Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 5, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/15-03-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 05-03-2007 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 5, 2007

7. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea lit.b) și c) ale art.10 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 859/2006

 

Domnul Eugen Nicolicea:

  ................................................

Reexaminarea la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea literelor b) și c) ale art.10 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește.

Din partea comisiei sesizate în fond are cuvântul domnul președinte Sergiu Andon, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Domnul Sergiu Andon:

Mulțumesc, domnule președinte.

Ne aflăm în fața unei reexaminări a Legii pentru modificarea literelor b) și c) ale art.10 din Legea nr.78/2000, aceeași de fapt la care mă referisem și anterior.

Prin această lege care a trecut, a fost adoptată la un prim ciclu legislativ de către Parlament, de către cele două Camere; s-au dezincriminat, cum spuneam în raportul oral anterior, câteva fapte, de fapt una cu mai multe ipostaze din domeniul creditării bancare. N-am să reiau ideile, le-am spus deja adineauri.

S-a urmărit eliminarea sintagmei "normele de creditare" din cuprinsul lit.b) al art.10. Legat de această opțiune a Parlamentului, ca și de opțiunea ca, prin modificările aduse lit.c) din art.10, Președintele României consideră că dezincriminarea este o măsură excesivă, faptele respective urmând a rămâne în continuare asimilate actelor de corupție.

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei, comisia a reluat dezbaterile asupra proiectului, în ședința din 21 februarie 2007, în prezența reprezentantului Ministerului Justiției, la nivel de secretar de stat, precum și în prezența președintelui Asociației Române a Băncilor, domnul Radu Ghețea.

Au fost prezenți 16 deputați, deci cvorum complet.

În urma dezbaterilor, cu 12 voturi pentru și 4 împotrivă, comisia a hotărât să spună plenului Camerei proiectul de lege în forma adoptată de Senat, cu un singur amendament respins, care este redat în anexa la raport, raportul difuzat.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Din partea ministerului? Da, vă rog.

Doamna Katalin Barbara Kibedi (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Mulțumesc, domnule președinte.

Punctul de vedere comunicat Guvernului, și de fapt preluat în cererea de reexaminare se axează pe faptul că inserarea acestor infracțiuni în Legea nr.78 pun accentul pe faptul că nu în orice condiții cineva se face vinovat de aceste infracțiuni, ci numai în situația în care aceste încălcări se fac în scopul de a se obține un folos pentru sine sau altul.

Dacă în cererea de reexaminare accentul s-a pus pe argumentul unei practici neunitare în interpretarea încălcării normelor de creditare, aspect care poate fi discutabil și fiecare are convingerea lui în ce măsură într-adevăr trebuie să fie o infracțiune, în schimb, în ceea ce privește scoaterea din formula pe care o are cealaltă infracțiune, respectiv schimbarea destinației creditelor, acolo există un mare semn de întrebare.

La Senat, s-a receptat de către Comisia juridică, care ar fi riscul în această situație, și anume: este vorba de creditele care sunt rambursate din fonduri publice, și aici este accentul.

Dacă eu aș schimba destinația unui credit, ca persoană fizică sau juridică, oricum din sectorul privat, și cumpăr un frigider, deși creditul l-am cerut pentru un televizor, sigur că riscuri nu sunt, pentru că nu știu în ce măsură sunt producătoare de consecințe juridice.

Dar, dacă rambursarea se face din fonduri publice, și nu este totuna dacă destinația creditului este pentru construcția unui spital, dar eu renunț la spital și construiesc, de pildă, o discotecă, mă întreb, chiar dacă el ar fi de interes public, trebuie să fie într-adevăr această încălcare neprevăzută de către legea penală, mai ales dacă, și aici este din nou accentul, acest lucru se face cu scopul de a beneficia de un folos, fie persoana care a acordat acel credit, fie pentru o altă persoană care are interes în cauză.

De aceea, noi ne menținem punctul de vedere și susținem cererea de reexaminare, cel puțin sub aspectul de a se insera să nu se schimbe destinația creditului atunci când rambursarea se face din bani publici.

Mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Domnul deputat Iordache Florin, vă rog.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

În forma venită de la Senat se păstrează ceea ce a precizat doamna secretar de stat. Și, mai mult, normele de creditare sunt atributul fiecărui consiliu de administrație al fiecărei bănci.

De aceea, observațiile pe care le-a avut doamna secretar de stat au fost preluate de către Senat, iar noi, inițiatorii, în forma venită de la Senat, am păstrat aceste observații, fără a se putea fi schimbată destinația creditelor.

Mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Observații la titlu? Nu sunt. Adoptat.

Articol unic. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pe cale de consecință, fiind adoptat articolul unic, amendamentul respins nefiind susținut de autori, și fiind adoptat articolul unic în forma anterioară, nu se mai supune la vot fiind contrar la ceea ce am adoptat acum câteva secunde.

Legea rămâne pentru votul final.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 23 january 2020, 19:45
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro