Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 5, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/15-03-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-02-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 05-03-2007 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 5, 2007

6. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 63/2007

 

Domnul Eugen Nicolicea:

  ................................................

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei sesizate în fond are cuvântul domnul președinte Sergiu Andon, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Domnul Sergiu Andon:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Am să încep cu obiectul de reglementare: este vorba de o modificare adusă Legii nr.161/2003, care urmărește - așa cum au arătat inițiatorii în expunerea de motive - să actualizeze această lege care asigură transparența și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupților, cu realități noi din domeniul bancar, unde, după cum știm, sectorul etatizat s-a restrâns la maximum, băncile comerciale având alt interes și alte mecanisme, mai puțin rigide, de urmărire, de analiză a documentației pentru acordarea de credite și de urmărire a disciplinei folosirii creditelor.

De aceea, inițiatorii au venit și au propus o dezincriminare care, în opinia dumnealor, actualizează, cum spuneam, reglementarea penală cu realitățile noi.

Noi suntem primă Cameră sesizată.

Am beneficiat de avizul favorabil, comisia a beneficiat de avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, al Consiliului Legislativ.

Guvernul nu susține adoptarea inițiativei.

Proiectul a fost analizat în ședința din 28 februarie, în cvorum legal.

Vă rog să mă scuzați, revin. Din cauza inversării ordinii de zi, sau mai bine-zis schimbării în ședința Biroului permanent de astăzi, observ că s-au trecut în față alte proiecte.

Și permiteți-mi, domnule președinte, să revin asupra raportului. Recapitulam din memorie, în timp ce urmăream textul, de fapt, raportul la un alt PL, care a fost pe prima poziție la noi. Aici este vorba, într-adevăr, de Legea nr.161/2003, dar se vine cu o inițiativă mai severă, în sensul abrogării posibilității unei categorii importante de demnitari publici, în primul rând miniștri, de a face parte din consiliile de administrație ale entităților economice proprietate de stat, din consiliu de administrație.

În rest, raportul meu este exact, adică: suntem primă Cameră sesizată; avizele favorabile amintite sunt cele de care am vorbit; Guvernul are, într-adevăr, opinie negativă; noi am dezbătut-o în 28 februarie, în prezența inițiatorului, senatorul Marinescu; s-au făcut o serie de amendamente care figurează în anexa la prezentul raport. Cu majoritate de voturi, în cvorum legal, comisia propune adoptarea proiectului de lege.

El face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu dorește nimeni.

Trecem la dezbaterea pe articole, pe amendamente.

Titlul legii. Există obiecții, observații? Nu există.

Adoptat.

Art.1. Obiecții, observații? Nu există.

Adoptat.

Legea rămâne pentru procedura de vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 26 february 2020, 11:41
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro