You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 12-09-2007

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 12, 2007

3. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre a Parlamentului României privind prelungirea termenului prevăzut la art.2 din Hotărârea Parlamentului României nr.26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informațiile furnizate cu privire la interceptarea comunicațiilor.

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

  ................................................

Stimați colegi,

Intrăm în primul punct al ordinii de zi. Avem un proiect de hotărâre prin care se solicită prelungirea termenului prevăzut la art.2 din Hotărârea Parlamentului României nr.26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informațiile furnizate cu privire la interceptarea comunicațiilor.

Ni se solicită termenul de 15 octombrie 2007.

Dacă sunt obiecțiuni la acest proiect de hotărâre, pe care-l aveți în mapele dumneavoastră? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră titlul hotărârii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Articolul unic.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 8 abțineri.

Cu mare majoritate, s-a votat articolul unic.

Supun votului dumneavoastră hotărârea în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? (Rumoare, vociferări)

Voturi împotrivă? N-am văzut. Scuzați-mă. 8 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Deci, cu largă majoritate, s-a votat proiectul de hotărâre.