Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 20 iunie 2007
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.96/29-06-2007

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 20-06-2007 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 20 iunie 2007

5. Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate, raportul de audit financiar și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare; prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiilor pentru buget și Comisiilor economice ale celor două Camere ale Parlamentului la Raportul de activitate, raportul de audit financiar și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. (aprobat)

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

La pct.4 al ordinii de zi, Raportul de activitate, raportul de audit financiar și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe 2006 ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Are cuvântul doamna Gabriela Anghelache, președinta Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, pentru a prezenta raportul de activitate.

Doamna președintă, vă rog.

Invit comisiile în bancă.

Doamna Gabriela Victoria Anghelache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Vă rog să-mi permiteți să prezint în sinteză activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, așa cum este ea reflectată în raport și, de asemenea, să prezint succint rezultatele privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli.

Anul 2006 a fost un an deosebit de important pentru Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, anul premergător momentului aderării, an în care a trebuit să implementăm integral legislația în domeniul pieței de capital, astfel încât atât legislația primară, cât și cea secundară să reflecte prevederile directivelor Uniunii Europene privind piața de capital.

În acest sens, deși procesul de elaborare a legilor și reglementărilor în aplicarea acestora a debutat încă din anul 2004, cu Legea nr.297, totuși, datorită apariției unor noi directive și a modificării unor directive existente, în anul 2006 au fost elaborate două proiecte de lege în comun cu Banca Națională a României, și, unul dintre ele, în comun și cu Comisia de supraveghere a asigurărilor.

Acestea vizează implementarea directivei privind supravegherea consolidată, inclusiv a conglomeratelor financiare, și implementarea măsurilor acordului Basel II privind adecvarea capitalului.

În aplicarea acestor proiecte de lege care întâi au fost aprobate ca ordonanțe de urgență a Guvernului și apoi discutate în comisiile de specialitate ale Parlamentului, au fost elaborate 13 regulamente în comun cu Banca Națională. În plus de acestea, au fost modificate, în sensul adaptării la noile cerințe și la noile reglementări europene, 14 regulamente ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

De aceea, activitatea de reglementare a fost importantă atât pentru piața noastră, cât și pentru acest an, când firmele de investiții din alte țări pot presta servicii de investiții financiare fără o autorizare suplimentară, în virtutea pașaportului unic european, ca și intermediarii din România care, în baza autorizației date de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, pot desfășura obiectul de activitate pe alte piețe. Acesta a fost motivul pentru care ne-am îndreptate atenția în mod deosebit către reglementare, pentru a asigura cadrul necesar prestării serviciilor și desfășurării operațiunilor transfrontaliere.

Activitatea de autorizare, care este strâns legată de cea de reglementare, de asemenea, a fost o activitate importantă, tocmai în ideea de a urmări cu multă rigurozitate cerințele de autorizare, pentru a nu crea discrepanțe și a crea diferențieri între intermediari din România și cei de pe alte piețe. Supravegherea și controlul sunt misiuni cu totul deosebite ale autorității pieței de capital. supravegherea se realizează atât prin intermediul raportărilor entităților autorizate de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cât și supravegherea în timp real al pieței, inclusiv a tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, desfășurate la Bursa de la Sibiu, nu numai a operațiunilor desfășurate la Bursa de valori Bucuresti.

În ceea ce privește supravegherea prin raportări, semnalez o dificultate și în același timp o nerealizare a comisiei, referitoare la faptul că avem încă înscriși, listați pe piața RASDAQ peste 2000 de emitenți, numărul acestora este foarte mare, unii dintre aceștia sunt emitenți ale căror acțiuni nu s-au tranzacționat de foarte multă vreme sau tranzacțiile sunt absolut sporadice.

Până acum ar fi trebuit să rezolvăm problema restructurării pieței, prin crearea sistemului alternativ de tranzacționare și înscrierea în cadrul acestui sistem numai a acelor instrumente financiare care prezintă un oarecare grad de lichiditate, pentru a deveni interesante pentru investitori. Aceasta este o chestiune deosebit de importantă - crearea sistemului alternativ de tranzacționare. În legătură cu acest aspect avem, în continuare, discuții cu reprezentanții pieței, cu reprezentanții Asociației brokerilor.

Referitor la operațiunile de piață, semnalez faptul că în anul trecut s-au desfășurat oferte de acțiuni pentru un număr de 6 emitenți, dintre care 3 oferte în vederea admiterii la tranzacționare pe piețele reglementate, acestea au fost oferte inițiale și oferte primare, și, de asemenea, un număr de 8 oferte secundare.

Am avut un succes mai mare în ceea ce privește ofertele de obligațiuni, deci considerăm că societățile comerciale încep din ce în ce mai mult să se finanțeze prin intermediul pieței de capital prin emisiuni de obligațiuni. Totuși, și atragerea emitenților către piață este o problemă care a stat și stă în continuare în atenția Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. ne punem problema de ce există încă reticențe pentru societățile comerciale în a lista propriile acțiuni pe piață. Sigur că răspunsurile sunt importante, ele vizează în primul rând cerințele de transparență și obligațiile suplimentare pe care emitenții le au, atunci când propriile valori mobiliare sunt tranzacționate pe piață și probabil că încă nu am reușit în suficientă măsură să arătăm avantajele tranzacționării acțiunilor pe piață și crearea unei valori a propriei societăți comerciale, tocmai prin mecanismele specifice pieței de capital, prin mecanismele cererii și ofertei.

În ceea ce privește relația cu instituțiile pieței este o relație care din punctul nostru de vedere a început să se îmbunătățească, în sensul că am acordat sprijin important în aplicarea noilor reglementări și mai ales în crearea și definitivarea reglementărilor proprii ale piețelor, pentru ca acestea să fie în consonanță cu standardele europene și cu condițiile existente în România, un volum important de muncă a fost îndreptat în acest sens, în a coopera mult mai bine cu instituțiile pe care le autorizăm.

În ceea ce privește activitatea de control s-au desfășurat, conform planului de control publicat, toate operațiunile care au fost înscrise atât ca și controale de fond, cât și controale punctuale, pe anumite aspecte care au survenit pe parcursul anului. Controalele acestea s-au materializat în măsuri care au mers până la sancționare, sancțiuni care au fost aplicate de către comisie, inclusiv sancțiuni cu amenzi, sigur, care sunt mai puțin plăcute pentru actorii pieței, dar în măsura în care ele sunt prevăzute de legislație, trebuie să fie aplicate.

Am căutat ca transparența să fie mai pregnantă, în sensul că măsurile pe care le-am luat, le-am făcut publice, și în ceea ce privește reglementările am desfășurat atât dezbateri publice, cât și am postat pe site-ul comisiei toate proiectele, astfel încât să putem să luăm în considerare observațiile participanților la piață.

Dacă îmi permiteți, câteva cuvinte privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli. Ca și în anii precedenți, politica Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare a fost aceea de a previziona indicatorii bugetari cu multă prudență, tocmai în ideea de a avea viziunea de ansamblu a potențialului pieței. Referitor la situația veniturilor, acestea au fost prognozate la niveluri destul de reduse, în sensul că nu am aplicat creșteri substanțiale față de nivelul veniturilor din anul 2005, dar activitatea din piața de capital, prin dimensiunile ei, a făcut posibilă realizarea unor venituri mult mai mari decât cele pe le-am prognozat.

Astfel, s-a depășit nivelul la toate categoriile de venituri, iar gradul de realizare a veniturilor totale a fost de 138% în anul 2006. Ponderea cea mai mare în obținerea veniturilor o reprezintă veniturile din "..

 

(În continuare, conducerea ședinței este preluată de doamna Norica Nicolai, vicrepreședinte al Senatului.)

Doamna Norica Nicolai:

Vă mulțumesc, doamna președinte, dacă vă puteți apropia de finalul expunerii?

Doamna Gabriela Victoria Anghelache:

Da, numai o singură idee.

cheltuielile s-au efectuat în conformitate cu reglementările legale. Gradul de realizare a fost de 78%, deci s-au obținut economii, anul bugetar s-a încheiat cu excedent. Excedentul îl păstrăm, în ideea soluționării problemei care ne stă în atenție de mai mult timp, respectiv a construirii unui sediu pentru Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, chiar astăzi avem posibilitatea ca la Primăria Bucureștiului să purtăm discuții privind obținerea în concesiune a unui teren pentru rezolvarea problemei spațiului. Acesta este motivul pentru care încercăm ca excedentul de la un an la altul să existe și să ne permită o astfel de acțiune.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Vă mulțumesc și eu și vă urez succes în demersul de a obține un sediu.

Dau cuvântul președintelui Comisiei pentru buget, finanțe pentru a prezenta raportul comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere.

Domnule senator Popa, aveți cuvântul.

Domnul Aron Ioan Popa:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Raport comun la raportul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare ".. Da, acum se aude.

Încă o dată vă mulțumesc, doamna președintă, pentru cuvântul acordat.

Vreau să vă prezint raportul comun pe care Comisiile pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat și Camera Deputaților, împreună cu Comisiile pentru politică economică, reformă și privatizare din Senat și Camera Deputaților l-au întocmit la raportul anual de activitate, raportul anual de audit financiar și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 depuse de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare spre analiză, în conformitate cu prevederile Legii nr.514/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

O să prezint foarte pe scurt acest raport și obiectivele pe care comisiile și le-a propus în analiza raportului și vă fac precizarea că cele 4 comisii de specialitate au apreciat că prin măsurile de reglementare și de restructurare a pieței de capital întreprinse mai ales în perioada de pre-aderare, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a contribuit la îndeplinirea criteriilor economice impuse de Uniunea Europeană.

De asemenea, comisiile de specialitate au constatat că apropierea de termenul aderării la Uniunea Europeană a determinat o creștere a fluxurilor de capital străin înspre piața de capital, volumul intrărilor crescând în 2006, față de anii anteriori.

Tot în urma analizei pe care am efectuat-o în cadrul comisiilor, am analizat comparativ evoluția piețelor reglementate din România cu piețele similare din Bulgaria, Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria. Activitatea de supraveghere a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare analizată de comisiile de specialitate a fost îndreptată spre creșterea încrederii investitorilor la protecția acestora împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase, precum și la prevenirea manipulării pieței de capital din România.

Comisiile de specialitate au analizat raportul anual de audit și execuția bugetului de venituri și cheltuieli, iar cheltuielile au fost sub pragul prevăzut la toate articolele, gradul de realizare a cheltuielilor totale față de cele prevăzute în perioada 1.01.-31.12.2006 fiind de 78,8%.

De asemenea, privitor la execuția bugetului de cheltuieli, comisiile au constatat că prin activitatea pe care o desfășoară Comisia Națională a Valorilor Mobiliare acordă o importanță deosebită problemelor cu care se confruntă atât investitorii, cât și alte categorii de public interesate de activitatea ce se desfășoară pe piețele reglementate supravegheate de autoritatea pieței de control.

Doamna președintă, stimați colegi,

în baza Regulamentului de funcționare a celor două Camere, cele 4 comisii de specialitate, care au fost sesizate, propun plenului Parlamentului supunerea spre dezbatere a raportului de activitate pe anul 2006 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Vă mulțumesc.

 

(Din acest moment lucrările sunt preluate de domnul Bogdan Olteanu, președintele Camerei Deputaților.)

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dezbateri generale, înscrieri la dezbateri. Până în acest moment doamna deputat Grațiela Iordache.

Doamna deputat, aveți cuvântul. Dacă mai sunt și alte înscrieri?

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Domnilor președinți,

Stimați colegi,

Mă aflu în fața dumneavoastră pentru că fac parte dintre acei membri ai Comisiilor economice și buget, finanțe, din Camerele reunite ale Parlamentului, care nu au fost de acord cu concluziile prezentate de președintele, colegul nostru, președintele Comisiei pentru buget-finanțe din Senat. Nu am fost de acord, pentru că noi considerăm că, de fapt, această instituție, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, nu și-a îndeplinit în mod satisfăcător activitatea.

Mai mult decât atât, există carențe grave chiar în activitatea de supraveghere și de cerințe de transparență a pieței. De asemenea, considerăm că această Comisie Națională a Valorilor Mobiliare nu și-a îndeplinit, cel puțin nu în totalitate, rolul pe care trebuie să-l aibă, față de piața de capital.

O preocupare pentru creșterea numărului de oferte publice inițiale nu a existat. Ne lăudăm cu șase oferte publice inițiale, în timp ce pe piețele din jur, deci nu vorbim de piețe dezvoltate, piețe din jur - Polonia, Ungaria, numărul de oferte publice inițiale se măsoară în două cifre și nu într-o singură cifră. Considerăm că, de fapt, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare trebuie să-și remedieze atât aspectele legate de organizarea supravegherii și cerințele de transparență ale pieței, cât trebuie să aibă o viziune legată de dezvoltarea pieței de capital, trebuie să aibă o viziune care să meargă dincolo de elaborarea de reglementări și, mai ales, de aplicarea acestora.

Și, în încheiere, vreau să adaug atâta: nota sau mai bine spus acceptarea activității unei instituții de supraveghere cum este Comisia Națională a Valorilor Mobiliare nu vine numai de la Parlament, de la noi, aceasta este, dacă vreți, un aspect formal. Vine de la piață, de la investitori. Iar investitorii și piața, să știți că nu au dat notă de trecere Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare anul acesta sau, mai precis, nici anul acesta.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, doamna deputat.

Alte intervenții? Nu sunt. Comisia, dacă dorește să mai intervină? Nu. Reprezentanta Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, după dezbaterile generale? Nu.

În aceste condiții, supun aprobării plenului Camerelor reunite raportul comun al celor 4 comisii.

Vă rog să votați. Cine este pentru? Vă rog să numărați, secretarii de ședință... 221 de voturi.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri, vă rog. Vă rog să numărați. 77 de abțineri. Raportul de activitate a fost aprobat.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 19 august 2022, 11:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro