai Comisiei Europene, privind posibilitatea încheierii unor asemenea acorduri bilaterale care să prevadă excepții de la aplicarea legislației, aplicabile marinarilor români care lucrează la bordul navelor din statele membre ale Uniunii Europene și în urma discuțiilor au rezultat următoarele aspecte.

Există un regulament care are anumite prevederi și care trebuie respectat. Nu poate fi acceptată încheierea de acorduri bilaterale, care să modifice complet modul de aplicare a regulamentului, pentru că în cazul în care există consens, ar trebui modificat regulamentul. Poate fi însă acceptat ca pentru cazuri individuale să fie efectuate excepții de la regulile generale, dacă aceasta este în interesul unei persoane sau a unei categorii de persoane. Statele membre ale Uniunii Europene nu agreează încheierea de acorduri bilaterale generale care să prevadă excepții generale de la prevederile regulamentului.

Conform prevederilor art.17 a Regulamentului nr.1408, pot fi solicitate excepții, dar este preferabil, spuneam, ca acestea să fie solicitate după analizarea situației de la caz la caz, și nu prin încheierea unor acorduri care să reglementeze toate cazurile, astfel încât o persoană care nu dorește să i se aplice acordurile, excepție de la regula generală, să poată să beneficieze de aplicarea regulilor generale ale regulamentului. Această abordare trebuie aplicată și în situația specifică a marinarilor. Pot fi solicitate și agreate excepții individuale de la aplicarea regulamentului dacă situația specifică a marinarului respectiv o cere.

Astfel, pentru perioade mai scurte de 12 luni, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de regulament, un angajator din România poate să solicite ca angajatul să rămână supus legislației de securitate socială din România, în cazul în care acesta îl trimite într-un stat al Uniunii Europene pentru a efectua o activitate pentru angajator.

Un lucrător care desfășoară în mod obișnuit activitate independentă, pe teritoriul unui stat membru și care prestează o muncă pe teritoriul unui alt stat membru, continuă să fie supus legislației primului stat membru, cu condiția ca durata previzibilă a acestei munci să nu depășească 12 luni. Pot fi agreate orice altfel de excepții individuale, dacă se dovedește că acestea sunt în beneficiul lucrătorului.

Pot să vă spun că Ministerul Muncii al Solidarității Sociale și Familiei va continua să se consulte cu ministerele muncii și, mă rog, organismele echivalente din alte state ale Uniunii Europene și spațiul economic european pentru a identifica posibilitățile prin care marinarii români ar putea rămâne asigurați în România, indiferent de pavilionul navei la bordul căreia sunt angajați.

Mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Dacă sunt comentarii sau întrebări, domnule deputat?

Aveți cuvântul.

Domnul Andrian-Sirojea Mihei:

Mulțumesc, doamna președinte de ședință.

Regula nr.1408/71 atribuie țărilor de pavilion de a colecta și acoperi aceste contribuții sociale, dar există și excepția de la regulă, în cazul acordurilor bilaterale.

Aceste acorduri există și putem să depunem și cred că Sindicatul Liber al Navigatorilor a depus asemenea exemple și vorbim aici de alte state care au intrat înaintea noastră în Uniunea Europeană, vorbesc de Grupul celor 10, vorbesc de Polonia, vorbesc de Lituania, Estonia și o dată ce un sindicat al unei categorii de muncă, în speță, Sindicatul Liber al Navigatorilor a cerut expres reglementarea acestor acorduri bilaterale, bineînțeles că este în sensul protejării forței de muncă românești, a acestor marinari și este în beneficiul acestora. Mai ales că este o perioadă de tranziție și ne pare rău că cei care au negociat aderarea României la Uniunea Europeană n-au avut în vedere existența unei asemenea perioade de tranziție, de 2-3 până la 7 ani de zile.

Știm cu toții că acești operatori de nave, acești armatori din Uniunea Europeană angajau forță de muncă din România sau din cadrul țărilor din afara Uniunii Europene, tocmai pentru a reduce costurile cu forța de muncă la bordul acestor nave. Faptul că România este membră a Uniunii Europene nu face altceva decât să ridice aceste costuri și această forță de muncă să nu mai fie atrăgătoare pentru unii dintre armatori.

Sindicatul Liber al Navigatorilor nu dorește altceva decât să protejeze această forță de muncă, acești marinari care și-au găsit pentru moment locuri de muncă la bordul acestor nave, până când se va putea crea o anumită legătură mult mai stabilă între forța de muncă din România în acest sector și armatorii din Uniunea Europeană.

De aceea, eu aș dori să subliniez necesitatea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei de a continua să se consulte cu Sindicatul Liber al Navigatorilor, să știți că nu toate celelalte ministere doresc, din țările din Uniunea Europeană, asemenea acorduri, pentru că și dânșii vor să-și protejeze, la rândul lor, forța de muncă din acele țări, cetățenii din acele țări, dar cred că este cazul să reușim să găsim portițe la legislația europeană, astfel încât, într-adevăr, să putem să-i ajutăm pe marinarii români.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Doriți să mai interveniți, domnule secretar de stat? Nu.

Figurez și eu pe lista colegilor parlamentari care doresc să primească răspunsuri la interpelări astăzi. Este vorba de interpelare, referitoare la necesitatea adoptării Statutului personalului aeronautic civil navigant profesionist din România. Interpelarea a fost adresată atât Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cât și Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

Îi rog pe domnii secretari de stat Cătălin Ionel Dănilă, respectiv domnul Alexandros Galiatatos să-mi transmită răspunsul în scris. Și vă mulțumesc.

  ................................................
 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Tot domnul secretar de stat Alexandros Galiațatos din partea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, va da răspunsul la interpelarea domnului deputat Adrian Mihei, Grupul parlamentar al P.N.L. referitor la monitorizarea performanțelor actuale ale pilotajului și măsuri pentru impunerea unui nivel de calitate al serviciilor.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

Domnul Alexandros Galiatatos:

Doamnă președinte,

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului urmărește modul de desfășurare a serviciului public portuar de pilotaj. Astfel, trimestrial, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța prezintă Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului un raport cu privire la derularea contractelor de concesiune a serviciului public portuar de pilotaj, atât din punct de vedere financiar, cât și al prestării activității de pilotaj, la acest capitol, precizându-se evenimentele înregistrate în perioada analizată.

Nu există un studiu comparativ referitor la performanțele activității de pilotaj înainte de a fi concesionată și în momentul actual. Dar, așa cum s-a răspuns și în interpelarea din data de 23 ianuarie 2006, în urma analizei referitoare la modul de derulare a activității de pilotaj în porturile românești, situația manevrelor și a evenimentelor de navigație se prezintă astfel: dacă în 1997, la un număr de 8472 de manevre, numărul de evenimente era de 23, într-un procent de 0,27%, s-a ajuns ca în 2006 la un număr de 13.328 de manevre, numărul evenimentelor s-a redus la un procent de 0,06%. Toate evenimentele de navigație au avut ca rezultat coliziuni ușoare între nave sau între nave și infrastructura portuară.

În urma acestor accidente, nu s-au produs pagube materiale mari și nu au fost persoane accidentate grav sau victime omenești.

Având în vedere cele menționate, se poate concluziona că activitatea de pilotaj în apele naționale se desfășoară în condiții de siguranță, iar în ultimii ani numărul evenimentelor a scăzut.

Pentru buna desfășurare a activității de pilotaj, în condiții de siguranță, enumerăm următoarele măsuri: balizarea șenalelor de acces în port, cât și a pericolelor izolate; verificarea zilnică și întreținerea mijloacelor de semnalizare acustice, luminoase pentru asigurarea pilotajului și manevrarea navelor în condiții de siguranță, menținerea adâncimii pe șenalele de acces, cât și în bazinele aferente danelor de acostare și operare, la cote de siguranță; continuarea programului de dragaj în interiorul portului, pentru asigurarea unor condiții normale de manevră.

Lunar, se întocmesc hărți cu adâncimile reale, pe șenalele de acces la bazinele portului, comunicarea făcându-se de către autoritatea navală română companiilor de pilotaj.

Informarea cu avize către companiile de pilotaj asupra lucrărilor hidrotehnice programate în vederea înlăturării riscurilor evenimentelor de navigație.

Caietul de sarcini al concesiunii serviciului public de pilotaj al navelor în porturile maritime românești aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.67 din 13.03.2000, precizează că serviciul public portuar de pilotaj al navelor maritime în porturile Constanța, Midia și Mangalia este destinat să asigure condițiile de siguranță a navigației și a portului.

La capitolul I art.4 alin.(3) din Caietul de sarcini al concesiunii se precizează că prima cerință obligatorie pentru concesionar este să aibă o experiență semnificativă în activitatea de pilotaj. În acest sens, participanții la licitație au completat Anexa nr.5 a caietului de sarcini.

Printre cerințe precizăm obligația de a dispune de o dotare minimă corespunzătoare: pilotine, șalupe, radiotelefoane, conform Anexei nr.7, personal cu experiență, piloți.

De asemenea, acest personal să fie brevetat de autoritatea română competentă, Anexa nr.8; coordonarea activității piloților să fie asigurată de un pilot șef a cărui vechime în activitatea de pilotaj să fie de minim cinci ani.

O altă cerință obligă pilotul ofertant să aibă o permanentă preocupare pentru perfecționarea pregătirii profesionale a piloților stagiari și a întregului personal angajat.

Toate aceste cerințe vizează desfășurarea în condiții de siguranță a serviciului de pilotaj nave maritime.

Prin contractul de concesiune perfectat, după adjudecarea prestării acestui serviciu, deci prin licitație, este precizată obligația concesionarului de a îmbunătăți calitatea serviciului public portuar de pilotaj prin măsuri organizatorice și de instruire a personalului de specialitate.

Mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat, dacă aveți comentarii sau întrebări suplimentare.

Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Andrian-Sirojea Mihei:

Îi mulțumesc domnului secretar de stat pentru amabilitatea de a răspunde la această interpelare și cu siguranță ar fi făcut față și unei funcții la Institutul de Statistică pentru că ceea ce doresc eu este să se aplece cu mai multă profunzime asupra problematicilor, pentru că monitorizarea nu înseamnă o simplă statistică, ci cu toții ne dorim ca aceste accidente să nu se repete. Pentru că, dacă observăm cauzele care au dus la... sau motivele pentru care... sau condițiile în care s-au produs aceste accidente în marea lor parte sunt asemănătoare și ele au și un caracter repetativ.

Nu aș vrea aici să intrăm într-o polemică referitoare la calitatea managementului, unde spune că fiecare poate să greșească o singură dată, dar în momentul în care greșeala se repetă, cauzele nu sunt înlăturate, înseamnă că vorbim de altceva și putem să spunem chiar de prostie în acest caz.

Nu cred că trebuie să lăsăm la nivelul unei societăți comerciale, până la urmă, să-și rezolve această problemă din punct de vedere organizatoric, pe când ministerul ar trebui să aibă... autoritatea de resort ar trebui să se preocupe, și din analiza acestor accidente să tragă învățăminte, astfel încât să modifice cerințele pentru ca astfel de evenimente să nu se mai repete.

Nu trebuie să subliniem aici că, într-adevăr, portul, poate infrastructura nu are de suferit, dar procesul comercial economic al unei nave este întrerupt și sunt foarte multe cazuri când navele vin de fapt să înceapă o operațiune comercială și trebuie să tragă pe dreapta și să aibă o perioadă de timp mort, când ele trebuie să se repare.

Chiar la televizor, și putea să urmărească și cred că o țară întreagă a văzut o navă care a venit să încarce grâne și a avut o spărtură în bordaj. Bineînțeles, portul, infrastructura n-au avut de suferit. Vreau să vă spun că acea navă trebuie să stea câteva zile foarte bune să se repare, bani pe care nu-i plătește nimeni și chiar dacă nava este asigurată, armatorul are o pierdere care nu este recuperată.

Mulțumesc încă o dată domnului secretar de stat și am rugămintea dacă se poate să se aplece mai mult asupra acestei probleme.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Cu aceasta, închei ședința de astăzi consacrată interpelărilor, răspunsurilor la interpelările orale.

Vă doresc tuturor o seară bună!

Ședința s-a încheiat la ora 19,00.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 19 february 2020, 22:03
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro