Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.112/17-09-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 06-09-2007 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2007

5. Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății retrimis comisiei).  
 
see bill no. 461/2007

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

  ................................................

Pct.14. Proiectul de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Lege organică.

Din partea inițiatorului, dacă dorește cineva? Vă rog.

Ați observat că n-am repetat greșeala.

Domnul Petru Movilă:

Domnule președinte, această lege venea să completeze Legea privind reforma în sănătate cu atribuții noi pentru direcțiile de sănătate publică. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate și al Comisiei pentru industrii și servicii este favorabil, dar pentru că între timp s-a legiferat în acest domeniu, pe această temă, pentru corelarea celor două texte, textul legiferat și textul proiectului de lege, propun retrimiterea la comisie.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Vă rog, din partea comisiei? Un răspuns de sănătate.

Domnul Grigore Crăciunescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Comisia nu este de acord cu retrimiterea acestui proiect de lege pentru următorul motiv. Există locuințe ANL terminate de un an de zile în țară, făcute sau destinate medicilor rezidenți și nu pot fi repartizate, pentru că, la ora actuală, locuințele pentru tineri sunt repartizate de consiliile locale, de administrația locală.

Acest proiect de lege are două particularități. În primul rând, știm cu toții că un medic specialist, în anumite domenii din medicină, are nevoie de 7-8 ani să-și desfășoare activitatea de medic rezident pentru a obține specialitatea respectivă. Și noi vrem pe acești tineri să-i ajutăm prin a le repartiza locuințe prin ASP-urile județene, prin autoritatea de sănătate publică județeană. Acest proiect de lege se discută de aproape jumătate de an, dacă nu mai bine, la nivelul comisiilor și atunci comisia pentru sănătate nu este de acord cu retrimiterea și am să vă prezint, dacă-mi permiteți, raportul comun al celor două comisii.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Iertați-mă, a fost o problemă tehnică, domnule.

Domnul Grigore Crăciunescu:

Deci, am să prezint raportul comun al celor două comisii. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea cu un nou alineat a art.17 din Legea nr.95/2006, în sensul introducerii atribuției autorității de sănătate publică județene și a municipiului București de a administra, în numele Ministerului Sănătății Publice, locuințele destinate specialiștilor din sistemul de sănătate, construite de către Agenția Națională pentru Locuințe sau prin alte surse de finanțare pe terenurile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății Publice. Proiectul a fost dezbătut separat în cele două comisii, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru sănătate și familie.

La lucrările Comisiei pentru sănătate și familie din data de 19 iunie au fost prezenți 15 deputați, un absent motivat. Raportul la proiectul de lege a fost admis cu 11 voturi pentru și 2 voturi împotrivă.

Comisia pentru industrii și servicii a dezbătut proiectul de lege în 20 și 27 iunie 2007 în prezența unui număr de 17 deputați din totalul de 23, acesta fiind admis cu unanimitate de voturi.

Prin obiectul său de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, ca și legea de bază asupra căreia intervine legislativ.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.86 din Regulamentul Camerei Deputaților, proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterilor, comisiile propun plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise.

Mai precizez că proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 6 iunie 2007.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat, domnule președinte de comisie. Dar problema pe care o discutăm acum este cea a cererii de retrimitere, pe ideea pentru retrimitere de realizare a unei corelări legislative sau pe ideea care cere respingerea acestei retrimiteri, datorită importanței și actualității acestui proiect de lege.

Aș dori să invit pe inițiatorul care a solicitat această retrimitere să precizeze textele cu care trebuie să se facă corelarea. Numai textele, ca să discutăm în cunoștință de cauză.

Domnul Petru Movilă:

Sigur, în primul rând, aș vrea să precizez că acest proiect de lege a parcurs toată procedura legislativă corectă cu dezbateri în comisiile de specialitate, pe când textul la care face referire colegul nostru face parte dintr-o lege care a intrat luni după-amiază în Camera Deputaților și joi a fost adoptată, fără să intre în dezbatere la nicio altă comisie decât la Comisia pentru sănătate.

Textul care trebuie corelat se referă la programul Ministerului Transporturilor, locuinței și Tineretului, un program al Agenției naționale de locuințe care se numește "Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii" sub "programul privind construcția locuințelor în regim de închiriere, de care pot beneficia medicii rezidenți și alți tineri specialiști din sistemul de sănătate." Aceasta este denumirea completă a programului pe care îl derulează Agenția Națională de Locuințe și eu vreau să introduc ca inițiator această denumire în inițiativă, în atribuțiile direcțiilor de sănătate privind administrarea locuințelor construite prin acest program.

Mă surprinde faptul că după un raport favorabil al celor două comisii și pentru atitudinea corectă pe care o am doar de corelare a celor două texte de lege, colegul meu, membru în Comisia de sănătate, fără să ne consultăm în Comisia de sănătate, în calitate de vicepreședinte, dorește să nu retransmitem acest proiect de lege. Atunci, noi, ca parlamentari, de ce mai facem aceste proiecte de lege dacă unele legi vin și trec pe sub mână, așa, în fuga calului, în trei zile, prin Parlament.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

O singură observație. Niciodată nu am reproșat cuiva că are alt punct de vedere decât mine.

Vă rog, domnule președinte, să apreciați asupra acestei necesități de corelare cu observația că pentru noi corelarea legislativă este foarte importantă.

Domnul Grigore Crăciunescu:

Vreau să vă mai fac o precizare. Aceste locuințe repartizate rezidenților au o particularitate. Nu pot fi cumpărate. Deci, Ministerul Sănătății va dispune de aceste locuințe mulți ani la rând pentru a perfecționa medicii.

Al doilea lucru pe care vreau să-l spun colegului meu, că modificarea pe care o facem noi prin această lege precizează următorul lucru: "Autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București administrează, în numele Ministerului Sănătății, locuințele construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în cadrul programului de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii sub programul privind construcția locuințelor în regim de închiriere de care pot beneficia medicii rezidenți și alți tineri specialiști din sistemul de sănătate." Deci, ceea ce a spus colegul meu înainte se regăsește în acest proiect de lege. Dacă vrem s-o mai retrimitem o dată și să venim cu un text care este identic cu ceea ce spunea colegul meu, nu găsesc rostul. Eu spun că există locuințe ANL deja terminate și nu pot fi repartizate rezidenților, pentru că lipsește această lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Din partea ministerului?

Vă rog, domnule secretar de stat.

Domnul Szekely Ervin Zoltan (secretar de stat, Ministerul Sănătății Publice):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am studiat cu foarte mare atenție atât textul Legii nr.264 din 19 iulie 2007, cât și propunerea legislativă. Cele două texte, într-adevăr, sunt asemănătoare, dar sunt diferite, au diferențe majore și, cum să spun, de fond, între cele două texte. Aș putea aminti, pe de o parte, faptul că textul propus elimină posibilitatea Ministerului Sănătății Publice de a administra în mod direct aceste locuințe și numai prin autorități de sănătate publică. Inițiativa legislativă, pe lângă medicii rezidenți, asta nu ar fi o problemă deosebită, din punctul de vedere al ministerului, dar inițiativa legislativă extinde sfera beneficiarilor, pe lângă medici rezidenți, la alți specialiști în medicină, or, categoria cea mai vulnerabilă de a pleca din profesie sau chiar din țară sunt tocmai medicii rezidenți și pentru ei am dorit să oferim o posibilitate de a se stabiliza în țară. și, în al treilea rând, și cea mai importantă este această prevedere pe care și domnul deputat a prezentat-o, și anume, că inițiativa legislativă se referă doar la acele locuințe care au fost construite în cadrul Programului locuințe pentru tineri sub Programul locuințe care au regim de închiriere, deci nu pot fi cumpărate, pe când Legea nr.264 vorbește despre toate locuințele construite de ANL.

Eu cred că este o problemă importantă și din punct de vedere procedural nu există decât două soluții. Ori adoptăm inițiativa legislativă și atunci trebuie modificată Legea nr.264, în sensul abrogării prevederii respective, ori respingem inițiativa legislativă și textul care și astăzi permite închirierea acestor locuințe rămâne în vigoare. Eu cred că este o problemă importantă și dacă am retrimite la comisie și într-o săptămână cred că nu am pierde foarte mult timp, de a lămuriri care este, într-adevăr, soluția care avantajează în mod efectiv pe tineri medici rezidenți care au cea mai mare nevoie de această măsură de protecție, cred că am face un lucru bun și de aceea solicit și eu retrimiterea la comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc. Dar vă precizez că totdeauna există și a treia soluție, a diferenței între un text general și o lege specială. Deci sunt o multitudine de soluții.

Vă rog, domnule deputat Rădulescu.

Domnul Cristian Rădulescu:

Stimați colegi,

După cum a arătat și domnul secretar de stat, între legea deja existentă pentru această chestiune și inițiativa legislativă a colegului nostru există unele deosebiri specifice. În orice caz, apreciem flexibilitatea Guvernului, care, văzând undeva în Parlament o inițiativă legislativă bună care reglementează în domeniul respectiv, s-a și grăbit în câteva zile să iasă el cu o inițiativă care să fie foarte repede adoptată și, caz miraculos, în câteva zile a și devenit lege.

Însă, nu există, subliniez din nou, suprapunere perfectă între legea deja existentă și ceea ce propune colegul nostru. Colegul nostru extinde, cred eu, într-un mod necesar și justificat aria beneficiarilor de astfel de locuințe și, pe de altă parte, el merge pe principiile descentralizării pe care sper că vrea să meargă și Ministerul Sănătății, respectiv ca administrarea să fie avută de către autoritățile locale, lucru care este mai bun, decât să se instituie încă un monopol al Ministerului Sănătății, respectiv, de data aceasta, pe administrarea acestor locuințe.

Cred că este o treabă bună ceea ce propunem. Avem nevoie de sprijinul unui grup parlamentar pentru retrimiterea la comisie, mi-l exprim și cred că și comisia va reuși, pe baza legislației deja existente, e vorba de legea de la sfârșitul sesiunii trecute la care am făcut referire, să facă o corelare cu ceea ce dorește și colegul nostru.

Subliniez încă o dată, cred că este o formulă mai bună ca administrarea să fie la nivel local.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Mai doriți să interveniți?

Vă rog, doamna deputat.

Doamna Aurelia Vasile:

Da, domnule președinte.

Și Grupul parlamentar al PSD susține retrimiterea la comisie, cu termen de o săptămână.

Este un proiect de lege care a suscitat mult interes și totodată multă aplecare, până când ne-am lămurit că este un complex de locuințe începute de ANL încă din 2004, că ele sunt gata și nu puteau să fie repartizate medicilor rezidenți și altor tineri specialiști din sistemul de sănătate.

Cunoscând criza de locuințe și problemele pe care le au acești tineri medici și alți specialiști din acest sistem, privind retribuțiile pe care le au, care îi împiedică a-și închiria și a putea să-și ducă o viață normală, un spațiu de locuit, Grupul parlamentar al PSD încă din Comisia pentru industrii și servicii a susținut acest proiect de lege, dar totodată am susținut ca această activitate să fie descentralizată, să nu fie la nivelul Ministerului Sănătății, ci teoretic autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București să poată să-și administreze acest lucru, atât timp cât și spitalele știm că sunt în administrarea județeană sau mai bine spus a comunităților locale.

Domnule președinte, și Grupul parlamentar al PSD susține retrimiterea la comisie, pentru a putea să facem corelarea și a putea să vedem cum rezolvăm acest lucru, pentru ca aceste locuințe să poată, într-adevăr, să ajungă la cei care au mare, mare nevoie de ele.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnul deputat Călian, în numele Grupului parlamentar al Partidului Conservator.

Vă rog, o intervenție limitată, pentru că toți trebuie să decidem.

Vă rog.

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Retrimiterea la comisie este oportună, însă am dorit să iau cuvântul pentru că trebuie să ținem cont de faptul că Guvernul, furând practic un proiect de lege al Partidului Conservator, permite vânzarea locuințelor deținute de chiriașii ANL. Cred eu că interdicția de a cumpăra locuințele, chiar și viitorilor chiriași, fie că sunt medici rezidenți, nu trebuie să rămână în vigoare. Pe cale de consecință, în special medicii rezidenți care sunt total defavorizați, trebuie să beneficieze de toate drepturile, așa cum spune inclusiv Constituția României.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Vă rog să mă iertați, domnule doctor.

Domnul Renică Diaconescu:

Domnule președinte, stimați colegi,

Eu cred că facem foarte mult caz și vorbim de descentralizare, de întoarcere la direcțiile sanitare... E vorba de 3 construcții până acum, pentru că aș vrea ca distinșii noștri colegi care nu știu despre ce este vorba să nu creadă că în fiecare județ, în fiecare se construiesc, se fac blocuri pentru tinerii rezidenți, pentru medici.

E vorba de 3 construcții în centrele universitare, unul la Iași și de aceea domnul deputat al PD-ului insistă foarte mult că e deputat de Iași și încă în două centre universitare. Deci, nu se pune problema, vai, domnule, acum întoarcem și facem mare descentralizare și Guvernul nu vrea să facă descentralizare. Deci, foarte simplu este ca aceste locuințe să fie date rezidenților și nu altcuiva, pentru că tinerii specialiști pot să-și facă specializarea și la 40 de ani și după ce termină... Deci, să rămână rezidenților și trebuie să grăbim acest lucru, pentru că ele trebuie date foarte rapid. Restul este sporovăială degeaba și ca să facem atmosferă politică.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Au luat cuvântul atât medici reputați, încât pot spune că am avut în primul rând un consult medical pe probleme juridice.

Supun votului dumneavoastră cererea de retrimitere la comisie pentru corelare legislativă.

Vă rog să votați prin vot deschis, ridicare de mâini.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Vă rog să adăugați și votul meu pentru.

Rezultatul votului? Da. Numai 22 de voturi împotrivă. Cu majoritate s-a hotărât trimiterea la comisie.

Vă rog, domnule președinte, să ne fixați termenul. Să ne propuneți termenul.

Domnul Grigore Crăciunescu:

O săptămână, domnule președinte. Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da. Îmi permiteți ca să fixez alt termen? Marți, 11 septembrie, după ședința comisiei, raportul să fie deja distribuit, ca într-o eventuală sesiune normală să mai putem să-l luăm în dezbatere. Vă fixez un termen și mai scurt, apreciind asupra celerității adoptării acestui proiect de lege.

Stimați colegi,

Urmează partea festivă, comună cu ședința Senatului.

În aceste condiții, suspend lucrările ședinței Camerei Deputaților pentru astăzi.

Vă invit ca la ora 16,00 să fiți prezenți în această sală.

Ședința s-a încheiat la ora 15,42.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 22 january 2020, 21:55
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro